Sunteți pe pagina 1din 2

 

Activitate 2.1. Sinteză pentru activități metodice


 
NOUL SISTEM DE EDUCAȚIE  DIN ROMÂNIA

- Și-a propus adecvarea școlii la noua epocă, unde absolventului i se cere mult
 mai multdecât o specializare îngustă și/sau o cultură generală, unde examenul
(vieții!) nu mai presupune recitarea unui manual/ tratat/ curs.-
 
Provocarea cea mai mare este aceea că- dincolo de orice fel de
retorici absolventul chiar trebuie să învețe pe tot Parcursul vieții. Altfel, se
autoexclude de pe piața muncii!
 -În acest scop a fost conceput un nou curriculum național 
 
NOUL CURRICULUM NAȚIONAL
 
-își propune sa reglementeze modalitățile prin care şcoala poate asigura atinge
reafinalităţilor educaţionale,astfel încât să ofere fiecărui elev şanse egale pentru
dezvoltarea personală şi profesională, pentru inserţia socială.
 -Din dorința de a răspunde nevoilor sociale,aspiraţiilor tinerilor modelate de
culturacontemporană, globalizării şi, implicit, necesităţilor derecunoaştere a
achiziţiilorobţinute în diverse sisteme educative,s-a realizat descrierea
unui profil de formare aabsolventului  la nivel național, preluat din
modelul european.-
 
PROFILUL DE FORMARE AL ABSOLVENTULUI

-Are la bază următoarele principii:


➢ manifestarea autonomiei-afirmarea/ apărarea drepturilor, intereselor,
responsabilităților, limitelorşi nevoilor  personale ;
-dezvoltarea şi managementul unor proiecte personale;
 -abilitatea de a acționa într 
-un context mai larg / „în planul mare” (the
  big picture).
➢folosirea interactivă a instrumentelor intelectuale
 -folosirea limbii, a simbolurilor şi a textului în mod interactiv;
 -folosirea interactivă a cunoștințelor şi a informațiilor;
 -folosirea interactivă a noilor tehnologii.
 
funcționarea în grupuri eterogene din punct de vedere socia
l-relaționarea adecvată cu ceilalți;
 - cooperarea;
-gestionarea şi rezolvarea conflictelor 
 -Se realizează prin formarea a opt competențe cheie
 

S-ar putea să vă placă și