Sunteți pe pagina 1din 1

J

°rniw FRANTA
Liechtenstein Varful Siquer
(2905 m) 1 m p--
VS,futta Serrera
(2911 m) FRANTA 4000 13125

49\
oldeu 2000 6560

San Marino
• Ordin,
G #e JI MONTE
-CARLO
1000 3280

500 1640
ANDORI ' • Eschen
Alt del Gnu
200 656
ANDORRAM • (2'59 m)
Nendeln
g , la Vella les Escaldas PSP 0~ 0 0
Kilometri
Vstyw 0 (0 trP~S~ 200 656
Vatican 1 ontvieille
N 0 Mile 5 J Schaan m picioare
• VF.Garse
ANDORA (2124

Suprafata : AUSTRIA
lis km
Populatia : LIECH NSTEIN VAD
58.000 locuitori
Capitala :
Andora la Vella, 18 .463 locuitori
• Tr
Limba oficială:
catalană LIE
ode,,
Moneda oficială : SAN MARINO 1 !e)
peseta spaniolă şi francul francez MONACO
Forma de stat Balzers Naal
kats r m)
principat nsso m)

ANDORA
LIECHTENSTEIN ROMA
Suprafata: VATICAN
158 km'
Populatia: Grădinile Vaticanului
29 .868 locuitori Limbi oficiale : Academia de
Capitala: italiană, latină Stiinle
Vaduz, 5000 locuitori Moneda oficială :
Limba oficială : lira italiană
gennană Forma de stat :
Moneda oficială : stat ecleziastic.
franc elvetian
Forma de stat: ANDORA
principat Este situai în Muntii Pirinei, la o
altitudine de peste 900m . Vârfu-
MONACO rile muntoase aflate între 1800 şi
Suprafata : 3000m sunt acoperite cu zăpadă
19 km în cea mai mare parse a anului .
Populatia: Temperatura medie este de apro-
28 .000 locuitori ximativ 2°C în ianuarie şi 19°C în special cea de constntctii, fibre SAN MARINO VATICAN
Capitala : iulie . De obicei, creşterea anima- sintetice, lănă şi etaloane de mă- Cea mai mică republică din lume Administratia centrală a Bisericii
Monaco, 1243 locuitori lelor se practică în văi deşi vitele surat Impozitele mici, în afaceri, este situată pe pantele masivului roman - catolice este situată
Limba oficială : 5i oile pasc la munte în timpul au încurajat companii străine să de calcar Monte Titano (739 Sn) în nord-vestul Romei, lângă
franceză verii . Tutunul este principalul înfiinteze filiale în această tară. în partea estică a centrului Italiei . malul de vest al râului Tibru .
Moneda oficială: produs exportai dar se cultivă si Ea estC împărtita în nouă distric- Vaticanul este cel mai mie stat
franc francez secară, orz, cartofi şi ovăz . Pădu- MONACO te. Oraşul San Marino este situat din lume . Există trei intrări
Forma de stat: rile fumizează cherestea pentru Situat pe Coasta de Azur, la poa- pe Monte Titano având o legătu- publice în stat, Portile de
principat industria mobilieră . Turismul este lele Alpilor, ternperatura medie ta funiculară în jos spre Borgo Bronz, Arcul Clopotelor şi Via
principala sursă de venit, cu 12 este de 10°C iama şi 24°C vara. Maggiore . Oraşul Serra Valle din di Porta Angelica . Cea mai
SAN MARINO milioane de vizitatori pe an, ve- Din cantitatea totală de preciptta- nord are o populatie de peste mare biserică creştină, Basilica
Suprafata : niti atât pentru schi în vacantele hi de 750mm pe an, majoritatea 7000 de locuitori şi este principa- Sf. Petru, domină întregul stat .
61 fan de iamă, cât şi pentru drumetii, cade în timpul iemii . Exista patru lul centru industrial. Industria Palatul adiacent, cu peste 1000
Populatia : pescuit si călărit în timpul verii. districte administrative, Monaco produce bunuri din bumbac, de încăperi, confine capela
24.399 locuitori Nu există căi ferate şi exista doar find capitala, Monte Carlo cen- vopsele, beton, obiecte din cera- Sixtină, având tavanul pictat de
Capitala : 120 Km de drumuri pavate . trul economic, La Condamine mică, bunuri din piele, vinuri şi Michelangelo, precum şi muzee
San Marino, 4179 locuitori portal şi Fontvieille central ulei de măsline . Exista peste 3 si biblioteci . Papa este
Limba oficială: LIECHTENSTEIN industrial unde s-a recuperat o milioane de mrişti in frecare an . conducătorul statului, iar 1500
italiană Este simat în Alpi, care în est, la pane de pământ lângă mare . Temperatura medie iama este de de oameni stint implicati in
Moneda oficială : Grauspitz, ating o înăltime de Printre industrii se numără cea 6°C iar varai de 26°C, cantitatea economie . Atacerile bancare şi
lira italiană 2599 m . Valea Rinului este în de produce alimentare, etaloane de precipitatii find de 800 mm activitătile financiare sunt
Forma de stat vest, iar râul Samina în est . Tem- de niSsurat, produce pe an . 17% din suprafata totală importante si există un post de
republică peraturile sunt de aproximativ farmaceutice, vânzarea timbrelor este folosită pentru agncultură, în radio care emite in 34 de limbi .
20°C in timpul verii si - 15° C în postale si turismul . Cazinoul şi special pe valea râului Ausa şi O cale ferată, folosită numai
VATICAN timpul iemii . Creşterea animalelor portul de iahturi din Monte Carlo dealurile mai joase. Se cultivă pentru transport de mărfuri,
Suprafata: este importantă în tinumrile niai sunt cunoscute în toata lumea . struguri, grâu, fructe, legume, po- duce în Italia . Există facilităti
0.44 km' joase iar, agricultura se practică Monaco este de asemenea un rumb şi măsline. Exista 237 Km poştale şi monede speciale, rat
Populatia: în principal pe valea Rinului . important centru de cercetare de şosele si o lime de autobuze autovehiculele pot fi înregistrate
1000 locuitori Industria este importantă în oceanografrcă . leagă San Marino şi Rimini. sub litera V.

EUROPA DE SUD