Sunteți pe pagina 1din 4

Raport activitate

Prof. înv.primar Nicorici Ana

1. Proiectarea și organizarea activității de învățare și evaluare


Am întocmit testele inițiale, necesare unui alt început de ciclu de școlarizare. Apoi, am avut în
vedere realizarea în totalitate a competențelor generale și competențe specifice specific clasei
pregătitoare. Am ținut cont de activitățile de învățare, conținuturile și strategiile metodologice prezentate
se programa școlară în vigoare.
Pe tot parcursul activităţii desfăşurate în anul şcolar 2018-2019 am respectat normele de elaborare
a documentelor de proiectare, precum şi adaptarea acesteia la particularităţile clasei.. Proiectarea am
realizat-o în urma susţinerii testelor de evaluare iniţială pentru a stabili nivelul de performanţă şcolară al
fiecărui elev. Proiectarea zilnică am realizat-o creativ, în special în funcţie de particularităţile de vârstă
dar şi a specificului cunoaşterii fiecărui elev. Mai mult, pe tot parcursul anului am creat și personalizat
fișe pentru predarea lecțiilor la toate disciplinele, dar și susținerea lecțiilor în mod integrat, o modalitate
care este specifică clasei pregătitoare.
În cadrul primei şedinţe cu părinţii am prezentat acestora oferta şcolii din care părinţii au ales
caietele auxiliare pe care am lucrat pe parcursul intregului an şcolar, respectiv Editura SINAPSIS,
beneficiind de câte un caiet la fiecare disciplina.
Pe tot parcursul anului am respectat întâlnirile săptămânale cu câte un părinte, fapt ce a dus la o
mai bună cunoaștere atât a familiei elevului, dar și a unor aspecte legate de comportamentul și
personalitatea fiecărui copil, atât în familie cât și în mediul educațional.
 PARTENERIATE Educaționale:
• EDU. RO
• Editura D’ArtMedia
Proiecte de Voluntariat : Săptămâna legumelor și a fructelor
A învăța să întinzi o mână!
2. Pregătirea suplimentară (evaluare națională, concursuri, olimpiade etc)
Pentru o bună desfăşurare a activităţilor didactice am realizat schiţe pentru cea mai mare parte a
activităţilor desfăşurate, am conceput lecţiile în concordanţă cu nivelul de dezvoltare a elevilor căutând
să asigur un echilibru între activităţi reuşind să stabilesc un raport echilibrat între predare- învăţare-
evaluare.
În cadrul lecţiilor am urmărit să existe o concordanţă între obiectivele specifice-operaţionale-
conţinuturile învăţării-metode şi mijloace didactice. De asemenea în cadrul activităţilor integrate am
încercat să realizez activităţi din perspectiva transdisciplinară.
Pe tot parcursul anului şcolar am realizat activităţi de evaluare urmate de dezbateri cu părinţii.
Fiecare fișa de lucru, lucrare practică/plastică realizată a fost expusă în clasă sau pe hol putând fi
vizualizată de către părinţi - acestea au alcătuit portofoliile elevilor. Tot în acest sens am folosit evaluarea
la sfârșitul unor teme- evaluare pe baza proiectelor, metoda acceptată cu multă deschidere de elevi.
Această metodă putând fi verificată și de către părinți.
3. Proiecte, parteneriate, activități extracurriculare
Activitațile extrașcolare în anul scolar 2018-2019 au debutat în luna octombrie cu o excursie în
Baia –Mare la ”Festivaul Baloanelor cu aer cald” ,apoi cu o participare activă a mea ca dascăl la buna
desfășurare a Festivalului ,, DE DRAGUL UNIRII,, ediția I . Au urmat participările la concursuri
Academia Junior, Gazeta Matematica junior Comper CLR, Comper Mate, cât și implicarea în activitati
de voluntariat – Strategia Națională de Acțiune Comunitară la nivel județean, Săptămâna fructelor și
legumelor donate.
Cu ocazia Sarbatorilor de Crăciun am participat la un concert de colinde la Catedrala Adormirea
Maicii Domnului.
Semestrul al II-lea a debutat cu participarea la Ziua Porților deschise, activitate în colaborare cu
Poliția și Jandarmeria.
În cadrul activităților din Săptămâna Școala altfel am desfășurat activități în colaborare cu
anumite instituții – Muzeul de Istorie, Biblioteca Județeană și altele.
La finalul anului am organizat o excursie la ,, Moara de vânt,, Cluj Napoca.
4.Rezultate la olimpiade și concursuri
Concursuri nationale - Academia Junior, Gazeta Matematica Junior, Comper
In urma participarii la aceste concursuri am obtinut premii și mențiuni.
Concursul Academia Junior
Locul I – 1 elev
Locul II – 1elev
Locul III – 6 elevi
Mențiuni – 9 elevi

Gazeta Matematica Junior


Excelentă - 6 elevi
Locul II – 5 elevi
Mențiuni – 7 elevi

Comper Comunicare în limba română S I

Locul I – 3 elevi
Locul II – 4elevi
Locul III – 10 elevi
Mențiuni – 2 elevi

Comper Comunicare în limba română S II


Locul I – 3 elevi
Locul II – 2elevi
Locul III – 2 elevi
Mențiuni – 3 elevi

Comper Matematică S I

Locul I – 7 elevi
Locul II – 6elevi
Locul III – 4 elevi
Mențiuni – 5 elevi
Comper Matematică S II

Locul I – 7 elevi
Locul II – 3elevi
Locul III – 1 elev
Mențiuni – 8 elevi

5. Activități desfășurate în cadrul comisiei metodice/catedrei


In cadrul comisiei metodice am realizat referatul

6. Formarea și dezvoltarea profesională. Performanțe în inovația didactică.


In cursul anului școlar 2018-2019 am perticipat la cursuri de formare prin CCD
Managementul educațional și dezvoltare în carieră, firma Tenaris
Școala de vară – Școala Porolissum

7. Alte activități specifice

Articole metodico științifice – simpozion international –” Implicarea părinților în educatie”- Editura


Esential

ANALIZA SWOT
Puncte tari

Clasa , deși la început de drum, ca și colectiv a fost unul omogen, colaborând foarte bine în orice
activitate au desfășurat.
Realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor, aplicarea metodelor
moderne de evaluare.

Puncte slabe

Lipsa spațiului din clasă a fost un impedimente în desfășurarea unor activități de mișcare sau joc , de
organizare pe grupe

Oportunităţi

Orientare pentru alegerea strategiilor educative menite să asigure formarea unui comportament ecologic;
-intoducerea a secventei de lectura va asigura o mai bună înțelegere a textului științific, o mai bună
orientare în citirea informațiilor din tabele, rebus

Amenințări
Unii elevi au comportamente agresive,ignorând regulile învățate în școală.