Sunteți pe pagina 1din 5

Data ………………………… NUME ……………………………………

PRENUME ………………………………
CLASA …………………

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ

UI. POVEȘTILE PĂMÂNTULUI


DISCIPLNA: LIMBA ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ

Citește cu atenție textul următor:


PRIETENII
(poveste cu tâlc)

Trăia odată, în vremuri demult apuse, într-o pădure verde și bogată, un iepuraș. Avea mulți prieteni și
se mândrea tare mult cu lucrul ăsta.
Într-o zi, iepurașul auzi lătratul puternic al unor câini sălbatici care îi luaseră urma. Se înspăimântă
foarte tare și decise să le ceară ajutorul prietenilor săi. Fugi la cerb și îi spuse:
- Dragul meu prieten, câțiva câini sălbatici mă fugăresc. Îi poți tu repezi cu coarnele tale?
Cerbul îi răspunse:
- Este adevărat că aș putea face asta, dar acum sunt ocupat. De ce nu îi ceri ajutorul ursului?
Iepurașul alergă și mai înfricosat la urs:
- Dragul și puternicul meu prieten, te rog, ajută-mă! Pe urmele mele se află niște câini fioroși. Te rog,
alungă-i!
Ursul îi răspunse:
- Îmi pare rău, dar sunt oboist și flămând. Trebuie să găsesc neapărat ceva de mâncare. Roag-o pe
maimuță să te ajute.
Bietul iepuraș alerga asa de la un prieten la altul, dar nici maimuța, nici elefantul, nici zebra nu-l
ajutară. Într-un final, el înțelese că trebuie să găsească singur o cale de scăpare. Trase adânc aer în piept și
uitându-se în jur, văzu un tufiș. Se ascunse în spatele lui, se lungi la pământ și stătu fără suflare, cu inima
bătându-i să-i sară din piept, până trecură câinii.

1. Răspunde la întrebări:
a) Unde trăia iepurașul?

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
b) Cu ce se mândrea el?
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

c) Formulează o întrebare pentru următorul răspuns :


Iepurașul a scăpat de câini, ascunzându-se în spatele unui tufiș.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Consideri că iepurașul a greșit cerând ajutor prietenilor săi ? Scrie un argument pentru DA si un
argument pentru NU.

a)DA, pentru că
……………………………………………………………………………………………………

b) NU, pentru că
……………………………………………………………………………………………………

c) Din acest text am învățat


……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

3. Transcrie un fragment din textul citit. Completează jurnalul.

Fragmentul ales Impresii


Am ales acest fragment pentru că
………………………………………………………
..
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………………………
Mi-a plăcut /m-a impresionat
………………………………………………………
………. ……………………………………………..
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………….
………………………………………………………
Desen după fragmentul ales:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

4. Formează propoziții cu cuvintele: mierloi, poznă, hărăzit

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
5.Realizează un desen prin care să o reprezinți pe Domnița cu nasul în carte. Scrie:

a) cel puțin un lucru aflat despre ea după citirea ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

b)ce nu ți-a plăcut la domnită?

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

c) o întrebare pe care ai vrea să i-o adresezi domniței

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ........................................................


DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
CLASA a –III-a
ÎNVĂȚĂTOR.: ............................................
DATA: ................................................
NUMĂR DE ELEVI EVALUAŢI: ..............

COMPETENŢE SPECIFICE

1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare
familiare
1.4 Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje în context familiare
3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare
3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia

ITEMI
1. Citeşte textul si răspunde la întrebări
2. Completează enunțurile, aducând argumente pe baza informațiilor din textul dat
3. Transcrie un fragment la alegere și completează jurnalul
4. Formulează enunțuri cu cuvinte date
5. Realizează desenul și completează cerințele
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ :

Item FOARTE BINE BINE SUFICIENT


1. Raspunde coect la întrebari Răspunde coect la 2 intrebări Raspunde coect la o intrebare a
a,b,c. a,b.
2. Completează corect a,b,c. Completează corect a,b. Completează corect a.
3. Transcrie corect fragmentul Transcrie corect fragmentul Transcrie fragmentul ales cu
ales și completează corect ales și completează o impresie greșeli (2-3) nu completează
jurnalul . și desenul. nicio impresie, dar realizează
desenul .
4. Formează corect toate Formează corect 2 propoziții. Formează corect o propoziție.
propozițiile.
5. Realizează desenul și rezolvă Realizează desenul și rezolvă Realizează desenul și rezolvă o
cerințele a,b,c. cerințele a,b. cerință a.

MATRICEA DE SPECIFICAŢII

Niveluri
taxonomice
cunoaștere înțelegere aplicare analiză sinteză
Competenţe
specifice
1.2 Item 4 Item 4 Item 4
1.4 Item 2 abc Item 2 abc Item 2 abc
3.1 Item 1 abc Item 1 abc
3.3 Item 3 abc Item 3 abc Item 3 abc Item 3 ab
Item 5 abc Item 5 abc Item 5 abc

BAREM DE APRECIERE

CALIFICATIV
Număr de itemi și nivelul rezolvării (corect/incorect, integral/parțial)
Rezolvă integral și correct 4-5 itemi sau partial corect 1-2 itemi Foarte bine
Rezolvă integral și correct 3 itemi; incorect 1 item/ parţial 2 itemi. Bine
Rezolvă integral și correct 2 itemi; parţial 2 itemi/ incorect 2 itemi. Suficient
Rezolvă integral și correct 1 itemi; parţial 2 itemi/ incorrect 4 itemi Insuficient

APRECIEREA ÎN CALIFICATIVE

FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT

S-ar putea să vă placă și