Sunteți pe pagina 1din 4

12. Activitate 2.4.b. Aplicare la clasă.

Jurnal reflexiv

 
                       Aplicare la clasă. Jurnal reflexiv

Jurnalul reflexiv- se înscrie în rândul metodelor alternative de evaluare şicuprinde


însemnările elevului asupra aspectelor trăite în procesul cunoaşteriiEste o “excelentă
strategie de evaluare pentru dezvoltarea abilităţilor metacognitive”,  constând în
reflectarea elevului asupra propriului procesde învăţare şi cuprinzând  reprezentările
pe care le-a dobândit întimpul derulării acestuia.

 Se poate centra pe aspectele următoare:

1) dezvoltarea conceptuală obţinută;

2) procesele mentale dezvoltate;

3) sentimentele şi atitudinilor experimentate (trăite).

 Reflecţia elevului asupra acestor aspecte poate îmbunătăţii învăţarea viitoare.

A trebuit să reflectez la următoarele aspecte:

1.   Ce am intenționat să fac ?

            În proiectarea   Unității din clasa  a VI – a ,,Recunostinta pentru binele


primit”   am urmărit atingerea următoarelor competențe specifice:

            C1: să recunoască în minunile Mântuitorului, dumnezeirea Acestuia şi


dragostea Sa faţă de oameni;

            C2: să povestească minunea vindecării celor zece leproşi, precizând datele
esenţiale ale evenimentului;

            C3: să prezinte semnificaţia minunii vindecării celor zece leproşi şi actualitatea
ei;

            C4: să explice importanţa recunoştinţei şi a mulţumirii faţă de Dumnezeu;

3.1- Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară,
cu integrarea unor imagini, desene, scheme;
 4.1-  Prezentarea unor modele spirituale, pe baza textelor biblice, religioase, literare
studiate în corelație cu gândirea logică/analogică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții.

Am programat  lecția după cum urmează:

I.   Vindecarea celor zece leprosi– personajele

 Ca activități de învățare am propus:

1.      Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate pentru rezolvarea unor sarcini de
înţelegere şi interpretare; 

2.      Povestirea lectiei ţinând seama de momentele subiectului religios/etapele


acţiunii;

3.      Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a atitudinilor exprimate într-un text


scripturistic, patristic; 

4.      Formularea unor ipoteze, supoziţii privind coordonata spaţio – temporală a


unei acţiuni;

5.      Colectarea de informaţii din diverse surse; 

6.      Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere pe teme diferite;

7.      Exerciţii de asociere a unor texte cu tabele/grafice;

8.      Crearea unor jocuri de cuvinte; 

9.      Identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie de context;

II.     Momentele subiectului

 Ca activități de învățare am propus:

   - Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate pentru rezolvarea unor sarcini de


înţelegere şi interpretare;          

  - Povestirea subiectului celor două minuni  ţinând seama de momentele


subiectului/etapele acţiunii;                                
  - Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a atitudinilor exprimate într-un text
scripturistic și patristic;  

   - Formularea unor ipoteze, supoziţii privind coordonata spaţio – temporală a unei


acţiuni;                                                                                                 

  - Colectarea de informaţii din diverse


surse;                                                                          

- Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere pe teme


diferite;                                            

- Exerciţii de asociere a unor texte cu tabele;

            Metodele și procedeele folosite au fost următoarele: conversația, lucrul cu


textul, expunerea, explicația, procedee de citire activă, exerciţiul de redactare.

 2. Ce am obținut?

            Prin  activitățile întreprinse am urmărit atingerea  competențe specifice (2.1,


2.2, 2.3, 3.1, 4.1), cât și a anumitor competențe   cheie de care am aflat prin
intermediul cursului CRED – Disciplina Religie. Elevii au fost  încântați,  au participat
cu plăcere și interes la activitățile propuse.

3. Ce feedback am oferit elevilor?

            Pe tot  parcursul activităților am urmărit încurajarea elevilor emotivi,


stimularea interesului și a dorinței de performanță. Feedback-ul din partea elevilor a
fost unul pozitiv și constructiv, determinându-mă  să folosesc  în continuare
metodele  moderne, atractive și interactive în timpul lecțiilor.

4. Ce  reacții au avut elevii ?

            Elevii au reacționat pozitiv la activitățile desfășurate, dovedind un interes


accentuat față de activitățile interactive și  practice.             
 5. Ce aș fi putut face mai bine?

            Dacă timpul mi-ar fi permis, am fi putut realiza o prezentare aprofundată a


programului lor săptămânal și o grupare a acestora în funcție de activitățile comune,
dar această clasificare o vom realiza  în ora dedicată  evaluării portofoliului.    Îmi
propun ca pe  viitor  să diversific modalitățile de evaluare utilizând mai multe metode
alternative și să acord  o  importanță deosebită  transferului de cunoștințe în situații
practice.

S-ar putea să vă placă și