Sunteți pe pagina 1din 8

16. Activitate 2.6.b.

O programă de opțional
 

              O programă de opțional 

NUMELE ȘI PRENUMELE: lon Ionela Anisoara

 TITLUL: OPTIONAL INTEGRAT-„CALEA LUMINII” 

RESURSĂ EDUCAȚIONALĂ DESCHISĂ PENTRU: PROFESORI UNITATEA DE


ÎNVĂȚĂMÂNT:Scoala Gimnaziala Nr.1,Telesti

                                 INTRODUCERE 

                           Motivarea alegerii temei

     Poporul român s-a impus în istorie ca popor creştin de la naşterea sa, iar Biserica
Ortodoxă i-a plăsmuit fiinţa, i-a fost pavăză şi scut prin vitregiile istoriei, în ce
măsură, însă, poporul român mai simte creştineşte, în ce măsură au păstrat românii
zestrea spirituală lăsată de strămoşii noştri?

         Anii trecuţi după evenimentele din Decembrie au schimonosit chipul spiritual al


neamului cu tot felul de urâciuni care au venit peste noi aduse de alţii sau prin
imitare. E vorba despre numărul infernal de mare de avorturi, consumul de droguri,
coruperea şi abandoarea pruncilor, fuga de sine însuşi în faţa televizorului, 3
dependenţa de viaţa artificială (computer, internet, televizor). Aici s-a ajuns prin
pierderea idealurilor; când interesează doar bunăstarea materială, se pierde bunul cel
mai de preţ: spiritualitatea.

           Dragostea pentru copiii noştri ne cere să devenim noi înşine modele de urmat,
cu adevărat dreptmăritori creştini.

Dumnezeu se face cunoscut în felurite moduri: unora li se descoperă citind


Scripturile, alţii îi descoperă Chipul într-un om, unii participând la Sfintele slujbe,
mulţi se apropie de Dumnezeu prin icoane. Acesta pare modul cel mai lesnicios
pentru copii de a-L cunoaşte pe Dumnezeu şi pe sfinţii Săi. Iconografia este cea mai
directă şi mai explicită metodă de ilustrare şi de interpretare a evenimentelor biblice,
mai cu seamă pentru elevii care nu au acces la textul biblic.

 
          „Atunci când lucrezi la o icoană nu mai eşti în timpul real, planetar. Timpul
trece altfel. Munca la icoana nu te oboseşte, doar fizicul îţi cere la un moment dat
somn. Icoana te odihneşte. Atelierul e singurul loc în care ne odihnim cu adevărat,
pictând icoane ".

 (Matei şi Măria Schinteie, interviu consemnat de Dorina Zdroba, www. Crestin.

 ARGUMENT

  Icoana, obiect de cult şi operă de artă, este specifică Bisericii Ortodoxe; de


altfel, numai în Biserica Ortodoxă se poate vorbi de un cult al icoanelor.

Icoana îl însoţeşte pe creştinul ortodox de la leagăn până la mormânt. Psihologia


religioasă aşează icoana printre nevoile esenţiale ale creştinilor ortodocşi. Acolo unde
încă nu şi-a făcut lucrarea ateismul, icoana se oferă privirilor de îndată ce păşeşti
pragul unei case.

      Sunt teologi care nu văd cu ochi buni încurajarea copiilor să picteze icoane. Ei
spun că la o vârstă mică, icoana, abia descoperită, este rău cunoscută şi redusă la
nivelul unei imagini pioase, fiind despărţită de aspectul ei sacru. Mai spun că practica
acestei picturi cere talent şi viaţă duhovnicească intensă, trăită în sânul Bisericii.

    Cursul pe care îl propun vine în întâmpinarea acestor neajunsuri; se doreşte a se


realiza mai mult decât educarea simţului estetic al copiilor pentru a putea discerne
între o icoană adevărată şi un kitsch. Copii trebuie să înţeleagă că icoana este mai
mult decât o învăţătură sau un suport pentru rugăciune; ea este obiect de venerare,
este locul întâlnirii omului cu Dumnezeu, iar cel ce L-a văzut pe Dumnezeu, trebuie să
vadă pe Dumnezeu în orice frate. Cursul vine în întâmpinarea dorinţei elevilor din
şcoala noastră de a aprofunda domeniul icoanelor.  

        Cursul este conceput pentru nivelul claselor gimnaziale şi se desfăşoară pe


durata unui an şcolar. Vor avea prioritate aplicaţiile practice, însă nici aspectul 11
teoretic nu va fi neglijat. Deoarece la ora de opţional sau la curs clipele sunt puţine şi
preţioase şi preferăm să le folosim lucrând, mai puţin luând notiţe (esenţiale şi ele,
dealtminteri), am găsit potrivită soluţia de a aduna laolaltă câteva pagini care să
acopere atât necesarul de cunoştinţe teoretice (indispensabile pentru însuşirea unei
tehnici de lucru corecte), cât şi o mulţime de lucruri importante pentru modelarea
profilului moral al iconarilor şi formarea unei bune culturi teologice.  
      Cursul „Calea Luminii" abordează, în primul semestru, teme legate de icoanele
pe sticlă (apariţia lor, materiale, tehnică, centre de iconari), iar în semestrul al II-lea
noţiuni de teologia icoanei. Spre sfârşitul anului şcolar se va aborda, mai mult
informativ, tehnica icoanelor pe lemn. Orele de la şcoală vor fi întregite cu vizite la
muzee, biserici sau mănăstiri.

      Opționalul se adresează elevilor din învățământul general de stat, iar standardele


de învățare corespund celor elaborate de Ministerul Educației și Cercetării pentru
disciplinele de învățământ legate de tema propusă.

        Disciplinele vizate pe conținuturi sunt :

Religie  ,  Arte vizuale și abilități practice  ,   Muzică   ,    Istorie.

                                     Religie

                            Competențe specifice

 1. Cunoaşterea locului icoanelor în viaţa creştinului;

 2. Însuşirea corectă a tehnicilor de lucru;

3. Însuşirea regulilor Erminiei; 

4. Cultivarea însuşirilor morale şi a deprinderilor religioase specifice iconarilor.

5. Aplicarea unor norme de comportament specific morale religioase, în diferite


context de viață.

Competente  specifice                              Activități de                                               


invatare            

- să cunoască împătritul rol al icoanei


- consultarea albumelor de artă; - vizite la
(pedagogic, haric, latreutic, estetic); - să ştie că
muzee care au secţiune de icoane pe sticlă; -
icoanele pot fi cinstite, nu adorate; - să
1. cunoască momentele mai importante din istoria consultarea cărţilor de teologia icoanei şi
Istoria Bisericească Universală
icoanei;

   

  - să cunoască succesiunea firească a etapelor - activităţi practice;


2. realizării unei icoane; - să ştie şi să poată evita  - comparaţii între icoane lucrate după
neajunsurile provocate de însuşirea incorectă a canoane şi icoane artizanale; - vizită la un
tehnicilor de lucru; - să cunoască materialele
- să cunoască împătritul rol al icoanei
- consultarea albumelor de artă; - vizite la
(pedagogic, haric, latreutic, estetic); - să ştie că
muzee care au secţiune de icoane pe sticlă; -
icoanele pot fi cinstite, nu adorate; - să
1. cunoască momentele mai importante din istoria consultarea cărţilor de teologia icoanei şi
Istoria Bisericească Universală
icoanei;

potrivite pentru realizarea icoanei; - să poată


discerne între o icoană de tradiţie bizantină şi
atelier de pictură icoane
un kitsch; - să-şi familiarizeze anturajul cu
valorile autentice ale icoanei

- să ştie că realizarea icoanei bizantine se


bazează pe regului vechi, care nu se pot
schimba în funcţie de gustul fiecăruia; - activităţi practice; - comparaţii între icoane
 - să ştie că aceste reguli sunt cuprinse în autentice şi kitsch-uri; - vizionarea de casete
Erminie;  video sau CDuri cu/despre icoane; -
3.  
- să ştie că libertatea creatoare a iconarului nu e discuţii/analiza unor icoane celebre; - vizite
îngrădită, cu toate regulile Erminiei; la mănăstiri cu achiziţionarea
 - să se obişnuiască să folosească Erminia; să-şi pliantelor/reproducerilor după icoane
realizeze mape cu copii după cele, mai
reprezentative icoane

- să cunoască texte vechi de Erminii; - să-şi


-lecturi din vieţile unor iconari vestiţi:
însuşească o disciplină a muncii şi a vieţii
Sfântul Andrei Rubliov, Teofan Grecul,
conformă cu lucrarea sfântă pe care o
4.   Sfântul Alipie iconarul, Sfântul Chirii, Pârvu
realizează; - să cunoască responsabilitatea
Mutu, Anastasie Crimca, Constantinos, Savu
realizării unei icoane.
Moga, Matei Ţimforea,

Identificarea principalelor îndatoriri ale


unui creștin în relație cu semenii, pe baza
valorificării unor experiențe din viața  
   Activitati practice
5.   cotidiană
Colaborarea cu copiii și cu adulții din
mediul familial, în accord cu valorile
religioase 

Conţinuturile învăţării 

Semestrul I;

 1. Rugăciunea iconarului, însuşirile iconarului; 

2. Alegerea modelelor de lucru;


 3. Materialele folosite în pictura icoanelor pe sticlă;

 4-5. Tehnica picturii pe sticlă;

 6. Icoanele pe sticlă - apariţia lor;

 7. Simbolismul culorilor în icoane;

finţilor Arhangheli;

 9-12. Centre de iconari: - Nicula; 

- Ţara Oltului: Făgăraş, Arpaşu de Sus; 14 - Mărginimea Sibiului, Şcheii Braşovului. 

13. Pregătirea Expoziţiei de Crăciun;

 14. Expoziţia de Crăciun.

 Semestrul al II-lea 

1. Definirea noţiunii de icoană;

 2. Temeiul cinstirii icoanelor;

 3. Rolul icoanei;

 4. Primele icoane; 

5. Iconoclasmul. Sinodul VII ecumenic; 

6. Icoana bizantină şi tabloul religios;

7. Expoziţia de Paşti;  

8. Materialele şi tehnica icoanelor pe lemn; 9. Ora la dispoziţia profesorului

 Materialele folosite:

 Icoane sau reproduceri după icoane;

 Albume de artă religioasă;

 Diapozitive, casete video, CD-uri; 


 Cărţi de specialitate, Xerox-uri;

 Materiale necesare lucrului

. Indicaţii metodologice

: Elevii vor fi învăţaţi să respecte cu fidelitate canoanele reprezentării iconografice; 

Se va căuta, în măsura posibilităţilor, ca materialele cu care se lucrează icoanele să fie


cele tradiţionale; 

x Se va arăta elevilor importanţa rugăciunii iconarului în timpul lucrului; 

x Se va încuraja munca în echipă, cooperarea. 

                               Arte vizuale

Competențe specifice:                             

x Evaluarea continuă a achiziţiilor teoretice şi a deprinderilor practice, după

fiecare lucrare realizată;

x Evaluare ,,pe teren", în timpul vizitelor la expoziţii şi mănăstiri;

x Evaluarea impactului pe care-1 au icoanele lucrate de elevi, expuse (în

şcoală sau în afara şcolii) asupra celorlalţi.

Competențe specifice:                                   Continuturile                                       


învățării

                            Auditie muzicala

 Semestrul I 

1) Sfinte Dumnezeule 

2) Fie numele Domnului binecuvantat 

 3) Veniti sa ne inchinam

 4) Cu noi este Dumnezeu 


5) Oda Bucuriei L.van Beethoven 

6) Colinde

 Semestrul al II-lea 

1) Ave Maria Fr.Schubert

 2) Rapsodia romana G. Enescu 

3) Poema romana G. Enescu

 4) Imnul eroilor I.C. Bratianu 

5) Prohodul Domnului 

6) Hristos a Inviat 

7) Sfinte Dumnezeule

                            Istoria religiilor 

Competențe interpersonale,interculturale,sociale si civice

 1. Integrarea corectă a termenilor specifici religiei în diferite contexte de comunicare;

 2. Integrarea valorilor și a cunoștințelor religioase în structura propriilor atitudini și


comportamente.

 Conținuturi: 

- Relația omului cu Dumnezeu; 

- Viața religioasă oglindită în creații populare, datini și obiceiuri;

 - Nașterea Domnului; 

- Bucurie și responsabilitate în relațiile dintre tineri

Semestrul I 

1) Informatii despre diferitele religii

 2) Despre evenimente din istoria religiilor


 3) Modele de comportament si de viata

 4) Asumarea propriei identitati religioase 

5) Eliminare din comportament a violentei pe criteriu religios 

6) Implicarea in viata comunitatii 

 Semestrul al II-lea 

1)Contributia religiei la cultura si civilizatia universala 

2) Rolul religiei in cultura universala 

3) Identitate religioasa si respect pentru alte credinte

 4) Atitudine pozitiva fata de formele de expresie culturala

                       Sugestii de evaluare:

 x Evaluarea continuă a achiziţiilor teoretice şi a deprinderilor practice, după fiecare


lucrare realizată;

 x Evaluare ,,pe teren", în timpul vizitelor la expoziţii şi mănăstiri;

 x Evaluarea impactului pe care-1 au icoanele lucrate de elevi, expuse (în şcoală sau în
afara şcolii) asupra celorlalţi.

S-ar putea să vă placă și