Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect co-finanțat din ProgramulOperațional Capital Uman 2014 - 2020

Nivel IV
Geografie
23.02.2020
APE CURGĂTOARE

1. Completaţi spaţiile punctate:


Marile râuri ale ţării noastre izvorăsc din ………………………………… şi se varsă în
………………………… . Cea mai mare apa curgătoare din ţara noastră este
…………………
Ea izvorăşte din Munţii ………………………………… din ………………………………
. Străbate ……………… ţări şi ……………. capitale . Intră în ţara noastră pe la
………………..
2. Completaţi propoziţiile:
a) Pe Argeş este lacul de acumulare de la ………………………. .
b) Cel mai mare râu din vestul ţării : ……………………….
c) Formează graniţa naturală cu Republica Moldova: ……………………
d) Afluent al Argeşului : ……………………
e) Afluent al Siretului : …………………….. ( 6 litere)
f) Cel mai important râu din partea de sud : …………………..
g) Apă ce formează frontiera de sud a ţării noastre : …………………
h) Intră în ţara la Baziaş : …………………
i) Apă a cărei denumire vine de la căţeluşa Molda : ………………….
l) Mureşul şi Oltul izvorăsc din : ………………………………..
m) Cele trei Crişuri izvorăsc din Munţii ……………………….
n) Someşul Mic şi Someşul Mare izvorăsc din Carpaţii ……………………..
Proiect co-finanțat din ProgramulOperațional Capital Uman 2014 - 2020