Sunteți pe pagina 1din 2

George Văideanu s-a născut la 26 iunie 1924 în localitatea

Podu-Iloaiei, Iaşi. A urmat cursurile Liceului Militar din


Iaşi (1936-1944), apoi a absolvit cursurile Facultăţii de
Filosofie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi (1949), având ca profesori pe Neculai Bagdasar,
Alexandru Claudian, Ştefan Bârsănescu, Vasile Pavelcu,
Petre Botezatu. A devenit doctor în pedagogie în 1967, sub
coordonarea profesorului Ştefan Bârsănescu.

Cariera universitară a profesorului George Văideanu


include postul de conferenţiar la Institutul de Perfecţionare
a Cadrelor Didactice din Iaşi (1959-1964), conferenţiar
universitar la Catedra de Pedagogie a Universităţii
Alexandru Ioan Cuza din Iaşi (1964-1968), profesor titular
la aceeaşi catedră (1968-1996).

Ca director al Institutului de Ştiinţe Pedagogice din


Bucureşti (1967-1973) şi ca şef al secţiei „Structuri şi
conţinuturi ale educaţiei preuniversitare” al Centrului
UNESCO din Paris (1973-1980), Secretar General al
Comisiei Naţionale Române pentru Unesco (1992), a iniţiat
şi realizat cercetări incluse în câteva sute de articole şi
studii publicate în ţară şi în străinătate.

A scris şi coordonat lucrări de referinţă în plan naţional şi


internaţional pe teme de pedagogia artei, teoria educaţiei,
didactică, curriculum, metodologia cercetării ştiinţifice,
reformele sistemelor educative, pedagogie comparată –
Educaţia estetică (1961) împreună cu Ştefan Bârsănescu,
Cultura estetică şcolară (1967), Educaţia intelectuală – în
calitate de coordonator (1971), Fundamenta Pedagogiae –
în calitate de coordonator (1970), Educaţia la frontiera
dintre milenii (1988), Conţinutul educaţiei, perspective
mondiale până în anul 2000 (co-autor, împreună cu Sh.
Rassekh), lucrare publicată în engleză, franceză (1987-
1988) şi în chineză în 1992.

Meritele academice ale profesorului George Văideanu sunt


recunoscute prin titlurile şi distincţiile ştiinţifice primite –
Doctor Honoris Causa, la Universitatea Pedagogică de Stat
din Chişinău (1994); International Man of the Year (1991-
1992) in recognition of his services to education, la
International Biographical Centre, Cambridge (1992);
Award for Outstanding Achievement in Education la The
American Biographical Institute (1987).