Sunteți pe pagina 1din 3

15. Activitate 2.6.a.

Sinteză pentru activități metodice

Sinteză pentru activități metodice 

ICOANA DIN SUFLETUL MEU

- pictură pe sticlă -

             

                                                      ARGUMENT

            Activitatea de opţional artistico-plastic răspunde dorinţelor preşcolarilor de a


gândi şi de a se exprima liber prin culoare, într-o formă accesibilă şi plină de emoţie.
Prin temele propuse, opţionalul Icoana din sufletul meu are ca obiectiv valorificarea
competenţelor dobândite în cadrul activităţilor de educaţie plastică din anii anteriori
într-o formă de expresie care respectă cerinţele curriculare, dar care îşi are rădăcinile
în tradiţiile populare ale românilor.           

            Implicarea copiilor în actul de creaţie artistică le dezvoltă percepţia vizuală,


capacitatea de a recepta şi reproduce o imagine plastică, simţul estetic şi plăcerea
jocului cu forme şi culori. Practica a demonstrat că tehnica picturii pe sticlă este
accesibilă copiilor de grupă mare şi mijlocie, condiţia fiind parcurgerea tuturor
etapelor descrise mai jos.

            În tematica propusă, icoana ocupă locul central. Caracterizată printr-o factură
naivă, apropiată de sensibilitatea copiilor, cu o cromatică strălucitoare, prospeţime şi
expresivitate a desenului, icoana are dublă semnificaţie – calităţile estetice şi valoarea
moral-religioasă dată de conţinutul simbolic. Este semnificativ faptul că, pe parcursul
derulării opţionalului icoane pe sticlă, aplicanţii au dezvoltat sentimente de toleranţă,
înţelegere, cooperare, precum şi sensibilitate sporită faţă de artă.

  COMPETENȚE GENERALE

- stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin pictură


- formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea picturii pe sticlă

- realizarea unor corespondeţe între diferitele elemente de limbaj plastic şi forme din
mediul înconjurător, artă.

COMPETENȚE SPECIFICE Activităţi de învăţare


-  să recunoască elemente ale limbajului - vizionarea unor lucrări create anterior de
plastic, să diferenţieze forme şi culori copii
- să cunoască şi să diferenţieze materiale şi - prezentarea materialelor
instrumente de lucru; să cunoască şi să
aplice reguli de utilizare a acestora - observarea particularităţilor fiecărui

material în parte
- să exerseze deprinderi tehnice specifice  - pregătirea sticlei - curăţat, degresat  
- să obţină efecte plastice prin tehnici - redarea modelului ales pe hârtie şi pe sticlă
specifice picturii pe sticlă
- să compună în mod personal şi original - conturarea modelului pe sticlă, realizarea
spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici detaliilor, a desenelor interioare, a petelor
potrivit temei cromatice mici, apoi a suprafeţelor mari şi a
fondului
- să interpreteze liber, creativ lucrări plastice - expoziţie în grădiniţă
exprimând sentimente estetice
- expoziţie în instituţii partenere (Bibilioteca
judeţeană „G.T. KIRILEANU” – Secţia
Carte pentru copii, ISJ Neamţ, Muzeul de
Artă, Casa Corpului Didactic etc)

- înscrierea la concursuri; mediatizare în


revista şcolii, presă locală şi televiziune
 

            II. CONŢINUTURI

1. Noţiuni despre iconografie. Materiale şi instrumente specifice picturii pe sticlă.

2. Tehnica picturii pe sticlă.

3. Etapele executării unei lucrări.

4. Linia şi punctul cu rol constructiv, expresiv şi decorativ.


5. Compoziţia liberă - modalitate proprie de exprimare artistică.

6. Execuţia icoanei.

7. Organizarea expoziţiilor cu prilejul sărbătorilor de iarnă şi a celor pascale.

8. Participare la concursuri, festivaluri; expoziţii tematice (în unitate, instituţii locale).


Popularizare în presa scrisă şi tv.

  MODALITĂŢI DE EVALUARE

   În cadrul opţionalului aplicat voi  utiliza atât metodele tradiţionale de evaluare cât
şi metode alternative. Evaluarea este orientată pe lucrul în echipă şi pe învăţarea prin
cooperare în vederea stimulării iniţiativei şi a spiritului întreprinzător al elevilor.

          

            Materiale folosite: sticlă, desene, culori (goaşe, tempera), tuş/markere


pensule, adeziv, carton, pânză, fixativ culoare.

            Metode: explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, învăţarea prin descoperire,


exemplul.

            Rezultate scontate: două expoziţii tematice cu lucrările elevilor (Naşterea


Domnului şi Învierea lui Iisus Hristos); mediatizare în presa scrisă şi televiziune; premii
la concursurile de profil.