Sunteți pe pagina 1din 11

Sector

Report
Ianuarie 2016

ANALIZA SECTORULUI DE LUCRARI DE CONSTRUCTIE


A CLADIRILOR REZIDENTIALE SI NEREZIDENTIALE

PUBLICATIE ECONOMICA COFACE ROMANIA de Iancu Guda (Senior Economist)

A
Analiza realizata de Coface Romania a vizat companiile cu domeniul principal de activitate 4120
(Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale) care au desfasurat activitate pe
parcursul anului 2014 si au raportat corespunzator declaratiile financiare la Ministerul Finantelor
Publice.
Pe baza acestei grupari a rezultat un univers total de 26.462 firme care au depus declaratiile
financiare privind activitatea desfasurata in 2014.

Aspecte esentiale din studiu:

• Evolutia sectorului in perioada 2011 - 2014


• Distributia firmelor din sector in functie de cifra de afaceri
• Evolutia cifrei de afaceri in 2014 vs. 2013
• Distributia numerica a companiilor din perspectiva rezultatului net in 2014 vs. 2013

TOATE STUDIILE COFACE SUNT DISPONIBILE PE


http://www.coface.ro/Stiri-Publicatii/Publicatii
2 ROMANIA SECTOR REPORT

SITUATIA FINANCIARA A COMPANIILOR DIN


SECTOR

Analiza realizata de Coface Romania a vizat o cifra de afaceri totala de 27,95 MLD RON, in
companiile cu domeniul principal de activitate crestere cu 11%, comparativ cu anul anterior. Asa
4120 (Lucrari de constructie a cladirilor cum se poate observa si din tabelul urmator,
rezidentiale si nerezidentiale) care au desfasurat numarul companiilor care activeaza in acest
activitate in 2014 si au raportat corespunzator sector este in scadere in ultimii trei ani. Din acest
declaratiile financiare la Ministerul Finantelor. motiv si avansul cifrei de afaceri raportat pentru
anul 2014 este unul modest comparativ cu alte
Pe baza acestei grupari a rezultat un univers sectoare, dar surprinzator in conditiile reducerii
total de 26.462 firme care au depus declaratiile numarului de jucatori, datorat in cea mai mare
financiare privind activitatea desfasurata in parte cresterii cifrei de afaceri a companiilor deja
2014. Conform situatiilor financiare publicate de existente pe piata.
Ministerul Finantelor, aceste firme au generat

Tabelul 1: Evolutia sectoriala in perioada 2011 - 2014

Indicator Anul 2014 Anul 2013 Anul 2012 Anul 2011

Numar firme 26.462 28.718 29.025 28.236


Total TO RON 27.952.767.792 25.174.663.740 31.321.017.262 30.966.150.559
Dinamica CA Sector 11% -20% 1%

Sursa: MFP, Date prelucrate Coface

Analizand distributia acestor companii in functie • 1.725 de companii din acest sector au
de cifra de afaceri, constatam ca: inregistrat o cifra de afaceri anuala mai
• Aproximativ 33% dintre companiile care au mare de 1 MIL EUR in 2014, aproape de doua
depus declaratiile pentru anul 2014 nu au ori fata de nivelul inregistrat in anul 2013,
desfasurat in realitate nicio activitate; respectiv 999 companii. Acest segment al
• Aproape jumatate dintre companiile active firmelor reprezinta aproximativ 7% din totalul
inregistreaza o cifra de afaceri mai mica de firmelor active, dar genereaza aproximativ
100 K EUR/ an (2014), dar ponderea valorica 74% dintre veniturile inregistrate la nivelul
in total cifra de afaceri a acestui segment intregului sector.
este de doar 5%;

Tabelul 2: Distributia firmelor din sector in functie de cifra de afaceri

Categorie cifra Total cifra de Cifra de Medie cifra de


Numar Numar %
de afaceri (EUR) afaceri (EUR) afaceri % afaceri (EUR)
Fara Activitate 8.673 33% - 0% -
1. 0 - 100 K EUR 12.539 47% 1.462.592.207 5% 116.643
2. 100K - 500 K EUR 3.434 13% 3.486.018.941 12% 1.015.148
3. 500K - 1.000 K EUR 91 0% 2.381.825.108 9% 26.173.902
4. 1 - 5 MIL EUR 1.552 6% 10.068.232.591 36% 6.487.263
5. 5 - 10 MIL EUR 98 0% 3.023.142.946 11% 30.848.397
6. 10 - 50 MIL EUR 70 0% 5.476.423.213 20% 78.234.617
7. 50 - 100 MIL EUR 4 0% 1.301.209.289 5% 325.302.322
8. Peste 100 MIL EUR 1 0% 753.323.497 3% 753.323.497
Grand Total 26.462 100% 27.952.767.792 100% 1.056.336

Sursa: MFP, Date prelucrate Coface


Sursa: MF, Date prelucrate Coface

Analizand structura contului de profit si pierdere pentru companiile din cadrul sectorului, precum si
impactul
ROMANIA acestuia asupra soldurilor inregistrate in bilanturile consolidate, constatam urmatoarele: 3
SECTOR REPORT

• Spre deosebire de anul 2013, care a inregistrat la nivel sectorial o scadere totala a veniturilor
de 20%, in 2014 s-a observat o crestere de 11%. Avansul cifrei de afaceri raportat pentru anul
2014 a fost alimentat in proportie de 100% de companiile cu cifra de afaceri peste 1 mil EUR,
care s-au dublat ca numar. Coroborat cu scaderea cu aproximativ 650 a numarului de
companii
Analizand din contului
structura segmentul de 500K-1.000 K EUR, putem
profit si pierdere aprecia
rezultatului netcain aceste
periodacompanii
2014 - 2013,au ilustrand
inregistrat
pentruocompaniile
crestere adin cadrul
cifrei desectorului,
afaceri ce precum si
le-a propulsat daca performanta
intr-un companiilor
alt segment s-a imbunatatit/
(>1M EUR). Un element
impactul acestuia
foarte asuprade
important soldurilor
remarcatinregistrate
este faptulin ca inrautatit
aproape in perioada analizata. Observam faptul
jumatate dintre companiile din acest
bilanturile consolidate, constatam urmatoarele: ca 48% dintre companiile care activeaza in acest
sector, adica 47%, ceea ce inseamna aproximativ 12.500, au raportat
sector au raportat o deteriorare venituri in scadere.
a rezultatului net
Distributia firmelor in functie
• Spre deosebire de anul 2013, care a inregistratde nivelul de crestere a cifrei de afaceri pentru anul
in 2014, comparativ cu anul anterior, aproximativ 2014 este
ilustrat
la nivel in Graficul
sectorial 1;
o scadere totala a veniturilor 30% dintre acestea trecand din profit in pierdere;
•de Pe
20%,langa
in 2014 s-a observat
analiza o crestere
randamentului • In acest
finaldeinregistrat in context,
2014, esterezultatul net consolidat
important la nivel si
sa analizam
11%. Avansul cifrei de afaceri raportat pentru sectorial pentru 2014 a fost de 2,8%, avand o
dinamica performantei companiilor din cadrul sectorului. Astfel, Graficul 2 surprinde
anul 2014 a fost alimentat in proportie de dinamica crescatoare fata de nivelul inregistrat
100%distributia numerica
de companiile a companiilor
cu cifra de afaceri din perspectiva
peste evolutiei
in trecut, rezultatului
respectiv net in
0,9% in 2013 si perioda 2014 -
-1,5% in 2012.
2013, ilustrand daca performanta
1 MIL EUR, care s-au dublat ca numar. Coroborat companiilor s-a imbunatatit/ inrautatit in perioada
Dupa cum se poate observa si in Graficul 3 care analizata.
Observamcufaptul
cu scaderea ca 48%
aproximativ 650dintre companiile care
a numarului activeaza
ilustreaza in acest
distributia sectora au
numerica raportat o
companiilor
de deteriorare
companii din segmentul 500
a rezultatului net inK 2014
EUR comparativ
- activecu in functie de rezultatul
anul anterior, net raportat
aproximativ 30% la cifra
dintre
1.000 K EUR, putem aprecia ca aceste companii de afaceri, 37% dintre companii au inregistrat o
acestea trecand din profit in pierdere;
au inregistrat o crestere a cifrei de afaceri ce le-a pierdere neta la sfarsitul anului 2014, 24% dintre
•propulsat
In acest context,
intr-un rezultatul
alt segment (>1net
MILconsolidat
EUR). Un la nivel sectorial
companii pentru 2014
inregistrand a fost de
o pierdere mai2,8%,
mareavandde
o dinamica crescatoare fata de
element foarte important de remarcat este faptul nivelul inregistrat in trecut, respectiv
-20% si 24% un profit peste 20%. 0,9% in 2013 si -1,5% in
2012. Dupa
ca aproape jumatatecumdintre
se poate observa
companiile si in Graficul 3 care ilustreaza distributia numerica a
din acest
sector, adica 47%,active
companiilor ceea ce in inseamna
functie de aproximativ
rezultatul net Putem
raportat concluziona
la cifra decaafaceri,
2014 a37%fostdintre
marcat de o
companii
12.500, au raportat venituri in scadere. Distributia crestere semnificativa a veniturilor, cuplata cu o
au inregistrat o pierdere neta la sfarsitul anului 2014, 24% dintre companii inregistrand o
firmelor in functie de nivelul de crestere a cifrei de crestere a profitabilitatii consolidate comparativ cu
pierdere
afaceri pentrumaianulmare
2014 deeste-20% si 24%
ilustrat un profit
in Graficul 1; peste
anul 2013,20%. in conditiile in care 48% dintre companii
• Pe langa analiza randamentului final inregistrat au raportat un rezultat net in deteriorare. Cresterea
Putem concluziona
in 2014, ca 2014
este important a fost marcat
sa analizam de o crestere
si dinamica semnificativa
a fost alimentata a veniturilor,
in proportie de aproape cuplata
100% de cu o
crestere a profitabiltiatii
performantei companiilorconsolidate comparativ companiile
din cadrul sectorului. cu anul 2013, in conditiile
mari, desi in careau
47% dintre acestea 48% dintre
raportat
Astfel, Graficul
companii 2 surprinde
au raportat distributia
un rezultat net numerica o scadere
in deteriorare. Crestereaa veniturilor.
a fost alimentata in proportie de
a companiilor din perspectiva evolutiei
aproape 100% de companiile mari, desi 47% dintre acestea au raportat o scadere a veniturilor.

Graficul
Graficul 1. Distributia
1: Distributia Indicelui
indicelui Cifra Cifra
de afaceri de2013
2014/ Afaceri 2014 / 2013

20% 12% 15% 14% 8% 10% 14% 8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. Scadere Peste -50% 2. Scadere intre -50% si -25% 3. Scadere intre -25% si 0 4. Crestere intre 0 si 25%
5. Crestere intre 25% si 50% 6. Crestere intre 50% si 100% 7. Crestere intre 100% si 200% 8. Crestere peste 200%

Sursa: MFP, Date prelucrate Coface

Graficul 2. Distributia Indicelui Rezultat Net 2014 / 2013


Graficul 2: Distributia indicelui Rezultat net 2014/ 2013

16% 18% 7% 7%
3
7% 6% 14% 26%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. Scadere Peste -100% 2. Scadere intre -50% si -100% 3. Scadere intre -50% si -25% 4. Scadere intre -25% si 0
5. Crestere intre 0 si 25% 6. Crestere intre 25% si 50% 7. Crestere intre 50% si 100% 8. Crestere peste 100%

Sursa: MF, Date prelucrate Coface


Sursa: MFP, Date prelucrate Coface

Graficul 3. Distributie Sector Rezultat Net % Graficul 4. Distributie Sector EBIT %

1. Pierdere >-20% 1. Pierdere >-20%


24% 24% 23%
27%
2. Pierdere intre -10% si -20% 2. Pierdere intre -10% si -20%

3. Pierdere intre 0 si -10% 3. Pierdere intre 0 si -10%


4%
10% 5%
4 0%0% 10%
10% 20%
20% 30%
30% 40%ROMANIA
40% 50%
50% 60%
60% 70%
70% 80%
80% SECTOR
90%
90% REPORT
100%
100%

1. Scadere
1. Scadere
Peste
Peste
-100%
-100% 2. Scadere
2. Scadere
intre
intre
-50%
-50%
si -100%
si -100% 3. Scadere
3. Scadere
intre
intre
-50%
-50%
si -25%
si -25% 4. Scadere
4. Scadere
intre
intre
-25%
-25%
si 0
si 0
5. Crestere
5. Crestere
intre
intre
0 si
0 25%
si 25% 6. Crestere
6. Crestere
intre
intre
25%25%
si 50%
si 50% 7. Crestere
7. Crestere
intre
intre
50%50%
si 100%
si 100% 8. Crestere
8. Crestere
peste
peste
100%
100%

Sursa:
Sursa:MF,
MF,Date
Dateprelucrate
prelucrate
Coface
Coface

Graficul
Graficul3.3.
Distributie
Distributie
Sector
Sector
Rezultat
Rezultat
Net
Net
%% Graficul
Graficul4.4.
Distributie
Distributie
Sector
Sector
EBIT
EBIT
%%
Graficul 3: Distributia sectorului in functie de Rezultat Net % Graficul 4: Distributia sectorului in functie de EBIT %

1. Pierdere
1. Pierdere
>-20%
>-20% 1. Pierdere
1. Pierdere
>-20%
>-20%
24%
24% 24%
24% 23%
23%
27%
27%
2. Pierdere
2. Pierdere
intre
intre
-10%
-10%
si -20%
si -20%
1 7% 18% 2. Pierdere
2. Pierdere
10%
intre
intre
-10%
-10%
si -20%
9%
si -20%
9% 8% 12% 26%
3. Pierdere
3. Pierdere
intre
intre
0 si
0 -10%
si -10% 3. Pierdere
3. Pierdere
intre
intre
0 si
0 -10%
si -10%
4%4%
10%
10% 5%5%
4. Profit
4. Profit
intre
intre
0 si
0 10%
si 10%
4. Profit
4. Profit
intre
intre
0 si
0 10%
si 10% 11%11%
9%9%
8%8% 5. Profit
5. Profit
intre
intre
10%10%
si 20%
si 20%
5. Profit
5. Profit
intre
intre
10%10%
si 20%
si 20%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
6. Profit
6. Profit
Peste
Peste80%
20%20% 90% 100%
6. Profit
6. Profit
Peste
Peste
20%20%
29%
29% 26%
26%
1. Scadere Peste -100% 2. Scadere intre -50% si -100% 3. Scadere intre -50% si -25% 4. Scadere intre -25% si 0
5. Crestere intre 0 si 25% 6. Crestere intre 25% si 50% 7. Crestere intre 50% si 100% 8. Crestere peste 100%
Sursa: MFP, Date prelucrate Coface Sursa: MFP, Date prelucrate Coface
Sursa:
Sursa:
Sursa:
MF,
MF,
MF,
Date
Date
Date
prelucrate
prelucrate
prelucrate
Coface
Coface
Coface Sursa:
Sursa:MF,MF, Date
Date prelucrate
prelucrate Coface
Coface
Utilizand indicele Herfindahl-Hirschman1 pentru Din perspectiva atragerii de resurse de finantare
a aprecia Graficul
nivelul 3. de Distributie
concentrare, Sector observam Rezultat
ca si alocarii Net %de resurse pentru Graficul 4. Distributie
investitii pe termen Sector EBIT %
1 1
Utilizand
Utilizand
sectorul indicele
indicele
analizat Herfindahl-Hirschman
esteHerfindahl-Hirschman
marcat de un nivel relativ pentru
pentru a lung:
a
aprecia
aprecia nivelul
nivelul dede concentrare,
concentrare, observam
observam caca
sectorul
sectorul
scazut deanalizat
analizat este
concentrare, este marcat
marcat dede
indicatorul unun nivel
HHI nivel relativ
relativ
pentru scazut
scazut dedeconcentrare,
concentrare, indicatorul
indicatorul HHI
HHI pentru
pentru fiecare
fiecare
fiecare
dintre
dintre dintre
ultimii
ultimii ultimii
cinci
cinci cinci
anianifiindanisub
fiind fiind
sub sub
500.
500. 500.
Acest
AcestAcest
lucru
lucru •
este Inconfirmat
este 2014, companiile
confirmat si si
dede din sectorul
ponderea
ponderea scazuta analizat
scazuta aa cotei
coteiau
dede
lucru
piata
piata este
cumulate
cumulateconfirmatdetinute si10%
detinute dededeponderea
cei cei maimai scazuta
importanti
importanti a 10 alocatrespectiv
investitii modeste
2 2
12%. . pentru10% extinderea
3% 1. Pierdere10 jucatori,
>-20% jucatori, respectiv 12%
cotei de piata cumulate detinute de cei mai activelor fixe. Eliminand impactul vanzarii 3% 1. Pierdere >-20%
importanti
Sectorul 29%
Sectorullucrarilor10 jucatori, respectiv
lucrarilordedeconstructii 4% 12% 2
constructiia acladirilor .In acest
cladirilor de
rezidentiale active
rezidentiale corporale sau ajustarii pentru6%
2. Pierdere intre -10% si -20% si sinerezidentiale
nerezidentialesurprinde surprindeprincipalele
principalele 2. Pierdere intre -10% si -20%
depreciere, 35%
context concurential foarte agresiv,monopolistice,
inmonopolistice,
care multe marcata de: ponderea CAPEX in total active
3
caracteristici
caracteristici alealeunei
unei concurente
concurente marcata de:
companii sunt marcate de un levier ridicat, este a fost de 5% pentru anul 2014, in crestere
3. Pierdere intre 0 si -10% 3. Pierdere intre 0 si -10%
foarte
• • important
UnUnnumar numar samare
analizam
marededefirme, structura
firme,oarecum bilantului
oarecum independente, usoarafiecare
independente, comparativ
fiecare ininparte cucuanul
parte anterior, cand
cuo ocapacitate
capacitate redusa
redusadede
si modul in care firmele din sectorul analizat isi ponderea CAPEX in total active a fost de 4. Profit intre 0 si 10%
influenta
influenta sausau control
control aa pietei; 4. Profit intre 0 si 10%
pietei;
finanteaza investitiile pe termen lung sau nevoia 3%. Media amortizarii inregistrate la nivel
• • Un
de fond Un
de numar
numar
rulment mare
mare
pede decumparatori;
termen cumparatori;
scurt. Aceasta sectorial a ramas relativ neschimbata in 2014 28% 5. Profit intre 10% si 20%
• • Bariere
Bariere reduse
reduse pentru
pentru 36%
comercianti
comercianti
5. Profit intre 10% si
privind
privind
20%
intrarea
intrarea sausau
analiza comporta un rol cu atat mai important, si 2013, deiesirea
iesirea
6%; din
din piata;
piata;
cu cat 18%
• • levierul
Bariere
Bariere reduse
poate reduse pentru
pentru
amplifica cumparatori
cumparatori
rezultatele care
pozitivecare potpot
• gasi
gasiservicii
Firmele servicii
din substitut
substitut
sectorul relativ
relativ
analizat usor.
au usor.
fost marcate 6. Profit Peste 20%
6. Profit Peste 20%
atunci cand piata creste in conditii profitabile, dar, de un fond de rulment foarte 18% mic in 2014, in
in aceeasi masura, poate amplifica si pierderile conditiile in care resursele atrase pe termen
intr-o piata in scadere. lung4 au acoperit doar marginal investitiile pe
å å
1 1 T T termen lung (active fixe corporale);
o oopo
dpd � Kt Kzt ązMS
� ąRRL
MSRRL b̌ˈC
bÃåÀàC t zt ązCǻà�ǻàČā
ąC ǻà�ǻàČāåǻæåǻæCǽ�ǻæ
Cǽ�ǻæCÀàC
CÀàC
�āæ�ā
ǻææǻæ
CÀàǻā
CÀàǻā
åÃǻæ
åÃǻæ
CÀàCCÀàC
�āǻÅ
�āǻÅ
æCąæCą
Sursa:ądSMF,
Sectorul lucrarilor
ądS Date deprelucrate
constructie Coface
a cladirilor • Desi gradulSursa: MF, Dateinregistrat
de indatorare prelucrate la Coface
Indicele
Indicele HHI
HHI trebuie
trebuie interpretat
interpretat
rezidentiale si nerezidentiale surprinde astfel:
astfel: nivel sectorial a ramas neschimbat, nivelul
• • Valori
principalele Valori maimai mici
mici
caracteristicidede 1.000
1.000
aleindica indica
unei o piata
o piata
concurente cucu ununnivel
nivel dedeconcentrare
concentrare
inregistrat scazut
in anul scazut
2014 fiind de 77%, datele
• • Valori
Valori intre
intre1.000
1.000 - 1.800
- 1.800 indica
indicao piata
o piata cucu ununnivel
niveldede concentrare
concentrare moderat
moderat
monopolistice,
• • Valori
Valori mai
marcata
mai mari
mari dede
de:
1.800
1.800 indica
indica o piata
o piata cucu unun nivel
nivel
ilustrate
1 dede in
concentrare
concentrare
Graficul
foarte
foarte
6
ridicat
confirma ponderea
ridicat
Utilizand indicele Herfindahl-Hirschman pentru
numerica a aprecia
foarte nivelul
ridicata de a concentrare,
companiilor observam ca
2• sectorul analizat este marcat de un nivel relativ scazut de concentrare, indicatorul 1010 HHI pentru fiecare
2 Un numar mare de firme, oarecum supraindatorate. Mai exact, 15%
Sectoarele
Sectoarele cucu unun grad
grad crescut
crescut dede concentrare
concentrare inregistreaza
inregistreaza o pondere
o pondere a cotei
a coteidede piata
piatacumulate
cumulate a a dintre
primilor
primilor
independente, fiecare in parte cu o capacitate companii prezinta un grad de capitalizare
dintre ultimii cinci ani fiind sub 500. Acest lucru este confirmat si de ponderea scazuta a cotei de
jucatori
jucatoride de peste
peste 50%50%
redusa de influenta sau control a pietei; negativ (echivalent cu o indatorare 2
mai
• piata
Un numarcumulate mare de detinute
cumparatori; de cei mai importanti mare10 decatjucatori,
100%), respectiv
iar pentru 17% 20% gradul. de
• Bariere reduse pentru comercianti privind 4 4indatorare depaseste 80%, acestea fiind cu
intrarea sectorul
Astfel, sau iesirea din piata; cerealelor, a plantelor
cultivarii preponderenta leguminoase
firmele de precum dimensiunesimica a celor producatoare de
• Bariere reduse pentru cumparatori care pot sau sub medie.
seminte oleaginoase
gasi servicii substitut relativ usor. surprinde principalele caracteristici ale unei concurente monopolistice, marcate
de: Mai mult decat atat, resursele de finantare sunt
In acest context concurential foarte agresiv, orientate cu preponderenta pe termen scurt, in
in care • multe Un numar companii maresunt de marcate
firmede un conditiile
oarecum in care 67% dintre
independente, fiecare companii
in parte au 100%
cu o capacitate redusa de
levier ridicat, este foarte important sa analizam datorii orientate pe termen scurt. In acest context,
influenta sau control al pietei;
structura bilantului si modul in care firmele din ponderea datoriilor pe termen scurt in total
sectorul• analizat
Un numar mare deinvestitiile
isi finanteaza cumparatori; pe datorii a crescut de la 61% (nivelul inregistrat in
termen lung sau nevoia de
• Bariere reduse pentru comercianti fond de rulment pe 2012) la 70%intrarea
privind (in 2013) si sau 73% in 2014,din
iesirea firmele
piata;din
termen scurt. Aceasta analiza comporta un rol cu sectorul analizat inregistrand o usoara scadere a
atat mai• important
Barierecureduse cat levierul pentru poatecumparatori,
amplifica termenelor care pot mediigasi de servicii
plata, care substitut
se mentinrelativ la un usor.
rezultatele pozitive atunci cand piata creste in nivel ridicat, pe fondul deteriorarii capitalului de
conditii profitabile, dar, in aceeasi masura, poate lucru si al mentinerii ciclului de conversie a banilor
amplifica si pierderile intr-o piata in scadere. pe valori negative in inrautatire.
n
(1)1 HHI= � (MSk *100)2 ; unde MSk reprezinta cota de piata detinuta de firma k
k=1

Indicele HHI trebuie interpretat astfel:


Indicele HHI trebuie interpretat astfel:
• Valori maimai
Valori micimici
de 1.000 indicaindica
de 1.000 o piataocu un nivel
piata cu undenivel
concentrare scazut
de concentrare scazut
• Valori intre
Valori 1.000
intre - 1.800
1.000 indicaindica
- 1.800 o piataocu un nivel
piata de nivel
cu un concentrare moderat moderat
de concentrare
• Valori maimai
Valori mari de 1.800
mari indicaindica
de 1.800 o piataocu un nivel
piata cu undenivel
concentrare foarte ridicat
de concentrare foarte ridicat
(2) Sectoarele cu un grad crescut de concentrare inregistreaza o pondere a cotei de piata cumulate a primilor 10 jucatori de peste 50%
2
(3) Sectoarele cu unExpenditure
CAPEX = Capital grad crescut de concentrare
= investitiile in activeleinregistreaza o pondere
fixe = ∆Active Fixe a cotei
Corporale de piata cumulate a primilor 10 jucatori de
+ Amortizare
peste
(4) 50% permanente = Datorii pe termen lung + Capitaluri proprii
Capitaluri

4
sub medie.

Maimult
Mai multdecat
decatatat,
atat,resursele
resurselede definantare
finantaresuntsuntorientate
orientatecucupreponderenta
preponderentapepetermen termenscurt,
scurt,in in
conditiileinincare
conditiile care67%67%dintre
dintrecompanii
companiiauau100% 100%datorii
datoriiorientate
orientatepepetermen
termenscurt.
scurt.InInacest
acestcontext,
context,
ROMANIA
pondereadatoriilor
ponderea datoriilorpe
petermen
termenscurt
scurtinintotal datoriia aSECTOR
totaldatorii REPORT
crescutde
crescut delala61%
61%(nivelul
(nivelul inregistrat
inregistrat inin 2012)
2012) la la5
70%(in
70% (in2013)
2013)sisi73%
73%inin2014,
2014,firmele
firmeledindinsectorul
sectorulanalizat
analizatinregistrand
inregistrando ousoara
usoara scadere
scadere aa termenelor
termenelor
mediide
medii deplata,
plata,care
caresesementin
mentinlalaun unnivel
nivelridicat,
ridicat,pepefondul
fonduldeteriorarii
deteriorariicapitalului
capitaluluidedelucru
lucrusi sial al
mentineriiciclului
mentinerii cicluluide
deconversie
conversiea abanilor
banilorpe pevalori
valorinegative
negativeinininrautatire.
inrautatire.

Graficul5.5.Distributie
Graficul DistributieDTS:
DTS:Total
TotalDatorii
Datorii Graficul6.6.
Graficul Distributie
Distributie Grad
Grad Indatorare
Indatorare
Graficul 5: Distributie DTS: Total datorii Graficul 6: Distributie grad indatorare

11%
11%

6%
6% 1. Sub 25% 25%
25%
1. Sub 25%
33%
33% 1. Sub
1. Sub 30%
30%
6%
6% 2. 2. 25%-50%
25%-50%
2. 30%-60%
2. 30%-60%
3. 3. 50%-75%
50%-75%
3. 60%-80%
3. 60%-80%
4. 4.
75%-99%
75%-99%
10%
10% 4. 80%-100%
4. 80%-100%
5. 5.
Exact 100%
Exact 100%
17% 5. Peste 100%
5. Peste 100%
67%
67% 17%

13%
13%
12%
12%

Sursa: MFP, Date prelucrate Coface Sursa: MFP, Date prelucrate Coface

Graficul 7.
Graficul 7. Distributie
DistributieCAPEX:
CAPEX:Active
ActiveFixe
Fixe Graficul
Graficul 8.8. Distributie
Distributie CAPEX:
CAPEX: Amortizare
Amortizare
Graficul 7: Distributie CAPEX: Active fixe Graficul 8: Distributie CAPEX: Amortizare

1%
4% 1% 1% 1%
6% 4% 1. 1.Peste
Peste-50%
-50%
6% 6%6%
33 1.Sub -100% 1.Sub -100%
CAPEX
CAPEX ==Capital
11%
11% CapitalExpenditure
Expenditure= =investitiile
investitiile ininactivele
activele fixe ==
fixe ∆Active
∆ActiveFixe Corporale
Fixe + Amortizare
Corporale + Amortizare
44 2.Intre
Intre-50%
-50%si si -25%
Capitaluri
Capitaluripermanente
permanente= =Datorii
Datoriipepe termen
2.
termen lung + +Capitaluri
-25%
lung Capitaluriproprii
proprii 2. Intre -100% si -50%
2. Intre -100% si -50%
6%
6% 3.3.Intre
Intre-25%
-25%si si
00 24%
24%
55 3. Intre
3. Intre -50%-50%
si 0si 0
4.4.Intre
Intre00sisi25%
25%
55%
55% 4. Intre
4. Intre 0 si050%
si 50%
16%
16%
5.5.Intre
Intre25%
25%sisi 50%
50%
56%
56% 5. Intre
5. Intre 50%50% si 100%
si 100%
9%9%
6.6.Intre
Intre50%
50%si si100%
100%
4%4% 6. Peste
6. Peste 100%100%
7.7.Peste
Peste100%
100%

Sursa: MFP, Date prelucrate Coface Sursa: MFP, Date prelucrate Coface
Sursa:
Sursa: MF,
MF, Date
Dateprelucrate
prelucrateCoface
Coface Sursa:
Sursa:MF,
MF,Date
Dateprelucrate Coface
prelucrate Coface

Companiile care activeaza in domeniul lucrarilor de incasarea mai rapida a creantelor. Aceasta dinamica
constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale s-a inregistrat pe fondul scaderii ciclului operational
sunt caracterizate de o finantare agresiva a ciclului (durata cumulata a rotatiei stocurilor si a creantelor)
Companiile
operational, prin
Companiile care activeaza
caredatorii orientate
activeaza inin domeniul
cu precadere
domeniul lucrarilor
pe dedede
lucrarilor constructii
la 250 zile (2013)
constructii a acladirilor
237 zilerezidentiale
lacladirilor (2014). si si
Cresterea
rezidentiale
termen scurt si
nerezidentiale un caracterizate
sunt rezultat net indedeteriorare. o finantare De
agresivamarginala
a a indicatorilor
ciclului operational, de prin
lichiditate
datoriiseorientate
inregistreaza
nerezidentiale sunt caracterizate de o finantare agresiva a ciclului operational, prin datorii orientate
aceea,
cu finantarea
precadere pe ciclului operational, precum si a pe ininfondul cresteriiDe incasarilor creantelor siciclului
a scaderii
cu precadere
vitezei de conversie pe termen
termen
a banilor
scurt
scurt
este
sisi un
foarte
rezultat
rezultat net
unimportanta deteriorare.
netsoldurilordeteriorare.
la furnizori Deaceea,
aceea,
si banci,
finantarea
finantarea
durata medie ciclului
de
operational,
operational, precum
precum sisi aa vitezei
vitezei de
de conversie
conversie a abanilor
banilor este foartefoarteimportanta pentru aprecierea
pentru aprecierea echilibrului financiar pe termen plata estea datoriilor importanta
pe termen scurt pentru apreciereain
inregistrata
echilibrului
echilibrului financiar pe termen scurt. In cele ce urmeaza, vom observa ca firmele din sectorul
scurt. In celefinanciar
ce urmeaza, pevom termenobserva scurt. In celedin
ca firmele ce urmeaza,
anul 2014 fiind vom de observa
272 zile,ca firmele fata
in scadere din de sectorul
nivelul
analizat
sectorul isi platesc
analizat isi greu
platesc datoriile, dinamica
greu datoriile, fiind cauzata
dinamica in principal
inregistrat de extinderea
anul anterior, respectiv termenelor
de 280 zile. de Cu
analizat isi platesc greu datoriile, dinamica fiind cauzata in principal de extinderea termenelor de
incasare si de alocarea de deextinderea
resurse atrase pe termentoate scurtacestea,
catre investitii de pe termenalung (nuramane
se
fiind cauzata
incasare si de in principal
alocarea de resurse termenelor
atrase pe de termen scurt catre ciclul
investitii conversie
pe termen banilor
lung (nu se
respecta
incasare si principiul
de alocarea maturitatii
de resurse resurselor,
atrase pe ceea ce amplifica
termen negativ,riscul unui dezechilibru
inregistrand un nivel financiar).
de -35 zile in 2014 si
respecta principiul maturitatii resurselor, ceea ce amplifica riscul unui dezechilibru financiar).
scurt catre investitii pe termen lung (nu se respecta confirma apelul semnificativ la creditul comercial
Lichiditatea curenta inregistrata
principiul maturitatii resurselor, la ceeanivelul intregului sector
ce amplifica primit in din2014
parteaa fost de 1,07, capitalul de lucru
furnizorilor.
Lichiditatea curenta inregistrata la nivelul intregului sector in 2014 a fost de 1,07, capitalul de lucru
riscul unui
foarte redus dezechilibru
fiind expusfinanciar).
in fata unor socuri negative si intr-un context volatil (scadere a veniturilor
foarte reduscurenta fiind expus in fatalaunor socuri negativePentru si intr-un contextmai volatil (scadere a veniturilor
Lichiditatea
sau neincasare inregistrata
a creantelor). Gradul nivelul intregului
de acoperire a datoriilorape intelege
termen scurt bineprinautonomia
trezoreria financiara
neta a
sau neincasare a creantelor). Gradul de acoperire a datoriilor pe termen scurt prin trezoreria neta a
sector in
scazut de2014 la 17%, a fost de 1,07,
nivelul capitalulindeanul
inregistrat lucru foarte
2012, la 16%a la companiilor
sfarsitul anului din sectorul
2013, iar respectiv,
cresterea vom la 19%analiza
in
scazut de expus
redus fiind la 17%,innivelul
fata unor inregistrat
socuri negativein anulsi2012,intr-unla 16% la sfarsitul
urmatorii anului 2013, iar cresterea la 19% in
doi indicatori:
2014 a fost alimentata de incasarea mai rapida a creantelor. Aceasta dinamica s-a inregistrat pe
context
2014 volatil
a fost (scadere ade
alimentata veniturilor
incasarea saumaineincasare
rapida a creantelor. Aceasta dinamica s-a inregistrat pe
fondul scaderii Gradul ciclului operational
acoperire(durata cumulatape aDefensive
rotatiei stocurilor Ratio si creantelor)
(D.I.R.)5 de la 250 curente
zile
a creantelor).
fondul scaderii cicluluide operational a datoriilor
(durata cumulata a rotatiei Interval
stocurilor si creantelor) = (Active
de la 250 zile
(2013) la 237 zile (2014). Cresterea marginala a indicatorilor
termen scurt prin trezoreria neta a scazut de la 17%, - Stocuri)/ DCE , unde DCE = (Ch. Exploatare + de lichiditate6 se inregistreaza pe fondul
(2013) la 237 zile (2014). Cresterea marginala a indicatorilor de lichiditate se inregistreaza pe fondul
cresterii incasarilor
nivelul inregistrat creantelor
in anul 2012, la 16% si a la scaderii
sfarsitulsoldurilor
anului Ch. la furnizori
Financiare si -banci, durata medie
Amortizare)/ 360. de plata a
cresterii
datoriilor incasarilor
pe termen
2013, iar cresterea creantelor
la 19%scurt
5
in 2014 asifost
a scaderii
inregistrata in anul
alimentata soldurilor
de2014 fiind la furnizori
de 272 sizile, banci, durata medie
in scadere fata dedenivelulplata a
5
datoriilor pe
inregistrat anultermen
anterior, scurt
respectiv inregistrata
de 280 zile. in anul 2014 acestea,
Cu toate fiind deciclul 272 de zile, in scadere
conversie fata de
a banilor nivelul
ramane
inregistrat
negativ, anul anterior,
inregistrand un nivelrespectiv
de -35dezile 280 in zile.
2014Cu toate acestea,
si confirma apelulciclul de conversie
semnificativ a banilor
la creditul ramane
comercial
negativ,
primit dininregistrand un nivel de -35 zile in 2014 si confirma apelul semnificativ la creditul comercial
partea furnizorilor.
primit din partea furnizorilor.
Pentru
(5) Defensive IntervalaRatio
intelege mai bine
= calculeaza cat de autonomia
multe zile poate financiara
functiona a companiilor
o societate faradin sectorul
a accesa respectiv,
activele imobilizate vom(pe analiza
termen lung)
PentruCashaExpenditure,
urmatorii
(6) DCE = Daily intelege
doi mai
indicatori: bineestimarea
respectiv autonomia mediei financiara a companiilor
zilnice de cheltuieli inregistrate din sectorul
in CPP (contul respectiv,
de profit si vom
pierdere)analiza
pe
urmatorii
parcursul anului analizat doi indicatori:
7
Defensive Interval Ratio (D.I.R.) = (Active curente - Stocuri)/ DCE , unde DCE = (Ch. Exploatare +
6
7
Defensive Interval Ratio
Ch. Financiare - Amortizare) / 360. (D.I.R.)
6
= (Active curente - Stocuri)/ DCE , unde DCE = (Ch. Exploatare +
Ch. Financiare - Amortizare) / 360.

5
DPO = Days of Payables Outstanding
6 ROMANIA SECTOR REPORT

Acest indicator este un reper pentru perioada mare decat presiunea clientilor). In situatia unor
de autonomie a sectorului analizat. Indicatorul valori subunitare, compania sau sectorul analizat
este exprimat in numar de zile si calculeaza prezinta o nevoie de finantare a capitalului
perioada de timp in care compania poate acoperi de lucru in crestere. Valori supraunitare ale
cheltuielile de exploatare si financiare de ordin indicatorului indica o sustenabilitate a lichiditatii
monetar7, considerand doar trezoreria curenta doar in conditiile in care se indeplinesc simultan
si incasarea tuturor creantelor inregistrate pe urmatoarele criterii:
sold (deci fara vanzari noi efectuate). Normele
de analiza financiara recomanda ca indicatorul (i) rata numerar tinde catre 20% (in linie cu
sa inregistreze valori peste 90 de zile, deoarece pragurile recomandate de catre normele de
indica o autonomie financiara pe termen scurt analiza financiara);
mai buna, compania fiind mai putin afectata de (ii) ciclul de conversie a banilor este pozitiv, iar
socuri negative venite dinspre scaderea cifrei de durata medie de plata a furnizorilor este in
afaceri pe termen scurt. Valori net superioare scadere;
ridica semne de intrebare privind: (iii) profiturile sunt suficiente pentru a finanta
capitalul de lucru pe termen scurt;
(i) dependenta companiei de incasarea (iv) dividendele platite nu depasesc nivelul
creantelor din partea unor clienti importanti; maxim admis (avand in vedere necesarul de
(ii) calitatea creantelor, respectiv masura in care capital pe termen scurt).
acestea sunt indoielnice sau neperformante
fara sa fie provizionate corespunzator. In cazul sectorului analizat, CCR s-a apropiat de
pragul de 1 in 2014, inregistrand un nivel de 99%,
Companiile din sectorul analizat inregistreaza comparativ cu nivelul inregistrat in anul anterior,
o autonomie in situatii de forta majora de 222 respectiv 97%. Dinamica acestuia este cuplata cu
de zile in conditiile in care toate creantele pe o crestere a nivelului de lichiditate (rata numerar
sold se incaseaza, aspect incert avand in vedere crescand la 19%), iar numerarul inregistrat la nivel
fluctuatiile DSO-ului din ultimii 3 ani, pana la 168 sectorial este generat intrinsesc, in conditiile in
zile in 2014. Cu alte cuvinte, autonomia financiara care marginea de profit creste, iar durata medie
a companiilor din acest sector este puternic de plata a furnizorilor scade.
dependenta de incasarea creantelor.
Avand in vedere ca atat valoarea lichiditatii
Cash Coverage Ratio (C.C.R.8) = DCC9/ DCE = curente, cea a intervalului defensiv si nivelul
{[CA - Δ(Creante) + Δ(V. Avans)]/ 360}/ {(Ch. de acoperire a platilor prin incasari sunt foarte
Exploatare + Ch. Financiare - Amortizare)/ 360}. apropiate de pragurile indicate prin normele
de analiza financiara, putem aprecia ca firmele
Acest indicator exprima masura in care din sectorul analizat inregistreaza o situatie de
media veniturilor incasate zilnic acopera lichiditate fragila, foarte expusa unor socuri
media cheltuielilor platibile zilnic. Indicatorul negative care pot veni din partea neincasarii
anuleaza perioada de timp in care veniturile se creantelor sau scaderii vanzarilor. Acest lucru
materializeaza in incasari si cheltuielile in plati este confirmat si prin cifrele prezentate in tabelul
si este un estimator forward-looking al fluxului urmator, care ilustreaza impactul aplicarii unor
de incasari si plati. Cu cat valorile sunt mai socuri de ±5%, ±10%, ±15%, ±20%, respectiv
subunitare, cu atat sectorul analizat este mai ±25% asupra creantelor (crestere, deci creante
expus riscului de presiune asupra lichiditatilor, neperformante care nu se incaseaza de catre
in masura in care cheltuielile se materializeaza in firmele din sectorul analizat) si respectiv asupra
plati mai rapid decat veniturile se materializeaza cifrei de afaceri (scaderea veniturilor pentru
in incasari (cu alte cuvinte, presiunea furnizorilor companiile din acelasi sector).
asupra companiei/ sectorului analizat este mai

(7) Care se materializeaza prin plati in exercitiul financiar analizat


(8) CCR = Cash Coverage Ratio, respectiv rata de acoperire a cheltuielilor ajunse la maturitate prin venituri incasate
(9) DCC = Daily Cash Collection, respectiv estimarea mediei de incasari zilnice inregistrate in fluxul de trezorerie pe parcusul anului
ROMANIA SECTOR REPORT 7

Tabelul 3: Stress Test Scenario: Rezultate Forward-Looking

Scenariu Detalii Creante Cifra de afaceri C.C.R. Sector

5% 0% 96%
Acest lucru este confirmat si prin cifrele prezentate in tabelul urmator, care ilustreaza impactul
Acest
aplicarii
Crestere lucru
unor este de
socuri
(Neincasare) confirmat
±5%; ±10%; 10%
si prin cifrele
±15%; ±20% prezentate 0%
respectivin ±25%
tabelul
asupra 94%
urmator, care ilustreaza
creantelor (crestere,impactul
deci
aplicarii
creante
Creante unor socuri care
neperformante de ±5%;
nu se±10%; ±15%; ±20%
incaseaza
15% respectiv
de catre 0%firmele±25%
din asupra92%creantelor
sectorul analizat) (crestere, deci
si respectiv
creante neperformante care nu se incaseaza de catre firmele din
asupra cifrei de afaceri (scaderea veniturilor pentru companiile din acelasi sector). sectorul analizat) si respectiv
asupra cifrei de afaceri (scaderea20% 0%
veniturilor pentru companiile 90%sector).
din acelasi
Tabelul 3. Stress Test Scenario: Rezultate
0% Forward-Looking
-5% 94%
Tabelul 3. Stress Test Scenario: Rezultate Forward-Looking
Scenariu
Scaderea Detalii
cifrei de 0%
Creante -10%
Cifra de afaceri 89%
C.C.R. Sector
afaceri Scenariu Detalii 5%Creante
0%
Cifra
0% de afaceri
-15%
C.C.R.
96% Sector
84%
Crestere (Neincasare) 10% 5% 0% 0% 94%96%
Crestere (Neincasare)
Creante 15% 10%
0% 0% 0%
-20% 92%94%
79%
Creante 20% 15% 0% 0% 90%92%
5%
0% 20% -5% -5%
0% 94% 91%
90%
Neincasare 0% 0% -10%-5% 89%94%
Scadere Creante
cifra de afaceri 10% -10% 84%
Scadere
+ Scaderea cifreicifra
de de afaceri 0% 0% -15%-10% 84%89%
0%
0% 15% -20%-15% 84%
79%77%
afaceri -15%
5% 0% -5%-20% 91%79%
Neincasare Creante + 5%
10%20% -5%
-20%
-10% 84%91%
69%
Neincasare
Scadere cifra de Creante
afaceri + 15% 10% -15%-10% 77%84%
Scadere cifra de afaceri
Sursa: MFP, Date prelucrate Coface 20% 15% -20%-15% 69%77%
20% -20% 69%

Avand in vedere gradul ridicat de expunere a companiilor din sectorul analizat la neincasarea
AvandAvand in vedere
in vedere gradul
gradul ridicat
ridicat de de expunere
expunere a a sicompaniilor
mult pestedin sectorul
nivelul raportatanalizat la neincasarea
la nivel national, in
creantelor, este foarte important sa analizam evolutia duratei medii de incasare a creantelor (DSO) in
creantelor,
companiilor dineste foarte analizat
sectorul importantlasa analizam evolutia
neincasarea duratei
special medii companiilor
in randul de incasare afoarte creantelor (DSO)
mici sau in
foarte
timp. Analizand graficele urmatoare, observam ca firmele care activeaza in sectorul lucrarilor de
timp. este
creantelor, Analizand
foarte graficele
importanturmatoare,
sa analizamobservam
evolutia ca firmele
mari. Astfel, care activeaza
durata medie de in sectorul
colectarelucrarilor de
a creantelor
constructii
duratei mediia de
constructii
cladirilor
aincasare rezidentiale
a creantelor
cladirilor
si nerezidentiale
(DSO)
rezidentiale si in
nerezidentiale
au auraportat
timp. inregistrata raportat
o durata
in sectorul
o durata
medie
analizatmedie ade incasare
crescut de laa110
de incasare a
creantelor
Analizand in crestere
graficele si mult
urmatoare, peste nivelul
observam ca raportat
firmele la
denivel
zile,national,
nivelul in special
inregistrat in
in
creantelor in crestere si mult peste nivelul raportat la nivel national, in special in randul companiilor randul
2008, lacompaniilor
168 de zile in
foarte mici mici
care foarte sauinsau
activeaza foarte
sectorulmari.
foarte Astfel,
lucrarilor
mari. durata
de
Astfel, medie
constructii
durata a de2014,
medie colectare
de in timp
colectare a ce
creantelor
a creantelor inregistrata
media inregistrata la in
inregistrata sectorul
nivel
in national
sectorul
cladirilorarezidentiale
analizat crescut desilanerezidentiale au raportat in aceeasi perioada analizata aincrescut demedia
la 80 de
analizat a crescut de110 de zile,
la 110 nivelul
de zile, inregistrat
nivelul in 2008,
inregistrat in 2008, la 168
la 168in in
2014,
2014, timp
in timp ce ce media
o durata medie
inregistrata de incasare
la nivel national aincreantelor
aceeasi in crestere
perioada zile pana
analizata la 104
a crescut dezile.
la 80 de de
zilezile
pana la 104 zile.
inregistrata la nivel national in aceeasi perioada analizata a crescut de la 80 pana la 104 zile.

Graficul
Graficul 9. Evolutia
9:Graficul
Evolutia9.
DSO DSODSO
Evolutia - Romania
- Romania - Romania Graficul10: 10.
Graficul
Graficul Evolutia
10. DSO DSO
Evolutia
Evolutia – CAEN
DSO
– CAEN 4120
– CAEN
4120 4120
300 300 500 500
450 450
250 250 400 400
350 350
200 200
300 300
150 150 250 250
200 200
100 100 150 150
100 100
50 50
50 50
- - - -
DSO DSODSO DSODSO DSO DSO DSODSO DSO DSO DSODSO DSO DSODSO DSODSO DSODSO DSODSO DSO DSO DSO DSO DSO DSO
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 20132014 2014 200820082009
200920102010 20112011 2012
2012 2013
2013 2014
2014

1. 0 K- 100
1. 0 - 100 EURK EUR 2. 1002.- 100
500- K500EURK EUR 1. 0 -1.100
0-K 100
EURK EUR 2. 100
2. 100 - 500
- 500 K EUR
K EUR
3. 5003.- 1000
500 - K 1000
EURK EUR 4.MIL
4. 1 - 5 1 - 5EUR
MIL EUR 3. 5003. 500 - 1000
- 1000 K EUR
K EUR 4. 1 4.
- 51 MIL
- 5 MIL
EUREUR
5. MIL
5. 5 - 10 5 - 10 MIL EUR
EUR 6. 10 -6.50
10MIL
- 50EUR
MIL EUR 5. 5 -5.10
5 MIL
- 10 EUR
MIL EUR 6. 106.-10
50- MIL
50 MIL
EUREUR
7. 50 -7.100
50 MIL
- 100 MIL EUR
EUR 8. Peste
8. Peste 100 MIL100EUR
MIL EUR 7. 507.- 50
100- MIL
100 MIL
EUREUR 8. Peste
8. Peste 100100
MILMIL EUR
EUR

Sursa: MFP, Date prelucrate Coface Sursa: MFP, Date prelucrate Coface

8
8
8 ROMANIA SECTOR REPORT

Graficul
Graficul 11. Evolutia
11: Evolutia DSO – vs.
DSO - Romania Romania v.s.
CAEN 4210 CAEN 4120

180
Graficul 11. Evolutia DSO – Romania v.s. CAEN 4120
Graficul
160 11. Evolutia DSO – Romania v.s. CAEN 4120
Graficul 11. Evolutia DSO – Romania v.s. CAEN 4120
140
180
Graficul
180 11. Evolutia DSO – Romania v.s. CAEN 4120
120
160
180
160
180
100
140
160
140 DSO Romania
160
12080
140 DSO - 4120
120
140
10060
120
100 DSO Romania
120 DSO Romania
8040
100 DSO - 4120
80 DSO -DSO
4120Romania
100
DSO Romania
6020
60 80 DSO - 4120
80 DSO - 4120
40-
40 60
60 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014
20
20 40
Sursa:
40 MF, Date prelucrate Coface
Sursa: MFP, Date prelucrate Coface
-20
-
20 Anul 2008 Anul Anul 2009 AnulAnul 2010 AnulAnul 2011 AnulAnul 2012 AnulAnul 2013 Anul Anul 2014
Urmatoarele
Anul 2008 Grafice (12
2009 - 18)2010 surprind aceste
2011 concluzii
2012 prin2013 ilustrarea distributiei
2014 numerice a
-
Sursa: MF,
companiilor
Sursa: MF, Date
- Date in prelucrate
functie
prelucrate
Anul 2008 de
AnulCoface
2009Coface
diferite praguri
Anul 2010 ale indicatorului
Anul 2011 Anul 2012 analizat. Merita
Anul 2013 observat
Anul 2014 faptul ca 55%
UrmatoareleAnul 2008
Grafice Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 mai Anul 2013 datoriile
Anul 2014
dintre companii isi (12 - 18) surprind
platesc mai tarziu aceste
datoriile catre platesc
concluzii tarziu
furnizori, comparativ catre furnizori,
cu perioada comparativ
de colectare a
Sursa:
UrmatoareleMF, Date prelucrate
Grafice -Coface
prin ilustrarea
Urmatoarele
Sursa: MF, Date
creantelor Grafice (12(12
distributiei
prelucrate
proprii - Coface
(companiile 18) 18)
numerice surprind
surprind
care aceste
a raporteaza
companiilor
aceste inconcluzii
concluzii
un cu de
ciclu prinprin
perioada ilustrarea
denegativ).
ilustrarea
conversie distributiei
colectare
distributiei numerice
a creantelor
numerice a
aproprii
functie deindiferite
companiilor
companiilor in functie
functie praguri
de
de(12 ale indicatorului
diferite
diferite praguri
praguri aleanalizat.
ale (companiile
indicatorului
indicatorului analizat.
analizat. care raporteaza
Merita observat un ciclu
faptulcade55%
conversie
ca 55%
Urmatoarele
Merita observat Grafice
faptul -55% 18)dintre
surprind aceste concluzii prin Merita observat
ilustrarea faptul
distributiei numerice a
Urmatoarele
dintre
dintre companii
Graficul
companii Grafice
12. isi (12 ca
platesc
Lichiditatea
isi platesc - mai
mai 18)
curenta
tarziusurprind
tarziu 2014companii
datoriileaceste
datoriile catre
catre
isi negativ).
concluzii
furnizori,
furnizori, prin
Graficul ilustrarea
comparativ
comparativ cu cudistributiei
perioada
13. Lichiditatea
perioada de numerice
de
imediata 2014 a a a
colectare
colectare
companiilor in functie de diferite praguri ale indicatorului analizat. Merita observat faptul ca 55%
companiilor
creantelor
creantelor in functie
proprii
proprii (companiilede diferite
(companiile care care praguri aleunindicatorului
raporteaza
raporteaza un
ciclu ciclu de analizat.
conversie Merita
negativ).observat faptul ca 55%
dintre companii isi platesc mai tarziu datoriile catrede conversie
furnizori, negativ).
comparativ cu perioada de colectare a
dintre companii isi platesc mai tarziu datoriile catre furnizori, comparativ cu perioada de colectare a
creantelor
Graficul
Graficul 12.
proprii
12. (companiile
Lichiditatea
Lichiditatea curenta
curenta
care raporteaza
1.2014
2014
un ciclu de conversie
Graficul negativ).
13.negativ).
Lichiditatea imediata 2014
1. Sub 0,4
creantelor
Graficul proprii
12: (companiile
Lichiditatea curenta
19% - care
2014 raporteaza
Sub 0,5 un ciclu Graficul
de
Graficul 13. Lichiditatea
conversie
13: Lichiditatea
22%
imediata
imediata 2014
- 2014
25% 25%
Graficul 12. Lichiditatea curenta2.2014
0,5-1 Graficul 13. Lichiditatea imediata 2014
2. 0,4-0,8
Graficul 12. Lichiditatea curenta 2014 Graficul 13. Lichiditatea imediata 2014
19%19% 1. Sub
1. Sub 0,5
3. 0,5
1-1,5 1. Sub1. 0,4
Sub 0,4
22% 22% 3. 0,8-1,5
25%
25% 25% 25%
2.1.4.
17% 2. 0,5-1 0,5-1
Sub 0,5
1,5-2 2.1. 0,4-0,8
2. 0,4-0,8 Sub 0,4
19% 1. Sub 0,5 12% 1. Sub 4. 0,41,5-2
19% 22%
25%
15% 22% 25%
25% 3.2.5.
3. 1-1,5 1-1,5 25% 16%
0,5-1
2-4 3.2.0,8-1,5
3. 0,8-1,5 0,4-0,8
2. 0,5-1 2. 0,4-0,85. 2-4
7%
17%17% 4.
4. 1,5-21,5-2
3.6.
1-1,5
Peste 4 12% 12% 4.
3. 1-1,5 3.1,5-2
4. 1,5-2 0,8-1,5
9% 15% 3. 0,8-1,5
6. Peste 4
15%15% 18% 16% 16%
5.4.2-4
17% 5. 2-4 1,5-2 12%
17% 4. 1,5-2 12% 5. 2-45.4.2-4
1,5-2
7% 7% 4. 1,5-2
15% 6. Peste 4 4
6.5.Peste 16%
15% 2-4 16%
9% 9% 15%15% 5. 2-4 6. Peste 4
6.5.Peste
2-4 4
7% 18% 18% 5. 2-4
Graficul 14. Distributie 20146.–Peste
6.CCR
Peste 4
4
Graficul
7% 15. Distributie 2014 – DSO
9% 15% 6. Peste 4
9% 15% 18% 6. Peste 4
Sursa: MFP, Date prelucrate Coface Sursa: MFP, Date
18% prelucrate Coface
1. SUB 30
Graficul 14.14.
Graficul Distributie
11% 11% 2014
Distributie – CCR
2014 – CCR
1. Sub 0,4 Graficul 15.
Graficul3% Distributie 2014
15.9%Distributie – DSO
2014 – DSO
2. 30-60
3%
Graficul
Graficul 14. Distributie 2014 – CCR Graficul
15.15. Distributie 2014 –SUB
– 1.DSO DSO
1. 30
14:14. Distributie
20142014
- CCR– CCR Graficul Distributie 2014 SUB 30
Graficul Distributie 2. 0,4-0,8 Graficul 15: Distributie 2014 -27%
DSO 3. 60-90
11%11% 11% 11% 1. Sub 0,4 0,4 5%
3% 3%
18% 1. Sub 9% 9% 2. 30-60
2.1. 30-60
4. 90-180
SUB
3. 0,8-1
3% 3% 1. SUB 30 30
21% 27% 27% 3. 60-90
11%11% 11%11% 2. 0,4-0,8
2.1. 0,4-0,8
1. Sub Sub
0,40,4 3% 9% 3.2.60-90
5. 180-360
30-60
5% 3%14% 9% 2. 30-60
18%18% 4. 1-1,2 3% 3%5% 4. 90-180
4.
3.90-180
6. 360-540
3. 0,8-1
2.0,8-1
2. 3. 0,4-0,8
0,4-0,8 27%27% 3. 60-90 60-90
21%21%
5. 1,2-2 5% 5% 13% 5. 180-360
5.4.180-360
18%18%
19% 14% 14% 4. 90-180
7. 540-720
90-180
4. 1-1,2
3.1-1,2
0,8-1
20% 3. 4.
0,8-1 6. 360-540
21%
21% 17% 6.5.360-540
8. 720-1080
6. Peste 2 9% 180-360
5. 180-360
13% 13%
5. 1,2-2
4.1,2-2
1-1,2 14%14% 7. 540-720
19%19% 4. 5.
1-1,2 7.6.540-720
9. Peste 1080
360-540
6. 360-540
20%
20% 17%
6. Peste 2
5.Peste
1,2-2
17% 9% 13%13% 8. 720-1080
8.7.720-1080
19% 5. 6.
1,2-2 2 9% 540-720
7. 540-720
19%
20% 9. Peste 1080
20% 17%17% 9.8.Peste 1080
720-1080
6. Peste
6. Peste 2 2 9% 9% 8. 720-1080

9. Peste
9. Peste 10801080

Sursa: MFP, Date prelucrate Coface Sursa: MFP, Date prelucrate Coface

9 9

9 9
ROMANIA SECTOR REPORT 9

Graficul 16. Distributie 2014 - DIH Graficul 17. Distributie 2014 - DPO
2%
4% 1. SUB 30
Graficul
Graficul
Graficul 16.
16.Distributie
2014 -2014
Distributie
1%16: Distributie 2014-1.-DIH
DIH DIH30
SUB Graficul
Graficul
Graficul 17.
17.Distributie
2014 -2014
Distributie
17: Distributie DPO --DPO
2014 DPO
2% 15% 2. 30-60
2%2% 2. 30-60 16%
4% 1.1.SUB
SUB30
30
6% 1% 4% 1.1.SUB
SUB30
30 3. 60-90
1% 3. 60-90
15%
15% 2.2.30-60
30-60
2%
2% 2.2.30-60
30-60 4% 16%
16% 4. 90-180
8% 6%
6% 4. 90-180
4% 12% 3.3.60-90
60-90
3.3.60-90
60-90
5. 180-360
5. 180-360 4%
4% 4.4.90-180
5% 8% 4.4.90-180 90-180
8% 90-180 7%
4%
4% 12%
12% 6. 360-540
6. 360-540 5.5.180-360
64% 5.5.180-360 9% 180-360
8%
5% 180-360
5% 7% 7. 540-720
7. 540-720 7% 6.6.360-540
6.6.360-540 360-540
360-540 15% 9%
64%
64% 9% 8. 720-1080
8%
8% 8. 720-1080 18% 7.7.540-720
540-720
7.7.540-720
540-720
15%
15% 9. Peste 1080
9. Peste 1080 8.8.720-1080
720-1080
8.8.720-1080
720-1080 18%
18%
9.9.Peste
Peste1080
1080
9.9.Peste
Peste1080
1080

Sursa: MFP, Date prelucrate Coface Sursa: MFP, Date prelucrate Coface

Graficul 18. Distributie 2014 - CCC


Graficul 18: Distributie 2014 - CCC
Graficul
Graficul18.
18.Distributie
Distributie2014
2014--CCC
CCC

18% 6% 7% 4% 7% 13% 10% 7% 4% 8% 6% 9%


18%
18% 6%
6% 7%
7% 4%
4% 7%
7% 13%
13% 10%
10% 7%
7% 4%
4% 8%
8% 6%
6% 9%
9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0%
0% 10%
10% 20%
20% 30%
30% 40%
40% 50%
50% 60%
60% 70%
70% 80%
80% 90%
90% 100%
100%
1. Peste -360 2. -360 si -180 3. -180 si -90 4. -90 si -60 5. -60 si -30 6. -30 si 0
1.1.Peste
7. 0 30 -360
siPeste -360 8.2.2.
-360
30 sisi-180
si 60
-360 -180 3.
3.-180
9. 60 sisi90
-180si -90
-90 4.4.10.
-90 sisi-60
90
-90 si-60
180 5.5.-60 sisi-30
11. 180
-60 si 360
-30 6.6.-30 sisiPeste
12.
-30 00 360
7.7.00sisi30
30 8.8.30
30sisi60
60 9.9.60
60sisi90
90 10.
10.90
90sisi180
180 11.11.180
180sisi360
360 12.
12.Peste
Peste360
360
Sursa: MFP, Date prelucrate Coface

Sursa: MF, Date prelucrate Coface


Sursa:
Sursa:MF,
MF,Date
Dateprelucrate
prelucrateCoface
Coface
MODELUL ALTMAN Z-SCORE

Avand in vedere natura riscurilor multiple si complexe documentate anterior, o imagine per ansamblu (macroeconomica) poate
fi obtinuta in urma unei analize complete, plecand de la o abordare microeconomica si consolidand rezultatele ulterior la nivel
sectorial. Unul dintre modelele cunoscute si uzitate in norma de analiza a riscului sectorial (plecand de la nivelul granulat al
tuturor companiilor din acel sector), este modelul Altman Z-score:

Z=0,717 * X1+0,847 * X2+3,11 * X3+0,420 * X4 +0,998 * X5; unde:

lichiditatea.
CapitalMODELUL ALTMAN Reflecta Z-SCORE
Z-SCORE O proportie foarte scazuta a capitalului de lucru (in special valori
deMODELUL
MODELUL
lucru/ ALTMAN
ALTMAN Z-SCORE
X1 negative pentru mai mult de 3 ani consecutivi) in total active poate ridica probleme de
Active
Avand
Avandinin
Avand invedere
vederefinantare
vedere natura
natura pentru
natura companie.
riscurilor
riscurilor
riscurilor multiple
multiple si complexe
multiple sisi complexedocumentate
complexe documentate
documentate anterior,
anterior,
anterior, o imagine
oo imagine
imagine per per
per
ansamblu
ansamblu
ansamblu (macroeconomic)
Reflecta rezervele
(macroeconomic)
(macroeconomic) poate
poate
poate fi
fi
fi obtinuta
si strategia
obtinuta
obtinuta in
investitionala
in
in urma
urma
urma unei
unei
unei analize
a companiei. analize
analize bottom-up,
Valori bottom-up,
bottom-up, plecand
inferioare sau in
plecand
plecand de
scadere
de la
a
de
la oola o
Rezultatul reportat
X2 abordare
abordare
abordare rezultatului reportat
microeconomica
microeconomica
microeconomica si (cifra pe sold,
sisiconsolidand
consolidand
consolidand componenta
rezultatele
rezultatele
rezultatele a capitalurilor
ulterior
ulterior
ulteriorla nivel
lalanivel
nivel proprii)
sectorial.
sectorial.
sectorial.poate
Unul
Unul
Unulindica
dintre
dintre un trend
modelele
dintremodelele
modelele
Sold/ Active
cunoscute descrescator al profiturilor sau chiar eroziunea rezervelor dinde cauza pierderilor din ultimii ani.
cunoscute
cunoscute sisisi uzitate
uzitateinin
uzitate norma
innorma
normade de
de analiza
analizaaa riscului
analiza risculuisectorial
riscului sectorial(plecand
sectorial (plecand
(plecanddede la
lanivelul
nivelul
la granulat
nivelulgranulat
granulatalaltuturor
tuturor
al tuturor
companiilor
companiilor dinReflecta
din acel rezultatul
sector),
acelsector), este
sector),este din exploatare
estemodelul
modelulAltman si eficienta
AltmanZ-score:
Z-score:utilizarii activelor pentru generarea de veni-
companiilor
Rezultat Exploatare/ din acel modelul Altman Z-score:
X3 turi operationale. Valori inferioare pentru mai multi ani consecutivi pot indica o deterioare a
Active
rezultatului din activitatea curenta (de baza) a companiei.
Z=0,717
Z=0,717 * XX1+0,847
1+0,847 **XX2structura
2+3,11
+3,11**XX3de
3+0,420
+0,420 **XX44si
+0,998
+0,998 **XX55; ;unde:
unde:
X4
Capitaluri * X*1+0,847
Proprii/
Z=0,717 Reflecta
*X finantare capacitatea
2+3,11 * X3+0,420 * X4 +0,998 * X5; unde:
de autofinantare a companiei. Valori inferioare
Active indica dependenta ridicata de finantare externa si perspective reduse de finantare aditionala.
Gradul de eficienta cu care firma isi foloseste activele pentru a genera venit. Valoarea este
Reflecta
Reflectalichiditatea.
lichiditatea.OO proportie
proportiefoarte
foarte scazuta
scazuta aacapitalului
capitaluluide
de
Cifra de afaceri/ indicat sa fie apropiata de media Reflecta
industriei.lichiditatea. O proportie
Valori mici pot arata faptulfoarte scazuta
ca prea a capitalului de
mult capital
X5 XX1 1 Capital
Capitaldedelucru/
lucru/Active
Active lucru
lucru (in
(in special
special valori
valori negative
negative pentru
pentru mai
mai mult
mult de
de 33 ani
ani
Active X1 este blocatde
Capital in lucru/
active. Active
Valori foartelucru
mari poate insemna
(in special ca firma
valori are preapentru
negative putine mai
activemult
pentrude 3 ani
consecutivi)
consecutivi) inin total
total active
active poate
poate ridica
ridica probleme
probleme dede finantare
finantare
nivelul potential al vanzarilor. consecutivi) in total active poate ridica probleme de finantare
pentru companie.
pentru companie.
pentru companie.
Interpretarea rezultatelor:
10
10
Z< 1,20 => probabilitate ridicata de insolventa; 10
1,20 < Z < 2,9 => probabilitate medie de insolventa;
Z > 2,90 => probabilitate scazuta de insolventa.
10 ROMANIA SECTOR REPORT

Din totalul celor 26.462 de companii care activeaza Analizand rezultatele consolidate, observam ca:
in sectorul analizat si care au depus declaratiile
financiare pentru anul 2014, un numar de 17.789 • 50% dintre companii prezinta un risc de
au raportat venituri, iar dintre acestea, 15.246 au insolventa ridicat;
prezentat datele financiare pe formatul extins, necesar • 27% dintre companii prezinta un risc de
in vederea calcularii indicatorilor din modelul descris insolventa mediu;
anterior. Esantionul este relevant, in conditiile in care • 23% dintre companii prezinta un risc de
genereaza aproximativ 95% din cifra de afaceri a insolventa scazut.
intregului portofoliu de companii.

Graficul 19. Altman Z Score – distributie Risc Sector


Graficul 19: Altman Z Score - Distributie risc sector

50% 27% 23%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. Risc Mare 2. Risc Mediu 3. Risc mic

Sursa: MFP, Date prelucrate Coface


Sursa: MF, Date prelucrate Coface

In concluzie, anul 2014 a fost marcat de o dinamica termenului mediu de incasare a creantelor la 168 de
Increscatoare
concluzie, anul 2014de
a cifrei a fost marcat
afaceri de o dinamica
in conditii de zile crescatoare a cifrei de
in 2014 a contribuit caafaceri in conditii
lichiditatea de
inregistrata
profitabilitate
profitabilitate ininusoara
usoara crestere,
crestere, chiarchiar daca aproape
daca aproape jumatate
la nivel sectorialdintre
sa se companii au inregistrat
imbunatateasca marginal,
jumatate
venituri in dintre companii
scadere. In acest aucontext,
inregistrat venituri
politica gradul catre
deinorientare de acoperire a datoriilor
investitii pe termen pe termen
ramanescurt prin
slaba,
scadere.
nivelul In acest
capex fiindcontext,
sensibilpolitica
mai mic de decat
orientare
celcatre trezoreria
al amortizarii. In neta crescand
acelasi la 19%, situatie
timp, sursele care nuale
de finantare este
investitii pe termen ramane slaba, nivelul CAPEX fiind sustenabila deorece este alimentata de plata tardiva
acestor investitii nu sunt sustenabile pe termen lung, aratand: mentinerea termenului mediu de
sensibil mai mic decat cel al amortizarii. In acelasi a furnizorilor. In urma analizelor de stres test, Coface
plata
timp,catre
sursele furnizori la un ale
de finantare nivel ridicat,
acestor de 272nude zile
investitii in 2014;faptul
a identificat ponderea ridicata
ca firmele din acadrul
datoriilor pe
sectorului
termen scurt in total
sunt sustenabile capital
pe termen imprumutat
lung, de 73%, in crestere
aratand: mentinerea lucrarilor de
de la 70%; ciclula de
constructie conversie
cladirilor negativ si
rezidentiale
(plata furnizorilor
termenului mediu ladeoplata
durata
catre medie mailaextinsa
furnizori un niveldecat nivelul potential);
nerezidentiale profitabilitatea
inregistreaza o situatie scazuta. In
de lichiditate
ridicat,
ciuda de 272 demai
profiturilor zilemici,
in 2014; ponderea
scaderea a fragila,
ridicata mediu
termenului foarte expusa
de incasare unor la
a creantelor socuri negative
168 zile in 2014carea
datoriilor pe
contribuit catermen scurt ininregistrata
lichiditatea total capital laimprumutat pot sa
nivel sectorial veni
sedin neincasarea creantelor
imbunatateasca marginal,sau scaderea
gradul de
de 73%, in crestere de la 70%; ciclul de conversie vanzarilor. In acest context, modelele de evaluare
acoperire a datoriilor
negativ (plata pe termen
furnizorilor scurt medie
la o durata prin trezoreria neta crescand
mai analizate in prezentul lastudiu
19%, situatie
confirmacare
risculnu estede
ridicat
sustenabila
extinsa decat deorece
niveluleste alimentata
potential); de plata tardivainsolventa
profitabilitatea a furnizorilor. In urma
a firmelor analizelor
din sector, de stres8test,
aproximativ din 10
Coface
scazuta. a Inidentificat faptul camai
ciuda profiturilor firmele
mici, din cadrul sectorului
scaderea lucrarilor de
companii inregistrand un constructii a cladirilor
risc peste medie.
rezidentiale si nerezidentiale inregistreaza o situatie de lichiditate fragila, foarte expusa unor socuri
negative care pot veni din neincasarea creantelor sau scaderea vanzarilor. In acest context,
modelele de evaluare analizate in prezentul studiu confirma riscul ridicat de insolventa a firmelor
din sector, aproximativ 8 din 10 companii inregistrand un risc peste medie.

Pentru mai multe informatii:


T. +40/21/231 60 20
1

Aceasta prezentare contine exclusiv proprietatea intelectuala a autorului de la data prezentului document si in conformitate cu informatiile disponibile
la aceasta data. Documentul a fost elaborat din diverse surse considerate a fi serioase si de incredere. Cu toate acestea, autorul nu garanteaza in niciun
fel ca informatiile continute in acest material sunt adevarate, corecte si complete. Prezentarea si analiza datelor sunt oferite cu buna credinta si doar
in scop informativ. Ca o completare la acest material, alte informatii vor fi colectate in alt mod de catre cititor. Autorul nu isi asuma nicio raspundere
pentru pierderile rezultate din utilizarea sau fundamentarea datelor folosite in prezentare. Cititorul nu este autorizat sa extraga sau sa reproduca
acest material si analiza implicit continuta pentru uz personal si intern, decat cu conditia ca acesta sa mentioneze, in mod clar, autorul. De asemenea,
pentru a face orice declaratie publica sau pentru orice alt scop comercial, este nevoie de acordul scris al autorului.

COFACE ROMANIA
T. +40/21/231 60 20
comunicare-romania@coface.com
www.coface.ro