Sunteți pe pagina 1din 3

OPERA ROMANTICĂ FRANCEZĂ

CAPITOLUL 1
Romantismul

Romantismul a fost o mișcare artistică apă rută în Europa , care cuprinde


mijlocul secolului XIX . Apare în Anglia și Germania la sfâ rșitul secolului al
XVIII-lea.

Din punct de vedere muzical , romantismul deriva din curentul omonim


nă scut din literatură și prefigurat de Victor Hugo în prefața dramei
,,Cromwell,, . Acest curent a venit ca protest împotriva clasicismului și a
introdus în muzică predispoziția pentru liric pasional , melancolic și a adus un
aport substantial în libertatea de expresie .

Romantismul se caracterizează prin elemente diferite de cele ale


clasicismului:

 Tendința de evadare într-o lume mistică , imaginară sau de mult apusă


(trecut , mitologie , visare , etc...);
 Primează subiectivitatea , emoția sentimentul în fața obiectivitații și
rațiunii ;
 Ruperea echilibrului formelor clasice în favoarea libertații și fanteziei
prin legă tura strâ nsă cu literatura , ca punct de plecare a unor
compoziții muzicale ;
 Tematica aleasă de romantici sunt cu predilecție legate de mitologia greacă ,
trecutul istoric al Orientului și exotismul ;
 Folclorul devine sursă de inspirație pentru creația culta ;
 Progresul muzical este legat de :tehnica și virtuozitatea muzicală și
îmbogă țirea mijloacelor de expresie ;
 Dinamica este reprezentată prin contraste foarte puternice gradate , de la
ppp la fff ;
 Melodii cantabile , cu suflu larg și ambitus mare , asimetrice ;

-1-
Elementele limbajului muzical se schimbă și ele odata cu apariția acestui nou
curent artistic :

 Melodia devine mai suplă , cu o desfasurare liberă și care abordeaza teme


diverse . Apare eliberarea melodiei de rigorile modulațiilor armonice clasice ,
mergâ ndu-se spre o abundența cromatică .
 Ritmica se emancipează în sensul modifică rii schemelor simetrice , a
accentelor și a formulelor combinate .
 Armonia se conplică pentru a evidentia tumultul sentimentelor pe care
compozitorii romantici doresc sa îl exprime prin creațiile sale

-2-
CAPITOLUL 2
ÎNCEPUTURILE OPEREI ÎN FRANȚA