Sunteți pe pagina 1din 6

 INTRODUCERE

Prin combustibil alternativ, sau combustibil neconvențional se înțelege orice substanță


chimică care poate fi folosită drept combustibil, alta decât combustibilii convenționali, proveniți din
combustibilii fosili, adică din țiței, cărbune și gaz natural. Sunt considerați combustibili
neconvenționali și uraniul și thoriul, precum și radioizotopii artificiali produși în reactoarele
nucleare.
O serie de binecunoscuți combustibili alternativi sunt biodieselul, bioalcoolul, metanolul,
etanolul, butanolul, hidrogenul, metanul și propanul care nu provin din gazul natural, uleiul vegetal
și biomasa. Tot drept combustibil alternativ este asimilată electricitatea stocată chimic în
acumulatori sau produsă în pile de combustie.
 BIODIESELUL

Cel mai cunoscut şi utilizat combustibil neconvenţional durabil este biodieselul.


Este un biocombustibil sintetic lichid care se obține din lipide naturale, ca uleiuri vegetale
sau grăsimi animale, noi sau folosite, prin procese industriale de esterificare și transesterificare. Se
poate folosi în substituirea totală sau parțială a petro-dieselului.
În ziua de azi există diverse procese industriale cu ajutorul cărora se poate obține biodiesel.
Cele mai importante sunt:
1. Procesul bază-bază, prin care se folosește un catalizator, hidroxidul. Acest hidroxid poate
fi Hidroxid de sodiu (soda caustică) sau Hidroxid de potasiu.
2. Procesul acid-bază, este procesul în care se face prima dată o esterificare acidă și apoi
continuă cu procesul normal bază-bază, se folosesc în general acizi cu un înalt grad de aciditate.
3. Procese supercritice, în acest proces nu este nevoie prezența unui catalizator, se face la
temperaturi înalte în care uleiul și alcoolul reacționează fără necesitatea ca un agent extern ca
hidroxidul acționeze în reacție.
4. Procese enzimatice, în ziua de azi se cercetează unele enzime care pot să fie folosite ca
acceleratori de reacție ulei-alcool. Acest proces nu se folosește în actualitate datorită înaltului cost ,
ceea ce împiedică să se producă biodiesel în mari cantități. Creșterea prețului combustibilor
convenționali îl face mai competitiv.
Biodieselul este utilizat datorită următoarelor raţiuni:
- poate fi utilizat pentru orice motor diesel, fără modificarea acestuia;
- poate fi stocat oriunde, similar motorinei din petrol;
- reduce emisiile de dioxid de carbon, cauza principală a efectului de seră, cu aproape
100%; - poate fi folosit singur sau în orice amestec cu combustibilul de tip motorină din
petrol;
- creşte durata de utilizare a motoarelor, datorită faptului că este un lubrifiant mai
bun decât motorina;
- scade considerabil celelalte emisii poluante;
- este biodegradabil şi netoxic, este sigur de transportat şi nu este considerat un
material cu risc crescut;
- oferă independenţă faţă de creşterea preţului materiilor prime petroliere de pe piaţă;
- convine, corespunde introducerii măsurilor politice şi directivelor aparţinând
diferitelor organisme, guverne şi instituţii;
- are un impact ecologic care satisface îmbucurător directivele Protocolului de la
Kyoto.
În ce priveşte bilanţul de materiale, se poate scrie ecuaţia:
911 kg grăsimi + 9 kg KOH + 121 kg metanol = 880 kg biodiesel + 161 kg faza G (glicerină)
PROCESUL DE OBȚINERE SI FORMULA BIODIESELULUI

Cele mai moderne tehnologii de fabricare a biodieselului presupun utilizarea unor instalaţii
complexe, de tip modular, pregătite la o pornire imediată pentru a produce în orice fel de condiţii,
cu capacităţi până la 8000 t/an. Astfel de instalaţii şi tehnologii prin descentralizare reduc costurile
produsului final.
Instalația pentru capatarea combustibilului biodiesel din uleiuri vegetale (figura 1)
constă din reactor de esterificare (1), reactor de spălare, reactor de amestecare (13), schimbătoare de
căldură, separatoare (3) și răcitor. Reactorul de esterificare include o coloana-malaxor
multicompartimentală (8), două recipiente de recepție și distribuire, un recipient de recepție și
evacuare și un subansamblu de amestecare (12). Coloana-malaxor multicompartimentală este
constituită dintr-un corp cilindric, în interiorul căruia este amplasat un arbore vertical. Pe arbore,
perpendicular pe axa lui și pe suprafața interioară a corpului, sunt fixate discuri cu orificii, care
divizează spațiul coloanei-malaxor în camere de amestecare.
Reactorul de amestecare, amplasat pe suprafața exterioară a corpului reactorului de
esterificare, este executat în formă de spirală, în care, prin intermediul unor vergele de fixare
răsucite într-o spirală cilindrică, sunt montate discuri cu orificii, formând camere de amestecare.
Reactorul de spălare este executat ca un cilindru cu o coloană-tampon de amestecare
instalată în centru și este divizat de către schimbătorul de căldura în recipiente de spălare și de
vaporizare cuplate între ele. Totodată, coloană-tampon de amestecare este cuplată cu recipientul de
spălare cu ajutorul unui injector.

Fig. 1 Instalație pentru captarea combustibilului biodiesel

Acest utilaj pentru obtinerea combustibilului lichid din uleiuri vegetale si alcooluri
micromoleculare. Poate fi aplicata in industriile chimica, alimentara si in industriile de prelucrare.
AVANTAJE:
- necesită un consum redus al metalului;
- costul de producere a instalației este micșorat cu 30 % în comparație cu instalațiile
analogice existente;
- consum redus de energie electrică pentru obținerea combustibilului biodiesel;
- obținerea combustibilului biodiesel care reduce esențial poluarea mediului ambiant.
1. BIODIESELUL ARE ȘI CÂTEVA AVANTAJE, PRECUM:
o principalul avantaj, conform specialiștilor, îl reprezintă reducerea poluării;
o este biodegradabil intrând în ciclul de descompunere naturală. În plus producând
biodiesel micșorăm importul de benzină și diesel care de pe zi ce trece este tot mai scump și
facilităm totodată și agricultură;
o este simplu de utilizat, netoxic și nu emană în procesul de ardere gaze ce conțin noxe
periculoase cum ar fi NOx sau Sox;
o este simplu de utilizat, netoxic și nu emană în procesul de ardere gaze ce conțin noxe
periculoase cum ar fi NOx sau Sox;
o este mai ieftin decât motorina, nu trebuie făcute modificări la motor, reduce emisia
de dioxid de carbon cu 80% si pe cea de monoxid de carbon cu 50%, ” Combustibil 'verde'
o Prezinta o serie de beneficii de natura economica:
                         - prețul unui litru de biodiesel este sub cel al motorinei;
                         - fermierii, profitând de cererea mai mare,  pot obține prețuri mai bune pe culturile
de soia, floarea-soarelui sau rapiță; fermierii mai mari își pot face din plante propriul biodiesel,
reducându-și astfel considerabil costurile de producție. Dacă un fermier își face singur biodiesel, în
mai puțin de un an recuperează cheltuielile.
                        - având în vedere profitabilitatea în creștere a acestor culturi, se estimează o majorare
a suprafețelor cultivate, ceea ce va duce la echilibrarea producțiilor;
            - biodiesel este mai bun pentru mediu deoarece este fabricat din materie primă
reciclată și are emisii poluante reduse comparativ cu motorinele extrase din petrol. Este mai puțin
toxic decât sarea și se biodegradează la fel de repede ca zahărul;
                        - producând biodiesel micșorăm importul de benzina și diesel care de pe zi ce trece
este tot mai scump și facilităm totodată și agricultura;
                        -  această opțiune este ideală în agricultură când toate lucrările se efectuează
primavara, vara și toamna când temperaturile sunt încă favorabile;
                        -  uleiul vegetal presat la rece este agreat ca și biocombustibil  în CE prin Directiva
2003/30/EC din 8 mai 2003. (L123, volumul 46)
                        - uleiul vegetal din presarea la rece nu este clasificat ca lichid inflamabil  și în
consecință poate fi depozitat și transportat fără autorizare întrucât este în clasa “0” de pericol ca și
apa sau soluțiile apoase.
2. BIODIESELUL ARE ȘI CÂTEVA DEZAVANTAJE, PRECUM:
 durată de păstrare mai redusă decât a motorinei (circa opt luni)
 putere mai mică a motoarelor alimentate cu biodiesel, față de cele alimentate cu
motorină
 punct de inflamabilitate mai ridicat decât al motorinei
 vâscozitate mai mare decât motorina, în anumite perioade ale anului, care pune unele
probleme motoarelor
Toate aceste deficiențe pot fi remediate prin diverse procedee tehnice, inclusiv prin
adăugarea de aditivi
 CONCLUZIE
Creșterea prețului internațional al petrolului după 1973 a determinat tot mai multe societăți
să caute căi de îmbunătățire a randamentelor energetice, dar mai ales de identificare și valorificare a
unor noi surse energetice, îndeosebi a resurselor regenerabile.
Epuizarea în perspectivă a resurselor petroliere fosile și necesitatea suplimentării rezervelor
de energie destinate în special propulsării mijloacelor de transport au dus la căutarea și utilizarea
combustibililor alternativi. Cercetările din ultimii ani au arătat că energia solară stocată în biomasă
poate constitui o sursă regenerabilă și nepoluantă de energie, reprezentând o alternativă viabilă la
combustibilii fosili. • Biocombustibilii pot oferi o alternativă importantă la cei fosili, pe termen
scurt și mediu. Ei reprezintă combustibili lichizi sau gazoși folosiți și în transporturi, produși din
biomasă.
Biocombustibilii obținuți din diferite specii de plante (sfeclă, cartof, trestie, sorg zaharat,
cereale, plante furajere, masă lemnoasă etc.) prin diferite tehnologii care au la bază procese de
fermentare, utilizați ca atare sau în amestec cu combustibili clasici pot substitui utilizarea
combustibililor clasici.
Biodieselul prezintă proprietăți asemănătoare cu ale motorinei fapt care conduce la
posibilitatea utilizării sale fie direct în motoare de tip diesel, fie ca adaos pentru motorina clasică.
Biodieselul se obține prin reacția de transesterificare a uleiurilor vegetale sau a grăsimilor de
origine animală, transesterificarea fiind un proces chimic care implică un număr de reacții
reversibile consecutive între o trigliceridă (grăsime/ulei) și un alcool care formează esterii și
glicerina. În reacția de obținere a biodieselului, esteri ai glicerolului (grăsimile vegetale sau
animale) reacționează cu metanolul, obținându-se esteri de metanol (biodiesel) și glicerol.
Deși există numeroase controverse legate de producerea biodieselului (costurile de producție
ale acestuia sunt mai mari decât ale motorinei clasice) cât și de utilizarea sa în motoare diesel, există
și avantaje legate de folosirea sa drept combustibil: îmbunătățirea calităților lubrifiante ale
motorinei cu conținut scăzut de sulf, scăderea densității fumului, a emisiilor de CO, CO2 și a
particulelor. Toate aceste avantaje conduc la ideea că biodieselul este un bun candidat pentru
utilizarea sa în motoarele de cu aprindere prin comprimare

 BIBLIOGRAFIE
1. https://www.unitbv.ro/documente/cercetare/doctorat-postdoctorat/sustinere-teza/2018/sanda-
geambasu/02_REZUMAT_TEZA.pdf
2. https://ro.wikipedia.org/wiki/Biodiesel
3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Combustibil_alternativ
4. http://www.agir.ro/buletine/278.pdf
COMBUSTIBIL NECONVENȚIONAL

ELEV: IVANOV ANDREI


CLASA : a XIII a FR

BRAȘOV 2019