Sunteți pe pagina 1din 2

LUCRARE SCRISĂ LA

GEOGRAFIA ROMÂNIEI PE SEMESTRUL I VIII A


 Se acordă 10 puncte din oficiu
 Timp de lucru 1 oră

Subiectul I (10 punte)

Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Vecinul din partea de nord a României este:
a. Bulgaria; b. Republica Moldova;
c. Serbia; d. Ucraina 2 puncte
2. Cel mai înalt vârf din cadrul Carpaţilor Orientali se numeşte:
a. Pietrosul Rodnei; b. Negoiu
c. Peleaga d. Moldoveanu 2 puncte
3. Relief vulcanic întâlnim în:
a. M-ții Rodnei; b. M-ții Oaș;
c. Obcina Mare d. M-ții Bucegi. 2 puncte
4. Limita nordică a Carpaților Maramureșului și ai Bucovinei este:
a. Dâmboviţa ; b. Aliniamentul depresiunilor Câmpulung Moldovenesc și Dornelor;
c. granița cu Ucraina; d. Trotuş. 2 puncte
5. Depresiunea Maramureșului aparţine de unitatea de relief numită:
a. Carpaţii Orientali b. Câmpia Română
c. Subcarpaţii Curburii d.Subcarpaţii Moldovei 2 puncte

Subiectul II (10 puncte)


În coloana A sunt numerotate unităţi de relief, iar în coloana B sunt enumerate denumirile
subunităţlor de relief din care fac parte. Scrieţi pe foaia de teză, perechile corecte dintre fiecare număr din
coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.
Notă: Fiecărui element din coloana A îi corespunde un singur element din coloana B
A B
1. Carpaţii Occidentali a) Munții Făgăraș
2. Carpații Meridionali b) Munții Poiana Ruscă
3. Carpații Orientali c) Podişul Someșan
4. Depresiunea Colinară a Transilvaniei d) Depresiunea Maramureșului

Subiectul III (20 puncte)


Pentru Carpații Maramureșului și ai Bucovinei precizaţi:
a. Două limite sau două unităţi vecine;
b.Patru caracteristici ale reliefului (altitudini, modul de formare, petrografie, orientare, fragmentare,
alte aspecte specifice ale reliefului);
c. patru diviziuni (patru munți).
Subiectul IV (50 puncte)

Pe harta de mai jos sunt marcate, cu numere, unităţi (sau subunităţi ale acestora) .
Scrieţi pe foaia de teză:
A. Numele unităţilor sau subunităţilor de relief marcate, pe hartă, cu numerele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12.
B. Trei aspecte specifice ale reliefului unităţii marcate, pe hartă, cu numărul 9;
C. Patru diviziuni ale unităţii de relief marcate, pe hartă, cu numărul 5;
D. Comparaţi unitatea de relief notată pe hartă cu numărul 4 cu unitatea de relief notată pe hartă cu
cifra 5, făcând o deosebire şi două asemănări (unităţile de relief nu trebuie tratate diferenţiat);
E. Explicaţi ce legătură există între direcţia culmilor muntoase şi cele trei fâşii paralele de roci care
formează unitatea de relief notată cu cifra 4 pe hartă..