Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect CCAR-1

Tema de proiectare (din proiectul de dinamica):

n p  6000 [rot/min] turatia la putere maxima


n m  4200 [rot/min] turatia la moment maxim
m0  1335 [Kg] masa totala

g  9.81 [m/s 2 ] acceleratia gravitationala


L  4498 [mm] lungime
l  1460 [mm] latime

anvelopa 205/65 R16


rr  0.25 [m] raza de rulare a rotii
p a  2.2 [bar] presiunea de umflare a pneului

Vmax  193 Km/h

 100   100 
2 3
0.019 0.00245 Vmax 0.0042 Vmax
frul     
3 2 pa 3 4
rezistenta la inaintare a drumului, asfalt uscat
pa pa

frul  0.028

i 0  3.16 raportul de transmisie al transmisiei principale (recomandat 2.5....5 in Burciu/Dinamica)

i trI  4.5 raportul de transmisie in treapta I (recomandat 4.5...2.5 in Burciu/Dinamica, pentru restul
treptelor se recomanda 0.95...2.5)
Np  5 numar locuri
 max  15 panta maxima

M e  152 [Nm] momentul maxim

1.Stabilirea momentului de calcul

  1.5 coeficient de suprasarcina =1.2...1.75, Burciu, pag.42

M a    M e
[Nm] momentul de calcul, Burciu, pag.42, rel. 2.1
M a  228
2. Calculul diametrului discului

i  2 numar suprafete de frecare - 1 disc


  0.3 coeficient de frecare pentru ferodou pe otel
p 0  0.2 [N/mm2 ] presiunea admisibila de contact p0 = 0.17....0.35

c  0.53 raportul ri / re c = 0.53....0.8

3 3
3  M a  10 momentul trebuie introdus in Nmm, de aceea apare 103
re 
2    i    p0  1  c  3  Burciu, pag.43, rel. 2.7

re  102.149 [mm] raza exterioara a discului

D  2  re
D  204.298 [mm] diametrul exterior al discului, care trebuie sa se incadreze in urmatorul sir de valori
Fratila, pag.72, tab.2.3

T  ( 150 160 180 200 225 250 280 310 350 )

D  i0
while D  T0  i
ii1
T0  i

D  225 [mm] diametrul exterior al discului

d  ceil( D  c)

d  120 [mm] diametrul interior al discului

2 2
3 3
D d

2
rm  

D2 2
3 2
d
2

rm  88.913 [mm] raza medie a discului, Burciu, pag.43, rel. 2.8

3. Calculul suprafetei de frecare

A 


 D d
2 2  [mm2 ] suprafata de frecare, Burciu, pag.42, rel. 2.2
4
A 


 D d
2 2 
4

4
A  2.845  10

4. Calculul fortei necesare de apasare pe disc

3
M a  10 [N] forta de apasare necesara transmiterii momentului de calcul
F  momentul se introduce in Nm de aceea apare 103 , rm fiind in mm
i    rm
Burciu, pag.42, rel. 2.3

3
F  4.274  10

5. Verificarea presiunii de contact pe disc

F
p 
A
[N/mm2 ] presiunea de contact pe disc, Burciu, pag.43
p  0.15

verificarepresiune  1 if p  p 0

0 otherwise

verificarepresiune  1

6. Verificarea discului la uzura

n  800 [rot/min] turatia la pornirea de pe loc (n = 500...900)

k  40 [Nm/s] coeficient de proportionalitate

Ga  m0  g [daN] greutatea totala

4
Ga  1.31  10

  sin  180   frul  cos 180max


 max 
coeficient rezistentei totale a drumului

  0.286

  
2 2 2
  n  rr Ga   n Ga   Ga n
 g 3600 k
2 2
L 
2
30  i 0  i trI
2
 
3
 Ga   
k

g

30 
[Nm] lucrul mecanic de patinare
4 Fratila pag.69, rel. 2.22
L  1.393  10
[Nm/cm2 ]lucrul mecanic specific de patinare, A se introduce in cm2 de
L aceea apare 10-2 . Trebuie sa fie: 100....120 Nm/cm2 , daca nu iese se umbla
l  la turatia n, Fratila pag.69
2
A  i  10
l  24.473 [Nm/cm2 ]

verificareuzura  1 if l  120
0 otherwise

verificareuzura  1

7. Calculul arborelui canelat


7.1 Alegerea materialului si stabilirea diametrului

Se alege materialul 41MoCr11, Atlas Crudu, pag.33, tab 3.1,3.2 , pag.40, tab3.14

 c  750 MPa  r  950 MPa  s  650 MPa

 asc  110 N/mm2 rezistenta admisibila la strivire: as = 100...150 Crudu, p.39-tab.3.13

 atc  0.65  0.5   c


N/mm2 rezistenta admisibila la torsiune:0.65*0.5*c pag.40, tab3.14

 atc  243.75

 afc  0.4   c
N/mm2 rezistenta admisibila la forfecare
 afc  300

3 [mm] diametrul interior preliminar al canelurii, Ma se introduce in


16  1.2  M a  1000
d ac  Nmm de aceea apare 103, Burciu, pag.47, rel. 2.23
   atc

d ac  17.881
Rezulta din STAS 1770-68, seria mijlocie:

14  diametrul
11 13 16 18 21 23 26 28 32 36 42 52 56 62 72
interior canelura

3 12 latime canelura


16 20 22 25 28 32 34 38 42 48 60 65 72 82 diametrul exterior canelura
STAS 
3.5 4 5 5 6 6 7 6 7 8 10 10 12
6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 10
numar caneluri

Cc  i0
while d ac  STAS0  i

ii1

STAS 
STAS0  i

1 i

STAS
STAS
2 i

3 i

Cc  i0
while d ac  STAS0  i

ii1

STAS 
STAS0  i

1 i

STAS
STAS
2 i

3 i

d ac  Cc
diametrul interior canelura 0

22
18
diametrul exterior canelura Dac  Cc
Cc 
 5 latime canelura
1

 6 numar caneluri
b c  Cc
2

zc  Cc
3

7.2 Stabilirea lungimii zonei canelate

z    aD 
8  M  1000
l cs  ceil
 c asc  ac 
lungimea zonei canelate, din conditia de rezistenta la strivire,
2 2
 d ac unde Ma se introduce in Nmm
Burciu, pag.47, rel. 2.24

zc   afc  bca Dac  dac


4  M  1000 lungimea zonei canelate, din conditia de rezistenta la forfecare
l cf  ceil
  unde Ma se introduce in Nmm
Burciu, pag.47, rel. 2.25

l cs  18

l c  max l cs  l cf  l cf  26

l c  26 [mm]

8. Calculul arcului diafragma


8.1 Stabilirea elementelor geometrice
Tabacu pag.75

d 1arc  D  20 [mm] D - 10...30

d 1arc  205

d 2arc  d 1arc  20 [mm] d1arc - 20...50

d 2arc  185

d 3arc  Dac  5 [mm] Dac + 3....10

d 3arc  27

S  3.5 [mm] grosimea arcului S = 1.5...4


se modifica corespunzator din 0.5
in 0.5 pentru verificarea fortei de
apasare si de debreiere
S  3.5 [mm] grosimea arcului S = 1.5...4
se modifica corespunzator din 0.5
in 0.5 pentru verificarea fortei de
apasare si de debreiere

H  ceil( S  1.8)
[mm] inaltimea arcului H/S = 21/2 ....2
H7

d1arc d2arc
2
h  H  [mm] inaltimea zonei pline a arcului, din figura prin asemanare triughiuri
d1arc d3arc
2

h  0.787

f  1.7  h [mm] sageata arcului actionat f = 1.7h

f  1.337

8.2 Alegerea materialului pentru arc

OLC55A

 ra  1080 [MPa] limita de rupere

 ca  880 [MPa] limita de curgere

5
E  2.1  10 N/mm2 modul de elasticitate material arc

  0.25 coeficientul lui Poisson

1  d1arc
2
d 2arc

k1 
1

 coeficient de forma al arcului, Tabacu pag.77
 d 1arc  d 2arc 2

d1arc
d 1arc  d 2arc d

2arc
ln

k1  0.177
Forta cu care arcul apasa discul:

  2  S
4 E S f f 2
Farc   (h  f )  h 
1     k1  d1arc2
Tabacu pag.78, rel. 3.21
2

3
Farc  6.864  10 [N]

8.3 Verificarea fortei de apasare

verificareapasare  1 if Farc  F
Forta de apasare trebuie sa fie mai mare
0 otherwise decat forta necesara transmiterii momentului

Daca nu se verifica se mareste S pana la


verificareapasare  1 indeplinirea conditiei.

8.4 Calculul fortei de debriere

d 1arc  d 2arc
Fdeb  Farc 
d 2arc  d 3arc daca forta este prea mare se cauta
reducerea diametrului d3 prin alegerea unui
material mai dur pentru axul canelat si se
Fdeb  868.904 [N] modifica corespunzator S
Tabacu pag.78, rel. 3.23

8.5 Verificarea tensiunilor in arc


Burciu, pag.47

H
 arc  [rad] unghiul de inclinare al lamelelor arcului
d 1arc  d 3arc

 arc  0.039

z  12 numar de lamele

l t  3 [mm] latimea taieturii dintre lamele lt = 2.....4

l m 
d2arc  d3arc    lt [mm] latimea lamelei pe diametrul mediu
2z

l m  24.751

lm  z
  raport intre latimea lamelelor si perimetrul total
d2arc  d3arc  
  0.446
d 1arc  d 2arc
d arc 

d1arc
d

2arc
ln

d arc  194.829

 echarc 
Fdeb

E

darc  d2arc   arc  S   arc
2
S  
2 1 
2
 d 2arc [MPa] Burciu, pag.47

 echarc  439.06

verificarearc  1 if  echarc   ca

0 otherwise

verificarearc  1

9. Calculul mecanismului de ambreiere


Burciu, pag.48

a  250 [mm]

b  162 [mm]

c  150 [mm}

d  34 [mm]

e  80 [mm}
i m  40 raport de transmitere, im = 30....45, Burciu, pag.48, rel.2.26

a c e
f   
b d im

f  13.617 [mm]

Si  3 [mm] deplasarea totala a mansonului de decuplare, S = 2...4, Burciu, pag.48,

S  1.3 [mm] distanta dintre suprafetele de frecare, 1.25...1.5, Burciu, pag.48,

e
Sm  Si  S  i 
f

Sm  18.276

a c
Sp  Sm   [mm] deplasarea totala a pedalei, Burciu pag.48, rel.2.28
b d

Sp  124.425
Sp  124.425

Spa  160 [mm] deplasarea maxim admisibila a pedalei, Spa = 120...180 mm, Burciu pag.48

verificareact  1 if Sp  Spa

0 otherwise

verificareact  1

Fpa  160 [N] forta admisibila la pedala Fpa = 100....175, Burciu, pag.48

 m  0.85 randamentul mecanismului de actionare, 0.7.....0.95, Burciu, pag 48

Fdeb
Fp 
im   m

verificarepedala  1 if Fp  Fpa

0 otherwise

verificarepedala  1