Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele: Chiriac Miheala

Test pentru evaluarea iniţială

Vă rugăm să răspundeţi la întrebările de mai jos marcând cu X alternativele de răspuns aflate


în partea dreaptă a tabelului

Răspuns
Nr.crt Întrebare În mică
Da Nu
măsură
1. Ştiţi ce înseamnă să fii antreprenor şi ce presupune? x

2. Aveți cunoștințe referitoare la Bioeconomie? x

3. V-ați dori ca după finalizarea studiilor universitare să x


deveniți antreprenor și să vă deschideți propria firmă?
4. Cunoaşteţi noțiunea de Bioeconomie agroalimentară și știți x
la ce se referă?
5. Credeți că România are un potențial bioeconomic mai mare x
decât alte state membre ale Uniunii Europene?
6. Cunoaşteţi vreo normă legislativă cu referire la x
Bioeconomie în UE/România?
7. Cunoaşteţi persoane au o afacere în domeniul Bioeconomiei x
sau al biotehnologiilor?
8. Ştiţi ce reprezintă economia circulară? x

9. Credeți că există o legătură directă între Bioeconomie și x


reducerea dependenței de resursele neregenerabile?
10. Știți cum se realizează un Plan de afaceri? x

11. Aţi auzit de bioindustrii și de produse bio? x

12. Aveți cunoștințe legate de Fond de rulment, Necesar de x


fond de rulment și trezorerie netă?
13. Credeţi că în domeniul biotehnologiei sau al Bioeconomiei x
se pot realiza afaceri de succes?
14. Cunoaşteţi dacă există strategii naționale sau europene în x
domeniul Bioeconomiei?
15. Ştiţi ce este Biotehnologia? x

16. Cunoașteți ce este costul capitalui propriu şi al celui x


împrumutat?
17. Consideraţi că riscul de faliment este mai mare pentru o x
firmă ce are ca obiect de activitate din sfera
biotehnologiilor?
18. Știți ce reprezintă gestionarea durabilă a resurselor naturale? x

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
19. Ştiţi cum se calculează dobânda simplă și cea compusă? x

20. Cunoaşteţi dacă securitatea alimentară europeană şi x


eradicarea foametei în lume se poate realiza prin
intermediul Bioeconomiei și al biotehnologiilor?

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020