Sunteți pe pagina 1din 2

Cerinte proiect SGBD

Tema proiectului:
Să se construiască o aplicație cu baze de date DB2 care să se adreseze unui domeniu ales de student
în următoarele etape:

1. Se descrie domeniul in care se construiește baza de date, se elaborează diagrama


entitate-relaţie pentru baza de date. Baza de date va conține date despre minim 5
mulțimi entitate, fiecare entitate va avea minim 10 de instanțe. În termenii modelului
relational, înseamnă ca în baza de date trebuie sa existe minim 5 tabele netriviale, fiecare
cu minim 10 de înregistrări. Baza de date rezultată trebuie să îndeplinească condițiile
3FN. (Puteti folosi site-ul www.databaseanswers.org pentru modele de baze de date) Se
va implementa baza de date aleasă într-un SGBD relational ales de student( DB2,
ORACLE, SQLServer, MySQL). (Proiectul va contine scriptul de creare si populare a
bazei de date).

2. Se vor scrie cel puțin 3 funcții și 3 proceduri stocate. Acestea vor fi însoțite de o scurta
descriere inspirat ca si comentariu in codul sursa al procedurii/functiei. Se vor avea in
vedere urmatoarele
a. Fiecare functie/ procedura va vea parametrii de intrare/iesire dupa caz.
b. Se vor folosi instrucțiuni de ciclare (for, while loop)
c. Se vor folosi cursori.
d. Fiecare functie/procedura va prelua si prelucra date (se va folosi cel putin o
comanda SELECT).
e. Optional un modul de tratare a exceptiilor.
3. Se vor scrie cel putin 3 declansatori (Trigger). Fiecare va fi insotit de o descriere a
functionalitatii.

4. O interfata grafica scrisa in Java, C#, PHP sau alte limbaje cunoscute care sa efectueze
urmatoarele operatii

a. Realizarea conexiunii cu baza de date

b. Autentificare utilizand user si password (Baza de date conține un tabel cu


utilizatorii aplicației):

c. Implementarea operațiilor Create/Read/Update/Delete (CRUD) din interfata


aplicatiei pe măcar una din tabele.:

d. Afișarea (in aplicație) paginata a unuia dintre tabelele cu multe date cu


posibilitatea de filtrare a datelor.

Proiectul se va prezenta in format digital, si va contine:


a. Documentatie in format word/pdf cu decrierea problemei, schema bazei de date
care va evidenția tabelele, coloane, cheile, precum și tipul
legăturilor,prezerntarea modului de realizare, capturi de ecran pentru
vizualizarea rezultatelor.
b. Scripturile aferente cerintelor : de creare, populare a a bazei de date, proceduri,
functii, declansatori.
c. Codul sursa al interfeței grafice.

Proiectul arhivat se va incarca pe platforma google Classroom

Observatii:
1. Fiecare functie, procedura , trigger scrisa trebuie să aibă o funcționalitate practică in cadrul
aplicației, pentru rezolvarea strict formala a cerintelor nu se va acorda punctajul maxim.
2. Pentru notare se va ține cont de conținut, de prezentare şi de răspunsurile date la
întrebările ce se vor pune;
3. Proiectele care nu sunt ”originale”, adică au mai fost prezentate de altcineva, nu vor primi
nota de trecere . Există o arhivă cu proiectele din anii trecuți, verificarea originalității se face
foarte ușor;