Sunteți pe pagina 1din 1

Modulul 3 Calitatea produselor și a serviciilor

Prof. Cîrlan Mihaela

Organisme de standardizare
Activitatea de standardizare este realizată prin intermediul unor organisme de standardizare
înființate la nivel național, european și internațional.
Nivel Organisme de standardizare Denumirea documentului
Național ASRO – Asociația de Standardizare din România Standard Român SR SR-S
European CEN – Comitetul European de Standardizare EN – Norma europeană
HD – Document armonizat
Internațional ISO - Organizația Internațională de Standardizare; Standard ISO
CCA – Comisia Codex Alimentarius;
IFAN – Federația Internațională pentru Aplicarea Norme Codex
Standardelor
Asociația de Standardizare din România (ASRO) are următoarele atribuții:
- Stabilirea principiilor și metodologiei standardizării naționale;
- Elaborarea și implementarea programului de standardizare națională;
- Elaborarea și aplicarea standardelor naționale;
- acordarea dreptului de utilizare a mărcilor de conformitate cu standardele naționale;
- editarea, publicarea și difuzarea standardelor naționale;
- adoptarea standardelor europene și internaționale ca standarde naționale;
- reprezentarea României în cadrul organismelor europene și internaționale de standardizare.
Principiile urmărite prin activitatea de standardizare desfășurată la nivel național sunt:
o Îmbunătățirea calității vieții;
o Economisirea de materiale, energie și efort uman;
o Protecția vieții, sănătății, securității persoanelor și a mediului înconjurător;
o Apărarea intereselor consumatorilor;
o Protecția consumatorilor, printr-un nivel de corespunzător al calității mărfurilor;
o Recunoașterea internațională a produselor și serviciilor românești;
o Reprezentarea intereselor naționale în activitățile de standardizare internaționale și europene;
o Înlăturarea barierelor tehnice din calea comerțului internațional.
Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO) cuprinde organismele naționale de standardizare
din peste 150 de țări.
-dezvoltarea standardizării la nivel mondial pentru a ușura schimburile de produse și servicii
Obiectivul
-dezvoltarea cooperării în domeniul activităților intelectuale, științifice, tehnice și economice
ISO:

Principalele activități desfășurate de Organizația Internațională pentru Standardizare sunt:


- organizarea coordonării și unificarea standardelor naționale;
- elaborarea de standarde internaționale;
- organizarea schimbului de informații între țări privind activitatea de standardizare;
- cooperarea cu alte organizații internaționale în domeniul elaborării standardelor.

Etape parcurse pentru elaborarea unui standard ISO sunt:

Formularea și Elaborarea Inregistrarea Aprobarea Publicarea


aprobarea proiectului de la secretariatul standardului standardului în
propunerii standard general; prin vot; catalogul ISO

Bibliografie: 1. Dorin V. B., Manole M. , Brumar C., Negoianu N. – Modul: Calitatea produselor
și serviciilor, clasa a IX a, Editura CD Press, București, 2018;
2. Diaconescu I., Bazele merceologiei, Editura Uranus, București, 2002.

S-ar putea să vă placă și