Sunteți pe pagina 1din 8

RAPORT DE ACTIVITATE

1 DECEMBRIE- ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Cu prilejul aniversării a 96 de ani de la Marea Unire din anul 1918, clasa I E de la Școala
Gimnazială Ștefan cel Mare din Alexandria a desfășurat activități reprezentative în cadrul
proiectului educațional 1 DECEMBRIE- ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI, propus de
învățătoarea clasei, prof.înv. primar, Ilina Lavinia- Andreea și avizat de directorul școlii în data
de 27.11.2014.

Scopul proiectului a fost dezvoltarea şi consolidarea sentimentului patriotic prin


îmbogățirea cunoștințelor istorice și stimularea creativității și expresivității prin realizarea de
desene, colaje, picturi.

Am contribuit la îndeplinirea acestuia prin vizarea și atingerea următoarelor obiective:

 Să cunoască importanţa istorică a zilei de 1 DECEMBRIE ;


 Să lectureze texte care oglindesc acest mare eveniment ;
 Să memoreze poezii dedicate ZILEI de 1 DECEMBRIE,
 Să înveţe cântece;
 Să transpună în desen, pictură, colaje marele eveniment ;
 Să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse.

În data de 27.11.2014, am prezent și propus elevilor proiectul ce urmează să- l derulăm și


am expus câteva dintre activitățile ce vor fi întreprinse cu ocazia zilei naționale a României.

Activitățile din cadrul proiectului, derulate pe data de 28.11.2014, au fost următoarele :

Ce ştim despre 1 Decembrie ?

1. Lecturi care oglindesc marele eveniment;


2. Prezentări power point cu date istorice despre Marea Unire

1
Pentru a-i introduce pe elevi în atmosfera momentului am prezentat un material power
point în care au fost menționate cele mai importante date despre Marea Unire, adaptate nivelului
lor de cunoștințe, destul de restrânse în clasa I. (Anexa 1)

2
După ce au aflat despre cum s-a format țara noastra, România, am discutat despre
simbolurile țării, despre locuri reprezentative, monumente, tradiții, etc. și le-am atașat, cu
ajutorul elevilor, pe flipchart, pe cele mai relevante. (Anexa 2)

3
Noi și unirea

3. Realizarea unor desene şi colaje având ca temă 1 DECEMBRIE(Steagul, România,


Hora, ecusoane, pliante).

După o primă parte, preponderent teoretică, elevii au realizat desene și colaje


reprezentând stegul României, harta țării noastre și personaje îmbrăcate în costum
popular romanesc, totodată identificând și exemplificând elementele, culorile și linia

4
acestuia. Elevii clasei, de asemenea, au fost îmbrăcați în costume tradiționale din diferite
zone ale țării. În timpul realizării desenelor și colajelor am audiat cantece despre țară și
poporul român.

5
6
7
4. Intonarea Imnului de stat al României.
La final, am intonat împreună Imnul de stat al României, Deșteptă- te române!

S-ar putea să vă placă și