Sunteți pe pagina 1din 4

ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSOI

Disciplină opţională
Clasa I
Durata : un an şcolar
Aria curriculară: Comunicare în limba
română
Arte și tehnologii

PE ARIPILE
CUVINTELOR
~~~~~~~~~comuinicare în limba română~~~~~~~~~~

2020-2021

Prof. Înv. Primar,


Jîjîe-Gălbău Elena
ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSOI

Atăt elevii cât şi părinţii au ales optionalul ,,PE ARIPILE


CUVINTELOR” din dorinta de a cunoaste si a aprofunda cat mai temeinic
cunostintele de limba si literatura romana.
Este o lucrare ampla care contine o multitudine de exercitii lexicale, utile
pentru dezvoltarea capacitatii de citire/lectura; prin fisele de evaluare se asigura
o dozare cantitativa si calitativa a materialului lingvistic necesar elevului de
clasa I; textele pentru dictare, plasate la sf â rsitul culegerii, vin sa intregeasca
aplicatiile propuse. Cuprinde texte si exercitii variate de citire integrala a
cuvintelor;exercitii de citire a unor propozitii si fraze;exercitii de construire de
enunturi cu anumite cuvinte date;formulari de intrebari si raspunsuri;exercitii de
delimitare a cuvintelor intr-o propozitie data; de stabilire a numarului si ordinii
cuvintelor intr-o propozitie data; de despartire a cuvintelor in silabe;exercitii de
stabilire a locului literelor in cadrul cuvintelor;exercitii de corectare a greselilor
de exprimare;jocuri didactice de sinonimie si antonimie;exercitii de formare a
unor cuvinte cu ajutorul unor silabe;exercitii de copiere, transcriere, dictare.
Materialul contribuie la dezvoltarea competentelor si capacitatilor de
comunicare, precum si la imbogatirea achizitiilor lingvistice; fisele de evaluare
sunt concepute in concordanta cu standardele curriculare de performantă.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSOI

DENUMIREA OPŢIONALULUI: Pe aripile cuvintelor


TIPUL OPŢIONALULUI: Opţional integrat
CLASA: I
1 ORĂ / SĂPTĂM Â NĂ
ARII CURRICULARE VIZATE: Limbă şi comunicare, Arte şi tehnologii,
Consiliere şi orientare
DURATA:1 an
NR. ORE: 1oră/săptămână

COMPETENŢE SPECIFICE/ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1.Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostite cu


claritate
-utilizarea imaginilor pentru indicarea semnificaţiei unui mesaj audiat;
- realizarea unui desen care corespunde subiectului textului audiat ;
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba... (î n acest
fragment de poveste/ în acest text) ?”
- selectarea unor enunţuri simple, scrise, care exprimă mesajul textului audiat,
dintr-o pereche de enunţuri date
- formularea unor titluri potrivite textului audiat;
-audierea unor poveşti, descrieri şi manifestarea unor reacţii corespunzătoare
- decodificarea mesajului î ncifrat î n ghicitori;

2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate


-identificarea personajelor/ personajului unui text audiat
- oferirea unor răspunsuri la întrebări de genul: „Cine? Ce? Când? Unde? Cum?
De ce?
- formularea unor î ntrebări şi răspunsuri referitoare la conţinutul unui mesaj/
text audiat
- identificarea enunţurilor adevărate/ false referitoare la textul audiat;

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare


cunoscute

-utilizarea formulelor specifice în situaţii concrete de tipul: invitaţie, urare,


solicitare, prezentarea unor scuze etc.- jocuri de rol - oferirea unor informaţii
despre sine, despre familie, colegi, despre activităţile preferate etc., folosind
enunţuri simple ;
- formularea unor î ntrebări şi răspunsuri prin care se solicită lămuriri sau
informaţii referitoare ladiverse teme din sfera de interes a copiilor;
- exersarea unor formule de adresare, de solicitare, de mulţumire, adaptate
interlocutorului;
ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSOI

4.Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de


mână
-intuirea unor cuvinte î nsoţite de imagini corespunzătoare
- recunoaşterea literelor mari şi mici, de tipar şi de mână
- realizarea literelor mari de tipar din figuri tangram
- compunerea, la alfabetarul mobil, a unor silabe, cuvinte, propoziţii din 3-5
cuvinte
- marcarea prin colorare, subliniere, decupare, î ncercuire, a unor cuvinte din
propoziţii solicitate de cadrul didactic sau de elevi;completarea unor silabe date
pentru a obţine cuvinte
- ordonarea unor silabe dintr-o serie dată, pentru a obţine cuvinte
- citirea pe silabe/ integrală a cuvintelor scrise cu litere de tipar sau de mână
- citirea în ritm propriu a unor enunţuri şi texte;

4.Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare


-trasarea î n duct continuu a literelor de m â nă (încep â nd prin unirea punctelor
care le compun) executarea conturului unor litere, silabe, cuvinte cu degetul pe
blatul mesei, în aer, pe spatele colegului, pe h â rtie, cu pensula şi acuarela, cu
creta pe tablă, cu markerul pe coli mari ;
- scrierea literelor de mâ nă, folosind diverse instrumente de scris (creion,
carioca, stilou, pensulă, cretă) pe variate suporturi (foaie velină, foaie liniată,
tablă etc.)
- copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor, enunţurilor din 3-5
cuvinte menţin â nd distanţa dintre elementele grafice, dintre litere şi dintre
cuvinte;
-alcătuirea şi scrierea unor enunţuri scurte, av â nd suport vizual;
- adăugarea unor cuvinte/ semne de punctuaţie î n enunţuri eliptice;