Sunteți pe pagina 1din 1

DREPT ANUL I,II,III,IV ȘI AN SUPLIMENTAR

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT IF/IFR

NUME(din certificatul de naștere) și PRENUME PUIU SORIN


Număr matricol 20684
Ciclu de studii: Licență/Master Licență
Denumire program Drept
Anul de studii I
Forma de învățământ IF
Adresa de e-mail puiuvnsorin@gmail.com
Număr de telefon 0746478086