Sunteți pe pagina 1din 4

14. Activitate 2.5.b.

Instrument pentru evaluarea competențelor

Instrument pentru evaluarea competențelor

Numele si prenumele elevului:

Data susținerii testului:

Clasa a-V-a

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I si din Partea a


II-a se acordă     90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

Test de evaluare  sumativã

Unitatea de invatare: „BISERICA ÎN PRIMELE VEACURI CREŞTINE”

I. Subliniază variantele corecte (la unele exerciții pot fi corecte mai multe variante de
răspuns): 5 x 4 = 20 puncte

  1. Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh se mai numeşte şi:

                     a) Rusalii

                     b) Florii

                     c) Duminica Mare

                     d) Cincizecime

                     e) Ispas

        2. În ziua pogorârii Sfântului Duh s-au botezat:


                            a) zece mii de oameni

                            b) trei mii de oameni

                            c) cinci mii de oameni

       3. În urma botezării oamenilor a luat fiinţă:

                           a) Biserica Creştină

                           b) Crezul

                           c) Rugăciunea Domnească

        II. Scrieţi A (adevărat), dacă enunţul este corect şi F (fals), dacă enunţul este
incorect:

               6 x 5 = 30 puncte

1.     Cei care au ajutat la răspândirea creştinismului au fost doar Sfinţii Apostoli.

2.     Oamenii botezaţi la Pogorârea Sfântului Duh, au contribuit şi ei la răspândirea


creştinismului.

3.     Sfântul Apostol Andrei este numit Apostolul românilor şi „Cel întâi chemat”.

4.     Sfântul Andrei a fost la început pescar.

5.     Scythia Mare  este Dobrogea de astăzi.

6.     Duhul Sfânt S-a pogorât asupra Sfinţilor Apostoli sub forma unor limbi de foc.

        III. Scrie o compunere de cel puțin 10 rânduri, în care să prezinți contribuția
Sfântului Andrei la răspânditea creștinismului, în țara noastră. 30 puncte

              În elaborarea textului se vor respecta următoarele cerinţe:

                      a. alegerea unui titlu adecvat;

                      b. respectarea structurii unei compuneri;


                      c. abordarea temei din perspectivă creştină, folosind noţiunile studiate.

Se acordă 10 puncte din oficiu.

                BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

I.       5 x 4 = 20 puncte

1. a,c,d 

2.     b

3.     a

 II.      6 x 5 = 30 puncte

1. F            

 2.  A

 3.  A

 4.  A

 5.  F

 6.  A

  III.           30 puncte

a. Pentru alegerea unui titlu adecvat în elaborarea compunerii se acordă 5


puncte, pentru alegerea unui titlu neadecvat  în elaborarea compunerii se
acordă 2,5 puncte, pentru lipsa acestuia se acordă 0 puncte;
b. Pentru respectarea corectă a structurii compunerii se acordă 10 puncte,
pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte;
c. Pentru abordarea corectă şi completă a temei date din perspectivă creştină se
acordă 15 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7,5
puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

Total - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10  a punctajului obţinut.