Sunteți pe pagina 1din 3

Modul de alocare a fondurilor Erasmus+ pentru proiectele de mobilitate in

invatamantul superior intre tarile programului (KA103) pe institutii pentru


apelul 2019

Modul de alocare a fondurilor Erasmus+ pentru proiectele de mobilitate in


invatamantul superior intre tarile programului (KA103), pe institutii, pentru apelul 2019,
are la baza un set de formule de calcul specifice tipului de mobilitate solicitata (SMS/
SMP/ STA/ STT).

I. Stabilirea numarului de mobilitati finantate

1. Pentru institutiile aflate in primul an de participare in program se va lua in calcul


minimul dintre:

a) SMS/ SMP:

 1% din numarul de studenti inmatriculati in institutie (declarati in candidatura


ECHE);
 numarul de mobilitati solicitate in candidatura pentru apelul 2019.

b) STA/ STT:

 3% din numarul de personal angajat (STA – didactic, STT - didactic si auxiliar)


in institutie (declarati in candidatura ECHE);
 x% (STA – 85%, STT – 86%) din numarul de mobilitati solicitate in candidatura
pentru apelul 2019.

2. Pentru institutiile aflate in mai mult de doi ani de participare in program se va lua
in calcul minimul dintre:

a) SMS/ SMP:

 media aritmetica dintre numarul de mobilitati realizate si declarate in ultimul


raport final aprobat si numarul de mobilitati solicitate in candidatura pentru
apelul 2019, inmultita cu un coeficient ( SMS, SMP – 1.3);
 numarul de mobilitati solicitate in candidatura pentru apelul 2019.

b) STA/ STT:

 media aritmetica dintre numarul de mobilitati realizate si declarate in ultimul


raport final aprobat si numarul de mobilitati solicitate in candidatura pentru
apelul 2019;
 x% (STA – 85%, STT – 86%) din numarul de mobilitati solicitate in candidatura
pentru apelul 2019.
II. Stabilirea grantului total alocat pentru mobilitati

In cazul mobilitatilor SMS grantul total alocat va fi stabilit luand in calcul numarul de
mobilitati obtinut la punctul I, durata medie a mobilitatilor din candidatura si grantul
mediu estimat pentru subzistenta, din tabelul nr. 1, dupa formula:

Grant total
= numar mobilitati finantate x durata medie mobilitati candidatura x grant mediu
mobilitati
estimat subzistenta
SMS

In cazul celorlalte tipuri de mobilitate (SMP, STA si STT) grantul total alocat pe tip de
mobilitate fiecarei institutii in parte va fi calculat dupa cum urmeaza:

a) in cazul in care durata medie a mobilitatilor din candidatura este mai mare sau
egala cu durata medie estimata, pe tip de mobilitate, din tabelul nr. 1 atunci grantul
total alocat va fi stabilit prin inmultirea numarului de mobilitati obtinut la punctul I
cu grantul mediu estimat, pe tip de mobilitate, din tabelul nr. 1;

Grant total
mobilitati
= numar mobilitati finantate x grant mediu estimat
SMP/ STA/
STT

b) in cazul in care durata medie a mobilitatilor din candidatura este mai mica decat
durata medie estimata, pe tip de mobilitate, din tabelul nr. 1 atunci grantul total
alocat va fi stabilit luand in calcul numarul de mobilitati obtinut la punctul I, durata
medie a mobilitatilor din candidatura, grantul mediu estimat pentru subzistenta, si
respectiv, in cazul mobilitatilor personalului, grantul mediu estimat pentru
transport, pe tip de mobilitate, din tabelul nr. 1, dupa formula:

Grant total
= numar mobilitati finantate x durata medie mobilitati candidatura x grant mediu
mobilitati
estimat subzistenta
SMP

Grant total = numar mobilitati finantate x (durata medie mobilitati candidatura x grant mediu
mobilitati estimat subzistenta + grant mediu estimat transport)
STA/ STT

Tabel nr. 1
Tip Durata Grant mediu Grant mediu Grant mediu
mobilitate medie estimat pentru estimat pentru estimat
estimata subzistenta transport
1 2 3 1x2 + 3
SMS 5.85 luni 520 eur/ luna 0 eur 3042 eur
SMP 3 luni 720 eur/ luna 0 eur 2160 eur
STA 5 zile 145 eur/ zi 290 eur 1015 eur
STT 5 zile 145 eur/ zi 300 eur 1025 eur
III. Stabilirea grantului total alocat pentru sprijinul organizatoric

Grantul total alocat pentru sprijinul organizatoric (SOM) pentru fiecare institutie in
parte se obtine luand in considerare numarul de mobilitati finantate, obtinut cu ajutorul
formulelor de la punctul I, la care se aplica regulile din Ghidul programului Erasmus+,
Partea B, Proiecte de mobilitate intre tarile programului pentru studentii si personalul din
invatamantul superior.

Tabel nr. 2
Numar de mobilitati finantate Grant SOM
per mobilitate
(EUR)
Pana la 100 de mobilitati (inclusiv) 350
Peste 100 de mobilitati 200