Sunteți pe pagina 1din 44

BINE AȚI VENIT !

leon.zagrean@gmail.com
facebook.com/leon.zagrean
Fiziologia Fiziologia
organismului şi sau fiinţei
uman umane
http://www.scientistswarning.org/
“Ne aflăm într-un tren a cărui viteză
crește, gonind pe o linie presărată cu un
număr necunoscut de macaze, care duc la
destinații necunoscute. Pe locomotivă nu
se află niciun om de știință, iar acarii s-ar
putea sa fie demoni. Cea mai mare parte a
societății se află în vagonul de bagaje și
privește înapoi.”
Alvin Toffler. Șocul Viitorului. 1976
Evolutia istorico-socială a Omului
0 100 000 ani
1km=100 000 ani; 100m=10000; 10m=1000; 1m=100 ani
0-600m – mediu strict natural
600-700m-arme, unelte din piatră, desene rupestre
700-800m- artefacte estetice, urme locuire
800-900m- culegători, vânători, agricultura Tpl.Gobekli Tepe
900-1000m- Sanctuar Parța– Mil.VI îH.
-Cultura Hamangia, Cucuteni (5250-4500, 5200-3200 îH)
950-1000 -Moneda tracică 500 î.H
-Burebista, Decebal 82 î.H -106 d.H
-Leonardo da Vinci 1452- 1519
-Mihai Viteazul 1558-1601
-G. Galilei, R. Descartes 1564-1727
-vehiculele dotate cu motoare cu ardere internă-1806
- bomba atomică 1945,
- ENIAC -1946,
-I. Gagarin 1961, Voyager 1977, Robotul Sofia 2017
http://www.livescience.com/58128-carbon-dioxide-could-
reach-410-ppm-this-month.html?
Global atmospheric concentration over years.
www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-
indicators-atmospheric-concentrations-greenhouse-gases.
EPA-Environmental Protection Agency
http://www.climatecentral.org/news/temperature-spiral-turns-1-year-old-21440
McCarty Glacier, Alaska. Left: July 30, 1909. Right: August 11, 2004.
Glacier Photograph Collection, National Snow and Ice Data Center/World Data Center for
Glaciology. https://www.insidescience.org/news/my-1975-cooling-world-story-
doesnt-make-todays-climate-scientists-wrong
http://www.ziare.com/international/china/cum-stau-chinezii-la-coada-pentru-aer
Brain-related diseases and
disorders of the nervous
system impose a heavy
burden on society. In Europe
alone more than 38% of the
population are affected,
suffering from a considerable
loss of quality of life.
Moreover, according to the
European Brain Council, the
annual costs of brain
disorders amount to approx.
800 billion €
More than 42,000 Americans die from suicide
each year. It’s the 10th leading cause of death in
the U S and the second leading cause of death in
youth (10 to 24 years of age) and young adults
(25 to 34 years of age), in 2014.
Risk factors such as depression, other mental
disorders, substance use, relationship loss or
disruption, barriers to accessing mental health
treatment, can contribute to suicidal behavior.
www.nih.gov/news-events/news-release/panel-develops-
plan-preventing-youth-suicide.
NIH scientists uncover genetic
explanation for frustrating syndrome.
www.nih.gov/news-events/news-releases/nih

Scientists at the NIH have identified a


genetic explanation for a syndrome
characterized by multiple frustrating and
difficult-to-treat symptoms, including
dizziness and lightheadedness, skin flushing
and itching, gastrointestinal complaints,
chronic pain, and bone and joint problems
JJ Lyons et al. Elevated basal serum tryptase identifies a multisystem disorder
associated with increased TPSAB1 copy number. Nature Genetics. 2016.Oct 17
FDNA’s database includes an unprecedented
depth of phenotypic and genotypic information
associated with more than 10,000 diseases,
crowdsourced from real-world patient cases
through our broad network of users.
“The phenotypic information combined with
the gene sequence information is a powerful
combination.”
“Every aspect of healthcare can be impacted by
understanding the phenotype.”
https://www.fdna.com/blog/ngp_webinar/
Artificial molecular machines have been
developed for tasks that include sequence
specific oligomer synthesis and the
switching of product chirality, a photo-
responsive host molecule has been
described that is able to mechanically
twist a bound molecular guest and
molecular fragments have been selectiv-
ely transported in either direction
between sites on a molecular platform …
Salma Kassem et all. Stereodivergent synthesis with a programmable
molecular machine. N AT U R E / VOL 5 4 9 | 2 1 s e p te m b er 2 0 1 7
So without further ado, here are the top fifteen
advancements in medical robotics that are
going to change your life, and one day, just
maybe… put your doctor out of a job!
This is perhaps the task in which robots can
do the most for medicine. Using a technique
known as “machine learning”, scientists can
train an AI to perform a task better than a
human by essentially providing it with
thousands of examples
15 Medical Robots That Are Changing the World.
https://interestingengineering.com/15-medical-robots-that-are-changing-the-world
Eighty million U.S. jobs at risk from
automation, central bank official says.
http://www.marketwatch.com/story/.
Gândirea amprentă a identității

”Poate, dacă suntem norocoși, roboții


de mâine ne vor păstra ca pe niște
animale răsfățate… sau dacă suntem
destul de deștepți, am putea transfera
Sea squirt

roboților ”structurile noastre proprii


de informație” R.Penrose
Halobacterium
salinarium
The twenty-first century is marked with
exponentially increasing development of
technologies that provide wireless
communications. To the pollution of the
atmosphere with radio and TV signals, not
only satellite communications but also any
varieties of the Wi-Fi networks are added
Markov M & Grigoriev Y G. Wi-Fi technology – an uncontrolled global
experiment on the health of mankind. Electromagnetic Biology and
Medicine, June 2013;
Medical error—the third leading
cause of death in the US.

Medical error is not included on


death certificates or in rankings of
cause of death

Martin A Makary, Michael Daniel. BMJ 2016


CE-I DE FĂCUT?
•Până în prezent, marile realizări precum
și multe dintre marile dezastre ale
omenirii sunt, probabil, direct sau indirect,
atribuite în mare măsură creierului uman.
Este probabil ca viitoarele realizări și
calamități să se facă în mare parte
datorită activității umane care provine fie
din strălucirea fie din slăbiciunea gândirii
umane.
V. Ramachandran. Parradoxical Brain. Cambridge University Press 2011
…punctul de cotitură, în care progresul
tehnologic și științific a încetat să mai fie
în avantajul general al omului și a
devenit dezavantajos pentru umanitate
în general, a fost depășit la mijlocul
secolului trecut când umanitatea a
dobândit mijloacele pentru a distruge
pentru totdeauna viața pe Pământ.

Neadaptați pentru viitor - I. Persson, J. Săvulescu 2014


-Economia noastră extrem de productivă
cere ca noi să facem consumul modul nostru
de viață, să convertim achiziționarea și
utilizarea bunurilor în ritual, să căutăm
satisfacțiile noastre spirituale, satisfacțiile
noastre egoiste în consum.
-Măsura statutului social, a acceptării
sociale, a prestigiului, se află acum în
modelele noastre de consum. Însuși sensul
și semnificația vieții noastre sunt
exprimate în termeni de consum.
Victor Lebow. Journal of Retailing, Spring 1955.
PREMISE… CONCLUZII

Legenda lui MIDAS


”The question of all questions for
humanity, the problem which lies
behind all other and is more
interesting than any of them, is of
determination of man's place in
Nature and his relation to the
Cosmos”. Th. Huxley
The ouraborus. There are the links between the microworld of
particules, nuclei and Atoms (left) and the cosmos (right).
Martin Rees. Just Six Numbers. The deep Forces that Shape the
Univers. Basic Books. 2000
The size of the observable universe is, roughly,
the distance travelled by light since the Big
Bang, and so the present visible universe must
be around ten billion light-years across.
This is a startling conclusion. The very
hugeness of our universe, which seems at first
to signify how unimportant we are in the
cosmic scheme, is actually entailed by our
existence!
Martin Rees. Just Six Numbers. The deep Forces that Shape the
Univers. Basic Books. 2000
Îndărătul Adevărului, Frumosului, Binelui,
omenirea a simțit întotdeauna că există o realitate
suverană, în care rezidă acest ideal, adică Dumnezeu,
centrul și mintea misterioasă și inaccesibilă către
care converge ordinea universală.

M. Berthelot : Lettre à E. Renan 1866, citat în ”Nicolae C. Paulescu-între

știința vieții și metafizica exixtenței”, autor Valeriu Lupu.3013.


Dar deodat-un punct se mişcă... cel întâi şi singur. Iată-l
Cum din chaos face mumă, iară el devine Tatăl!...
Punctu-acela de mişcare, mult mai slab ca boaba spumii,
E stăpânul fără margini peste marginile lumii...
De-atunci negura eternă se desface în făşii,
De atunci răsare lumea, lună, soare şi stihii...
De atunci şi până astăzi colonii de lumi pierdute
Vin din sure văi de chaos pe cărări necunoscute

M. Eminescu. Scrisoarea I
Aşa înaintea creării
A fost tohu-bohu, socot:
Plutea peste-adânc Sevaot,
Şi, neştiutor al mişcării,
Sta haosul tot.

Aici, în sălbatica noapte


Cunoşti ce e vecinic şi sfânt.
Ce soli ai vieţilor sânt
O rază şi câteva şoapte
Pierdute de vânt!
George Coșbuc. O noapte pe Caraiman
It is not enough to teach man a specialty.
Through it he may become a kind of useful
machine but not a harmoniously developed
personality. It is essential that the student
acquire an understanding of and a lively
feeling for values... Otherwise he-with his
specialized knowledge-more closely
resembles a well-trained dog than a
harmoniously developed person.
A.Einstein. Ideas and Opinions. Crown Publishers, 1954.
Interfață
informațională
FIINȚA Interfață
fizică
UMANĂ
The most beautiful and deepest experience a
man can have is the sense of the
mysterious. It is the underlying principle of
religion as well as of all serious endeavour
in art and science. He who never had this
experience seems to me, if not dead, then at
least blind
•“How strange is the lot of us mortals!
Each of us is here for a brief sojourn;
for what purpose he knows not,
though he sometimes thinks he senses
it. But without deeper reflection one
knows from daily life that one exists
for:
other people”
A.Einstein. Ideas and Opinions. Crown Publishers, 1954.
A hundred times every day I remind
myself that my inner and outer life are
based on the labors of other men,
living and dead, and that I must exert
myself in order to give in the same
measure as I have received and am still
receiving.
A.Einstein. Ideas and Opinions. Crown Publishers, 1954.
Omul nu poate fi înțeles ca o persoana
detașată din societate; el este un
produs al eredității, care conține
concentrată istoria biologică a sa, dar
este tot pe atâta și produs al societății
din care face parte.
Singur omul a ajuns la conștiința
actelor sale, pe care le poate dirija
voluntar, în urma unei decizii reflectate.
Grigore T. Popa. Reforma Spiritului. 2002
De la ”societatea comunitate”
la ”societatea comuniune”
GÂNDUL este expresia
dimensiunii cuantice a
Universului

GÂNDIREA în armonie este


temelia și năzuința Universului

S-ar putea să vă placă și