Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a V a

Dialogul despre credința în Dumnezeu

În Vechiul Testament, importanța dialogului despre Dumnezeu este subliniată de


pericolul idolatriei, la care era expus poporul ales, din cauza credințelor popoarelor din
jur. Acestea au încercat să influențeze credința în Dumnezeul Cel adevărat. Însă,
întotdeauna au existat oameni deosebiți, aleși de Dumnezeu, care au apărat-o. Discuția
despre Dumnezeu și despre puterea Sa este folositoare și celor de alt neam și altă
credință, pentru că Dumnezeu „voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința
adevărului să vină” (1 Timotei 2, 4). Un exemplu despre ajutorul personal primit ca
urmare a dialogului despre credința în Dumnezeu îl găsim în istorisirea vindecării lui
Neeman. Acesta era căpitanul oștirii regatului Siriei, un om bogat și influent, dar bolnav
de lepră. O copilă evreică ce fusese luată în robie și ajunsese slujnica sa, i-a comunicat
soției sale: „O, dacă stăpânul meu s-ar duce la prorocul cel din Samaria, de bună seamă s-
ar tămădui de lepră” (4 Regi 5, 3). Neeman a crezut-o pe copilă și astfel a ajuns la
Prorocul Elisei, care i-a spus să intre de șapte ori în apa Iordanului. După ce s-a vindecat
astfel, Neeman a exclamat: „Iată, am cunoscut că în tot pământul nu este Dumnezeu decât
numai în Israel!” (4 Regi 5,15).
Dialogul despre Dumnezeu poate ajuta un om și comunități întregi, după cum reiese din
cele două istorisiri biblice. Dumnezeu i-a salvat pe niniviteni și l-a vindecat pe Neeman,
chiar dacă aceștia nu făceau parte din poporul ales, arătând astfel că toți suntem egali
înaintea Sa și trebuie să fim solidari și toleranți unii cu alții.