Sunteți pe pagina 1din 1

1.4.

Procesele intermediare de management – cadrul contextual de derulare a activităţii de


management al resurselor umane.

Procesele intermediare de management formează cadrul contextual în care se derulează


procesul de management al resurselor umane în cadrul instituţiei. În dependenţă de modul în care sunt
realizate procesele intermediare de management de către echipa managerială depinde în mod direct şi
specificul în care sunt concepute / proiectate, implementate şi efectuate activităţile din domeniul
managementului resurselor umane.

Teoria managerială atribuie către procesele intermediare de management următoarele activităţi


manageriale şi anume: comunicarea / coordonarea şi adoptarea deciziilor. Activităţile care alcătuiesc
conţinutul funcţiilor managementului sunt specifice managerilor instituţiilor, adică echipelor
manageriale ale acestora. Reieşind din cele menţionate, anume stilul managerial al managerului
instituţiei respective determină modul în care sunt realizate procesele intermediare de management –
comunicarea /coordonarea şi adoptarea deciziilor. Managerii autocraţi / autoritari se vor distanţa de
membrii echipei de muncă, nu-i vor implica pe angajaţi în fluxurile informaţionale şi decizionale ale
instituţiei, concentrându –le pe acestea în mînele lor.

Managerii instituţiilor care practică un stil de management democrat, dimpotrivă vor implica
toţi subalternii instituţiei în cadrul fluxurilor informaţionale şi decizionale, în derularea proceselor
intermediare . Aceştea vor concepe, implementa şi instituţionaliza un sistem de management
participativ, având la bază înţelegerea faptului că resursele umane sunt principalele resurse a unui agent
economic, iar un management performant nu poate fi realizat fără implicarea tuturor subordonaţilor în
procesul educaţional. Rolul unui manager performant, sunt convinşi „democraţii”, este de a ajuta
colegii să-şi materializeze valenţele lor, să le descătuşeze pornirile creatoare, inovatoare.

În dependenţă de stilul managerial adoptat de către manager, şi implicit modul de realizare a


proceselor intermediare de management, depinde şi specificitatea abordării de către echipa managerială
a instituţiei, a activităţilor de management al resurselor umane, adică a procesului de management al
resurselor umane.

În instituţiile unde se practică un stil de management democrat, echipa managerială atrage o


atenţie deosebită activităţilor de management al resurselor umane, în special, modului de derulare a
acestora . Conştientizând semnificaţia resurselor umane în atingerea performanţei manageriale,
eficienţei manageriale , managerii „ democraţi” sunt deosebit de receptivi la teoriile, axiomele,
principiile şi legităţile generate de către teoria managementului resurselor umane.

S-ar putea să vă placă și