Sunteți pe pagina 1din 4

Desfășurarea lecției

Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea Metode și Forma de Mijloace de


elevului procedee organizare învațământ
-Notez elevii absenți și verific dacă
1.Moment sunt condiții optime pentru -Își pregătesc cărțile
desfășurarea lecției. și caietele. Conversația; Frontal;
organizatoriu
-Pregătesc materialul didactic.

Adresez elevilor următoarele


întrebări:
-Moluștele se
- În ce mediu de viață întâlnesc în mediul:
întâlnim moluștele? terestru, acvatic
2.Verificarea dulcicol și marin.
cunoștiințelor
din lecția -Corpul moluștelor
anterioară - Ce componente prezintă este alcătuit din: Conversația; Frontal;
corpul moluștelor? corp, masă viscerală
și picior musculos.

-Cele mai
- Care sunt cele mai importante clase
importante clase de sunt: gasteropodele,
moluște? lamelibranhiatele și
cefalopodele.
3.Captarea Solicit elevilor să își deschidă Elevii își deschid Conversație; Frontal; Manual;
atenției manualul la lecția artropode manualele.
4.Anunțarea Anunț titlul și îl notez pe tablă. Elevii notează titlul Conversația, Frontal;
titlului și Comunic clar competențele derivate în caiet Explicația;
ale lecției:
enumerarea
competențelor
derivate
-prezint etimologia cuvantului
artropod (din limba greaca
„arthron”=articulat si
„podos”=picior)
-clasific animalele care fac parte
din categoria artropodelor:
Arahnide ( paianjenii), Crustacee
( racul ) și Insecte ( musca de casă).
5.Dirijarea - reprezintă cea mai Elevii notează în Conversația; Frontal; Manual;
numeroasă încrengătură; caiete. Explicația; Individual; Imagini;
învățării
- trăiesc în mediul terestru,
acvatic sau sunt parazite;
- corpul este segmentat;
- majoritatea se înmulțesc
prin metamorfoză.
-la fiecare clasă în parte se va
prezenta: mediul de viață, alcătuirea
corpului, funcțiile și reprezentanții;
- prezentarea importanței
artropodelor.

Adresez elevilor următoarele


întrebări:
Care este originea cuvântului
6.Fixarea
artropode? Elevii răspund oral; Conversația; Frontal;
cunoștiințelor Ce animale fac parte din categoria Individual;
și asigurarea artropodelor?
feed-back-ului Ce medii de viață au artropodele?
Cum se înmulțesc artropodele?
Ce importanță economică au?

7. Încheierea Propun elevilor ca și temă să Elevii notează tema Conversația; Frontal;


activității descopere curiozități despre în caiete. Individual;
artropode, cu ajutorul internetului.
Proiect didactic

Data: 09.05.2017
Clasa: a-IX-a
Profesor: Pop Emanuela Iulia
Aria Curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina: Biologie
Unitatea de învățare: Regnul Animalia
Subiectul: Artropode
Tipul lecției: Mixtă
Scopul lecției: Cunoașterea diversității artropodelor, clasificarea acestora și adaptările la mediul de viață

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.1 să identifice grupe și specii de animale;
1.3 să stabilească relații între factorii de mediu și diversitatea animalelor;
1.4 să explice structura și funcțiile organismului unor viețuitoare;
2.1. să utilizeze metodele și mijloacele adecvate explorării lumii animale;

COMPETENȚE DERIVATE:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
-să explice noțiunea de artropode;
-să enumere tipurile de animale care fac parte din categoria artropodelor;
-să cunoască mediul de viață al artropodelor;
-să prezinte particularitațile alcătuirii interne și externe la artropodelor;
-să cunoască ciclul de înmulțire al artropodelor;

-să cunoască importanța artropodelor;

Metode și procedee didactice: observația, conversația, explicația, informatizarea.


Forma de organizare: frontal și individual.
Mijloace de învățământ: manual de biologie, imagini, fișe de lucru.
Resurse umane: clasa de elevi.
Resurse temporale: 50 de minute.
Locul de desfășurare: sala de clasă.
Conținut informațional: conform programei.
Bibliografie: Ariniș Ioana, Mihail Aurora, Biologie - Manual pentru clasa a-IX-a, Editura BIC ALL, București 2004.
Schița tablei

Artropode(din limba greaca „arthron”=articulat si „podos”=picior)

- reprezintă cea mai numeroasă încrengătură;


- trăiesc în mediul terestru, acvatic sau sunt parazite;
- corpul este segmentat;

Clasificarea artopodelor:a). Arahnide ( păianjenul);

b) Crustacee ( racul );

c) Miriadope ( urechelnița);

d) Insecte ( țânțarul);

Arahnide
Mediul de viață – poduri, tufișuri, grădini.
Alcătuirea corpului
- este acoperit cu chitină;
- este format din 2 părți:
 Cefalotorace
pe partea dorsală se găsesc ochi simpli;
prezintă 6 perechi de apendice: - o pereche de chelicere utilizate pentru apărarea și atac;
- o pereche de palpi bucali;
- la nivelul chelicerelor se găsește glanda cu venin;
- 4 perechi de picioare , care se termină cu gheare;

 Abdomenul
- este voluminos;
- la nivelul acestuia se găsesc glandele sericigene cu rol în realizarea pânzei;
- prezintă inima, care este tubulară;
- prezintă orificiul anal.

Respirația - se realizează prin plămâni.


Înmulțire - se realizează fără metamorfoză.
Reprezentanți - păianjenul cu cruce ( Araneus diadematus), scorpionul(Euscorpius carpaticus), căpușa ( Ixodes ricinus), sarcoptul- râiei (
Sarcoptes scabiei).

Crustacee
Mediul de viață - sunt animale acvatice.
Alcătuirea corpului – este acoperit cu o crustă alcatuită din chitină și calcar;
-2 părți: cefalotorace și abdomen ;
- regiunea capului prezintă 2 antene și aparatul bucal;
-pe partea dorsală a capului se găsesc 2 ochi;
- crustaceele superioare prezintă 4 perechi de picioare și o pereche de clești;
Sistemul digestiv - prezintă un intestin dezvoltat și canale hepato-pancreatice;
-unele crustacee prezintă stomac masticator.
Respirația – este branhială.
Sistemul nervos – prezintă un grad înalt de cefalizare.
Sistemul excretor – crustaceele inferioare prezintă glande verzi, iar cele superioare glande antenare.
Înmulțire – prezintă dimorfism sexual.
Reprezentanți – racul de râu ( Astacus fluviatilis), homarul ( Homarus vulgaris).

Miriapode
Mediul de viață- terestru;
-miriapodele sunt carnivore sau ierbivore.
Alcătuirea corpului – regiunea capului prezintă o pereche de antene;
-este alcătuit din numeroase segmente, fiecare prezentând o pereche de picioare.
Respirația- este traheală.
Reprezentanți – urechelnița ( Lithobius forficatus), șarpele orb ( Iulus terestris).

Insecte
Mediul de viată: terestru și acvatic.
Alcătuirea corpului: - este acoperit cu chitină;
-este alcătuit din cap, torace și abdomen;
Cap: - prezintă o pereche de antene;
-ochi compuși și oceli;
- aparatul bucal format din 6 piese : un labrum, 2 maxile, 2 mandibule, un labium.
Toracele: -este format din 3 segmente , fiecare prezentând o pereche de picioare;
- pe partea dorsală poate prezenta 2 perechi de aripi, o pereche sau deloc;
-aripile pot să fie: membranoase, cu solzi, chitinoase sau transparente.
Respirația:- este traheală.
Înmulțirea: se poate realiza prin metamorfoză completă sau incompletă ( lipsește stadiul de pupă sau ninfă).
Reprezentanți: țânțarul ( Culex pipiens ), albina ( Apis mellifera).

Importanța Artropodelor
-au rol în polenizare;
-sunt sursă de hrană;
-materie primă pentru industrie;
- însă nu toate artropodele au un rol benefic, unele sunt dăunătoare.