Sunteți pe pagina 1din 4

Comparison between the system of government Romania -

The United Kingdom

Studenta: Lect.Univ.Dr.
Cosnita Andreea Florentina Bucur Norica Felicia

2020
Regatul Unit este o monarhie constituțională, în care puterea executivă
este atribuită Guvernului ("Guvernul Majestății Sale") și provine de la
Parlament. Este una din puținele țări actuale care nu au o Constituție. Primul
ministru este șeful Guvernului și este responsabil în fața Camerei Comunelor,
camera inferioară a Parlamentului. Acest sistem de guvernare a fost emulat și în
alte părți ale lumii și este cunoscut sub numele de modelul Westminster.
Suveranul are teoretic puteri largi, însă în practică îndeplinește doar
funcții ceremoniale. Suveranul este cel care promulgă legile emise de
Parlament. De asemenea el deschide în fiecare an sesiunea Parlamentului cu
așa-numitul Mesaj al Coroanei, care este de fapt un program de guvernare.
Suveranul Regatului Unit este monarh de drept și în alte 15 țări ale
Commonwealth-ului.
Actualul suveran al Regatului Unit este Regina Elisabeta a II-a, care a
urcat pe tron în 1952 și a fost încoronată în 1953.
Parlamentul este instituția legislativă națională a Regatului. Este compusă
din două Camere: Camera Comunelor, cu membri aleși, și Camera Lorzilor, ai
cărei membri sunt în general numiți. Camera Comunelor are puteri mai mari
decît cea a Lorzilor, și poate trece legi respinse de către cea din urmă. Camera
Comunelor este compusă din 646 membri, fiecare în parte fiind ales dintr-o
circumscripție electorală, prin sistemul first past the post, zis și "the winner
takes it all" - candidatul cu cel mai mare număr de voturi într-o circumscripție
cîștigă mandatul. Camera Lorzilor are 724 de membri, din rîndurile aristocrației
britanice și ale clerului.
Miniștrii Guvernului sunt aleși prin convenție dintre membrii Camerei
Comunelor, deși unii provin și din Camera Lorzilor. Miniștrii sunt învestiți cu
putere executivă dar și legislativă. Primul-ministru este în general șeful
partidului cu cei mai mulți reprezentanți în Camera Comunelor. Actualul Prim-
ministru (din 2016) este Theresa May, președintele partidului Conservator.
Regatul Unit are un sistem de protecție socială foarte cuprinzător, și se
proclamă un "Welfare state" ("stat al bunăstării"). Bazele sistemului actual de
protecție socială au fost puse de economistul William Beveridge în 1942. Acest
sistem a rămas cunoscut sub numele de modelul Beveridge.
Regatul Unit nu are un unic sistem legal din moment ce articolul 19 din
Tratatul Uniunii din 1706 a permis continuitatea sistemului legal scoțian. În
prezent, în Regatul Unit există 3 sisteme de legi: sistemul Angliei, sistemul
Irlandei de Nord și sistemul Scoției.
Parlamentul României este bicameral, fiind alcătuit din Senat, cu 137 de
membri, și Camera Deputaților, cu 314 de membri. Un număr de 18 locuri
suplimentare în Camera Deputaților sunt rezervate reprezentanților minorităților
naționale. Parlamentul are rol legislativ, discutând și votând legile ordinare și
organice, atât în comisiile de specialitate cât și în plen. Membrii parlamentului
sunt aleși prin vot uninominal mixt, universal, direct și secret. Sistemul electoral
este unul proporțional (membrii parlamentului se aleg din toate partidele care au
depășit pragul electoral de 5 % din totalul sufragiilor exprimate, în baza unui
algoritm). Alegerile se țin o dată la 4 ani, ultimele având loc la 11 decembrie
2016. Palatul Parlamentului găzduiește din anul 1994 sediul Camerei
Deputaților, iar din anul 2004 și sediul Senatului.

Guvernul României este autoritatea publică a puterii executive, care


funcționează în baza votului de încredere acordat de Parlament și care asigură
realizarea politicii interne și externe a țării și exercită conducerea generală a
administrației publice. Numirea Guvernului se face de Președintele României,
pe baza votului de încredere acordat Guvernului de Parlament. Guvernul este
alcătuit din primul-ministru și miniștri. Primul-ministru conduce Guvernul și
coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale
care le revin. De asemenea, Guvernul adoptă hotărâri și ordonanțe.

Puterea judecătorească
Potrivit principiului separării puterilor în stat, sistemul judiciar din
România este independent de celelalte ramuri ale guvernului și este compus
dintr-o structură de instanțe organizate ierarhic. În România, justiția se
înfăptuiește numai de către Înalta Curte de Casație și Justiție și celelalte instanțe
judecătorești, respectiv curțile de apel, tribunalele, tribunalele specializate și
judecătoriile. Înalta Curte de Casație și Justiție este instanța cea mai înaltă în
grad, iar rolul său fundamental este de a asigura interpretarea și aplicarea
unitară a legii de către celelalte instanțe judecătorești. Sistemul judiciar
românesc este puternic influențat de modelul francez. Curtea Constituțională
este unica autoritate de jurisdicție constituțională în România, independentă față
de orice altă autoritate publică și care are, conform Constituției României, rolul
de garant al supremației Constituției. Constituția, introdusă în 1991, poate fi
amendată doar printr-un referendum public, iar ultimul referendum de
modificare a fost organizat în 2003. De atunci, de la acea modificare,
Parlamentul nu mai are dreptul să treacă peste deciziile Curții Constituționale,
indiferent de majoritate.

Integrarea României în Uniunea Europeană din 2007 a avut o influență


semnificativă asupra politicii interne a țării. Ca parte a acestui proces, România
a inițiat reforme, inclusiv reforma din justiție, a intensificat cooperarea judiciară
cu alte state membre și a luat măsuri împotriva corupției. Cu toate acestea, în
raportul de țară din 2006, România și Bulgaria au fost descrise ca fiind cele mai
corupte țări ale Uniunii Europene.