Sunteți pe pagina 1din 1

ATLASUL LUMII 22

SPANIA
Suprafata Capitala 5i ora;ul cel mai mare Produse exportate
504 .782 km' Madrid, 4 .947.555 locution vehicole, fructe, legume, încăltă-
A;ezarea geografică Limba oficială minte, textile, ulei de măsline
36' - 43" 45' N (excl . Insulele spaniolă Moneda oficială
Canare), 4" 25' E - 9" 20' V Produse importate peseta (1 peseta=100 centimes)
Populatia produse petroliere, cherestea, PIB
39.417 .220 locuitori bumbac şi lănă, cafea şi cacao, 544.417 milioane dolari SUA
Densitatea populatiei produse alimentare, autove- Forma de stat
77 locuitori/km' hicole şi tractoare, îngrăşăminte monarhic

O FRANTA
Rib
Santander •
S n Se
Bilbao ~ ,,tL 13125
OCEANUL ' 1 ~P«rep E ia 0- ,I P
® 6560
ATLANTIC Ebro "° P
%.%
3280
• Logrono
0 Gerona O 4
P 5ta 1640
% • Manresa G0 656
Lerida
ri
O
• Barcelona 0 0
Orate cu peste 500000
P
• Orate cu peste 100000 Ipcuitori
Q 200 656
0e
Ebro Q,Al Tarragona
• Orate cu sub 100000 locuitori 2000 6560
L
osa • : m picior

a CARACTERISTICI
GEOGRAFICE
O mare parte a Spaniei o repre- Mallorca
Menorca
zintă Meseta, un platou eu
e O Palma
înăltimea medie de 700 m,
înconjurat de lanturi muntoase -
în nord Muntii Cantabrici, in INSULELE BALEARE
sud Sierra Morena, in sud-est Ibi
Sierra Nevada . Galicia, in nord-
vestul tării, are dealuri şi văi,
dintre care unele au fost 10,
JO >
inundate . Bazinul râului Ebro se
• Badajoz •Almaden A
afă in nord-est, iar râul E y
O B
Guadalquivir este in sud=est . 0 M
B A
mare parte a coastei este S E It •Jaen
1
stâncoasă, însă există multe
Cordoba ®
golfuri si plaje cu nisip. Insulele Gt' ~µtrlr
Baleare (5 .014 km') se afă in e Riotinto
(Minas di) A N D A
dreptul coastei de est .
Huelva Sevilla
P

FI CLIMA
Sudul Spaniei are o climă
mediteraneană, cu veri calde şi
Golful
Cddiz
{~ •
Malaga • t

s ,1
• Cădiz
O ~d
însorite şi ierni hlânde şi ume- ,t`
Go
de. Nord-vestul Spaniei are o GIBRALTAR 6GoIful Catalan
climă blăndă şi umedă . Partea Str. Gibraltar
interioară are caracter continen- este cel mai mare oraş indus- locul doi în lume în productia stejarul de plută furnizează
grtAROC
tal, cu veri calde şi ierni reci . trial . Valencia (2 .117 .972) este uleiului de măsline . Strugurii se cantităti mari de plută pentru
Oraşul La Comna din nord-vest cupru, de plumb, de zinc şi de centru industrial, universitar si cultivă pe valea râului Ebro, pe industria de vinuri . Pescuitul a
are o temperatură medic de 10 mangan . Mercurul provenit din turistic, şi piata unei regiuni Meseta, in depresiunile meditera- scSzut, dar captura este încă de
°C in ianuarie şi 19 "C în iulie, Almaden aduce Spania pe locul agricole productive. Sevilla neene şi Andaluzia . Jerez este peste 1 milion de tone pe an .
cantitatea de precipitatii fiind de doi între fumizorii de mercur ai (1 .619 .843) este un port pe râul patria sherry-ului . Se folosesc
peste 90 cm . Madrid aflat la o
altitudine de 660 m, are o
temperatură medie de 5 °C in
lumii . 43% din electricitatea tării
este produsă în centrale termice,
41% provine de la centralele
Guadalquivir . Malaga (1 .160 .843)
este oraş industrial şi port, şi
are principalul aeroport pentru
15 milioane de hectare pentru
podgorii, Spania fiind al treilea
producător de vinuri din Europa.
E TURISMUL
În ciuda unui declin
recent, mai sunt totuşi peste 57
ianuarie şi 24 °C in iulie, can- hidroelectrice din Muntii Pirinei trafic turistic spre Costa del Sol . de milioane de vizitatori pe an .
titatea de precipitatii fiind aici si din alte locuri; 16 % provine INDUSTRIA Numărul turiştilor este deosehit
de 45 cm . În oraşul Almeria, pe de la centralele nucleare . AGRICULTURA Prelucrarea otelului, a de mare de-a lungul coastei
coasta Mediteranei, temperatura Agricultura contribuie cu metalelor neferoase 5i construc- Mediteranei şi la Mallorca .
medie este de 12 "C in ianuarie, TRANSPORTUL 5% la PIB şi foloseşte peste 13% tiile sunt importante la Aviles, Veniturile din turism au contri-
25 ° C în iulie, iar cantitatea de Din cei 15 .798 km de din forta de muncă . 41% din Gijon, Santander, Bilbao şi huit la finanlarea constructiei
precipitatii aproximativ 25 cm . calc fcială, 6 .207 sunt electrifi- suprafata arabilă este folosită Barcelona . În nord-est se pro- drumurilor şi industriilor locale .
cati . Din 318 .991 km de şosele, pentru agricultură si 21% pentru duc textile şi chimicale . La
MINERITUL $1 multe sunt asfaltate necores- păşunat . La Meseta se cultivă Madrid s-a dezvoltat industria GIBRALTAR
ENERGIA punzător . Există transport pe grâu şi orz . Porumbul se cultivă textilă, chimică şi alimentară . Gibraltar (28 .848) are 6 km' .
În Spania se găsesc mici zăcă- căi ferate între oraşele mari, in regiunile mai umede din Uleiul de măsline şi vinurile Este o regiune autoguvemată
minte dintr-o gamă largă de mi- însă transportul pe şosea este nord-vest, iar orezul unde este sunt produse în Andaluzia, iar între Marea Mediterană şi
nerale. Muntii Cantabrici contin mai important şi liniile de posibilă irigatia. Legumele se produsele din peşte în Galicia . Oceanul Atlantic . Nu se cultivă
cirbuni şi minereuri de fier de autobuze leagă toate oraşele . cultivă în văi irigate de-a lungul pămăntul . Clima este caldă in
calitate superioară, ceea ce a depresiunilor de pe coasta de SILVICULTURA $I timpul verii, temperatura medie
condus la dezvoltarea industrel ORA$E est. Citricele, smochinele şi PESCUITUL fiind de 25 °C în august, şi rece
grele în oraşele de pe coast. 1 M Madrid este centrul migdalele sunt importante în 31% din suprafata tării este în timpul iemii . Cantitatea de
Sierra Morena şi Sierra Nevada politic şi administrativ şi un depresiunile mediteraneene . acoperită cu păduri . Cheres- precipitatii este de aprox . 75 cm
contin zăcăminte mici de mi- important centru industrial . Măslinele cresc in regiunile mai teaua 5i răşina se produce in pe an . Turismul şi finantele sunt
nereuri metalifere, in special de Barcelona (4 .654 .407 locuitori) uscate din sud'Spania este pe multe locuri . În sud-vest . principalele ramuri economice .

EUROPA DE SUD