Sunteți pe pagina 1din 2

1.

ROLUL DIDASCALIILOR (NOTATIILE AUTORULUI)

Model de răspuns:

Complexitatea operei dramatice oferă posibilitatea receptării la mai multe niveluri, deoarece
prezintă un univers fictive ce transmite mesajul prin intermediul acțiunii, al conflictului, și al
personajelor.

Fragmentul dat, extras din piesa de teatru ,,…………” are ca temă ilustrarea unui episod din
viața celor două personaje ( numele…, respectiv numele…), care discută despre subiecte legate de….

Didascaliile reprezinta planul metatextual al discursului, singura interventie a dramaturgului


care faciliteaza transpunerea textului in spectacol, adresate fiind actorilor si regizorilor. Functia lor
esentiala este dezambiguizarea locutorului, de a prezenta numele personajelor (……….).De
asemenea,contribuie la conturarea jocului scenic, intregind tabloul actoricesc cu elemente nonverbale :,,
……..’’ (miscare scenica, gesturi..) sau paraverbale ale comunicării (tonul vocii, ritmul, pauzele in
vorbire). Didascaliile pot avea și rol descriptive în caraterizarea directă a personajelor.

Prin urmare, rolul notațiilor autorului este de a preciza personajele, de a aduce informații
suplimentare, pe lângă replicile lor. Este o particularitate a genului dramatic.

2. ROLUL CONFLICTULUI ÎN TEXTUL DRAMATIC

Model de răspuns:

Complexitatea operei dramatice oferă posibilitatea receptării la mai multe niveluri, deoarece
prezintă un univers fictive ce transmite mesajul prin intermediul acțiunii, al conflictului, și al
personajelor. Fragmentul dat, extras din piesa de teatru ,,…………” are ca temă ilustrarea unui episod
din viața celor două personaje ( numele 1…, respectiv numele 2…), care discută despre o moștenire.

Conflictul reprezinta o component esențială a textului dramatic, desemnând o opoziție, o


dispută prin care se motivează acțiunea, dezacordul puternic reliefat între personaje, caractere, idei,
pasiuni, interese sau principii. Conflictele pot fi exterioare și pot evidenția o opoziție între interese, idei,
principia sau interioare (de natură morală, psihologice). Fragmentul ilustrează conflictul exterior între
ideile și intersele, principiile celor două personaje: Demiurgul și Lucian. Se accentuează tensiunea
dintre aceștia, care evoluează, fapt ce reiese din acuzele pe care le aduce Lucianlui Demiurg, precum că
acesta ar fi risipit averea mamei și este pe cale să o risipească și pe cea a familiei, desi nu are niciun
drept. Se conturează astfel un conflict între un idealist și un pragmatic vis-à-vis de idea moștenirii.
Demiurg : ,,Lucian- Vrei să lași fățărnicia și să strămutăm conflictul în lumea ideilor- unde-l ții-pe
tărâmul practice, real”.

Prin urmare, rolul conflictului este de a contura dezacordul între personaje și de a accentua
disputa acestora, fiind o particularitate a genului dramatic.

3. TRĂSĂTURI ALE GENULUI DRAMATIC

Model de răspuns:

Complexitatea operei dramatice oferă posibilitatea receptării la mai multe niveluri, deoarece
prezintă un univers fictive ce transmite mesajul prin intermediul acțiunii, al conflictului, și al
personajelor. Modul de expunere principal este dialogul/ monologul. Fragmentul dat, extras din piesa
de teatru ,,…………” are ca temă ilustrarea unui episod din viața celor două personaje ( numele 1…,
respectiv numele 2…).

Autorul este prezentat în text prin didascalii și prin ideile sale pe care le pune pe seama
personajelor. Un prim rol al acestor indicații este de a introduce pe fiecare personaj, numindu-l, înainte
de a rosti replica, procedeu specific dramaturgiei. Un alt rol essential este de a segmenta acțiunea pe
acte/cânturi/tablouri, care, la rândul lor, se pot împărți în scene. Fragmentul dat este din Scena…..De
asemenea, indicațiile autorului prezintă jocul personajelor :,(exemple ilustrative)……,……” cu rol de a
ajuta cititorul să-și imagineze jocul scenic, iar pe actori, să interpreteze rolurile. Indicațiile scenice
marchează și tensiunea crescândă între personaje, ……(exemple ilustrative)……Modul de expunere
principal este dialogul/ monologul ce evidențiază conflictul prin replicile personajelor, care discută
despre….(exemple ilustrative)……

Prin urmare, textul dramatic este reprezentat prin elementele specifice precum: notațiile
autorului, evidențierea conflictului, iar modul de expunere principal este dialogul/ monologul.

S-ar putea să vă placă și