Sunteți pe pagina 1din 19

Cuprins

Introducere
1. Conceptul de avort şi clasificarea lui
2. Avortul din perspectiva medicală şi tipurile acestuia
3. Avortul din perspectiva religioasă şi motivele religioase
de condamnare a avortului de către biserică
4. Perspectiva legală a avortului
5. Caracteristica avortului din perspectiva socială

Concluzie
Bibliografie

1
1. Introducere
O problemă de o importanţă majoră ce afectează întreaga societate umană este avortul.
Acesta în prezent a început că capete o răspândire foarte largă datorită existenţei cauzelor care îl
favorizează. Cele mai frecvente motive şi cauze de întrerupere a cursului sarcinii sunt existenţa
unei sarcine nedorite, teama de dezarobarea publică, lipsa susţinerii din partea partenerului de
viaţă, pentru a evita întreruperea unei cariere profesionale de succes, pierderea autonomiei
personale, teama pentru responsabilitatea de creştere a copiilor. Anume acestea şi crează un
mediu favorabil şi prielnic pentru creşterea numărului de avort la noi în ţară, ceia ce afectează
negativ toate sferele vieţii.
Termenul de ‚,avort”provine de la latinescul ab-fără şi ortus-naştere ceia ce semnifică
întreruperea sarcinii prin eliminarea fătului din cavitatea uterină înainte de termenul de gestaţie şi
având ca efect moartea fătului.
Avortul constituie terminarea sarcinii înainte ca fătul să fie viabil, perioada de dinaintea
celei de-a 24 săptămîni înainte ca fătul să aibă capacitatea de a supraveţui în afara uterului.
Viabilitartea fătului se consideră a fi momentul în care fătul poate să supraveţuiască în afara
uterului matern, acest moment fiind considerat la aproximativ 7 luni, adică 28 săptămîni de
sarcină, însă poate fi şi mai devreme chiar la 24 saptămîni.
Avortul a reprezentat dintotdeauna o problemă de etică din cauza consecinţelor respectivei
intervenţii, a multitudinii de opinii existente, dar şi ambiguităţii datelor cu privire la momentul
când produsul concepţiunii poate fi considerat fiinţă umană. În acest sens există mai multe
concepţii şi anume geneticii creştini considerau că viaţa începe îm momentul fecundaţiei ,,Din
moment ce ovulul este fertilizat începe o viaţă ce nu aparţine nici mamei nici tatălui, este
viaţa unei fiinţe umane noi’’ acest principiu a fost susţinut de profesorul Prenant iniţiatorul
endocrinologie sexuale, care afirma că embrionul se formează din momentul în care cei doi
nuclei mascul şi femel se unesc în scopul de a-i da naştere.1

1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Avort accesat la data de 09.11.2019

2
2. Conceptul de avort şi clasificarea lui
Biserica Catolică la fel consideră avortul drept un păcat ,,Avortul este ca fiind scoaterea,
îndepărtarea fătului imatur din pântecul mamei, cu intenţia de a-l ucide, pentru a nu ajunge la
viaţă, a scăpa de sarcină şi de copilul care ar urma să se nască’’. Această intenţie califică
avortul drept crimă de ucidere a unei vieţi omeneşti. Să nu ne lăsăm amăgiţi de falsele şi
perfidele teorii că fătul nu are viaţă înainte de 3 luni sau că nu este om înainte de a se naşte.
Adevărul e că fătul este viu, că are viaţă chiar din momentul conceperii, căci n-ar fi viu, n-ar
creşte. Însăşi intenţia de a-l ucide, de a scăpa de el, este dovada că în conştiinţa celui care
săvârşeşte sau cere avortul există convingerea că fătul are viaţă, pe care vrea să o înlăture. Este o
sporuncă a lui Dumnezeu, porunca a cincea, care spune să nu ucizi. Şi dacă este un păcat enorm
să ucizi o persoană care se poate apăra, cu atât mai mare este păcatul în momentul în care ucizi o
persoană care nu se poate apăra – ne referim la copilul nenăscut.2
Islamul considera viaţa un lucru sacru dat de Allah Cel Atotputernic. Nimeni nu are dreptul
de a lua sau a pune capăt vieţii altcuiva decât recurgând la justiţie sau conform jurisprudenţei
islamice. De asemenea, islamul consideră că fătul (fetusul) este creaţia lui Allah cel
Atotputernic. „Avortul este un păcat foarte mare. Eu cred că orice religie interzice acest lucru,
pentru că, în momentul în care copilul este deja conceput, el este un suflet viu, şi islamul, ca
religie, interzice omorul. În Coran, Dumnezeu spune că cel care omoară un suflet nevinovat –
pentru că copilul, în burta mamei, este un suflet – este ca şi cum a omorât întreaga omenire.3 
Din momentul respectiv orice practică numai este anticoncepţonală, dar postconcepţională:
orice profilaxia atunci devine un mic asasinat, care este motivat de micimea victimei, simplă
velulă la început, o masă celulară microscopică ulterior. El deasemenea a mai continuat :Acest
asasinat este cu atît mai grav cu cît este premeditat şi victima luată prin surprindere mai odios
decât un altul, fiindcă victima este lovită în întuneric şi că ea nu poate scoate macar un strigăt,
un plânset, pentru a-şi apăra dreptul său la existenţă, de a implora milă de la mama sa, care îl
omoară.

2
https://www.zdg.md/editia-print/social/biserica-catolica-despre-avort-divort-si-venituri
3
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/video-soarta-liceului-prometeu-prim-pe-seama-unui-concurs-trucat/comment-
page-1#comment-1268269

3
Susţinătorii acestei teorii definesc avortul ca fiind întreruperea intempestivă a sarcinii
spontană sau provocată, înainte ca produsul concepţiunii să se poată adapta la condiţiile de viaţă
extrauterină, şi să aiba capacitatea de a supraveţui.4
La cealaltă extremă sunt embriologi, care afirmă că viaţă are doar un organism autonom,
adică un făt, care are mai mult de 3 luni, adică 24 de săptămâni. Ei declară deasemenea că în
timpul studiilor foarte timpurii ale dezvoltării, când organismul este încă microscopic legea nu
recunoaşte existenţa lui.5
Alţi oameni de ştiinţă însă consideră că perioada de tranziţie între non-fiinţă şi fiinţa
umană depinde de de momentul apariţiei primelor organe. Astfel pentru a defini momentul în
care embrionul poate fi considerat fiinţă umană, respectivii oameni de ştiinţă încearcă să
constate, care sunt organele importante în menţinerea vieţii. şi ca urmare, ei au ajuns la concluzia
că, dacă moartea este definită prin încetarea bătăii inimii, atunci viaţa ar putra fi definită prin
începerea funcţionării acestui organ. În cazul dat este foarte important de şiut că inima copilului
se formează în uterul femeii deja în săptămâna a optsprezecea.6
Un alt aspect de o importanţă deosebită în ceia ce priveşte avortul este clasificarea
acestuia. Astfel avortul se clasifică în spontan şi provocat. Avortul provocat la rândul său
cuptinde avortul provocat terapeutic ca uinica modalitate de salvarea vieţii femeii în faţa unor
boli, care se agravează în prezenţa sarcinii, avortul accidental (traumatic), avortul etic (după viol
şi incest), avortul empiric (delictual).7
Avortul accidental - se caracterizează prin lipsa intenţiei de a-l produce. El poate fi
traumatic sau urmarea unui tratament medical neadecvat.
Avortul la cerere – se consideră un avort permisibil ce poate fi făcut în condiţiile legii la
cererea femeii, dar nu pentru motive de afectare a mamei sau de suferinţa fetală. Acest tip de
avort poate fi efectuat în condiţiile reglementate de Regulamentul privind efectuarea întreruperii
voluntare a cursului sarcinii aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova
nr. 647 din 21.09.2010.
Potrivit prevederilor Capitolului II, pct. II al Regulamentului sus-menţionat, întreruperea
voluntară a cursului sarcinii este definită ca fiind întreruperea cursului sarcinii bazat pe alegere,
atât în baza dreptului femeii la sănătatea reproducerii prin prisma drepturilor omului, inclusiv
dreptul femeii la maternitate, precum şi la libera alegere a instituţiei medico-sanitare, care
4
Revista Naţională de drept Nr. 4-6, 2018CZU: 343.621 influenţa curentelor religioase asupra incriminării avortului
p. 38
5
https://www.descopera.org/intre-mama-si-copil-avortul/ accesat la data de 09.11.2019
6
https://www.emag.ro/despre-avort-motive-traume-consecinte-aga978-606-8654-07-2/pd/DFMJWMBBM/ accesat
la data de 09.11.2019
7
Drugescu N, Medicina Legală. Curs pentru studenţi Bucureşti: PRINTECH, 2001. 289p.

4
prestează servicii de întrerupere voluntară a cursului sarcinii), electiv şi în baza indicaţiilor
medicale şi sociale, stabilite de Ministerul Sănătăţii în prezentul Regulament.8
Avortul terapeutic sau medical - se efectuează în cazul apariţie de boli ale viitoarei
mame, care pot fi agravate de sarcina şi de actul naşterii. Avortul terapeutic se efectuează în
primele luni de sarcină, iar în situaţii speciale poate fi efectuat până în luna a şasea.9
Avortul etic - reprezintă întreruperea cursului sarcinii realizată în condiţiile unor situaţii,
care din punct de vedere moral sunt incompatibile cu ducerea până la capăt a sarcinii. Spre
exemplu, în Anexa nr. 2 a Regulamentului pentru efectuarea întreruperii voluntare a cursului
sarcinii sunt prevăzute următoarele indicaţii sociale pentru întreruperea voluntară a cursului
sarcinii, care de fapt pot fi asociate cu indicaţii etice: vârsta femeii gravide sub 18 ani şi peste 40
de ani; sarcina survenită în urma violului, incestului sau a traficului cu fiinţe umane.
Avortul social - este explicat de anumite situaţii de ordin social cu efecte psihotraumatice,
care fac dificilă ducerea de către femeie a sarcinii până la capăt. În Anexa nr. 2 a Regulamentului
pentru efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii sunt prevăzute următoarele indicaţii
sociale ale avortului: divorţ în timpul sarcinii; decesul soţului în timpul sarcinii; privaţiune de
libertate sau de drepturi părinteşti a unuia sau a ambilor soţi; femeile gravide aflate în procesul
de migraţie etc.
Avortul empiric sau delictual - în literatura de specialitate se caracterizează prin intenţia
certă de a-l produce şi este interzis în toate statele lumii, şi este pedepsibil. În Republica
Moldova acest tip de avort esteincriminat în art. 159 Provocarea ilegală a avortului din CP al
RM.10
Cea mai gravă complicaţie a avortului delictual este moartea femeii prin consecinţele grave
ce se pot instala: hemarogie, embolie, starea de şoc, intoxicaţie, infecţia şi celelalte leziuni
traumatice.11
Avortul spontan sau patologic-constituie întreruperea spontană a cursului sarcinii
(neimpusă şi indiferent de voinţa femeii), în perioada de până la 22 săptămâni de graviditate şi
care nu presupune prezenţa conflictului maternofetal. Statistica în prezent ne arată că peste 15-20
% din sarcinile dorite se termină cu avort spontan.

8
Regulamentul privind efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii, aprobat prin Ordinul Ministrului
Sănătății cu privire la efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii în condiții de siguranță, nr.647 din
21.09.2010 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.241-246.
9
Vieru-Socaciu R., Perju-Dumbrava D., Avram M.A. Medicina legală. Cluj-Napoca: S.C. RISOPRINT S.R.L.,
1997. 185 p.
10
Vieru-Socaciu R., Perju-Dumbrava D., Avram MA Op.cit p. 152
11
Ander Z., Bilegan I. ş.a. Medicina legală. Bucureşti: ed. Didactică şi Pedagogică, 1966, p. 229

5
O formă aparte de avort patologic este avortul de cauză psihică, produs în situaţii de
panică, stres, emoţii bruşte şi intense, care raportate la reactivitatea femeii (personalitate fragilă,
neuropată etc.), poate deveni o realitate. 12

12
Drugescu N. Op.cit p. 124

6
3. Avortul din perspectiva medicală şi tipurile acestuia

Avortul este întreruperea accidentală sau provocată a sarcinii înainte ca fătul să poată trăi
în afara organismului matern. Din punct de vedere medical, avortul constituie o intervenţie
chirurgicală, care presupune expulzarea embrionului din cavitatea uterină şi poate fi realizată
prin diferite metode, şi anume:

 Metoda chiuretajului
 Avortul prin aspiraţie
 Histerotomia
 Avortul cu hormonul prostaglandine
 Avortul cu RU 486 (mifepristone)13

Dacă e să vorbim despre avort din perspectiva medicală atunci trebuie să evidenţiem că el
este de 2 tipuri şi anume: avortul chirurgical şi cel medicamentos.
Avortul medicamentos –reprezintă o metodă nechirurgicală de întrerupere a sarcinii
nedorite, recomandată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, ca fiind eficientă şi fără de
riscuri.   Avortul medicamentos este procedura prin care se folosesc pastile pentru întreruperea
sarcinii confirmate, şi se poate realiza într-o unitate medicală cât şi la domiciliu, considerându-se
una din cea mai eficientă formă de avort. Astfel eficacitatea acesteia constituie în mediu 95-98%
şi depinde de regimul corect de administrare a pastilelor, dar şi de termenul sarcinii. Înainte de
recurgerea femeii la avortul medicamentos, ea trebuie să ţină cont de complicaţiile, care pot
apărea, dar şi de restricţii. Nu pot folosi avortul medicamentos pentru întreruperea sarcinii
femeile cu:
 sarcina extrauterină sau suspiciune la ea;
 sterilet intrauterin (trebuie extras în prealabil);
 coagulopaţii sau cu terapie anticoagulantă;
 terapie cu preparate steroide;
 cu termenul de sarcină mai mare de 12 săptămâni.14
Un avort chirurgical intrerupe o sarcina prin eliminarea pe cale chirurgicală a conţinutului
uterului. Pentru efectuarea avortului chirurgical sunt utilizate diferite proceduri, în funcţie de
durata sarcinii. Înainte şi după avortul chirurgical sunt necesare în mod obligatoriu un examen
13
https://georgigy.wordpress.com/surse/avortul/ accesat la data de 13.11.2019
14
https://www.avort.md/avortul-medicamentos/accesat la data de 13.11.2019

7
fizic şi analize de laborator, informarea pacientei despre modul în care va decurge procedura,
instrucţiuni de auto-ingrijire, simptomele ulterioare avortului, care necesită intervenţia medicală
de urgenţă şi modalităţi de planning familial.15
În timpul dilatării forţate de cele mai dese ori are loc perforarea microscopică a muşchilor
cervicali şi ruperea pereţilor uterului, ocazional. În cazul tinerelor care au vârsta sub 17 ani riscul
deteriorării în urma avortului a cervixului este mai sporit, din cauza că el nu este dezvoltat pe
deplin şi complet. Deteriorarea cervixului la rândul lui are ca efect negativ incapacitatea lui de a
mai suporta o altă sarcină, ceia ce ca urmare duce la avort spontan ori la naştere prematură.
Deasemenea avortul sporeşte şi apariţia cancerului la sân cu aproximativ 30% aceasta la rându-i
provocând o schimbare hormonală bruscă, care afectează celulele sânului şi care poate într-un
final să ducă la apariţia cancerului. În urma efctuării unui avort creşte şi riscul apariţiei
cancerului de col uterin, la fel creşte şi riscul complicaţiilor pentru sarcinile viitoare şi anume
hemoragii în prima parte a sarcinii, poziţia anormală a copilului, greutăţi mici la naştere, avorturi
spontane, sarcini extrauterine, insuficienţă cervicală. Dar totuşi riscurile cele mai mari se
întâlnesc la femeile,care au avut un avort înainte de a împlini vârsta de 18 ani, dar şi la acelea
care avortează prima sarcină.16

4. Avortul din perspectiva religioasă şi motivele religioase de


condamnare a avortului de către biserică

http://www.sfatulmedicului.ro/Avortul/avortul-chirurgical accesat la data de 15.11.2019


15

Avortul fără riscuri recomandări pentru sistemele de sănătate în problem de srategie şi practică, Ediţia a II, ed
16

Europa 2009, p. 38

8
Viaţa este sfântă, pură şi inviolabilă, iar noi trebuie să o respectăm aşa cum Îl respectăm pe
Dumnezeu, Dătătorul de vieţi. Prin toată Biblia este clar că Dumnezeu ştie toate lucrurile, chiar
şi pe cele, care urmează să se întâmple, şi a ştiut asta din eternitate. El a cunoscut astfel pe
fiecare pesoană, fiecare viaţă – chiar înainte de concepere. Nu numai că Dumnezeu cunoaşte pe
fiecare individ înainte ca el să existe, dar El are un scop pentru fiecare dintre aceste vieţi.
Aceasta este exprimată clar în cartea Psalmilor. „Tu mi-ai întocmit rinichii, Tu m-ai ţesut în
pântecele mamei mele: Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale,
şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta! Trupul meu nu era ascuns de Tine, când am fost făcut
într-un loc tainic, ţesut în chip ciudat, ca în adâncimile Pământului. Când nu eram decât un plod
fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai
înainte de a fi fost vreuna din ele.” 17
Ştiinţa a făcut posibilă detectarea dizabilităţilor şi „anomaliilor” la un făt în dezvoltare
chiar de la stagiile primare. Unii susţin că unui făt cu o dizabilitate evidentă nu i se poate da
niciodată o viaţă întreagă, iar lucrul cel mai bun şi rezonabil ar fi să oprească sarcina.
„Cel ce m-a făcut pe mine în pântecele mamei mele, nu l-a făcut şi pe el? Oare nu ne-a
întocmit acelaşi Dumnezeu în pântecele mamei?”18
„Vai de cine zice tatălui său: „Pentru ce m-ai născut?”, şi mamei sale: „Pentru ce m-ai
făcut?”  Aşa vorbeşte Domnul, Sfântul lui Israel şi Făcătorul său: „Vrea cineva să Mă întrebe
asupra viitorului, să-Mi poruncească pentru copiii Mei şi pentru lucrarea mâinilor Mele? Eu
am făcut pământul şi am făcut pe om pe el; Eu cu mâinile Mele am întins cerurile şi am aşezat
toată oştirea lor.” 19
Potrivit Bisericii Ortodoxe avortul este unul dintre cele 10 păcate stipulate în Decalog, în
cele zece porunci ,,Să nu ucizi’’. Normele canonice sunt destul de dure cu cei care sunt implicaţi
în astfel de fărădelegi, reglementând o perioadă de pocăinţă şi de îndepărtare de la împărtăşanie
timp de zece ani, iar cei care comit repetat acest păcat nu sunt admişi la împărtăşanie decât pe
patul de moarte.
Astfel biserica nu poate accepta avortul chiar dacă acesta este efectuat în mod legal,
aceasta considerându-l omor şi condamnându-l. Însă există şi cazuri speciale ,, Decizia însă o ia
omul, nu biserica. De altfel nu suntem în drept sa dictăm doar să sfătuim, să îndemnăm. Decizia
aparţine fiecărui suflet, fiecărei familii în parte’’a menţionat părintele Octavian. Deasemenea
preotul a mai menţionat că o viaţă nu trebuie să curme alte vieţi ,, Întradevăr avortul este

17
https://www.biblegateway.com/passage/search=Psalmii+139%3A13-16&version=NTLR accesat la data de
15.11.2019
18
https://www.biblegateway.com/passage/search=Iov+31%3A15&version=RMNN accesat la data de 24.11.2019
19
https://biblehub.com/rom/isaiah/45.htm accesat la data de 24.11.2019

9
oarecum o crimă. Mare mi-i mirarea de ce statul apără drepturile omului , dar nu-i pedepsește
pe cei care îi încalcă. Fătul este şi el o viaţă, dar cine apără drepturile lui ? Omul are dreptul de
a decide, dar nu de a omorî’’ 20
Astfel biserica interzice avortul sub orice formă, considerându-l un păcat, fiindcă viaţa este
dată de Dumnezeu şi poate fi luată tot doar de către El, şi cel care încearca să recurgă la el îşi
asumă rolul de Dumnezeu.
Calendarul Bisericii Răsăritene cunoaşte patru sărbători, care prăznuiesc nu doar naşterea,
ci chiar zămislirea unora dintre sfinţi. Bunăvestirea este însăşi sărbătoarea conceperii
Mântuitorului în pântecele Maicii Domnului. Pentru a intra în istorie, Fiul lui Dumnezeu Însuşi
se supune unei legi, a firii, întrupându-se în sânul feciorelnic al Mariei, cu nouă luni înainte de
naşterea Sa. Aşadar, orice prunc, chiar şi numai de o zi, odată conceput în trupul mamei, are în el
un suflet sau, după cuvântul Scripturii, „duh de viaţă”. Căci ceea ce s-a petrecut în paradisul
dintâi, mai precis, în ziua a şasea a creaţiei, când Dumnezeu a făcut pe om, se petrece şi în trupul
femeii mame. Chiar umbletul Domnului Dumnezeu, care se primbla în adierea serii în grădina
raiului, poate fi pentru noi o imagine, care să ne arate, într-un mod tainic, felul în care ia fiinţă
sufletul copilului în sânul matern. Adresându-se propriilor ei copii, mama Macabeilor se exprimă
astfel: „Nu ştiu cum v-aţi zămislit în pântecele meu şi nu v-am dat eu duh şi viaţă şi închipuirea
fiecăruia nu eu am întocmit-o” (II Macabei VII, 22). Existenţa, în sânul mamei, a unei „suflări
de viaţă”, din ceasul conceperii, datorită unei intervenţii divine creatoare, este pentru gândirea
ortodoxă un adevăr absolut.
De aceea şi orice atentat asupra fătului odată conceput este un atentat asupra unui om
întreg, format din suflet şi trup. Sfântul Grigorie de Nyssa, făcând o comparaţie cu bobul de
grâu, care cuprinde în sine toată specia plantei respective, spune că „nu e drept a zice nici că
sufletul e înaintea trupului şi nici că trupul e fără suflet, ci amândouă au unic început întemeiat
după raţiunea lui cea mai înaltă, în voia primă a lui Dumnezeu”.21
Biserica Ortodoxă, pornind de la adevărul întrupării, înţelege că naşterea unui prunc este o
taină a colaborarii lui Dumnezeu cu părinţii. În acelaşi timp, însă, ştie că numeroase date ale
observaţiei noastre curente, corecte şi oneste, pot fi elemente de seamă, care să aducă un spor de
înţelegere la cunoaşterea acestei taine, întrucât se înscriu în ordinea descoperirii sau a revelaţiei
naturale. E vorba despre acele date care, înainte de a constrânge conştiinţa, într-un anumit fel,
constrânge raţiunea de a le constata şi accepta.

20
https://www.bibleinfo.com/ro/topics/cele-zece-porunci accesat la data de 24.11.2019
21
https://teologie.md/despre-pacatul-avortului/ accesat la data de 24.11.2019

10
5. Perspectiva legală a avortului
În Republica Moldova dreptul femeii la avort sigur este garantat de legislaţie. Orice femeie
mai în vîrstă de 16 ani are dreptul să întrerupă o sarcina la dorinţa ei până la 12 săptămîni.
Adolescentele, care nu au împlinită vârsta de 16 ani pentru a întrerupe cursul sarcinii au nevoie
de acordul părintelui sau al reprezentantului său legal. În ceia ce priveşte efectuarea avortului
după depăşirea termenului de 12 săptămâni şi până la 21 săptămâni există o listă de indicaţii
medicale şi sociale ale Ministerului Sănătăţii, în baza cărora poate fi obţinută permisiunea
pentru efectuarea avortului tardiv.
Efectuarea avortul legal până la împlinirea termenului de 12 săptămâni, la solicitarea
femeii în Uniunea Sovietică a fost legalizat în anul 1995. Cu câteva modificări şi suplimentări
norma legală respectivă a rămas în vigoare, fără ai fi aduse schimbări esenţiale.22

22
https://www.avort.md/cadrul-legal accesat la data de 24.11.2019

11
Pentru asigurarea dreptului femeii la sănătatea reproducerii, dar şi acordării serviciilor
calitative şi accesibile pentru întreruperea electivă a cursului sarcinii au fost aprobate şi sunt în
vigoare următoarele documente legislative şi normative:
Legea Nr. 138 din 15.06.2012 privind sănătatea reproducerii (publicat la data de
28.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 205-2017 art Nr :673, în vigoare din 28.10.2012) în art. (3)
prevede ocrotirea sănătăţii reproducerii, iar în lit. (d) al prezentului articol este stipulat avortul în
siguranţă. Prin intermediul art.5 al acestei legi statul asigură sănătatea reproducerii la barbate şi
femei:
1) fiecărei femei-accesul la metode sigure de întrerupere a cursului sarcinii, în
corespundere cu actele normative ale Ministerului Sănătăţii Muncii şi Protecţiei
Sociale.
2) perfecţionarea aistenţei medico-genetice a populaţiei şi implementarea noilor
tehnologii de diagnostic prenatal pentru a preveni şi a diminua nivelul de malformaţii
congenitale, iar în cazul depistării lor în timpul sarcinii, femeii gravide i se asigură
gratuit posibilitatea de a întrerupe cursul sarcinii.
La baza realizării drepturilor la reproducere stau următoarele principia, care sunt
reglementate expresîn art. 8 al legii:
a) realizarea acestor drepturi conform voinţei şi intereselor persoanei, fără a leza
drepturile, libertăţile, şi interesele legitime ale ltor persoane;
b) neamestecul statului în realizarea dreptului la luarea liberă a deciziilor în privinţa
naşterii copiilor;
c) integritatea vieţii private şi a secretului familial;
d) confidenţialitatea în chestiuni ce ţin de ocrotirea sănătăţii reproducerii;
e) accesibilitatea asistenţei medicale în domeniul ocrotirii sănătăţii reproducerii;
f) asigurarea volumului garantat de servicii privind ocrotirea sănătăţii reproducerii şi
planificarea familială, precum şi a calităţii şi accesibilităţii acestora;
g) respectarea cerinţelor profesionale speciale şi a standardelor în efectuarea
intervenţiilor medicale în domeniul ocrotirii sănătăţii reproducerii;
h) susţinerea din partea statului a familiilor, care au copii în conformitate cu
legislaţia în vigoare.23
Standardele pentru efectuarea întreruperii sarcinii în condiţii de siguranţă au fost aprobate
de Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova prin ordinul nr. 482 din 14 iunie 2001.24
23
Legea Nr. 138 din 15.06.2012 privind sănătatea reproducerii (publicat la data de 28.09.2012 în Monitorul Oficial
Nr. 205-2017 art Nr :673, în vigoare din 28.10.2012
24
http://old2.ms.gov.md/sites/default/files/legislatie/ordinul nr. 482 din 4.06.11.pdf accesat la data de 24.11.2019

12
În ceia ce priveşte întreruperea cursuluiu sarcinii avem şi regulamentul pentru
efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii, care constituie un document oficial ce
stabileşte cadrul normativ de activitate a instituţiilor medicale privind prestarea serviciilor de
întrerupere voluntară a cursului sarcinii.25
Un alt act normativ este cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului (MO al
RM, 2005 NR. 176-181 art. 867) este Legea nr. 263-XVI din 27 octombrie 2005, care în art. 9
prevede:
(1) pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind
asigurarea sănătăţii reproducerii.
(2) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri.
(3) Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare unei vieţi sexuale
normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare.
(4) Dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina prezintă un factor de risc
major şi imediat pentru viaţa mamei.26
Legea nr. 185-XV din 24 mai 2001 cu privire la ocrotirea sănătăţii reproductive şi
planificarea familială (MO al RM 2001, nr. 90-91, art. 697) în art. 5 reglementează dreptul la
luarea libeă a deciziei referitoare la reproducere:
(1) Orice persoana are dreptul de a lua liber decizia referitoare la numarul copiilor şi la
timpul naşterii lor în căsătorie sau în afara căsătoriei.
(2) Statul garantează neamestecul său în realizarea de către cetăţeni a dreptului la luarea
liberă a deciziei referitoare la reproducere.
În art. 6 este stipulat dreptul la informaţie asupra sănătăţii sale reproductive şi planificarii
familiale, astfel orice persoană are dreptul la o informaţie completă şi veridică asupra stării
sănătăţii sale reproductive şi planificării familiale, pe care o oferă instituţiile medicale de stat şi
nestatale, care dispun de licenţă pentru un astfel de gen de activitate, în limitele competenţelor
lor.
Dreptul la beneficierea de servicii de ocrotire a sănătaţii reproductive şi de planificare
familială este prevăzut expres în art. 7
(1) Orice persoana este în drept să beneficieze de servicii de ocrotire a sănătăţii reproductive
şi de planificare familială;

Ordin nr. 647 din 21.09.2010, publicat: 10.12.210 în MO Nr. 241-246 art NR. 948
25

Lege nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului, publicat: 30.12.2005 în MO
26

Nr. 176-181art. Nr. 867, în vigoare 30.06.2006

13
(2) Serviciile de ocrotire a sănătătii reproductive şi de planificare familială se prestează de
instituţiile de stat şi nestatale de ocrotire a sănătăţii, de învăţământ şi de asistenţă socială
în modul stabilit de legislaţia în vigoare.27
În Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (MO al RM, 1995 nr. 34
art. 373) în articolul 32 este prevăzută întreruperea voluntară a cursului sarcinii prin care:
(1) Femeilor li se acordă dreptul să-şi hotărască personal problema maternităţii
(2) Operaţia de întrerupere a cursului sarcinii poate fi efectuată pînă la sfârşitul primelor
12 săptămîni de sarcină în instituţii medico-sanitare publice şi private.
(3) Modul de efectuare a acestei operaţii după primele 12 săptămâni de sarcină este
stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În Republica Moldova există un cadru normativ bogat, care reglementează întreruperea
cursului sarcinii, însă cu toate acestea în prezent continuă să fie comise un număr mare de
avorturi ilegale (efectuarea avortului după depăşirea termenului de 12 săptămâni, efectuarea
avortului în afara instituţiilor medicale, în condiţii antisanitare, de persoane, care nu sunt
specializate în acest domeniu), care au un impact negativ asupra mediului economic, social, dar
şi demografic.28

6. Caracteristica avortului din perspective socială

În prezent avortul reprezintă o problemă complexă, care generează diverse abordări cu


puternice rezonanţe în cadrul societăţii producând tensiune în funcţie de dimensiunea
fenomenului, contextul social şi politic, precum şi în dependenţă de argumentele răspândite în
societate privind legalitatea, moralitatea şi necesitatea întreruperii cursului sarcinii.
Dacă e să luam în consideraţie datele satistice din ultima perioadă referitoare la
întreruperea cursului sarcinii constatăm că acesta reprezintă un fenomen îngrijorător pe care îl
întâlnim atât ca o soluţie contraceptivă eficace, dar şi ca alegere raţională pentru a evita
întreruperea unei cariere de succes, a autonomiei personale, a maternităţii sau responsabilităţii
27
Legea nr. 185-XV din 24 mai 2001 cu privire la ocrotirea sănătăţii reproductive şi planificarea familial publicat:
02.08.2001 în MO Nr. 90-91 art. Nr. 697
28
Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 publicat: 23.07.2010 în MO al RM, Nr. 126-128 art
Nr.48

14
creşterii copiilor, iar uneori chiar ca alegere indiscutabilă, dacă copiii ce urmează a se naşte ar
prezenta riscul chiar şi minor al unor malformaţii sau diferite dizabilităţi, sau dacă ar avea alt sex
decât cel dorit, ori constituie o consecinţă a abuzurilor sexuale.
Totuşi consider că întreruperea cursului sarcinii reprezintă o problemă gravă pentru
societatea noastră. Dar cel mai grav este existenţa condiţiilor, care favorizează avortul şi anume:
în cazul naşterii unor copii cu malformaţii sau cu alte probleme de sănătate ca soluţie pentru
unele mame, ale acestor nou-născuţi este abandonarea în maternităţi, şi în acest caz avortul este
privit ca o soluţie pentru a evita respectivele urmări, de asemenea dezinteresul, iresponsabilitatea
parentală, dispreţul, lipsa de afecţiune şi grijă faţă de copii şi în special faţă de cei cu diverse
anomalii nu întotdeauna ereditare, dar constituie consecinţe ale unor mutaţii genetice (Treacher-
Collins), a copiilor cu Sindromul Down sau alte forme de trisomie, ineficienţa schimbării
mentalităţii oamenilor, dar şi a instituţiilor politice şi sociale. Astfel societate a început să
reacţioneze prin intermediul instituţiilor specializate pentru a lua toate măsurile necesare
prevenirii, dar şi micşorării numărului de avorturi care se efectuează în ţara noastră.29
Anume aceste cauze, care crează condiţii optime pentru întreruperea sarcinii au contribuit
în ultimii ani la dezvoltarea unor domenii precum este cel al eticii grijii medicale. Deasemenea
au fost create şi dezvoltate noi specializări medicale, dedicate terapiei şi grijii faţă de cei cu
diferite dizabilităţi şi incapacităţi, ceia ce contribuie la revizuiri teoretice şi conceptuale
referitoare la raportul dintre ideia întreruperii voluntare a sarcinii cu cea a suferinţei fizice şi
morale, al bioticii (investigarea posibilităţilor tehnice dar şi morale, de a îmbunătăţi produsul
concepţiunii sau de a interveni selictiv sau eugenic asupra produselor de concepţie) al eticii
resposabilităţii parentale (punerea în discuţie a drepturilor şi responsabilităţilor biologice
parentale asupra copiilor) al eticii reproductive sau eticii populaţiei (punerea în discuţie atât
adreptului cât şi a obligaţiei de a procrea). Totodată în cadrul acestor teorii se reevaluează
temeiurile care justifică decizia pro avort (anomaliile genetice sau alte forme de dizabilităţi,
abuzuri sexuale, doctrina dublului efect) cât şi a celor care justifica ideea contra avort
(sacralitatea vieţii, importanţa maternităţii).30

29
https://biblioteca.regielive.ro/proiecte/sociologie/avortul-o-abordare-din-perspectiva-sociologica accesat la data de
29.11.2019
30
https://biblioteca.regielive.ro/proiecte/sociologie/avortul-o-abordare-din-perspectiva-sociologica accesat la data de
29.11.2019

15
Concluzie
În concluzie putem menţiona că avortul a reprezentat dintotdeana o problemă acută în
cadrul societăţii noastre fiind privită din mai multe perspective. Astfel unii consideră avortul ca
fiind un păcat, iar alţii ca o soluţie pentru a evita întreruperea unei cariere de succes, a
autonomiei personale, a maternităţii sau responsabilităţii creşterii copiilor.
Dacă e să ne referim la avort din perspectiva medicală atunci putem menţiona că el se
permite doar până în a 12 săptămână de sarcină, şi în cazuri excepţionale poate fi întrerupt cursul
sarcinii şi după acest termen (în cazul în care fătul suferă de dizabilităţi sau când fătul pune în

16
pericol viaţa mamei). Întreruperea cursului sarcinii după depăşirea termenului de 12 săptămâni,
în afara instituţiilor medicale, de către persoane care nu sunt specializate în acest domeniu se
consideră a fi comis în mod ilegal şi cade sub incidenţa art. 159 CP al RM.
Din punct de vedere religios avortul este privit de către biserica catolică şi cea ortodoxă ca
un păcat şi este interzis, fiindcă biserica şi reprezentanţii acesteia consideră că cel care face
avortul sau împinge o altă persoană să-l facă îşi asumă rolul de Dumnezeu. Prin urmare cel care
încearcă să-şi asume rolul de Dumnezeu va fi pedepsit caatare.
Un rol deosebit de important în ceia ce priveşte problema avortului îi revine cadrului
normativ, care în Republica Moldova este foarte bine dezvoltat. Există o gamă bogată de legi şi
ordine care reglemetează modalitatea de efectuare, consecinţele, cazurile şi locurile de efectuare
a acestuia. În prezent punându-se un accent sporit pe activitatea instituţiilor specializate pentru a
lua toate măsurile necesare prevenirii, dar şi micşorării numărului de avorturi, care se efectuează
în ţara noastră.
Societatea contemporană priveşte avortul atât ca un fenomen pozitiv cât şi ca unul negativ.
unii oameni fiind de acord cu efectuarea acestuia alţii condamnându-l.Eu consider ca avortul
constituie un fenomen negativ pentru societatea noastră, fiindcă şi aşa trăim într-o societate
bolnăvicioasă, iar numărul sporit de astfel de fapte duce ţii mai mult la otrăvirea societăţii în care
trăim. În această ordine de idei eu cred că ar fi benefic să prevenim şi să micşoram cazurile de
comitere a acestuia, şi de aceia trebuie să educam populţia în aşa fel în cât ei să aibă o atitudine
mai responsabilă faţă de viaţa celui, care este în procesul de concepere.
Îndemn pe fiecare dintre noi să fim mai responsabili şi mai receptivi fiindcă într-o lume în
care poţi fi orice, fiin mai bun, ajută la reducerea numărului de astfel de cazuri.

Bibliografie
I Acte normative
1. Legea nr. 185-XV din 24 mai 2001 cu privire la ocrotirea sănătăţii reproductive şi
planificarea familial publicat: 02.08.2001 în MO Nr. 90-91 art. Nr. 697
2. Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 publicat: 23.07.2010 în MO al
RM, Nr. 126-128 art Nr.48
3. Legea Nr. 138 din 15.06.2012 privind sănătatea reproducerii (publicat la data de
28.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 205-2017 art Nr :673, în vigoare din 28.10.2012
4. Ordin nr. 647 din 21.09.2010, publicat: 10.12.210 în MO Nr. 241-246 art NR. 948

17
5. Lege nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului,
publicat: 30.12.2005 în MO Nr. 176-181art. Nr. 867, în vigoare 30.06.2006
6. Regulamentul privind efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii, aprobat prin
Ordinul Ministrului Sănătăţii cu privire la efectuarea întreruperii voluntare a cursului
sarcinii în condiţii de siguranţă, nr.647 din 21.09.2010 în M O al Republicii Moldova,
2010
7. Avortul fără riscuri recomandări pentru sistemele de sănătate în probleme de srategie şi
practică, Ediţia a II, ed Europa
II Manuale, monografii şi cursuri
8. Ander Z., Bilegan I. ş.a. Medicina legală. Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică, 1966.
9. Vieru-Socaciu R., Perju-Dumbrava D., Avram M.A. Medicina legală. Cluj-Napoca: S.C.
Risoprint S.R.L., 1997
10. Drugescu N, Medicina Legală. Curs pentru studenţi Bucureşti: PRINTECH, 2001.
11. Revista Naţională de drept Nr. 4-6, 2018CZU: 343.621 influenţa curentelor religioase asupra
incriminării avortului p. 38
Surse web
12. https://ro.wikipedia.org/wiki/Avort accesat la data de 09.11.2019
13. https://www.zdg.md/editia-print/social/biserica-catolica-despre-avort-divort-si-venituri
accesat la data de 09.11.2019
14. https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/video-soarta-liceului-prometeu-prim-pe-seama-
unui-concurs-trucat/comment-page-1#comment accesat la data de 09.11.2019
15. https://www.descopera.org/intre-mama-si-copil-avortul accesat la data de 09.11.2019
16. https://www.emag.ro/despre-avort-motive-traume-consecinte-aga978-606-8654-07-
2/pd/DFMJWMBBM/ accesat la data de 09.11.2019
17. https://georgigy.wordpress.com/surse/avortul accesat la data de 13.11.2019
18. https://www.avort.md/avortul-medicamentos/ accesat la data de 13.11.2019
19. http://www.sfatulmedicului.ro/Avortul/avortul-chirurgical accesat la data de 15.11.2019
20. https://www.biblegateway.com/passage/search=Psalmii+139%3A1316&version=NTLR
accesat la data de 24.11.2019
21. https://www.biblegateway.com/passage/search=Iov+31%3A15&version=RMNN ccesat la
data de 24.11.2019
22. https://biblehub.com/rom/isaiah/45.htm accesat la data de 24.11.2019
23. https://www.bibleinfo.com/ro/topics/cele-zece-porunci accesat la data de 24.11.2019

18
24. https://sputnik.md/radio_podcasturi/20181116/23064992/Ce-spune-Biserica-Ortodox-din-
Moldova-despre-avort.html accesat la data de 24.11.2019
25. https://teologie.md/despre-pacatul-avortului/ accesat la data de 24.11.2019
26. https://www.avort.md/cadrul-legal accesat la data de 24.11.2019
27. http://old2.ms.gov.md/sites/default/files/legislatie/ordinul_nr._482_din_14.06.11.pdf
accesat la data de 29.11.2019
28. https://biblioteca.regielive.ro/proiecte/sociologie/avortul-o-abordare-din-perspectiva-
sociologica accesat la data de 29.11.2019

19

S-ar putea să vă placă și