Sunteți pe pagina 1din 29

SOCIOLOGIE GENERALA

Sinteza

TEMELE PROPUSE:

1. Sociologia ca stiinta: Cunoasterea comuna a vietii sociale; Cunoasterea stiintifica a vietii


sociale; Aparitia si dezvoltarea sociologiei; Perspective in sociologie (evolutionism,
functionalism, conflictualism, interactionism).
2. Metodologia cercetarii sociologice. Metode si tehnici de cercetare in sociologie:
Principalele ramuri ale sociologiei; Etapele cercetarii sociologice; Metode si tehnici de
cercetare.
3. Structura culturii: Cultura in acceptiune sociologica; Elementele culturii (simboluri, rituri,
limbaj, norme, traditii, moravuri, valori); Unitatea si variabilitatea culturii (universalii
culturale, subcultura, contracultura, etnocentrismul, xenocentrismul, relativismul cultural).
4. Personalitatea si socializarea: Factorii dezvoltarii personalitatii (mostenirea biologica,
mediul fizic, cultura, experienta de grup, experienta personala); Procesul de socializare;
Tipuri de socializare (primara, anticipativa, resocializarea); Agentii socializarii (familia,
grupurile perechi, scoala, mass-media).
5. Status si rol social: Statusul (status prescris, status dobandit); Rolul (tipuri de roluri,
pregatirea pentru rol, conflictul de rol, esecul de rol).
6. Relatiile sociale: Relatiile interumane; Contactele sociale; Interactiunea sociala; Tipuri de
relatii sociale.
7. Familia: Definirea familiei; Structura familiei; Functiile familiei; Schimbari in modelele
familiale.
8. Organizarea sociala: Structura sociala si organizare sociala; Institutii sociale (economice,
politice, juridice, culturale si educative, religioase); Tipuri de organizare sociala (organizatii
informale, organizatii formale, asociatiile voluntare); Birocratia.
9. Comunitatile umane teritoriale: Comunitatile rurale; Comunitatile urbane.
10. Factorii demografici si viata sociala: Numarul populatiei (recensamantul, estimarile,
proiectiile); Structura demografica a populatiei (pe sexe, pe varsta, pe stare civila);
Natalitatea, fertilitatea, nuptialitatea si divortialitatea populatiei; Migratia populatiei;
Raportul populatie-resurse-mediu inconjurator.

3
DEZVOLTAREA TEMELOR PROPUSE

1. Sociologia ca stiinta

Sociologia pe care o practicam fiecare dintre noi in viata de zi cu zi poarta numele de


sociologie spontana. Sursa acestei cunoasteri este simtul comun sau bunul simt. Sociologia
spontana, bazata pe simtul comun, are un caracter enciclopedic si este foarte larg raspandita.
Sociologia spontana a simtului comun sufera de cateva mari neajunsuri:
- cunoasterea spontana are un caracter pasional: fiecare om are anumite interese, conceptii,
prejudecati etc. Oamenii nu se multumesc numai sa constate ce se intampla in jurul lor, ci
adopta atitudini, interpreteaza si judeca realitatea, uneori rastalmacind-o sau falsificand-o;
- cunoasterea spontana are un caracter iluzoriu: in viata sociala, oamenii se iluzioneaza adesea, se
amagesc.Daca in viata sociala curenta autoiluzia poate fi acceptata in anumite limite, in
activitatea stiintifica ea este total inacceptabila;
- cunoasterea spontana este contradictorie: oamenii oscileaza intre sentimentul fatalitatii si al
liberului arbitru. Atunci cand isi analizeaza succesele, considera ca totul depinde de ei. Daca
sunt confruntati cu esecuri, ei invoca imprejurari neprielnice, comploturi, vitregia sortii;
- cunoasterea spontana este limitata: individul sau chiar grupul are experiente de viata limitate,
circumscrise mediului social in care traieste. Despre ceea ce se intampla in alte grupuri sau in
alte societati, individul nu afla decat ocazional sau nu stie nimic.
Este evident ca indivizii nu reusesc sa ofere in mod spontan o cunoastere stiintifica a
societatii. Dar grupurile sau societatile ar fi capabile de o asemenea performanta? Cu atat mai mult,
raspunsul este nu. Din contra, aflat in actiuni de grup, individul are o capacitate mai redusa de a
gandi in mod obiectiv si coerent. Grupul diminueaza capacitatea critica a indivizilor si accentueaza
pasiunile si iluziile.
Conchidem ca sociologia spontana nu ne ofera o cunoastere adecvata a societatii si nu
poate inlocui sociologia stiintifica.
Cunoasterea stiintifica se intemeiaza pe trei principii.
- principiul realismului: consta in recunoasterea de catre oamenii de stiinta ca exista o lume reala,
independenta de subiectul observator, ca faptele observate sunt reale si nu un produs al mintii
observatorului;
- principiul determinismului: consta in acceptarea principiului ca raporturile dintre lucruri nu sunt
intamplatoare, ci au un sens; raporturile sunt analizate in termeni de cauza si efect;
- principiul cognoscibilitatii: consta in faptul ca lumea exterioara poate fi cunoscuta prin
observatie obiectiva.
Observatia stiintifica se conformeaza mai multor exigente:
4
- observatia stiintifica este precisa: precizia se refera la gradul de masurare, de cuantificare a
constatarilor. Fiecare observator va stabili gradul de precizie sau marja maxima de eroare
acceptabile in observatia pe care o efectueaza;
- observatia stiintifica este riguroasa: observatorul trebuie sa prezinte lucrurile asa cum sunt ele,
fara omisiuni si fara exagerari;
- observatia stiintifica este sistematica: este facuta in mod deliberat, pregatita si desfasurata cu
mijloace adecvate;
- observatia stiintifica este obiectiva: observatorul trebuie sa vada lucrurile asa cum sunt ele, nu
cum ar vrea el sa fie. Observatia trebuie sa fie neafectata de pasiunile, fobiile si prejudecatile
persoanei care observa;
- observatia stiintifica este consemnata: datele observatiei sunt notate sau inregistrate, deoarece
memoria nu este infailibila si, pe masura trecerii timpului, anumite imagini pastrate in memorie
pot fi complet distorsionate;
- observatia stiintifica este efectuata de persoane calificate: un excelent astronom poate fi un
observator mediocru sau total incompetent in domeniul fiziologiei umane. Calificarea de
observator se dobandeste printr-o pregatire profesionala adecvata. Trebuie sa privim cu
scepticism observatiile facute de persoane necalificate;
- observatia stiintifica se realizeaza in conditii controlabile: pe cat posibil, sa apelam la
metodologii de cercetare cat mai apropiate de cele uzitate in observatiile de laborator.
Sociologia poate fi definita ca studiul stiintific al societatii sau, mai particular, studiul
organizarii sociale si al schimbarilor sociale.
Cercetarea sociologica se poate desfasura la nivelul unor mici unitati sociale,
prezentandu-se situatia concreta a unui grup, a unei comunitati sau a unei organizatii
(microsociologie), sau la nivelul intregii societati, punandu-se in corelatie variabile de amploare
(macrosociologie).
Sociologia realizeaza mai multe functii:
- functia expozitiva, de descriere, de prezentare a faptelor si proceselor sociale, asa cum acestea
au loc;
- functia explicativa, ce urmareste explicarea faptelor sociale, stabilirea de relatii de determinare
sau de covarianta intre diversele aspecte ale vietii sociale;
- functia de ameliorare a vietii sociale. Astfel, in mod declarat sau nu, sociologia se raporteaza
critic la societatea pe care o studiaza;
- functia aplicativa: rezultatele cercetarilor sociologice pot fi utilizate, spre exemplu, in
elaborarea politicilor sociale. Desi sociologul nu este politician, totusi, rezultatele cercetarilor
sale pot orienta activitatea politicianului.
5
Comparativ cu alte stiinte, sociologia este relativ tânară. Inceputurile sociologiei
stiintifice pot fi plasate in prima jumatate a secolului al XIX-lea. Auguste Comte (1798-1857) este
recunoscut ca fondator al sociologiei.
Principalele perspective in sociologie sunt urmatoarele:
- perspectiva evolutionista: a fost prima formulata in sociologie. Unul din exponentii ei de seama
a fost Auguste Comte. Aceasta perspectiva explica in mod satisfacator originea societatilor si
cresterea lor;
- perspectiva functionalista: a fost magistral formulata, printre altii, de Herbert Spencer.
Functionalistii privesc societatea ca pe un sistem, ca pe un intreg compus din mai multe parti
aflate in interactiune, fiecare parte indeplinind o anumita functie;
- perspectiva conflictualista: a fost initiata de Karl Marx. Conflictualismul concepe conflictul ca o
sursa a schimbarii sociale si isi concentreaza atentia asupra instabilitatii si dezechilibrelor;
- perspectiva interactionista: fondatorul ei este considerat a fi George Herbert Mead.
Interactionismul simbolic isi concentreaza analiza asupra raporturilor dintre individ si societate.
Potrivit acestei perspective, societatea este in permanenta creata prin interactiunea indivizilor.

2. Metodologia cercetarii sociologice. Metode si tehnici de cercetare in sociologie

Principalele ramuri specializate ale sociologiei sunt:


- sociologia comunitatilor;
- sociologia rurala;
- sociologia urbana;
- sociologia industriala;
- sociologia muncii;
- sociologia artei;
- sociologia educatiei;
- sociologia literaturii;
- sociologia comparativa;
- sociologia pacii si razboiului;
- sociologia economica;
- sociologia organizatiilor;
- sociolgia familiei;
- sociologia sanatatii;
- sociologia religiilor etc.

6
Etapele unei cercetari sociologice, intotdeauna urmand aceeasi cronologie logica,
sunt, in ordine, urmatoarele:
a) stabilirea problemei de studiat: din multitudinea de posibilitati pe care realitatea sociala, practic
inepuizabila, ni le ofera, cercetatorul selecteaza un aspect pe care il considera a fi important fie
din punct de vedere teoretic, fie practic. Acel aspect va lua forma unei probleme sociale;
b) studiul bibliografiei problemei: parcurgerea literaturii de specialitate referitoare la problema sau
domeniul de care ne ocupam este o etapa obligatorie in orice cercetare sociologica. Cunoasterea
rezultatelor la care au ajuns predecesorii ne permite sa evitam impasurile si ne ofera idei noi
pentru cercetarea pe care o intreprindem;
c) formularea ipotezelor: pornind de la experienta sa anterioara si de la studiul literaturii de
specialitate, sociologul stabileste anumite legaturi intre faptele sociale, legaturi ce urmeaza a fi
demonstrate prin cercetarea pe care o intreprinde. Legatura, afirmata, dar nedemonstrata inca
intre doua variabile (una cauza, cealalta efect), poarta numele de ipoteza;
d) determinarea populatiei de studiat: aceasta implica, de cele mai multe ori, alcatuirea anumitor
esantioane reprezentative pentru intreaga populatie. Selectand extrem de riguros un esantion, el
va fi capabil sa asigure reprezentativitatea pentru populatia totala a unei tari, de exemplu.;
e) stabilirea metodelor si tehnicilor de cercetare: in raport cu problema de studiat si cu ipotezele
enuntate, se stabilesc metodele si tehnicile prin care se vor colecta datele;
f) colectarea datelor: aceasta este etapa de teren, de contact cu populatia de studiat. Colectarea
datelor se poate face direct, de catre sociolog, sau cu ajutorul unor persoane calificate –
operatorii de ancheta;
g) analiza rezultatelor: datele obtinute in etapa precedenta sunt prelucrate, combinate si analizate,
astfel incat sa permita verificarea ipotezelor avansate;
h) formularea concluziilor: in aceasta etapa, sociologul accepta, respinge sau modifica ipotezele
avansate si formuleaza concluzii cu finalitate aplicativa sau teoretica.
Principalele metode si tehnici utilizate in cercetarea sociologica sunt:
- experimentul sociologic: este tehnica ce permite cel mai bine verificarea legaturii dintre doua
variabile. Experimentul se poate desfasura in laborator sau in conditiile vietii sociale reale.
Experimentul de laborator are avantajul ca permite controlul variabilelor, masurarea exacta a
modificarilor de la nivelul grupului experimental si eliminarea unor influente necontrolabile;
- observatia sociologica: aceasta poate fi neparticipativa (cercetatorul observa din exterior
comportamentele si actiunile indivizilor si grupurilor) sau participativa (cercetatorul devine
membru al grupului studiat si participa la activitatea acestuia). De asemenea, poate fi cantitativa
(se bazeaza pe date statistice colectate in scopuri generale sau in scopul efectuarii cercetarii )
sau calitativa (poate imbraca o forma impresionistica sau mai sistematica).
7
- ancheta pe baza de interviu sociologic: o persoana pune anumite intrebari altei persoane si
inregistreaza raspunsul (in scris, pe reportofon etc.).Intrebarile formeaza o lista coerenta, pe
baza ipotezelor avansate in cercetarea respectiva. Interviul se poate desfasura prin telefon sau
fata in fata;
- ancheta pe baza de chestionar sociologic: Chestionarul se aseamana mult cu tehnica interviului,
cu exceptia faptului ca, intotdeauna, in chestionar, intrebarile si raspunsurile se dau in scris.
Chestionarul poate fi trimis prin posta sau prezentat subiectului de catre anchetator. Atat in
cazul interviului, cat si in cel al chestionarului, perosanele care culeg datele de la cei
intervievati/chestionati nu sunt, de regula, sociologii ce au initiat cercetarea, ci ajutoare ale
acestora, anume operatorii de ancheta;
- analiza documentara: aceasta este utilizata mai ales in situatiile in care cercetatorul nu are acces
direct la realitatile sociale pe care intentioneaza sa le studieze. Informatii referitoare la aceste
realitati se gasesc, insa, sub alte forme: arhive publice sau private, jurnale personale,
corespondenta, date statistice, ziare, reviste, carti etc. Aceste informatii sunt prelucrate si
utilizate de catre sociolog in verificarea ipotezelor enuntate.
In ceea ce priveste ultima metoda, trebuie precizat ca, in general, orice analiza
documentara trebuie sa raspunda la o serie de intrebari, sintetizate de Harold Laswell intr-o schema
a comunicarii:
- cine vorbeste? (emitatorul);
- ce spune? (continutul mesajului);
- cui spune? (receptorul);
- cum spune? (mijlocul de transmitere a mesajului);
- cu ce scop? (obiectivele urmarite);
- cu ce rezultate? (efectele obtinute).
Cercetatorul poate opta pentru una dintre metodele si tehnicile prezentate mai sus. In
cercetarile cu o finalitate practica, imediata, se utilizeaza, de obicei, o singura metoda sau tehnica.
In cercetarile cu scopuri teoretice sau in cele de mai mare complexitate, se recomanda utilizarea mai
multor metode sau tehnici, intrucat acestea isi compenseaza reciproc limitele si deficientele si
permit o mai buna analiza a realitatii sociale studiate.

3. Structura culturii

Prin cultura intelegem ansamblul modelelor de gandire, atitudine si actiune care


caracterizeaza o populatie sau o societate, inclusiv materializarea acestor modele in lucruri. Cultura
cuprinde, deci, componente ideale (credinte, norme, valori, simboluri, modele de actiune) si
componente materiale (unelte, locuinte, imbracaminte, mijloace de transport etc.). Cultura se
dobandeste prin convietuire sociala.

8
Prin cultura intelegem produsele ideale si materiale ale unui grup, iar prin societate
intelegem un grup relativ autonom, care se autoreproduce, ocupa acelasi teritoriu si participa la o
cultura comuna.
Cultura ofera oamenilor posibilitati multiple de adaptare la medii naturale foarte
diferite.
Sa vedem care sunt principalele elemente ale culturii:
Simbolurile
Simbolurile sunt semne arbitrare utilizate la nivel social pentru a desemna ceva (un
obiect, o actiune, o atitudine etc.). Modurile in care ne imbracam, mancam, ne adresam altora, ne
iubim sau ne dusmanim, vorbim sau gandim sunt orientate de simboluri. Simbolurile pot lua forme
foarte diferite de la o societate la alta sau de-a lungul istoriei unei societati. Dinamica simbolurilor
este uneori foarte rapida, producandu-se modificari de la o generatie la alta.
Ritul
Ritul se poate defini ca o secventa formalizata si stereotipa de acte savarsite intr-un
context religios sau magic. In societatile industriale, riturile magice sau religioase si-au diminuat
importanta sau au disparut. In schimb, s-au multiplicat riturile profane: protocolul, ceremonialurile,
regulile de politete si de comportare, sarbatorile etc.
Limbajul
Limbajul este un sistem structurat la nivel social de modele sonore, cu semnificatii
specifice si arbitrare. Insusirea limbajului semnifica nasterea omului ca fiinta sociala, ca om.
Limbajul este principalul depozitar al simbolurilor. De asemenea, limbajul depoziteaza achizitiile
culturale trecute si, in acelasi timp, organizeaza perceperea lumii de catre noi. Un specialist, de
exemplu, distinge zeci de tipuri de computere si pe fiecare il desemneaza cu un nume diferit. Un
cioban, la randul lui, foloseste in activitatea sa numeroase vase si ustensile de lemn, fiecare cu
denumirea sa.
Normele
Normele sunt reguli sociale care specifica comportamentele de adoptat in situatiile
date. Astfel, nu traversam strada pana cand nu se aprinde o lumina verde, nu ne amuzam in timpul
unei ceremonii funerare, ne ridicam in picioare la intonarea imnului national etc.
Traditiile
Traditiile sau cutumele sunt modalitati comportamentale obisnuite si practicate de
multa vreme de un grup. Astfel, in mod obisnuit, trebuie sa fim punctuali la o intalnire; ajunsi in
acelasi moment in fata unei intrari, barbatul o lasa pe femeie sa intre mai intai etc.
Moravurile
Moravurile sunt idei, afirmatii puternice cu privire la ceea ce este drept si gresit si, in
raport cu aceasta, permis si interzis de intreprins in situatii date. Astfel, o persoana care umbla
neingrijita, murdara, va fi considerata de catre comunitate ca fiind nesimtita.
9
Prohibitiile fata de violarea anumitor moravuri poarta numele de tabu-uri. Astfel, tabu-
urile reprezinta o forma specifica a moravurilor (tabu-ul referitor la incest, etc.).
Legile
Legile sunt reguli stabilite sau intarite de un organism politic (statul) compus din
persoane carora li se recunoaste dreptul de a folosi forta. Reglementarea prin norme atinge forta
maxima in cazul legilor. Trasatura particulara a legilor este utilizarea legitima a constrangerii fizice.
Valorile
Valorile sunt idei abstracte despre ceea ce este dezirabil, corect si bine sa urmareasca
majoritatea membrilor unei societati. Ele sunt variabile de la o societate la alta si de-a lungul istoriei
unei societati.
Cea mai simpla caracteristica a unei culturi este denumita trasatura. Trasaturile
culturii se asociaza si se combina intre ele, formand complexe culturale. Au fost identificate
numeroase trasaturi si complexe culturale, comune majoritatii sau totalitatii culturilor; acestea
poarta numele de universalii culturale.
In cadrul unei culturi generale a unei societati apar ansambluri specifice de trasaturi si
complexe culturale caracteristice unor anumite grupuri, care sunt denumite subculturi.
In unele situatii, trasaturile si complexele culturale specifice unor grupuri nu numai ca
se deosebesc de cultura dominanta, dar se si opun acesteia; este cazul contraculturilor.
In situatia in care celelalte culturi sunt judecate in raport cu propria cultura, cand
modul propriu de viata este considerat singura cale normala de a gandi, simti si actiona avem a face
cu fenomenul de etnocentrism.
Preferinta fata de ceea ce este strain, credinta ca produsele, normele, ideile propriului
grup sunt inferioare celor produse in alta parte poarta numele de xenocentrism.
Socializat cu normele si valorile unei culturi, cum va reactiona sociologul atunci cand
va studia alta cultura, diferita de a sa? Daca va studia si va judeca o cultura straina prin prisma
normelor si valorilor propriei culturi, el nu va putea realiza o analiza stiintifica obiectiva. Raspunsul
la aceasta dificultate a fost dat prin recurgerea la relativism cultural, care consta in suspendarea
judecatilor si in considerarea trasaturilor unei culturi din perspectiva persoanelor care traiesc in acea
cultura. Astfel, pentru a intelege fundamentalismul islamic, cercetatorul trebuie sa se plaseze in
situatia fundamentalistilor; sau, privit din perspectiva unei culturi europene, canibalismul apare ca
ceva oribil, anormal; privit din perspectiva celor care il practica, canibalismul apare ca un mecanism
social de impunere a ordinii in haos, de comunicare cu lumea supranaturala, de regenerare a
societatii, de captare a puterilor inamicului.
Relativismul cultural nu semnifica abandonarea de catre cercetator a propriilor
standarde morale. Nu inseamna ca el va accepta sau justifica canibalismul. El nu inseamna
10
neutralitate politica sau etica, ci invita cercetatorul sa fie obiectiv si onest. Relativismul cultural
indica faptul ca functia si semnificatia unei trasaturi culturale este relativa in raport cu contextul
cultural. O trasatura nu este buna sau rea prin ea insasi. Ea poate fi apreciata intr-un sens sau altul,
numai prin referire la cultura in care functioneaza.

4. Personalitate si socializare

Pentru inceput sa vedem care sunt factorii dezvoltarii personalitatii:


- Mostenirea biologica: Copilul se naste cu anumite preconditionari rezultate din combinarile
genetice ale parintilor si din influentele exercitate asupra fatului in timpul sarcinii. Cercetarile
mai recente au pus in evidenta ca ereditatea are un rol foarte important in determinarea anumitor
trasaturi de personalitate (cum ar fi inteligenta) si putin important in determinarea altor trasaturi
(sociabilitatea, atitudinile, interesele, controlul impulsurilor etc.). Cat priveste posibilele legaturi
de determinare intre trasaturile fizice si cele comportamentale, pana in prezent nu s-a putut oferi
o explicatie stiintifica riguroasa care sa probeze existenta unor asemenea corelatii statistice.
- Mediul fizic: Desi mediul fizic a fost considerat de multe teorii mai vechi ca fiind un factor
determinant in modelarea personalitatii, nu s-a putut proba existenta unor legaturi cauzale intre
conditiile mediului fizic si personalitate. In toate tipurile de mediu pot fi intalnite toate tipurile
de personalitate. Conditiile de mediu, insa, pot influenta anumite trasaturi de personalitate
(persoanele ce traiesc in zone sarace in resurse au un comportament mai agresiv decat cele ce
vietuiesc in nise ecologice bogate).
- Cultura: Constituie unul dintre factorii importanti de modelare a personalitatii. Trasaturile
culturale ale unei societati genereaza anumite particularitati in socializarea copiilor. Prin
utilizarea unor elemente si mecanisme socializatoare comune, se formeaza trasaturi comune de
personalitate sau o configuratie de trasaturi de personalitate tipica pentru membrii unei societati
(in viziunea lui Ralph Linton, aceasta poarta numele de personalitate de baza).
- Experienta de grup: Supravietuirea biologica a copilului nu este posibila fara ajutorul adultilor,
iar devenirea sa ca fiinta sociala nu este posibila in afara interactiunii cu un grup. Grupul si, in
primul rand, parintii, asigura copilului satisfacerea nevoilor fiziologice si afective. Privati de
afectivitate, copiii se dezvolta anormal si ajung la comportamente asociale sau antisociale.
Interactiunea cu grupul permite copilului sa-si formeze imaginea despre sine. Imaginea pe care
o au oamenii despre ei insisi este in mica parte determinata de dimensiunile obiective ale
personalitatii lor si in mare parte de “oglinda” pe care societatea, grupul le-o ofera pentru a se
privi.

11
- Experienta personala: Personalitatea individului este influentata si de experienta proprie de
viata. Fiecare individ are o experienta personala unica, prin care el se deosebeste de ceilalti
indivizi. Experientele de viata nu se cumuleaza in mod simplu; ele se integreaza. O experienta
noua de viata este traita si evaluata din perspectiva experientelor trecute si din perspectiva
normelor si valorilor socializate si internalizate (care functioneaza ca o adevarata grila
perceptiva). Experienta personala nu este niciodata incheiata pe parcursul vietii individului.
Experienta trecuta poate fi reevaluata din perspectiva noilor experiente, producandu-se
modificari de atitudini si de comportamente si, prin aceasta, modificari de personalitate.
Procesul de socializare
Socializarea este un proces de interactiune sociala prin care individul dobandeste
cunostinte, valori, atitudini si comportamente necesare pentru participarea efectiva la viata sociala.
Socializarea este modalitatea prin care un organism biologic este transformat intr-o fiinta sociala
capabila sa actioneze impreuna cu altii. Transferul de cultura de la o generatie la alta se face prin
intermediul socializarii.
Principalele tipuri de socializare:
- Socializarea primara: incepe din primele zile de viata si consta intr-un proces prin care persoana
dobandeste informatiile si abilitatile esentiale pentru a participa la viata sociala cotidiana si isi
formeaza eul.
- Socializarea anticipativa: inainte de a exercita un anumit rol, individul parcurge o perioada de
pregatire in care invata comportamentele pretinse de noul rol, drepturile si indatoririle asociate
acestuia. Acest proces de pregatire pentru noul rol este denumit socializare anticipativa. Se
realizeaza prin intermediul familiei, scolii etc.
- Resocializarea: consta intr-un proces de invatare a unor roluri noi si de abandonare a unor roluri
anterioare. O persoana care iese la pensie isi abandoneaza o mare parte din rolurile anterioare si
intra intr-un nou rol, cel de pensionar.
- Socializarea speciala realizata in institutiile totale: Institutiile totale (concept introdus de Erving
Goffman) sunt locuri in care oamenii sunt izolati de restul societatii pentru o perioada lunga de
timp si in care comportamentele lor sunt strict reglementate (o manastire, un penitenciar,
serviciul militar etc.)
- Socializarea pozitiva: Este cea conforma cu valorile, normele si asteptarile sociale dezirabile si
promovate de catre societate. Mai este numita si socializare concordanta.
- Socializarea negativa: Este cea contrara asteptarilor, valorilor si normelor sociale generale, dar
conforma cu cele ale unui grup periferic sau ale unei anumite subculturi. Mai este numita si
socializare discordanta.
Agentii socializarii
12
- Familia: este nu numai locul in care copilul se naste si traieste prima perioada din viata, dar si
principalul agent al socializarii. Ea este intermediarul dintre societatea globala si copil, locul in
care se modeleaza principalele componente ale personalitatii. In socializarea realizata la nivelul
familiei, un rol important il are imitatia. De asemenea, socializarea familiala se face si in functie
de rolul pe care parintii il anticipeaza pentru copiii lor. Cercetarile recente de sociologia familiei
arata ca, in societatile urbane moderne, familia a pierdut o parte din importanta sa socializatoare
traditionala.
- Grupurile perechi: sunt formate din persoane care au aproximativ aceeasi varsta. Se manifesta
ca agenti puternici de socializare, mai ales in perioada copilariei si adolescentei. Grupurile
perechi ofera copiilor posibilitatea sa se manifeste independent, in afara controlului parintilor.
Spontaneitatea copiilor, limitata sau cenzurata de catre adulti sau autocenzurata, se manifesta
liber, in absenta adultilor. Grupurile perechi ofera copiilor posibilitatea sa interactioneze ca
egali, ca parteneri de cooperare si competitie cu acelasi statut.
- Scoala: este un agent socializator complex, care ofera atat informatii, calificari, cat si un intreg
climat valoric si normativ, formal si informal. Elevii si studentii invata nu numai din cele
prezentate de profesori, dar si din interactiunea cu ceilalti elevi si studenti, din comportamentul
afectiv al profesorilor, din modul de organizare a scolii.
- Mijloacele de comunicare in masa: tind sa devina, in societatile dezvoltate, unul din principalii
agenti de socializare. Ele au atat efecte pozitive, cat si efecte negative; efectele lor socializatoare
sunt in dependenta cu continutul mesajului. Copiii care privesc la televizor emisiuni prosociale
sunt mai dispusi pentru cooperare, ajutor, prietenie, decat cei care privesc emisiuni cu un
continut neutru sau in care se prezinta comportamente violente.
Socializarea mai poate fi realizata si de catre organizatiile religioase, politice, de
asociatii voluntare si, in mod difuz, de ansamblul comunitatii in care traieste individul.
Avand o anumita ereditate, traind intr-un anumit mediu si sub actiunea unor combinatii
foarte diverse de agenti socializatori, fiecare individ are o experienta socializatoare unica si o
personalitate unica.

5. Status si rol social

Prin socializare, individul invata sa exercite anumite actiuni sociale, sa interactioneze


cu altii si ajunge sa ocupe anumite pozitii in cadrul societatii. Altfel spus, in cadrul structurii
sociale, indivizii detin anumite statusuri si joaca anumite roluri.
Statusul este definit drept pozitia sau rangul unui individ in cadrul grupului, sau ale
unui grup in raport cu alte grupuri (student, profesor, decan, politist, medic, tata etc.).

13
Statusul prescris este cel detinut de un individ in cadrul unei societati, independent de
calitatile sale si de eforturile pe care le face el.
Statusul dobandit este cel la care individul accede prin propriile eforturi.
Prescrierea statusurilor se face in mod obisnuit in fiecare societate in raport cu sexul si
cu varsta. In unele societati, prescrierea se face si in raport cu rasa, nationalitatea, religia sau clasa
sociala.
Socializarea statusurilor prescrise incepe foarte timpuriu. In majoritatea societatilor,
inca de la nastere, copiii sunt socializati diferential, in raport cu sexul (diferentierea simbolica prin
culoarea cu care sunt imbracati baietii – albastru si fetele – roz).
Socializarea statusurilor prescrise este simetrica cu asteptarile sociale, cu asteptarile
femeilor fata de barbati si ale barbatilor fata de femei.
Prescrierea statusurilor in functie de sex se face pe baza unor modele culturale, pe baza
normelor sociale dominante.
Societatea prescrie fiecarui individ un anumit status, in raport cu varsta pe care o are.
Daca un copil realizeaza rolurile unui matur, se considera ca a imbatranit prea devreme. Daca un
matur realizeaza rolurile unui copil, este considerat imatur.
Societatile moderne au dezvoltat o forma de cvasi-prescriere de status, anume
meritocratia. Aceasta este un sistem social in care statusul este prescris in raport cu meritul, care
este masurat prin performantele educationale si profesionale. Între statele moderne, Singapore
pretinde a fi o adevărată meritocraţie, punând accent pe descoperirea şi formarea tinerilor stăluciţi
pentru posturi de conducere. În acest scop, rezultatele la învăţătură sunt considerate cea mai
importantă recomandare.
Majoritatea statusurilor detinute de un individ sunt dobandite pe parcursul socializarii
si interactiunii sociale. Dobandirea unui status este rezultatul unei alegeri individuale si al unei
competitii. Statusul de barbat este prescris, cel de sot este dobandit.
Societatile industriale au redus sfera statusurilor prescrise si ofera posibilitati mari de
mobilitate a statusului descendentilor fata de cel al parintilor si de dobandire de statusuri noi prin
performante.
Dobandirea unui status se face prin eforturi personale si este insotita de anumite
costuri personale. In societatile moderne, accesul la statusurile cu prestigiu ridicat este considerat
dependent de capacitatile si eforturile individului.
Fiecare individ detine o multitudine de statusuri care se asociaza intre ele, formand un
ansamblu denumit status global. Statusul global poate fi coerent, unitar, daca statusurile care il
compun sunt congruente intre ele. In realitate, intre diversele statusuri ale unui individ intervin

14
conflicte frecvente. Absenta congruentei intre diferitele statusuri poate provoca la nivelul
individului un anumit sentiment de insecuritate sau de culpabilitate.
Rolul defineste comportamentul asteptat de la cel care ocupa un anumit status. Intr-un
anumit sens, statusul si rolul sunt doua aspecte ale aceluiasi fenomen. Statusul este un ansamblu de
privilegii si indatoriri; rolul este exercitarea acestor privilegii si indatoriri.
Prezentarea dramatica de rol desemneaza efortul constient al unei persoane de a
exercita in asa fel rolul incat sa creeze celorlalti o imagine dezirabila despre sine. Intr-o anumita
masura, fiecare persoana este un actor dramatic; fiecare isi exercita rolul avand o anumita audienta.
Personalitatea influenteaza alegerea rolurilor, modul de exercitare a rolurilor. In acelasi
timp, dobandirea unui nou rol produce modificari ale eului, ale personalitatii.
Fata de fiecare rol exista anumite asteptari din partea celorlalti. Desigur, nu toate
asteptarile sunt la fel de constrangatoare.
Fiecare persoana indeplineste mai multe roluri. Un barbat poate fi sot, fiu, tata,
angajat, verisor, vecin etc. Totalitatea rolurilor asociate unui status formeaza un set de roluri.
Rolurile care formeaza un set pot fi performate in mod diferit.
Foarte rar rolurile jucate de o persoana se combina intr-un ansamblu omogen. In cele
mai multe situatii, intalnim stressul de rol. Acesta desemneaza dificultatile pe care le au oamenii in
exercitarea cerintelor lor de rol. Stressul de rol se datoreaza pregatirii inadecvate pentru rol,
dificultatilor in tranzitiile de rol, conflictelor de rol, esecurilor de rol.
Discontinuitatile intre continutul socializarii formale si continutul real al vietii sociale,
intalnite in majoritatea societatilor moderne, constituie o cauza a pregatirii inadecvate pentru
anumite roluri. De asemenea, pregatirea inadecvata pentru rol poate rezulta si din dinamismul
social foarte puternic (socializarea copiilor inainte de 1989).
In ceea ce priveste dificultatile tranzitiei de rol, sa ne gandim ca individul, pe parcursul
vietii, joaca mai multe roluri legate de evolutia sa biologica si profesionala. Trecerea (tranzitia) de
la un rol la altul poate fi asociata cu multe dificultati, intrucat nu exista o pregatire adecvata pentru
rolul urmator. Nu intotdeauna trecerea de la stadiul de adolescent la tanar, de la stadiul de tanar la
adult etc. se realizeaza foarte usor.
Conflictele de rol se pot manifesta in doua forme: intre doua sau mai multe roluri
exercitate de o persoana (conflict intre rolul de studenta si cel de mama, de exemplu); intre cerintele
care configureaza acelasi rol (in cazul rolului de profesor, pot sa apara conflicte intre exigentele de
moralitate, corectitudine si dorinta de castiguri suplimentare). Depasirea conflictelor de rol se face
prin:
- rationalizare: proces protectiv, de redefinire a unei situatii dificile in termeni acceptabili, din
punct de vedere social si personal;
15
- compartimentare: procesul de separare a setului de roluri in parti distincte si de conformare
numai la cerintele unui rol la un moment dat.;
- adjudecare: proces formal, constient si intentionat, de atribuire unei terte parti a responsabilitatii
pentru o decizie dificila.
Esecul de rol poate interveni in situatiile in care nu s-a realizat o pregatire adecvata
pentru rol, exercitarea acestuia facandu-se in mod neadecvat. Spre exemplu, esecul de rol la nivel
familial devine evident in situatiile de divort.
In fiecare caz, esecul provoaca nemultumire, frustrare. In situatii deosebite, esecul
poate provoca tulburari psihice sau fizice. In toate situatiile, persoanele care esueaza in rolurile lor
sunt nefericite.

6. Relatiile sociale

Relatiile sociale se formeaza pe baza interactiunii dintre indivizi, pe baza unor scopuri
si interese individuale si sociale. Relatiile interindividuale pot fi intamplatoare, efemere sau
spontane, avand – sub raportul vietii sociale – un rol derivat, secundar.
Nu toate relatiile dintre indivizi sunt relatii sociale. Relatiile interumane reprezinta mai
multe forme care pot fi si etape in constituirea relatiilor sociale.
O prima forma de relatie intre indivizi este contactul spatial. Indivizii intra in contact
unii cu altii in diverse imprejurari (la locul de munca, in locuinte etc.), insa nu orice contact spatial
duce la aparitia relatiilor sociale. Numai uneori aceste prilejuri pot conduce la statornicirea unor
relatii durabile.
O alta forma de relatii este contactul psihic. Indivizii isi observa reciproc
caracteristicile, aspectul, trasaturile de caracter, pregatirea intelectuala, preocuparile etc. Interesul
reciproc pe care il manifesta doua persoane una fata de alta da nastere contactului psihic.
Pe baza contactelor spatiale si psihice se statornicesc si contactele sociale. Contactul
social consta in legatura dintre doua sau mai multe persoane care realizeaza anumite actiuni
referitoare la o anumita valoare. Contactele sociale pot fi:
- trecatoare: cineva serveste masa la restaurant si discuta cu ospatarul;
- durabile: contactele dintre studentii aceleiasi grupe;
- publice: discutia unui student cu decanul in vederea solutionarii unei probleme;
- private: doi studenti care merg impreuna la un spectacol de teatru;
- personale: partenerii actioneaza din interes pentru problemele si trasaturile lor (contactele dintre
doi prieteni, dintre doi indragostiti);
- materiale: actiunea vizeaza un anumit obiectiv fara ca partenerii sa se intereseze de
personalitatea lor (plata unei taxe, cumpararea unui obiect);
- directe: fata in fata
- indirecte: indivizii intra in contact prin produsele lor.

16
Contactele directe si personale prezinta importanta deosebita in viziunea sociologilor.
Absenta lor poate conduce la marginalizare, insingurare, etc.
In situatia in care contactele sociale sunt durabile, indivizii incep sa caute sa se
influenteze reciproc. Un individ urmareste sa provoace la un alt individ sau la un grup o anumita
reactie care, la randul ei, va provoca noi actiuni din partea primului individ s.a.m.d. Vorbim, astfel,
de interactiune sociala. Interactiunile pot fi:
- directe: in cadrul unui grup de studenti
- indirecte: apar in cadrul unei localitati mari, al unui oras sau al unei mari intreprinderi. Spre
exemplu, locuitorii unui oras interactioneaza, de cele mai multe ori inconstient, asupra
serviciilor publice, asupra retelei culturale, asupra institutiilor economice, administrative si
politice.
Interactiunile sociale sunt mai durabile decat contactele sociale; pe baza lor apar
relatiile sociale. Relatia sociala este un sistem de interactiuni sociale dintre doi parteneri (indivizi
sau grupuri) care are la baza o anumita platforma (atitudini, interese, situatii). Relatia sociala este
orientata de un sistem de indatoriri si obligatii pe care partenerii trebuie sa le realizeze. In cadrul
relatiilor directe, personale, reglementarea este mai slaba (relatia de prietenie)
Relatiile sociale asigura coeziunea si durabilitatea grupurilor.
Exista o legatura reciproca intre “grupuri sociale” si :relatii sociale”. Ca sa existe o
relatie sociala intre doi indivizi, ei trebuie sa apartina aceluiasi ansamblu de grup (relatia tata-fiu in
familie; relatia profesor-elev in scoala; relatia patron-muncitor in intreprindere, etc.).
Tipologia relatiilor sociale
Dupa natura lor, relatiile sociale sunt:
- economice;
- politice;
- educationale;
- juridice.
Dupa cadrul in care se desfasoara, relatiile sociale sunt:
- interindividuale: se stabilesc intre doi indivizi. Pot fi relatii de prietenie, de colaborare, de
dusmanie etc.;
- intre individ si grup: relatii de comunicare, afective, de conducere, de mobilitate;
- intergrupale: se stabilesc intre grupuri ca totalitati. Ele sunt diferite in raport cu natura (scopul)
si marimea grupului.
Dupa modul in care afecteaza coeziunea sociala, relatiile sociale sunt:
- de cooperare: in grupurile primare cooperare directa, personala; in grupurile mari cooperare
impersonala, simbolica (nu e decisa si planificata de catre individ);
- de subordonare/supraordonare: un grup sau un individ este dominat de catre un alt grup sau alt
individ sau domina, prin diverse mijloace, un alt grup/individ;

17
- de compromis si toleranta: doi indivizi sau doua grupuri au interese si scopuri diferite, dar nu si
le pot impune si se accepta reciproc;
- de marginalitate: indivizii participa la grupuri cu modele valorice diferite, fara a se identifica
complet cu nici unul dintre ele;
- de competitie: apar cand resursele (produse, statusuri, putere, prestigiu etc.) sunt limitate sau
percepute ca atare;
- de conflict: apar atunci cand deosebirea de interese dintre indivizi sau grupuri nu se poate
rezolva prin compromis si toleranta.
Dupa natura activitatii, scopului care formeaza obiectul relatiei, relatiile sociale sunt:
- de munca;
- familiale;
- de vecinatate;
- de petrecere a timpului liber.
Studiul acestor relatii formeaza obiectul unor ramuri ale sociologiei: sociologia muncii;
sociologia familiei; ecologia sociala; sociologia timpului liber.
Dupa gradul lor de reglementare, relatiile sociale sunt:
- informale: sunt directe, personale, putin reglementate si controlate;
- formale: sunt definite social, reglementate prin norme si coduri. Decurg din diviziunea sociala a
activitatilor.

7. Familia

Din perspectiva sociologica, familia poate fi definita ca un grup social constituit pe


baza relatiilor de casatorie, consanguinitate si rudenie, membrii grupului impartasind sentimente,
aspiratii si valori comune. Astfel, familia este un grup primar in care predomina relatiile directe,
informale, nemediate.
Din perspectiva juridica, familia este un grup de persoane intre care s-au stabilit un set
de drepturi si obligatii, reglementat prin norme legale. Aceste norme stabilesc modul de incheiere a
casatoriei, stabilirea paternitatii, drepturile si obligatiile sotilor, relatiile dintre parinti si copii,
modul de transmitere a mostenirii etc. Juridic, familia este un grup formal, reglementat prin legi si
alte acte normative.
Perspectiva sociologica si cea juridica se completeaza reciproc. Familia apare ca un
ansamblu de relatii sociale reglementat prin norme juridice sau prin norme sociale difuze.
Relatiile din cadrul familiei:
- relatiile dintre soti (parteneri): reglementate prin casatorie sau prin consens;

18
- relatiile dintre parinti si copii (dintre ascendenti si descendenti);
- relatiile dintre descendenti (intre copiii aceluiasi cuplu);
- relatiile de rudenie dintre membrii cuplului familial si alte persoane (parintii din familia de
origine, socri, cumnati etc.).
Analiza sociologica distinge intre:
- familia de origine (familia in care s-a nascut un individ si in care a fost socializat) si
- familia proprie (conjugala sau de procreare)
Familia este un complex de roluri si statusuri sociale:
- partenerii cuplului familial se raporteaza unul la altul prin rolurile si statusurile de sot si sotie;
- aceiasi parteneri indeplinesc in raporturile cu descendentii lor rolurile de parinti;
- descendentii indeplinesc rolul de copii in relatiile cu parintii lor si rolul de frati, surori in
raporturile cu colateralii lor sau de nepoti in raporturile cu parintii parintilor lor.
Exercitarea rolurilor familiale se poate face adecvat sau se poate solda cu un esec de
rol.
In decursul istoriei, familia a cunoscut o mare diversitate de forme:
- poliandria: o femeie are mai multi soti; descendenta este stabilita pe linie materna;
- poligamia: un barbat are mai multe sotii; descendenta se stabileste pe linie paterna;
- monogamia: forma cea mai raspandita de familie si cea mai persistenta de-a lungul istoriei,
presupune casatoria unui singur barbat cu o singura femeie si se intemeiaza pe relatiile socio-
afective dintre parteneri.
Principalul mecanism de constituire a familiei este casatoria. Casatoria poate fi:
- legala: sanctionarea uniunii conjugale printr-o decizie luata de persoane autorizate;
- religioasa: sanctionarea uniunii conjugale de catre un cleric.
Casatoria legala (civila) este de data mai recenta. Mult timp, singura modalitate de
oficializare a casatoriei a fost cea religioasa. In societatile contemporane, doar casatoria civila are
implicatii de ordin juridic.
In reglementarile juridice si sociale contemporane:
- casatoria are ca scop intemeierea unei familii;
- ea are la baza liberul consimtamant al partenerilor;
- este monogama (exceptie fac anumite tari islamice);
- are un caracter solemn;
- se bazeaza pe egalitatea in drepturi a sotilor.
Din punct de vedere numeric, deosebim:
- familii extinse: cu un numar mare de membri; pot cuprinde mai multe generatii;
- familii nucleare: formate din soti si copiii acestora.
19
Din punct de vedere al structurii rolurilor, distingem:
- familii complete: formate din sot, sotie si copii;
- familii incomplete: monoparentale (rezultat al nasterilor in afara familiei sau al descompletarii
familiei).
Din punct de vedere generational, intalnim:
- familii cu o generatie (sot si sotie);
- familii cu doua generatii (parinti si copii; bunici si nepoti);
- familii cu trei si patru generatii (bunici/strabunici, parinti, copii).
Structura statusurilor si rolurilor din cadrul familiei cuprinde urmatoarele situatii: sot,
sotie, tata, mama, copil, frate, sora, bunic, bunica.
Rolurile familiale pot fi exercitate intr-o multitudine de forme: sot tandru sau foarte
autoritar, o sotie buna gospodina sau care refuza sa faca menajul etc. Odata depasite anumite marje
de variatie, se poate ajunge la destramarea familiei.
Din punct de vedere al raporturilor de autoritate, sesizam:
- familii autoritare: barbatul (sotul, tatal) este principalul detinator de autoritate; aceasta pozitie
de autoritate a barbatului – capul familiei - este legitimata pe traditie;
- familii egalitare: redistribuirea, in societatile civilizate, a raporturilor de autoritate in cadrul
familiei a condus la un relativ echilibru in ceea ce priveste luarea deciziilor.
Principalele functii ale familiei
Functii biologice si sanitare: asigura satisfacerea nevoilor sexuale ale membrilor
cuplului, procrearea copiilor, asigurarea necesitatilor igienico-sanitare ale copiilor si dezvoltarea
biologica normala a membrilor familiei.
Functii economice: constau in organizarea gospodariei si acumularea de resurse
necesare functionarii menajului pe baza unui buget comun. Foarte importanta este componenta ce
priveste generarea si gestionarea unui buget comun. Desi a crescut independenta economica a
sotilor, administrarea unui buget comun in cadrul aceluiasi menaj ramane o trasatura definitorie
pentru majoritatea familiilor.
Functii de solidaritate familiala: se refera la ajutorul bazat pe sentimente de dragoste si
respect intre membrii familiei.
Functii pedagogico-educative si morale prin care se asigura socializarea copiilor:
familia este una dintre principalele institutii socializatoare ale societatii. In cadrul familiei, copilul
isi insuseste normele si valorile sociale si devine apt sa relationeze cu ceilalti membri ai societatii.
In familie se realizeaza socializarea de baza sau primara. Socializarea realizata in cadrul familiei
este esentiala pentru integrarea sociala a copiilor. Totusi, comparativ cu familiile din societatile

20
traditionale, functia socializatoare a familiei a inceput sa fie tot mai mult preluata de alte institutii
sociale (scoala, institutii culturale, mass-media).
In mod normal, familia trebuie sa indeplineasca toate functiile care ii sunt proprii.
Disfunctiile din cadrul familiei au consecinte asupra sotilor, asupra copiilor, asupra relatiilor
familiei cu exteriorul.

8. Organizarea sociala

Structura sociala se refera la modul de alcatuire a realitatii sociale, la modul in care


elementele sistemului social se ordoneaza si se ierarhizeaza, la relatiile necesare, esentiale ce se
stabilesc intre aceste elemente. Structura sociala este un ansamblu de relatii cuprinzand o
multitudine de elemente (pozitii sociale, grupuri, paturi si clase sociale, institutii sociale) ce poseda
insusirile de totalitate, de transformare si de autoreglaj. Structura sociala se refera la modul de
alcatuire a sistemului social; organizarea sociala se refera la modul lui de functionare.
Organizarea sociala poate fi definita ca un sistem de roluri si institutii sociale, de
modele comportamentale, de mijloace de actiune si de control social care asigura satisfacerea
nevoilor unei colectivitati, coordoneaza actiunile membrilor acesteia, reglementeaza relatiile dintre
ei si asigura stabilitatea si coeziunea colectivului. Organizarea sociala este un ansamblu de mijloace
prin care colectivitatile, grupurile si societatile isi mentin echilibrul si-si asigura functionarea.
Institutiile sociale sunt sisteme de comportamente si de relatii care reglementeaza viata
si activitatea indivizilor. Acestia se unesc in grupuri sociale, in asociatii si organizatii. Institutia este
un ansamblu structurat si functional de norme si valori; organizatia este o asociere de indivizi. Prin
organizatie se intelege un grup social cu scop, care urmareste realizarea anumitor obiective in mod
economic si coordonat. Organizatia sociala este o retea de relatii dintre indivizi si grupuri, potrivit
unui sistem de norme si valori.
In sens sociologic, asadar, prin institutie sociala se intelege un sistem de relatii sociale
organizat pe baza unor valori comune si in care se utilizeaza anumite procedee in vederea
satisfacerii anumitor nevoi sociale fundamentale ale unei colectivitati sociale. Institutionalizarea
relatiilor sociale consta in dezvoltarea unui sistem de comportamente asteptate, modelate,
predictibile si acceptate social in cadrul unui sistem social.
Institutiile poseda mai multe elemente prin care pot fi definite si caracterizate:
- scop: institutiile au un anumit scop, stabilit pe baza unor nevoi importante comune si a unor
valori comune;
- functii: in vederea atingerii scopului, institutiile realizeaza o serie de functii, de activitati precis
stabilite si reglementate;
21
- mijloace: scopul este realizat cu ajutorul unor mijloace, al unor procedee si instalatii. Mijloacele
pot fi materiale si simbolice;
- simboluri: fiecare institutie poseda anumite simboluri, prin care ele se particularizeaza si se
impun atentiei indivizilor. Drapelul national, drapelele de lupta ale unitatilor militare,
uniformele, emblemele, marcile de fabrica, imnurile, cantecele sunt simboluri prin care
institutiile sunt reprezentate;
- coduri de comportament: rolurile realizate de membrii institutiei sunt exprimate in coduri de
comportament: constitutii, legi, coduri civile, conventii, regulamente etc.;
- sanctiuni: respectarea codurilor de catre membrii institutiei si de catre cetateni este urmarita prin
sanctiuni pozitive (decoratii, diplome) sau negative (amenzi, pedepse);
- valori si norme: institutiile isi elaboreaza sisteme de valori si norme specifice; prin acestea se
urmareste obtinerea coeziunii membrilor institutiei si se justifica rational scopul institutiei si
relatiile acesteia cu celelalte institutii.
O institutie functioneaza in mod eficient cand sunt realizate urmatoarele conditii:
- definirea clara a scopului si obiectivelor;
- organizarea rationala a activitatilor in cadrul institutiei;
- depersonalizarea rolurilor institutionale;
- acceptarea sociala a mijloacelor si procedeelor folosite de institutie;
- recunoasterea sociala a utilitatii institutiei.
Tipuri de institutii sociale
Din punct de vedere al gradului de formalizare, intalnim:
- institutii formale: scopul, obiectivele, procedeele de actiune, modul de organizare, rolurile sunt
precis stabilite si reglementate prin prescriptii cu caracter juridic;
- institutii neformale (informale): reglementarea se face pe baza unor norme vagi, iar exercitarea
rolurilor este personalizata.
Din punct de vedere al naturii activitatii lor, distingem:
- institutii economice: se ocupa de producerea, circulatia si defacerea bunurilor, prestarea de
servicii si organizarea muncii;
- institutii politice si juridice: se ocupa de cucerirea, mentinerea si exercitarea puterii. Intalnim ca
exemple parlamentele, guvernele, partidele politice, armata, tribunalele, procuratura, politia,
inchisorile. Elementul principal al institutiilor politice este puterea. Aceasta este folosita pentru
mentinerea si consolidarea oranduirii respective, pentru asigurarea functionarii tuturor
institutiilor sociale, pentru mentinerea coeziunii sociale, pentru controlul comportamentului
cetatenilor si prevenirea comportamentelor nedorite. Puterea politica poate fi exercitata

22
unipersonal (dictatura, monarhie absoluta) sau democratic. Institutiile juridice asigura
elaborarea legislatiei si aplicarea legilor;
- institutiile cultural-educative: au ca scop mentinerea traditiei culturale si dezvoltarea creatiei
culturale, socializarea indivizilor conform normelor si valorilor sociale existente in societate;
- institutii religioase: organizeaza activitatea cultelor si relatiile credinciosilor cu reprezentantii
clerului. Importanta acestor institutii este foarte diferita de la o societate la alta. Principalele
elemente ale acestor institutii sunt doctrinele care se ocupa de relatiile oamenilor cu lumea
divina, ritualurile care simbolizeaza doctrinele si normele de comportament ale clerului si
credinciosilor deduse din doctrine.
Principalele tipuri de organizare sociala
Cum s-a mai mentionat, organizatia este o asociere de indivizi, un grup social cu scop
care actioneaza potrivit unui sistem de norme si valori, in vederea realizarii anumitor obiective.
Organizatii informale. Actioneaza in vederea realizarii unor scopuri, dar normele lor
de actiune nu sunt definite printr-un regulament sau lege. Exemple: un grup de prieteni, un grup de
cunostinte care merg intr-o excursie.
Organizatii formale. Apar cand grupurile sunt prea mari pentru a-si solutiona in mod
informal problemele. Sunt constituite in mod deliberat, urmaresc realizarea unor scopuri definite si
actioneaza potrivit unor norme si reglementari precis stabilite. Pot contine si elemente informale
(grupuri de prieteni). Sunt strans legate de institutii si adesea sunt subordonate acestora. Astfel,
institutiile educative, de exemplu, actioneaza prin organizatii educative: gradinite, scoli, licee,
facultati.
Asociatii voluntare. Sunt organizatii formale in care toti membrii sau majoritatea lor
activeaza voluntar. Reglementarile sunt flexibile, deciziile se iau prin consens, elementele informale
joaca un rol important.
In analiza organizarii formale a societatii este deseori folosit termenul de birocratie.
Acest termen a fost introdus de Max Weber pentru a desemna un anumit tip de organizare sociala in
care puterea este exercitata de un aparat administrativ rationalizat. Elementele tipului ideal de
birocratie sunt urmatoarele:
- existenta unui sistem de prescriptii acceptat de toti membrii societatii;
- urmarirea in mod rational a scopurilor propuse;
- organizarea ierarhica;
- caracterul impersonal al exercitarii functiilor;
- specializarea, care consta in atribuirea fiecarei functii unui expert;
- detinerea posturilor in functie de competenta.

23
In conceptia lui Weber, modelul ideal de birocratie consta in functionarea eficienta si
rationala a organizatiilor, in realizarea competenta a sarcinilor de catre functionari, indiferent de
parerile, convingerile si interesele personale ale acestora. O birocratie trebuie sa functioneze ca un
mecanism bine construit, in care fiecare element realizeaza in mod adecvat functiile ce-i sunt
atribuite.
Birocratizarea apare in orice organizatie de dimensiuni mari, din nevoia de eficienta,
de uniformitate si pentru a preveni coruptia. Birocratia ar trebui sa fie in serviciul cetatenilor.

9. Comunitatile teritoriale

Viata se desfasoara in cadrul unor comunitati umane teritoriale. Prin comunitate


teritoriala se intelege un grup de oameni care traiesc in cadrul unei anumite diviziuni sociale a
muncii, intr-o anumita arie geografica, avand o anumita cultura comuna si un sistem social de
organizare a activitatilor si fiind constiente de apartenenta la comunitatea respectiva. Comunitatea
teritoriala este nucleul principal a ceea ce numim spatiu social in care se relationeaza locul de
munca, locul de rezidenta si traseul dintre ele intr-o anumita unitate.
In mod traditional, comunitatile umane se impart in rurale (comunitati mici, cu o
complexitate functionala redusa) si urbane (comunitati mari, cu o mare complexitate functionala).
Principalele criterii definitorii ale comunitatilor rurale, propuse de Robert Redfield
(1955), sunt:
- identitate: “este vizibil unde incepe si unde se sfarseste comunitatea”;
- dimensiuni mici: comunitatile rurale pot fi formate din cateva gospodarii, cateva zeci sau cateva
sute de gospodarii; foarte rar depasesc 1000 de gospodarii;
- omogenitate: “activitatile si atitudinile sunt asemanatoare pentru toate persoanele de un anumit
sex si de o anumita varsta”;
- autonomie: satul “satisface singur toate sau majoritatea nevoilor locuitorilor sai”.
Redfield a distins trei tipuri de comunitati rurale: salbatice (istoric, sunt comunitatile
primitive), taranesti (comunitatile rurale caracteristice sistemului de productie feudal) si agricole
(caracteristice societatii capitaliste). Pornind de la evolutia istorica a comunitatilor rurale, Redfield
apreciaza ca tipul ideal de societate taraneasca (comunitate rurala) se defineste prin urmatoarele
trasaturi:

24
- autonomie relativa a colectivitatilor taranesti fata de societatea inglobatoare care le domina sau
influenteaza, dar tolereaza originalitatea lor;
- importanta structurala a grupului domestic in organizarea vietii economice si a vietii sociale a
colectivitatii;
- un sistem economic de autarhie relativa (autarhie- politica de izolare economica), care nu
distinge consumul de productie si care intretine relatii cu societatea inglobanta;
- o colectivitate locala caracterizata prin raporturi interne de intercunoastere si raporturi slabe cu
colectivitatile din jur;
- functia decisiva a notabilitatilor care au rolul medierii intre colectivitatea taraneasca si
societatea globala.
Caracetristicile definitorii ale comunitatii urbane sunt:
- volum demografic relativ mare;
- preponderenta activitatilor industriale;
- existenta unei diviziuni sociale a muncii in numeroase ocupatii specializate;
- organizarea sociala bazata pe diviziunea ocupationala si pe structura sociala;
- reglementarea institutionala, formala a relatiilor sociale;
- importanta scazuta a relatiilor de rudenie;
- relatii de intercunoastere reduse;
- rationalizarea vietii sociale.
Referitor la dihotomia rural-urban, vom prezenta doua modele clasice.
Primul model ii apartine lui R. Frankenberg:
Rural Urban
A. Comunitate. Societatile rurale au o baza A. Asociatia. Societatile urbane au o
comunitara natura asociativa
B. Relatii pe baza de roluri multiple B. Relatii pe baza de roluri fragmentate
C. Populatie putin numeroasa C. Populatie numeroasa
D. Conflicte intrarol D. Conflicte interroluri
E. Economie simpla E. Economie diversa
F. Slaba diviziune a muncii F. Specializare si diferentiere extreme
G. Solidaritate mecanica G. Solidaritate organica
H. Complexitate. Viata guvernata de H. Complicatie
legaturi interindividuale
I. Statusuri prescrise I. Statusuri dobandite
J. Societate de status J. Societate contractuala

25
K. Statusuri totale K. Statusuri partiale
L. Educatie dependenta de status L. Status dependent de educatie
M. Acceptare ridicata a rolurilor M. Distantare fara rol
N. Textura relationala densa N. Textura relationala slaba
O. Putere bazata pe valori locale O. Putere bazata pe valori
P. Textura de roluri de slaba densitate cosmopolite
Q. Clasele sociale - o diviziune printre P. Textura de roluri de mare
altele densitate
R. Functii latente Q. Clasele sociale – diviziune
S. Relatii de conjunctie si disjunctie dominanta la acest nivel
T. Organizare pe baza unanimitatii R. Functii manifeste
U. Conflict si rascoala S. Grupuri de segregare si conflict
V. Viata sociala orientata regional T. Organizare pe baza sistemului de
W. Integrare vot
X. Acceptarea normelor si conflictelor prin U. Clivaje si revolutie
consens V. Viata sociala concentrata pe
Y. Redundanta sociala mare ocupatie
W. Alienare si instrainare
X. Absenta normelor, instrainarea
de norme sau anomie
Y. Redundanta sociala scazuta

Al doilea model apartine Prof. Univ. Dr. Ioan Mihailescu.


Criterii Rural Urban
Volumul populatiei redus mare
Densitatea redusa mare
populatiei
Ocupatiile predominant predominant
agricole industriale
Diviziunea familiala, gospodarie tehnologie si piata
activitatilor
Autosubzistenta relativa nula
Autonomia relativa nula
Reglementare impusa de conditiile impusa de

26
activitatilor naturale tehnologie, formala
Relatiile sociale primare, informale, functionale, formale
locale rudenie
Intercunoasterea puternica slaba
Comportamente omogene, dominate eterogene
de traditie
Rap. cu societatea reduse multiple
globala

10. Factorii demografici si viata sociala

I. Demografia ca stiinta
Etimologic, termenul demografie provine din limba greaca: demos () –

popor, populatie si graphe () – a desemna, a scrie, a descrie. Prin urmare, demografia

ar insemna descrierea populatiei.

Incercand sa definim demografia, vom spune (cf. V. Trebici) ca aceasta este o

stiinta ce are ca obiect populatiile umane, pe care le studiaza sub principalele lor aspecte

privind numarul si repartizarea geografica, strutura dupa diferite caracteristici demografice

si socio-economice, evolutia lor, precum si factorii ce determina schimbarile numarului si

structurii, in scopul evidentierii regularitatilor (legitatilor) dupa care se produc fenomenele

demografice.

Istoricii demografiei sunt de acord ca intemeietorul (“parintele”) acestei

disciplinei este britanicul John Graunt (1620-1674).

II. Raspandirea populatiei pe Terra

Studiile de specialitate ale antropologilor arata ca, o data cu disparitia vechilor

primate, la sfarsitul oligocenului si inceputul miocenului, acum aproximativ 24 de milioane de

ani, au trait hominidele primitive Kenyapithecus africanus si Dryopitecii, urmate de specia

Ramapithecus (cu 14 milioane de ani in urma). Homo sapiens a fost atestat de catre cercetatori
27
ca vietuind acum aproximativ 250 000 de ani. El a fost considerat a fi “omul rational” si cel

mai vechi reprezentant al omului actual. Majoritatea paleontologilor precizeaza ca locul

antropogenezei este in Africa ; exista si opinia ca acest loc ar apartine Asiei si Africii in

acelasi timp. Cert este, insa, faptul ca “locul originar” corespunde zonei calde euro-asi-

africane.

Procesul de asezare a oamenilor pe aproape intreaga suprafata terestra s-a

derulat lent, incepand de acum 1,5 – 2 milioane de ani, in conditii de mediu si de existenta

extrem de diferite, ceea ce a avut o puternica influenta asupra deosebirilor rasiale,

comportamentale, asupra ocupatiilor si nivelului de trai. In ceea ce priveste adaptarea activa

a omului la mediu, mentionam ca, lent, dar continuu, aria de populare s-a extins, omul fiind

singura fiinta care a reusit sa se adapteze activ la conditiile naturale cele mai diverse, de la

clima ecuatoriala la cea polara, de la mediile cele mai comode pana la cele mai incomode. La

inceputul anului 1995, populatia Terrei insuma 5 759 276000 de locuitori, iar la 11 iulie

acelasi an erau inregistrati 5 785 335 142 de locuitori ( un plus de peste 26 milioane locuitori ).

In 1998, Terra contoriza 5 929 839 000 de locuitori, din care 4 748 310 000 (80%) traiau in

tarile slab si mediu dezvoltate.

III. Numarul populatiei

Numarul inregistrat al populatiei este numarul determinat nemijlocit cu prilejul

recensamantului populatiei sau al altor operatii statistice similare.

Numarul calculat al populatiei este numarul acesteia determinat pentru o data sau

pentru o perioada oarecare, pentru care nu exista informatii, prin diferite metode de calcul.

Recensamantul populatiei furnizeaza date cu privire la starea populatiei, si

anume: numarul acesteia, repartizarea ei geografica, distributia dupa diferite caracteristici

demografice si socio-economice.

28
Estimarile reprezinta incercarile de stabilire, prin calculare, a numarului si compozitiei
populatiei pentru momente trecute, prezente sau viitoare, altele decat cele acoperite de un
recensamant.
Urmand sa definim proiectiile de populatie, vom spune ca acestea reprezinta

incercari de a stabili care va fi numarul populatiei in viitor, in ipoteza ca natalitatea si

mortalitatea vor urma un anumit curs ipotetic de evolutie.

IV. Structura populatiei dupa caracteristici demografice

Structura populatiei dupa sex reprezinta o repartitie statistica a unei populatii

dupa caracteristica (insusirea) calitativa alternativa sex in doua subpopulatii: masculina si

feminina. Indicatorii statistici cei mai relevanti in analiza sus-amintitei repartitii sunt

urmatorii:

a)Raportul de masculinitate

Raportul de masculinitate reprezinta acel raport intre numarul barbatilor si

numarul femeilor, calculat după formula : b = (Pm/Pf)·100, unde Pf – nr. femeilor, Pb – nr.

barbatilor, b – raportul de masculinitate. Cu alte cuvinte, acest raport ne indica numarul de

barbati ce revin la 100 de femei, fie pe intreaga populatie, fie pe varste sau grupe de varsta.

Per ansamblu (la toate varstele), intalnim aproximativ 96 barbati la 100 de femei (in

majoritatea statelor).

b)Proportia barbatilor

Proportia barbatilor in totalul populatiei reprezinta raportul intre numarul

barbatilor si efectivul populatiei totale sau, cu alte cuvinte, desemneaza numarul de barbati ce

revin la 100 de persoane. Se calculeaza potrivit formulei : pb = (Pm/P)·100, unde Pm – nr.

barbatilor, P – efectivul mediu al populatiei totale, pb – proportia barbatilor.

Structura populaţiei dupa varsta desemneaza o repartitie statistica a unei populatii

dupa caracteristica (insusirea) cantitativa continua varsta. Cea mai generala impartire este: 0-

19 ani (populatia tanara); 20-64 ani (populatia adulta); +65 ani (populatia varstnica). Evolutia
29
structurii pe varste constituie continutul analizei asa-numitului proces de imbatranire

demografica a populatiei.

Imbatranirea demografica a populatiei desemneaza un proces demografic ce consta in


cresterea proportiei populatiei varstnice, combinata cu scaderea proportiei populatiei tinere; de
obicei, proportia populatiei adulte ramane vreme indelungata neschimbata.
Structura populatiei dupa starea civila reprezinta o repartitie statistica a unei populatii
dupa caracteristica stare civila sau stare matrimoniala, inteleasa ca stare a unei persoane in raport
cu evenimentul demografic casatorie. Demografic, starea civila a populatiei se imparte in:
necasatorit, casatorit, vaduv, divortat.
V.Natalitatea, fertilitatea, nuptialitatea, divortialitatea populatiei
Natalitatea populatiei este fenomenul demografic ce desemneaza intensitatea
nasterilor intr-o populatie oarecare. Matematic, cel mai des, natalitatea este masurata pe baza
raportului dintre masa nascutilor vii dintr-o colectivitate si efectivul total al populatiei colectivitatii
respective.
Prin fertilitate intelegem fenomenul demografic ce desemneaza intensitatea nasterilor
intr-o populatie feminina de varsta fertila (15-49 ani). Cifric, masurarea fertilitatii, la modul cel mai
general, se face raportand masa nascutilor vii dintr-o colectivitate la populatia feminina de varsta
fertila apartinand respectivei colectivitati.
Prin nuptialitate intelegem fenomenul demografic ce desemneaza intensitatea
(frecventa) evenimentului demografic “casatorie” in sanul unei populatii.
Divortialitatea este fenomenul demografic ce desemneaza intensitatea (frecventa)
divorturilor intr-o populatie oarecare (de regula, populatia nationala).
VI. Mortalitatea populatiei
Mortalitatea este fenomenul demografic ce desemneaza intensitatea (frecventa)
evenimentului demografic deces intr-o populatie oarecare. Cantitativ, de regula, mortalitatea este
masurata pe baza raportului dintre numarul deceselor dintr-o colectivitate si efectivul (mediu) al
populatiei colectivitatii respective.
Dintre mortalitatile specifice dupa varsta, cea mai importanta este mortalitatea nou-
nascutilor pana la implinirea varstei de 1 an, numita mortalitate infantila. Mortalitatea infantila
exprima intensitatea (frecventa) deceselor infantile (sub 1 an) in sanul unei populatii.
VII. Miscarea migratorie a populatiei
Miscarea totala a unei populatii se compune din miscarea naturala si miscarea
migratorie. Mobilitatea geografica (spatiala) a populatiei reprezinta totalul deplasarilor populatiei
in teritoriu, cu sau fara schimbarea domiciliului stabil, indiferent de durata absentei din localitatea
de origine (plecare). In aceasta notiune se includ deplasarile turistilor, ale lucratorilor sezonieri, ale
navetistilor, ale persoanelor dintr-o localitate in alta, inclusiv ale celor insotite de schimbarea
definitiva a domiciliului. Migratia populatiei este forma principala a mobilitatii geografice
(spatiale) a populatiei, constand in schimbarea definitiva a domiciliului stabil, intre doua unitati
administrativ-teritoriale bine definite.
VIII. Populatie-resurse-mediu inconjurator
Raportul dintre populatie si resurse se transpune si in planul reproducerii umane. Acest
fapt porneste de la ideea ca resursele formeaza baza existentei populatiei, in functie de care se
asigura un anumit echilibru in mersul economiei si in calitatea vietii.

30
Ratia totala de calorii, respectiv media necesara, pentru oamenii care duc o viata
normala si sanatoasa, activa este apreciata la circa 3 200 de calorii/zi pentru un barbat si 2 300
pentru o femeie. Acest necesar de calorii variaza in functie de greutate, temperatura, natura fizica
sau sedentara a activitatii desfasurate. In acest sens, diferentierile teritoriale, dupa datele F.A.O.,
arata ca 10-15% din populatia mondiala (peste 500 de milioane de locuitori) este subnutrita.
Insuficienta proteinelor si, mai ales, a celor de origine animala si a altor substante
(vitamine, minerale, saruri), in conditiile in care ratia zilnica este de aproximativ 80 gr., cauzeaza
subnutritia.
Se apreciaza ca cea mai importanta resursa naturala este solul, intrucat sta la baza
relatiei dintre populatie si resurse alimentare, fiind, in acelasi timp, si cea mai importanta “
capacitate de sustinere “ pentru agricultura. Suprafata uscatului terestru este de 137 793 000 km.²,
din care numai 10-10.8% reprezinta terenuri cultivate, adica in jur de 1.4 miliarde ha. Dupa
calculele specialistilor de la F.A.O., suprafata cultivata ar putea fi extinsa la 2.4-2.9 miliarde ha.,
fara a afecta echilibrul ecologic. Se apreciaza, de asemenea, ca, din intreaga suprafata a uscatului,
aproximativ 68%, adica 10 miliarde ha., sunt “terenuri de rezerva”, ce pot fi cuprinse in circuitul
agricol, la nivelul unei tehnici superioare. In acest caz, potentialul agricol al Planetei ar putea fi de
6-7 ori mai mare decat in prezent. In aceste conditii, Pamantul ar putea hrani o populatie de 15-20
de miliarde de locuitori.
Decalajul dintre resursele de apa dulce si numarul populatiei in crestere se adanceste,
in conditiile in care cele mai mari debite sau cantitati de apa sunt repartizate acolo unde populatia
este mai rara si spatiile agrare sunt mai limitate: Siberia, Amazonia, Africa Centala, Canada,
Alaska. Specialistii apreciaza ca, la scara globala, va exista suficienta apa si in viitor. La o populatie
de peste 8 miliarde de locuitori, in anul 2 015, cantitatea potentiala disponibila pentru fiecare
persoana va fi de 4 760 m.cubi/an, in timp ce necesarul pentru o persoana variaza intre 900 si 1 400
m.cubi/an. Teritorial, apar, insa, mari diferente, astfel incat multe tari se vor afla in dificultate. La
ora actuala, peste 1.3 miliarde locuitori nu au acces la apa potabila; aproape 1.8 miliarde locuitori
nu au acces la avantajele serviciilor de apa purificata; în jur de 200 milioane persoane contacteaza,
anual, boli de origine hidrica, in timp ce aproximativ 10 milioane mor, anual, ca urmare a maladiilor
hidrice.
Resursele minerale prezinta mari disparitati intre tari, iar multe din ele s-au imputinat,
avand resurse si rezerve sigure pentru intervale scurte (10-50 de ani, dupa media consumului unor
tari). De asemenea, consumul de energie se afla in continua crestere, pentru aceasta fiind antrenate
cantitati masive de carbune, gaze naturale, petrol etc.
La toate aceste probleme trebuie sa raspunda politicile demo-socio-economice ale
fiecarui stat in parte, politici care este util sa tina cont de recomandarile desprinse in urma ultimelor
Conferinte Mondiale ale Populatiei si ultimelor Planuri Mondiale de Actiune in domeniul
Populatiei.

31

S-ar putea să vă placă și