Sunteți pe pagina 1din 42

Planificarea activitatilor de educare a limbajului si a comunicarii

BUGETUL DE TIMP:
5 Activitati saptamanal x 35 de saptamani = 175 de activitati anual
Semestrul I : 5 activitati x 18 saptamani = 90 de activitati
Semestrul al II – lea: 5 activitati x 17 saptamani = 85 de activitati

ORGANIZARE MODULARA:
1. obiective generale
2. evaluarea limbajului si a nivelului de comunicare in vederea stabilirii profilului psihologic individual: 15.09.2008-26.09.2008
3. elaborarea programelor colective de lucru si a programelor individuale de terapie: 29.09.2008-10.10.2008
4. desfasurarea si aplicarea programelor insotite de evaluari initiale, continue ,semestriale si finale.

OBIECTIVE CADRU ALE ACTIVITATII DE EDUCARE A LIMBAJULUI SI A COMUNICARII:


• evaluarea achizitiilor comunicativ-verbale de care dispun prescolarii la inceperea anului scolar;examinarea individuala a
nivelului dezvoltarii limbajului,mijloacele de comunicare utilizate de copii(limbajul mimico-gestual, utilizarea gesturilor
naturale,elementele verbale)
• cutivarea limbajului oral , cunoasterea si folosirea corecta a limbii materne;exprimarea corecta
• formarea deprinderilor de comunicare verbala
• imbogatirea vocabularului activ al copiilor
• exersarea proceselor de cunoastere in scopul socialiyarii si stimularii gandirii si vorbirii copiilor
• formarea deprinderilor de verbalizare a actiunilor cu obiectele,exersarea capacitatii de reglare a comportamentelor conform
sarcinilor verbale
• exersarea si stimularea procesului de comunicare verbala,intelegerea comenzilor verbale si a dorintei de comunicare
• utilizarea limbajului oral ca mijloc de relationare cu ceilalti
• insusirea treptata a structurilor gramaticale specifice limbii romane
• dezvoltarea receptivitatii si expresivitatii comunicarii

1
EVALUAREA LIMBAJULUI SI NIVELULUI DE COMUNICARE IN VEDEREA STABILIRII PROFILULUI
PSIHOLOGIC INDIVIDUAL
Perioada: 15.09.2008-26.09.2008
Obiective:
• stabilirea varstei mintale
• aprecirea nivelului de dezvoltare a limbajului si a posibilitatilor reale de comunicare, premisa a proiectarii programelor de
interventie personalizate

Insrumente de lucru:
• fisa de dezvoltare psihomotrica Portage
• dosarele sociale ale copiilor
• datele culese de la persoanele implicate in cresterea si educarea copiilor.

ELABORAREA PROGRAMELOR DE LUCRU COLECTIVE SI INDIVIDUALE DE TERAPIE A


LIMBAJULUI SI A COMUNICARII
Perioada :29.09.2008-10.10.2008
Obiective:
• stabilirea grupelor de copii in functie de deficiente si gradul de dezvotare
• redactarea programelor de interventie personalizate.

2
DESFASURAREA SI APLICAREA PROGRAMELOR TERAPEUTICE DE COMPENSARE SI
RECUPERARE
Perioada: 13.10.2008- .06.2009
Obiective:
• asigurarea conditiilor optime de aplicare si desfasurare a programelor de interventie personalizate
• reajustarea permanenta a programelor de terapie in functie de rezultatele evaluarii progresului in achizitia limabajului
si comunicarii.

3
PROIECTAREA PROGRAMULUI TERAPEUTIC PE GRUPE DE NIVEL PENTRU ACTIVITATILE DE
EDUCARE A LIMBAJULUI SI A COMUNICARII

FORME ASPECT DE ACTIVITATI DE OBIECTIVE OPERATIONALE PE NIVELE DE COMPETENTA


DE LIMBAJ SI INVATARE
COMUNI COMUNICARE NIVEL MINIMAL NIVEL MEDIU NIVEL MAXIMAL
CARE VIZAT
Limbajul Receptivitatea Activitati de percepere si -sa raspund la gesturi cu -sa indice imaginea unui -sa asculte cu atentie
nonverbal intelegere a limbajului gesturi; obiect descris prin lectura unei povesti timp de
verbal ca mijloc de -sa indeplineasca comenzile intrebuintarea lui; 3-4 minute fara a intrerupe
comunicare simple; - sa indeplineasca 2 profesorul;
-sa raspunda la intrebari comenzi succesive ce au -sa indeplineasca o serie de
simple prin limbaj mimico- legatura intre ele; comenyi fara vreo legura
gestual -sa indice toate obiectele intre ele;
-sa execute comenzi dintr-o categorie(ex: toti -sa indice toate obiectele
simple(aduce cana,sufla catelusii aflati in jurul dintr-o anumita
nasul) sau in cabinetul categorie(ex:obiectele
-sa indice 10 obiecte logopedic) aflate pe o masa)
familiare cand sunt numite;
-sa arate 3 parti componente
ale propriului corp;
Limbajul Relatia semantica Activitati in care se -sa decifreze intelesul a 2 -sa descifreze intelesul a -sa descifreze intelesul a
oral exprimata prinr- repeta o actiune sau se cuvinte sau o propozitie cel putin 4-5 cuvinte mai mult de 5 cuvinte-
un singur cuvant continua prin utilizarea simpla propozitii(da inca hai propozitii
unui anumit hop)
cuvant(„hai””ne jucam

4
cu cuburi” „mergem la
plimbare”)
-sa utilizeze 2 cuvinte -sa utilizeze peste 4 cuvinte
Activitati de percepere a -sa utilizeze 1-2 cuvinte prin care sa semnaleze care semnifica prezenta
obiectelor sau a care sa semnaleze preyenta prezenta in campul obiectelor sau a
persoanelor in campul unui obiect(da uite este) perceptiv(este,acolo) persoanelor in campul
vizual(„unde este perceptiv(da uite aici a
mingea?” „la masa!” venit este aici)
„este cald”)
-sa foloseasca 2 cuvinte -sa foloseasca cel putin 5
Activitati in care sa -sa foloseasca 1-2 cuvinte care exprima expresii pentru a desemna
sesiseze disparitia unor care exprima disparitia(pa disparitia(pa ,nu este) disparitia unui obiect sau a
obiecte din campul sau nu e) nei persoane:a plecat s-a
peceptiv apropiat:”a venit dus la revedere)
iarna!”

Exprimarea multumirii -un cuvant:”multumesc” -2-3 cuvinte(va -mai mult de 2


multumesc mult) cuvinte:multumesc pentru
Exprimarea respingerii si -utilizarea corecta a unui -exprimarea refuzului apa!
a refuzului cuvant ce exprima prin 2 expresii(nu e bun ,
refuzul:nu! cah)
Denumirea Exprimarea propriului -sa isi spuna propriul nume -sa isi spuna numele si
obiectelor nume si al fratilor sau o forma de alint a prenumele corect -sa isi spuna numele si
(substantivul) colegilor personalului de acestuia prenumele corect
ingrijire si educatori: -sa spuna numele colegilor
„cum te chema?” si al altor persoane din
„cine te-a strigat?” mediul apropiat
„cine a aruncat papusa?”
„cine iti aduce marul?”
-sa denumeasca cel putin -sa sa denumeasca
Exprimarea obiectelor -sa denumeasca 1-2 obiecte 4 obiecte majoritatea obiectelor din

5
din mediul inconjurator: din mediul apropiat(masa, solicitate(mingea,masina mediul familiar ala grupei
La gradinita scaunul) ,jucaria etc.) sau din cabinetul logopedic
Masa papusii
Jucariile mele
Saculetul fermecat

Exprimarea partilor -sa denumeasca 1-2 parti ale -sa sa denumeasca partile -sa denumeasca mai mult
principale ale propriului propriului corp(mainile , principale ale propriului de 3 parti ale corpului
corp: picioarele) corp dar si pe al altei omenesc(al sau si al altei
Fetita persoane persoane)
Baiatul -sa recunoasca apartenenta
Spune ce este la sex a sa si a altei
persoane
Exprimarea verbala a -sa reproduca dupa modelul -sa denumeasca singur -sa recunoasca si sa
obiectelor de logopedului 1-2 obiecte de fara ajutorul terapeutului denumeasca obiectele de
imbracaminte si de uz vestimentatie 3 obiecte de imbracaminte personale
personal: imbracaminte dupa diverse
Sa imbracam o papusa! criterii:culoare,anotimp
Noi cu ce ne imbracam?

Exprimarea verbala a -sa recunoasca si sa -sa sa recunoasca si sa -sa recunoasca si sa


alimentelor:fructe si denumeasca cu ajutor,1-2 denumeasca cel putin 4 denumeasca singur mai
legume produsele fructe,legume sau alimente fructe sau legume mult de 5 fructe si legume
alimentare de baza
Ce am mancat?
In livada
In gradina de legume
Ziua papusii

Exprimarea verbala -sa denumeasca un mijoc de -sa recunoasca si sa -sa denumeasca cel putin 3
principalelor mijloace de transport macar printr-un denumeasca cel putin 2 mijloace de transport

6
transport substitut mijloace de -sa faca corelatie intre
Pe strada transport:masina , mijlocul de transport si
Calatoria autobuzul calea pe unde
circula:masina pe
Exprimarea anotimprilor -sa denumeasca cu ajutor cel --sa denumeasca 3 strada,vaporul pe apa
si a momentelor zilei: putin 2 momente ale momente ale
Dimineata zilei(dimineata , seara) zilei:dimineata , -sa denumeasca momentele
Amiaza pranz,seara zilei si anotimpurile
Seara
Toamna
Iarna
Primavara
Vara

Exprimarea plantelor si -sa denumeasca 1-2 animale -sa numeasca cel putin 3 -sa dea exemple de plante
animalelor:saa iubim sau 1-2 plante cu suport animale si 3 plante cu si animale cu si fara suport
animalele intuitiv suport intuitiv intuitiv
Cele mai frumoase flori
La zoo
Denumirea Exprimarea unor actiuni -sa verbalizeze 1-2 -sa verbalizeze cel putin -sa verbalizeze activitatil3e
actiunilor simple:spune ce face actiuni:mananca,bea cu 4 actiuni cu ajutorul efectuate in fiecare zi fara
(verbe) Ce facem cu el? ajutorul terapeutului terapeutului ajutorul terapeutului
Ce a adus Mosul?
Ce face toamna?
Ghici cine este si cum
face?
Ce facem in gradina?
Ce facem pe strada?
Denumirea Exprimarea unor insusiri -sa denumeasca 1-2 -sa denumeasca cel putin -sa denumeasca mai mult
insusirilor si de baza ale obiectelor : insusiri:mare,mic 4 insusiri:mare-mic;cald- de 4 insusiri aflate in raport
starilor(culori,ins Ce culoare are jucaria ta? rece de antonimie unde este

7
usiri Este cald?este rece? cazul
termice,gustative Cum este rochita
,estetice ,raporturi papusii?
dimensionale)
Limbajul Relatia semantica 1.Solicitare -sa solicite ceva in forma : -sa foloseasca expresia : -sa solicite orice lucru cu
oral. exprimata prin 2- Rugaminte vreau aia... va rog sa imi dati... formula: te rog...
Structuri 3 termeni
gramaticale
simple.
2.Posesiunea(adjective -sa foloseasca adjectivul -sa foloseasca -sa se exprime corect
,pronume posesive posesiv:scaunul meu substantivul in cazul independent folosind
,substantive la genitiv) genitiv:cusca catelului adjective ,pronume
posesive si substantive la
genitiv
3.Utilizarea pronumelui -sa foloseasca macar -sa foloseasca cel putin 2 -sa foloseasca toate formele
personal pronumele personal eu forme ale pronumelui accentuate ale pronumelui
personal:eu, noi personal si cel putin a
pronumelui pesonal de
politete dumneavoastra
4,Atributul(insusirea unui -sa asocieze cate o insusire -sa atribuie cate o -sa atribuie insusiri pentru
substantiv) pentru cel putin 2 obiecte insusire pentru cel putin obiectele cunoscute din
Cum este mingea? cum 5 cuvinte familiare mediul familiar
arata jucaria?
5. Entitati demonstrative -sa foloseasca macar forma -sa foloseasca cel putin 2 -sa utilizzeze corect
scurta asta este jucaria forme scurte ale formele gramaticale ale
pronumelui proniumelui
demonstrativ:asta aia demonstrativ:aceasta este
cartea
6. Verbe la diferite -sa verbalizeze actiunea cel -sa foloseasca la timpul -sa foloseasca verbe la
timpuri putin la timpul prezent: prezent si trecut:papusa a toate cele 3 timpuri de
Cand se intampla? papusa mananca mancat,papusa mananca baza:prezent trecut si viitor

8
Ce face papusa?
Ce a facut papusa?
Ce vom face maine?
Situatii de 1. comunicarea -sa aiba un vocabular -sa comunice in Sa isi formeze un
comunicare interpersonala minimal care sa permita propozitii cu 2-3 termeni vocabular corespunzator
Este prietenul meu! receptarea mesajului legata intre ele prin comunicarii interpersonale
La gradinita! inteles
Ne jucam!
Cu prietenul meu in parc!
Cine sunt?
2. situatii de
comunicare
diverse
La gradinita!
In parc!
La masa!
3. comunicarea -sa utilizeze cel putin forme -sa utilizeze si formule de -sa formuleze mesaje clare
cotidiana de salut adecvate zurare si de ramas bun din care sa se desprinda
O zi din viata mea! momentelor zilei informatii si emotii ale
Vine vacanta! emitatorului
Este ziua lui Ionut -sa fooloseasca dialogul in
Cand spunem asa?(buna comunicarea uzuala
dimineata...) -sa manifeste interes pentru
Sunt un copil cuminte! intelegerea continutului
(multumesc ,va rog) comunicarii
Receptivitatea si Propozitia simpla -sa foloseasca propozitii -sa dezvolte propozitii -sa comunice corect ,cursiv
expresivitatea Propozitia dezvoltata simple din 2 cuvinte simple prin adugarea si expesiv adaptata la tipul
comunicarii Propozitii unui cuvant de mesaj transmis in
interogative,exclamative diverse situatii
Enuntiative
Memorare

9
Reproduceri expresive
dupa scurte povestiri
Limbajul Elemente Activitati de scriere a Sa isi formeze deprinderea -sa manuiasca si alte -sa foloseasca corect orice
scris pregrafice si elementelor pregrafice de de a manui creionul(sa poata instrumente de scris,pixul instrument de scris
prelexice baza mazgali) carioca -redarea elementelor
-sa scrie punctul si linia -scrierea liniilor verticale pregrafice complexe
si orizontale

Evaluare :

1.evaluarea nivelului de comunicare:


-este prezent limbajul curent;
-pronunta corect sunetele;
-foloseste limbajul mimico-gestual
-foloseste propozitii izolate sau propozitii si fraze in comunicare;
-intelege mesajul si comanda verbala;
-opereaza cu diverse limbaje in comunicare(mimico-gestual,verbal, manipulativ,grafico-pictural)
2.evaluarea limbajului oral (relatia semantica exprimata printr-un cuvant):
-poate denumi partile propriului corp;

10
-poate denumi obiectele de imbracaminte pe catre le foloseste curent;
-poate denumi diverse actiuni pe care le executa el sau ceilalti;
-poate denumi obiecte si inbsusiri ale acestora;
3.evaluarea limbajului oral:
-poate face diferenta intre cele 3 persoane ale pronumelui personal;
-diferentialza tikmpurile verbelor;
-poate formula corect posesiunea;
-utilizeaza corect posesiunea;
4.evaluarea situatiilor de comunicare:
-poate formula propozitii simple clare;
-poate formula propozitii dezvoltate;
-poate reda continutul unei povestiri;
-poate memora o scurta poezie;
5. evaluarea limbajului scris:
-poate utiliza instrumente de scris;
-poate scrie elemente pregrafice simple;
-poate scrie elemente pregrafice complexe.

Planificarea activitatilor de terapie psihomotrica

11
BUGETUL DE TIMP:
4 ore saptamanal x 35 de saptamani = 140 de ore
Semestrul I :4 ore saptamanal x 18 saptamani = 72 de ore
Semestrul al II- lea: 4 ore saptamanal x 17 saptamani =68 de ore

ORGANIZARE MODULARA:
1. Obiective generale;
2. evaluarea psihomotricitatii in vederea stabilirii profilului psihologic individual: 15.09.2008 – 26.09.2008;
3. elaborarea programelor colective de lucru(pe grupe) si a programelor individuale de terapie psihomotrica:29.09.2008 –
10.10.2008;
4. desfasurarea si aplicarea programelor insotite de evaluare: 13.10.2008 – 12.06.2009.

OBIECTIVE GENERALE:
• educarea si dezvoltarea echilibrului static,morfostatic si postural;
• educarea organizarii,orientarii si structurarii spatio-temporale;
• dezvoltarea coordonarii coppilor cu CES in spatiu;dezvoltarea capacitatii de perceptie;
• organizarea schemei corporale, constientizarea eului;
• dezvoltarea lateralitatii;
• dezvoltarea psihomotricitatii generale si a psihomotricitatii mainii, a cordonarii bimanuale si oculo-manuale;
• elaborarea unui nivel optim de organizare a actiunii motrice in plan mintal.

EVALUAREA PRETERAPEUTICA:
Se realizeaza dupa ghidul PORTAGE dar in linii mari urmareste urmatoarele:
• este capabil sa mearga singur,sa alerge,sa sara,sa parcurga un traseu dat;
• eswte capabil sa apuce obiecte , sa le lase sa cada liber;
• este capabil sa lege si sa dezlege un siret,sa incheie si sa descheie nasturi;
• recunoaste partile corpului;
• este bine lateralizat;

12
• are capacitatea de a se orienta in spatiu;
• care ii sunt capacitatile de a se orinta in timp;
• care sunt structurile perceptiv-moptrice de forma si culoare.

Proiectarea programului terapeutic pe grupe de nivel pentru activitatile de educatie


psihomotrica

13
Etapa Aspect terapeutic vizat Activitati de invatare Obiective operationale pe nivele de competenta
terapeutica Nivel minimal Nivel mediu Nivel maximal
Formarea , 1. formarea si dezvoltarea -„Fierastraul si rindeaua”:
oordonarea si miscarilor -exercitii de miscare a
dezvoltarea fundamentale: bratelor prin gesturi
motorie rectilinii imitatnd unelte
generala. -gestul rectiliniu; diferite de jucarie; -sa execute -sa execute -sa execute
Abilitatea -executarea de gesturi gesturile gesturile gesturile respective
motrica rectilinii verticale si respective cu ajutandu-se singuri dupa un
generala. orizontale de amplitudine ajutorul unii pe altii numar suficient de
mai mare sau mai mica la terapeutuluzi(acest exersari anterioare;
comanda; a ii conduce
mana);
-„drumul soricelului”: -sa execute gestul
-exercitii de urmarire cu respectiv singur
degetulk si apoi cu -sa execute fara ajutor dupa un
creionul a unei scjheme -sa execute miscarile de anumit numar de3
grafice formata din linii miscarile cu urmariere cu exersari;
orizontale si verticale de ajutorul degetul si
lungimi diferite; terapeutului; apio cu
-gestul rotativ; creionul
-„mosorelul,ghemul si ajutat de unul -sa execute gestul
surubul”: din colegi; respectiv singuri
-exercitii de bobinare di dupa un numar
debobinare pe mosor si suficient de
ghem din interior spre -sa execute exersari intrand
exterior si invers cu ata bobinarea cu chiar in competitie;
-gestul polimorf; de diverse grosimi; ajutor din partea -sa execute -sa execute diverse
-exercitii de combinare a terapeutului; miscarea de miscari dupa
celor 2 gesturi; bobinare cu comenzi verbale si

14
-exercitii ce necesita ajutor din prin utilizarea unor
reactii motrice promte la partea unor stimuli sonori sau
2.formarea si dezvotarea semnale auditive sau colegi mai vizuali;
capacitatilor fizice:forta , vizuale;schimbarea unor abili(sprijin -sa transporte
apasare, efort, viteza, pozitii la cat mai mic); obiecte pe distante
amplitudine ,agilitate semnal;executarea unor -sa poata merge in de 6-7 metri;
,precizie,coordonare,automatiz actiuni la viteze tot mai ritmuri si moduri -sa execute -sa se joace sau sa
are; mari; diferite; diferite tipuri se plimbe aprox 90
-exercitii de tractiune -sa poata de de minute fara sa
:exerciti de transport a transporta obiecte exercitiifizic dea semne de
diverse obiecte din de mase medii; e la comanda oboseala;
cabinet; -sa manipuleze cu verbala , pe
-exercitii de manuire a usurinta un obiect baza
obiectelor cu o mana sau familiar; modelului;
cu amandoua;urcatul si -sa realizeze
coboratul un traseu de
scarilor;ocolirea de 3 obstacole
obstacole(indamanare) cu transport -sa execute mersul
-exercitii in aer liber de obiecte; cu oprire si
jocuri plimbari; -sa reziste la pornire la semnal;
plimbari de -sa alerge pe
aprox.45 de distante medii
-exercitii de formare si minute; respectand anumite
3.formarea si dezvoltarea dezvoltare a capacitatilor comenzi;
miscarilor fundamentale momotrice -sa arune si sa
ale membrelor superioare generale:mersul , prinda mingea de
si inferioare; alergarea, urcatul , -sa mearcga la distante mai
coboratul , aruncarea , inainte inapoi; mari;
prinderea; -sa urce scarile;
-sa arunce mingea
intr-o anume

15
directie;
- sa mearga
inainte si -sa isi dezvolte la
4.formarea si dezvoltarea ianpoi si sa capacitati
activitatilor motrice de se opreasca optimeaparatul
manipulare si a la semnal; fonoarticulator;
comportamentului de -sa sara in -sa isi educe
comunicare nonverbala; -exercitii pentru doua picioare respiratia verbala
5.formarea si dezvoltarea dezvoltarea aparatului pe si nonverbala;
comportamentului fonoarticulator; numaratoare;
verbal:miscarile organelor -exercitii pentru educarea -sa coboare
fonatorii,coordonarea respiratiei; scarile in
sunet-gest; -sa isi dezvolte plan inclinat;
aparatul fono- -sa arunce si -sa isi manifeste
-exercitii de exprimare a articulator; sa prinda adecvat orice
6.formarea si dezvoltarea propriilor sentimente si mingea de la sentiment sau
activitatii motorii de emotii(veselie,tristete, distante mici; emotie traite
exprimare a suparare,bucurie,mirare personal;
afectivitatii(exprimarea de etc.) -sa descifreze
atitudini ,emotii si -sa isi sentimentele ,
sentimente prin anumite exteriorizeze emotiile dupa
gesturi); adecvat bucuria si expresia faciala;
tristetea; -sa isi
dezvolte
aparatul
fono-
articulator;

-sa isi

16
manifeste
bucuria
,tristetea si
mirarea;

Organizarea 1.organizarea schemei • identificarea -sa identifice cel -sa identifice -sa identifice atat
structurilor corporale si a lateralitatii; propriei scheme putin 2 parti ale cel putin 3 partile principale
perceptiv- corporale; propriului corp; parti cat si in detaliu ale
motrice -„spune ce esti” (cap si maini) principale ale propriei scheme
-„jocul degetelor” propriului corporale;
-„spune la ce ne folosesc corp;(cap,
nasul, gura , urechea maini si
etc?” picioare)
-„cum te cheama?”
-sa indice si sa
• identificarea -sa arate cel putin numeasca aproape
schemei corporale 2 parti ale corpului orice element al
a partenerului; altui coleg; -sa indice cel schemei corporale
-„seamana cu tine”? putin 3 parti a altei persoane;
-„unde are el nasul,gura , principale ale
urechea etc?” corpului unui
-„cum il/o cheama?” coleg; -sa reconstituie
• identificarea -sa reasambleze schema corporala a
schemei corporale schema corporale unei papusi din 5
pe manechine , din 2 elemente; segmente:cap gat
papusi,papusi trunchi maini sin
demontabile,incas -sa picioare;
trare; reconstituie
-„sa imbracam si sa inreaga
schema

17
dezbracam papusa!” corporala din -sa arate si sa
-„ce ii lipseste?” -sa numeasca 2 3 parti numeasca toate
• raportarea obiecte din spatiul componente; obiecte care sunt in
propriei persoane imediat apropiat spatele sau in fata
la obiectele din aflate in patele sau sa;
mediul ambiant: in fata lui;
-„unde este papusa,
masa;jucaria?”
-„stai cu fata spre..” -sa arate si sa
-„sa asezam jucariile in... numeasca 5 -sa manifeste
(dreapta sau stanga)” -sa constientizeze obiecte aflate autonomie totala
• senzatiile si propriile in spatele sau dar controlata in
perceptiile necesitati:frig,cald in fata lui; satisfacerea
propriului foame,sete etc; necesitatilor
corp:necesitati de fiziologice ale
baza,simturile propriului
perceptia organism;
schimbarilor -sa observe si sa
fizice ale -sa manifeste constientizeze
propriului corp; autonomie transformarile
partiala in fizice ale
satisfacerea propriului corp;
necesitatilor
proprii; -sa isi
-sa isi fixeze constientizeze
• formarea lateralitatea si sa lateralitatea si sa
lateralitatii si a si-o dezvolte; munceasca pentru
coordonarii oculo- a si-o perfectiona;
manuale: -sa execute corect
-„aseaza jucaria si spune fara ajutor diverse
unde ai asezat-o!” activitati ce

18
-„arunca mingea si necesita antrenarea
prinde-o!” mainilor
-„sari ca iepurasul!” picioarelor urechii
-„coloreaza -sa isi fixeze ochilor;
mingea/batista!” lateralitatea
-„sa ne incaltam corect!” si sa si-o
-„sa privim cerul dezvolte prin
instelat!”(privirea printr- executarea cu
un orificiu) ajutor a
-„copilul”(realizarea diverselor
corpului uman prin actiuni
incastrare) enumerate la
activitatile de
invatare;
2. conduita si structura -exercitii de recunoastere -sa recunoasca cel -sa -sa recunoasca si
perceptiv motrica de si discriminare a putin culoarea recunoasca si sa numeasca
culoare; culorilor: rosie; sa numeasca culorile de
„ce culoare este aceasta?” cel putin 3 baza:alb,negru,
culori(rosu rosu,verde,galben,
-exercitii de utilizare a galben si maro,albastru;
culorii drept criteriu de -sa coloreze fara a verde); -sa coloreze
colorare; respecta conturul respectand criteriul
-asezarea pieselor LEGO exersand gestul -sa coloreze de culoare;
dupa culoare; rectiliniu si obiecte -sa faca clasificari
-exercitii de utilizare a polimorf; mari,familiar dupa criteriul
culorii ca simbol; e utilizand culorii;
constient 3
culori;

3. conduita si structura -exercitii de identificare


perceptiv-motrica de si discriminare a formelor -sa opereze cu

19
forma; prin comparare -sa identifice cel toate notiunile de
suprapunere si incastrare: putin cercul si sa baza ale
*recunoasterea si realizeze formei:recunoaster
denumirea formelor discriminari pe -sa identifice i, incastrari ,
geometrice simple:patrat , criteriul marimii; si sa opereze clasificari etc.;
triunghi , dreptunghi , cu notiunile
cerc; de cerc si
*asocierea formelor cu patrat
oiectele din mediul realizand cu
ambiant; sprijin
*exercitii de incastrae a diverse
diverselor forme; clasificari;
*exeritii de comparare a
formelor de marimi
diferite;
-identificarea si
discriminarea formelor
prin pipait: -sa identifice prin
*exercitii de identificare -sa identifice prin pipait toate
a formelor diferite prin pipait cel putin formele de baza
pipait cu ochii inchisi: cercul; insusite;
„saculetul fermecat” -sa denumeasca
corect formele
-sa identifice identificate;
4. conduita si structura -formarea prin pipait
perceptiv-motrica notiunilor:inainte/inapoi, cercul si
spatiala inauntru/afara , -sa plaseze patratul si sa -sa manipuleze
aproape/departe, pe/sub, obiectele le numeasca; obiectele dupa
in fata/in spate etc; inauntru/afara fara descriptorii spatiali
a verbaliza; indicati de terapeut
prin comenzi

20
succesive;
-sa plaseze -sa verbalizeze
obiectele in locul unde se afla
-sesizarea pozitiilor functie de anumite obiecte
simetrice:”jocul figurilor” anumiti indicate;
*exercitii de sesizare a descriptori
simetriei in natura; spatiali
*recunoasterea figurilor verbalizand -sa elaboreze
simetrice prin actiunea; desene simetrice
suprapunere; cu ajutorul
*exercitii de elaborare a terapeutului;
unor desene simetrice in
functie de un obiect dat;

-sa sesizeze
5. conduita si structura -exercitii de sesizare a cu ajutorul
perceptiv-motrica ordinii si succesiunii unor terapeutului
temporala; evenimente cotidiene: simetriile din
„spune cum sunt asezate” -sa constientizeze natura;
„aseaza-le cum trebuie!” momentele zilei; -sa recunoasca si
(ordinea cronologica a -sa aseze in ordine sa numeasca
unor imagini) cronologica 2 momentele zilei si
„cand facem imagini; zilele saptamanii;
asa?”(dimineata seara) -sa recunoasca si
„cand ne sa numeasca
trebuie?”(sugerarea unor -sa anotimpurile;
obiecte de vestimentatie recunoasca si -sa aseze in ordine
specifice fiecarui sa cronologiga 6-7
anotimp) denumeasca imagini;
momentele
zilei:

21
-sa aseze in
ordine
cronologice o
succesiune
de 4-5
imagini;
Formarea 1. educarea echilibrului „copii stau pe -sa aiba pozitia -sa aibe -sa aibe pozitia
si static; scaunele!”(consolidarea corecta pe scaun si pozitia corecta pe scaunele
dezoltarea pozitiei corecte) in timpul mersului; corecta pe si sa verbalizeze
conduitelor „stam ca scaun si in conditiile unei
motrice de soldatii!”(exersarea timpul pozitii corecte;
baza pozitiei statice) mersului;
„ciupercutele”(echilibrul -sa stea intr-
pe un picior) un picior 2
„broscutele sar pe secunde;
lac!”(saritura de pe loc)
-exercitii de asezare pe un
rand de intoarceri pe loc
de ghemuire cu sprijin pe
podul palmelor etc.;

-exercitii de exersare a -sa mearga pe o -sa execute la


2. educarea echilibrului mersului pe o linie linie mentinandu- comanda diferite
dinamic; dreapta , pe calcaie , pe o si echilibrul tipuri de mers, fara
linie franta cu indeplinire dinamic; ajuor sau model
de sarcini: -sa execute dupa un numar
„acrobatul pe sarma” prin imitatie suficient de
„vagonetul” diverse tipuri exersari anterioare.
de mers si
deplasare;

22
Planificarea activitatilor de educatie senzoriala

BUGET DE TIMP:
4 ore saptamanal x 35 de saptamani = 140 de ore
Semestrul I :4 ore saptamanal x 18 saptamani = 72 de ore

23
Semestrul al II- lea: 4 ore saptamanal x 17 saptamani =68 de ore

ORGANIZARE MODULARA:
1. obiective generale;
2. evaluarea capacitatilor senzoriale in vederea stabilirii profilului psihologic individual:15.09.2008 – 26.09.2008;
3. elaborarea programelor colective de lucru (pe grupe) si a programelor individuale de terapie:29.09.2008 – 10.10.2008;
4. desfasurarea si aplicarea programelor insotite de evaluari initiale , continue , semestriale sau finale:13.10-2008 – 12.06.2009;

OBIECTIVE GENERALE:
• dezvoltarea , stimularea si dinamizarea analizatorilor;
• dezvoltarea sensilbbilitatii analizatorilor:tactili,vizuali,gustativi si olfactivi;
• dezvoltarea capacitatii de a diferentia insusirile unor obiecte pe baza perceperii directe si corecte a acestora,printr-un
analizator sau prin mai multi analizatori;
• dezvotarea spiritului de observatie ,a memoriei si a atentiei voluntare;
• dezvoltarea capacitatii de coordonare senzorio-motorie;
• educarea independentei si intiativei in realizarea unor sarcini;
• imbogatirea experientei senzoriale.

EVALUAREA DE PREINVATARE:
Se va urmari daca prescolarul:
• cunoaste gesturile de baza(a lua,a pune, a deschide, a inchide , a goli, a umple etc.);
• distinge proprietatile materilelor(moale,tare, aspru, pufos, tepos etc.);
• recunoaste formele geometrice de baza(rotund , triunghi, patrat, dreptunghi);
• recunoaste culorile principale;
• recunoaste marimile , cantitatile;
• percepe si recunoaste diferite sunete, zgomote;
• reproduce o linie melodica scurta sau bate un ritm simplu;
• deosebeste gusturile;
• deosebeste mirosurile.

24
Rezultatele vor fi trecute intr-o foaie de observatie.

PROIECTAREA PROGRAMULUI TERAPEUTIC PE GRUPE DE NIVEL A ACTIVITATILOR DE EDUCATIE


SENZORIALA

25
Forma Aspect terapeutic Activitati de Obiective operationale pe nivele de competenta
senzoriala vizat invatare Nivel minimal Nivel mediu Nivel maximal
Educatia Formarea unor gesturi -„ia jucaria si pune -sa ia si sa aseze -sa indoiae si sa -sa incheie si sa
tactila de baza utile; jucaria pe masa!”; diverse lucruri desdoaie o foaue de descheie nasturii ;
-„inchide si deschide indicate de terapeut hartie; -sa inoade si sa
un sertar!”; prin comanda -sa insire margele pe desnoade sireturile;
-„deschide si inchide vocala; ata ; -sa faca fundita la ata
usa!”; -sa ifasoare si sa de martisor;
-„goleste si umple un -sa umple si sa desfasoare obiecte -sa impleteasca diverse
pahar!”; goleasca lichidele indicate de terapeut texturi;
-„isurubeaza si din diverse vase sau folosind materiale -sa ambaleze /sa
desurubeaza capacul sa manipuleze diverse; dezambaleze piese
inei sticte!”; obictele dupa o LEGO sau piese
-„asupa si destupa comanda data; PUZZLE;
sticla!”
-„scutura hainele -sa insurubeze sau
papusii!” sa desurubeze
-„scutura covorasul capace sau suruburi;
din camera papusii!”; -sa scuture obicte
-„agata hainele indicate;
papusii pe
franghie!”;
-„strange rufele
papusii!”;
-„sa inchidem si sa
deschidem nasturii
de la rochita
Identificarea papusii!”; -sa spuna daca -sa clasifice obiectele
proprietatilor obiecte indicate sun dupa criteriul
materialelor; -moale-tare: -sa indice prin tari /moi/pufoase; moale/tare;

26
„spune cum este!” selectare obictele
„ce a adus dupa criteriul
camionul?” moale/tare; -sa spuna daca -sa clasifice obiectele
„alegeti si grupati!” obiectele manipulate dupa criteriul
sunt aspre sau neted/aspru, justificand
-neted-aspru: -sa arate care dintre netede; alegerea;
„spune cum este?” obiectele indicate de
„ce a adus terapeut sunt netede
camionul?” si care sunt
„alegeti si grupati!” aspre/zgrunturoase
prin intermediul
limbajului -sa classifice obiectele
manipulativ; -sa spuna daca indicate dupa criteriul
obiectele manipulate usor/greu;
-sa indice care dintre sun grele sau
-usor-greu: obiecte este usor si usoare;
„cum este saculetul care este greu prin
tau?” intermediul
-„alege jucarii limbajului -sa recunoasca si sa
usoare/grele!” manipulativ; clasifice obiecte dupa
-„spune cum este -sa recunoasca textura: lemn , metal ,
jucaria ta!” obiectele din hartie, hartie , plastic;
-sa recunoasca plastic , metal si
-textura: obiectele din metal lemn; -sa recunosca prin
Identificarea formelor si lemn; pipait formele:triunghi
obiectelor prin pipait; -sa recunoasca prin dreptunghi,patrat si
pipait formele rotund;
-sa recunoasca cel rotunde si patrate;
„ce ai gasit?” putin formele
„cum este?” rotunde;
„cu ce se aseamana

27
jucaria ta?”
„alge jucariile de -sa diferentieze
Identificarea forma...” temperaturile dupa
temperaturii diferitelor „alegeti si grupati!” -sa identifice variatiile:cald /caldut/
obiecte; „care este roata ?dar temperatura dupa fierbinte /rece /
batista?” criteriul inghetat
„sa facem baie -sa recunoasca rece/cald/fiebinte;
papusii!” teperaturile
„sa ne spalam pe cald/rece;
maini!”
„am spalat hainele
papusii!”(spalat cu
apa calda limpezit cu
apa rece);
„micul dejun”
„anotimpurile”
„spune cum este!”
Educatia Perceperea si „baloane colorate” -sa perceapa si sa -sa perceapa si sa -sa perceapa si sa
vizuala reprezentarea „sa strangem recunoasca 2 culori; recunoasca 4 culori; recunoasca cel putin 6
culorilor; baloanele rosii” culori;
„sa alegem jucaria
potrivita!”

„sa alegem jucaria -sa recunoasca si sa -sa perceapa si sa -sa perceapasi sa


Peceperea si care seamana cu a perceapa cel putin o diferentieze doua diferentieze cel putin 3
reprezentarea formei; mea!” forma prin analogie forme prin analogie forme la inceput prin
„sa facem batista cu modelul; cu modelul; analogie cu modelul iar
pentru papusi!” apoi prin identificarea
„alege rotitele!” categoriei;
„sa alegem
acoperisui pentru

28
case!” -sa clasifice obiectele in
„prosoape pentru -sa perceapa si sa -sa perceapa si sa functie de criteriul
Perceperea si papusi” diferentieze diferentieze mare/mic;
reprezentarea dimendiuni dimensiunile
dimensiunilor; „creioane mari mare/mic prin mare/mic doar prin
/mici” analogie cu indicarea categoriei;
„bastoane mici” modelul; -sa aprecieze cantitatea
„caiete mari/caiete -sa aprecieze si sa opereze clasificari;
mici” -sa aprecieze cantitatea
Aprecierea globala a cantitatea plin/gol; plin/gol,mult/putin
cantitatii; -sa perceapa si sa
diferentieze mai mult
„cosuri goale cosuri -sa perceapa si sa de 4 pozitii spatiale: sus
pline” -sa perceapa si sa diferentieze cel /jos inainte/inapoi
Perceperea si „care grupa e mai diferentieze 2 pozitii putin 4 pozitii in spate /in fata aproape
reprezentarea pozitiei mare?” spatiale:sus/jos; spatiale:sus /jos in /departe ;
spatiale; „cine a ales mai fata / in spate;
mult?” -sa execute la comanda
diferite tipuri de mers;
„unde este papusa?” -sa recunoasca si sa
„unde este -sa execute prin -sa execute la numeasca diferite tipuri
iepurasul?” imitatie diferite comanda cel putin 2 de mers;
Perceperea si „pune mingea sus!” tipuri de mers; tipuri de mers:pasul -sa picteze dupa model
reprezentarea „pune cartea pe piticului si pasul diferite tipuri de
miscarilor; masa!” uriasului; linii:serpuit, frante
„pune ursul jos!” ,curbe sau inchise;

-sa isi dezvolte spiritul


„deseneaza ce ai de observatie realizand
vazut!” observare libera si
„spune cum am dirijata;

29
mers!” -sa isi educe atentia -sa opereze intr-un
vizuala; camp perceptiv
resttrans si apropiat;
Atentia vizuala; -sa recunoasca o
succesiune de 3 obiecte
care au fost luminate
succesiv;
-sa indice obiectul -sa enumere 2 -sa asocieze un anumit
lumint cu un obiecte luminate sunet cu un anumit
fascicol luminos; succesiv; obiect corespondent;
Mobilizarea vizuala; „care esta pisica care
seamana cu a mea?” -sa memoreze apoi sa
„alegeti iepurasii reproduca in absenta
asemanatori” modelului sirul de cel
„ce lipseste mesei?” putin 3 -4 obiecte;
„care este -sa aseze dupa
deosebirea?” model un sir de 3 -sa isi aminteasca ce
obiecte; obiect a disparut; -sa completeze imagini
Memoria vizuala; Spune pe cine este lacunare;
lumina becului!”
„spune unde a cazut
lumina!”
„care cub a fost -sa recunoasca -sa aleaga imaginile
ultimul?” obiectele din indicate;
Implicatia semantica a imagini;
imaginii si raportul
dintre imagine si
cuvant; „aseaza ca si mine!”
„cine lipsete?”
”cine a plecat?”
„unde a stat

30
papusa?”
„care este ordinea?”

„cine este?”
„spune ce vezi!”
„povesteste
intamplarea!”
„desemneaza ce iti
cer!”
„completeaza
imaginea!”
Educatia Perceptia auditiva; „ce se aude?” -sa perceapa diferite -sa se orienteze la -sa perceapa si sa
auditiva „spune ce ai auzit!” zgomote:deschisul sursele sonore; diferentieze diverse
„cine te-a strigat?” usii,al ferestrei; surse sonore
„mergi la cel care localizandu-le si
canta!” precizandu-le felul;
„unde se aude
clopotelul?”
Discriminarea vocii, a -sa discrimineze -sa discrimineze -sa reproduca linii
sunetului muzical si al „ce se aude?” sunetele muzicale de sunetele muzicale de melodice simple;
zgomotului; „papusa canta” zgomote; ismplul vorbit si de
„sa faci ca mine!” zgomote;
„ghici la ce am
cantat?”
„ce s-a
intamplat?”(s-a spart
Zgomotul si absenta un geam sau s-a izbit -sa perceapa -sa perceapa -sa perceapa prezenta si
zgomotului; usa); prezenta si absenta prezenta si absenta absenta zgomotului
zgomotului; zgomotului si a motivand cauza
„asa da asa nu!” surselor de fenomenului;
Identificare si „tuna e linistite!” producere; -sa

31
discriminare auditiva : „batem un cui!” -sa discrimineze -sa discrimineze discriminezeintensitatea
timbru, inaltimea sunetelor; timbrul si timbrul si variatia
intensitate,variatie; -„acelasi cantec alt intensitatea sunetelor;
instrument!” sunetelor;
„sa vorbim incet
,doarme papusa!”
„animalul si
vanatorul”(ochim
animalul dupa -sa execute diverse
Achizitia ritmului; sunetul sau specific); -sa cante dupa activitati in ritmul
ritmul indicat de -sa respecte ritmul indicat si sa se opreasca
„canta cum bat terapeut; indicat in executia la comanda;
eu!”(lent, rapid) diverselor activitati;
„mergi cum bat eu!” -sa realizeze auditii ce
Dezvoltarea capacitatii „stai la comanda!” dureaza mai mult de 7
de a asculta vocea -sa asculte o poveste -sa asculte minute;
umana; „asculta povestea timp de 3 minute; concentrat o poveste
mea!” timp de 5-7 minute;
„sa iti cant un
cantec!”
-auditii muzicale
-auditii de povesti
Educatia Identificarea si „este ziua papusii!” -sa diferentieze cel -sa diferentieze cel -sa clasifice alimentele
gustului si discriminarea „pregatim masa!” putin 2 gusturi(dulce putin 3 in functie de gust;
mirosului gusturilor diverselor „in bucatarie!” si acru); gusturi(dulce, acru,
alimente; „este bun este rau” sarat);

„ce a cumparat fetita -sa identifice diferite -sa recunoasca


Identificarea si de la piata?” mirosuri a unor -sa identifice obiectele dupa mirosul
discriminarea „ce fructe sunt in obiecte familare; mirosurile unor lor caracteristic si sa
diferitelor mirosuri; cos?” obiecte familiare si opereze clasificari.

32
„spune ce ai sa e clasifice inn
mirosit!” placute sau
neplacute;

EVALUAREA GLOBALA A CAPACITATILOR SENZORIALE

NUMELE COPILULUI: DATA NASTERII:


SIMT PROGRAM APRECIERI
Vaz Culori
Forme
Marimi
Pozitii
Pipait Consistenta materiei
Temperaturi
Materiale diverse
Auz Intensitate
Directie
Ritm
Gust Dulce
Amar

33
Sarat
Acru
Delicios
Iute
Miros Mirosuri placute
Mirosuri neplacute
APRECIERI DE ANSAMBLU

Planificarea activitatilor de terapie a tulburarilor de limbaj

BUGETUL DE TIMP:
3 activitati saptamanal x 35 de saptamani = 105 ore;
Semestrul I: 3 ore saptamanal x 18 saptamani = 54 de ore
Semestrul al II-lea: 3 ore saptamanal x 17 saptamani = 51 de ore

34
ORGANIZARE MODULARA:
1. obiective generale;
2. depistarea si luarea in evidenta a copiilor cu tulburari de limbaj:15.09.2008-26.09.2008
3. examinarea complexa a fiecarui copil pentru stabilirea profilului individual: 29.09.2008-03.10.2008;
4. elaborarea programelor colective de lucru(pe grupe) si a programelor individuale: 06.10.2008-13.10.2008;
5. desfasurarea si aplicarea programelor insotite de evaluare 13.10.2008-12.06.2009.

OBIECTIVE CADRU ALE ACTIVITATII DE TERAPIE A TULBURARILOR DE LIMBAJ:


• Depistatrea copiilor cu tulburari de limbaj si organizarea de activitati specifice pentru ameliorarea si eliminarea lor;
• Realizarea unor structuri tehnico-procedurale diferentiate,corespunzatoare tipurilor de deficienta;
• Diminuarea efectelor negative ale tulburarilor de limbaj asupra dezvoltarii personalitatii copilului(atat prin continutul
programelor cat si prin completarea lor cu actiuni psihoterapeutice);
• Dezvotarea capacitatii de comunicare libera independenta prin respectarea regulilor gramaticale;
• Amplificarea continuturilor notionale,imbogatirea sferi semantice a cuvintelor ce fac parte din vocabularul copilului
deficient precum si activarea vocabularului pasiv.

DEPISTAREA COPIILOR LOGOPATI:


Obiectiv :-programarea copiilor pentru terapia tulburarilor de limbaj.

EXAMINAREA COMPLEXA A FIECARUI COPIL PENTRU STABILIREA PROFILULUI INDIVIDUAL:


Obiective:
• Precizarea diagnosticului a deficientelor de limbaj;
• Aprecierea posibilitatilor de comunicare de care dispune logopatul si satabilirea prognozei;
• Aprecierea dezvoltarii individuale si a trasaturilor de personalitate.

35
ETAPELE EXAMINARII:
• Inregistrarea cazului;
• Anamneza;
• Examinarea vorbirii independente si reflectate;
• Examenul lexic si grafic;
• Examinarea motricitatii;
• Examenul dezvoltarii mintale(numai in anumite situatii) si examenul psihologic;se pot consemna relatiile sociale ale
copilului,observatii asupra integrarii scolare si a rezultatelor obtinute in procesul instructiv-educativ;
• Studiul personalitatii;
• Examenul medical;
• Consemnarea rezultatelor examinarii in fisa logopedica.

OBIECTIVE TERAPEUTICE:
• Corectarea motricitatii generale;
• Educarea respiratiei verbale si nonverbale;
• Dezvoltarea auzului fonematic si a acuitqatii auditive;
• Dezvoltarea motricitatii aparatului fonoarticulator;
• Emiterea corecta a sunetelor;
• Corectarea tulburarilor de ritm si fluenta a vorbirii;
• Corctarea tulburarilor de pronuntie;
• Corectarea tulburarilor de retard a limbajului.

36
TERAPIA CU CARACTER GENERAL

Forma de terapie Etapa terapeutica Obiective urmarite Tipuri de exercitii


generala
-dezvoltarea motricitatii generale; -imitarea mersului;
-dezvoltarea echlibrului static si -miscarea gatului si rotirea

37
1. educarea Exercitii generale dinamic; capului;
miscarilor -dezvoltarea abilitatilor perceptiv -imitarea spalatului pe maini;
articulatorii; motrice implicate in rezolvarea -imitarea aplaudatului;
sarcinilor; -exercitii pentru intarirea
musculaturii toracale;
-exercitii pentru intarirea
musculaturii abdominale;
-exercitii pentru dezvoltarea
muschilor mici ai mainii;

Mobilitatea aparatului fono- -exercitii de inchidere si


articulator deschidere a gurii;
-dezvoltarea musculaturii maxilare; -esxercitii de coborare si ridicare
a maxilarelor;
-exercitii de alternarre a
maxilarelor inainte-inapoi;
-exersarea muscaturii;

-limba intra si iese


repede:pisicuta bea lapte;
-dezvoltarea mobilitatii linguale -miscarea limbii de la dreapta la
stanga:ticaitul ceasului;
-limba iese in forma de lopata;
-limba iese in forma de sageata;
-limba sterge buzele;
-limba sterge dintii pe
deasupra/dedesubt;
-limba sub forma de caus;
-miscari circulare ale limbii;
-limba ghemuita in fundul gurii;
-miscari ale limbii jos/sus cu

38
gura inchisa;
-tropaiala calului;
-limba impinsa intre dinti si
trasa inapoi printre dinti;
-limba plata;
-limba la palat si invers;

-miscari de sugere a obrajilor;


-miscari de tuguiere a buzelor;
-dezvoltarea musculaturii obrajilor -miscari de intindere a
si a buzelor; buzelor(zambetul);
-miscari de rotunjire a buzelor;
-miscari de tuguiere a buzelore
pentru fluierat;suflat in lumanre
balon morisca;
-vibrarea buzelor;
-rictusul buzelor;

-exercitii de imitare a cascatului;


-exercitii de imitare a tusei, a
-dezvoltarea motricitatii valului inghititului;
palatin; -miscari de deglutitie;

2. educarea
respiratiei Exercitii pentru respiratie:
Dezvotarea respiratiei nonvebale -sufla nasul in batista;
-sufla aerul pe dosul mainii;
-educarea echilibrului intre inspir si -tinerea unui fulg in aer;

39
expir; -stinge lumanarea;
-marirea capacitatii respiratorii; -umfla balonul;
-formarea unei respiratii -sufla in apa cu paiul;
diafragmale;
-obtinerea unei respiratii lungi fara Exercitii pentru inspiratie:
fort, usor; -miroase florile;
-obtinerea unui ritm respirator -miroase parfumul;
uniform;
Inspiratia diferentiata:
-3 timpi inspir si 5 timpi expir in
fata oglinzii;
-inpiratie alternativa pe o nara si
pe cealalta;
-inspiratie pe gura;
-inspiratie pe gura si expiratie pe
nas;
-inspiratie lunga si expiratie
prelunga (aprox. 30 de secunde)

-exercitii de pronuntare a
Dezvoltarea respiratiei verbale vocalelor:prelung rar fara efort
in timpul unei expiratii;
-exercitii de pronuntie a unei
consoane intr-o expiratie ;
-obtinerea expiratiei mai lungi decat -pronuntarea unor diftongi pe
a inspratiei la pronuntie; durata unei expiratii;
-vorbirea in expiratie fara efort -exercitii de pronuntie a unor
ritmat; grupuri de consoane si vocale ce
formeaza o unitate silabica pe
parcursul expiratiei(cra cre cri)

40
-pronuntarea unor silabe
complexe;
-exercitii de mers insotite de
verbalizare sau cantec(mersul
numarat,mersul cu cantec);
Exercitii de respiratie culcat pe
canapea,cu un caiet pe
abdomen(caietul miscandu-se in
ritmul diafragmei);
-la inceput nonverbal
-cu pronuntie de vocale
silabe,cuvinte
-cu pronuntie de poezii
-povestire a unor intamplari.

3. dezvotarea
auzului fonematic „fa si tu cum face ...”
Imitarea sunetelor din natura si -trenul(ritm
pronuntie de onomatopee cand tare stacatto,prelungit,soptit)
cand in soapta,in ritm -sarpele(prelungit)
stacatto,prelungit dupa indicatii -albina(acentuat si z prelung)
-roata(scart)
-formarea capacitatii de diferentiere -soricelul
fonematica prin distingerea si -greirele
discriminarea sunetelor si cuvintelor
-formarea perceptiei fonematice
corecte; -pronuntarea unor silabe
-analiza jonematica acustica care paronime:pa pe pi po pu
face trecerea sistematica de la fraza- -

41
Pronuntarea unor serii de silabe opuse propozitie-cuvant-silaba-sunet;: elevul sta cu spatele catre
luate de logoped din cuvinte -educarea pronuntiei ritmice; logoped la 3-4 metri pe linie
paronime -educarea pronuntiei melodice; mediana si apoi in pozitie
dreapta sau stanga si se vorbeste
Diferentirea consoanelor surde de de la voce soptita crescand mai
cele sonore; apoi in intensitate;

-s-ş soc şoc las –laş musca-


muşca
Diferentierea sunetelor cu punct de
articulare apropiat;
-ţ-ce ci:ate ace
Transformarea cuvintelor prin -r-l: rama –lama;crema –clema
inlocuirea sunetelor sau silabelor
-co-pil
-pac
Jocuri hazlii in care sunetul sa se -vrig
repete

Framantari de limba -pentru fiecare sunet in parte


copilul va memoraversuri in
care se repeta un anumit sunet
Structuri ritmate si numaratori;

42