Sunteți pe pagina 1din 6

PROCEDURA DE FURNIZARE A SERVICIILOR DE FORMARE

PROFESIONALA
ACTIVITATEA 6
\

PROCEDURA DE FURNIZARE A SERVICIILOR DE FORMARE


PROFESIONALA

ACCES
Beneficiarii pot intra in etapa de formare profesionala numai ca urmare a
marcarii unei optiuni privind cursul de calificare dorit in planul de dezvoltare
profesionala de catre grupul tinta si a completarii planului individual de
actiune de expertii de consiliere si orientare in munca, cu conditia ca fiecare
dintre acesti beneficiari sa aiba un nivel de educatie conform cerintelor
cursurilor de formare desfasurate in cadrul proiectului.
OBIECTIVELE FORMARII
 Initierea, calificarea/recalificarea, perfectionarea membrilor grupului tinta in
vederea dobandirii acelor competenţe generale si flexibile care sa permita o
facila adaptabilitate si mobilitate pe o piata a muncii moderna, flexibila si
inclusiva;
 Acordarea posibilitatii membrilor grupului tinta de a deveni activi pe piata
muncii sau de a se reintegra pe piata muncii.

ORGANIZARE SI ETAPE
In vederea derularii acestei activitati in cadrul proiectului, se va avea in vedere
parcurgerea urmatoarelor etape:

1. Stabilirea meseriilor pentru care se vor organiza programe de formare profesionala


pentru fiecare judet implicat, in functie de cerintele, abilitatile si competentele grupului tinta

2. Identificarea participantilor pentru fiecare program de formare profesionala


Grupul tinta avut in vedere, 100 persoane aflate in cautarea unui loc de munca, 60
persoane inactive, 232 someri de lunga durata, 68 someri de lunga durata tineri 68, care
va fi implicat in derularea Activitatii 6 in cadrul proiectului, va fi organizat si structurat pe
programe de formare profesionala, inclusiv in functie de recomandarile primite din partea
expertilor de consiliere si orientare in munca.

3. Asigurarea suportului logistic, tehnologic si administrativ si a materialelor


programului de formare
Partenerul responsabil de furnizarea cursurilor de formare profesionala va asigura
suportul logistic, tehnologic si administrativ necesar derularii in cele mai bune conditii a
fiecaruia dintre programele de formare profesionale avute in vedere (inclusiv sali cu dotare
corespunzatoare si materialele/instrumentele necesare, dupa caz).
De asemenea, Partenerul va asigura toate documentele/materialele necesare
participantilor la cursul de formare profesionala (suport de curs in format fizic/electronic,
teste etc.).
4. Alcatuirea grupelor in cadrul fiecarui program de formare profesionala

Avand in vedere:
 planurile de dezvoltare profesionala si planurile individuale de actiune completate,
care au avut in vedere printre alte aspecte si domeniul de experienta si interes
profesional, competentele transferabile, aptitudinile, capacitatile de invatare si
nivelul de intelegere al fiecarui participant in parte,
 identificarea participantilor pe fiecare program de formare in parte,
 domiciliul participantilor si identificarea localitatilor in care se va derula fiecare
program de formare in parte,

Partenerul va realiza structura grupelor de formare pentru fiecare program de


formare/localitate.
Intre Partener si fiecare participant se va incheia un contract avand ca obiect
participarea gratuita la cursul de formare profesionala, decontarea contravalorii
transportului in vederea participarii la programul de formare profesionala si acordarea
subventiei la absolvirea cursului de formare profesionala.
Numarul minim de participanti la un program de formare profesionala in vederea
alcatuirii unei grupe este de 14 persoane, iar numarul maxim este de 28 de persoane.
5. Monitorizarea si evaluarea programului de formare profesionala
Pe toata durata desfasurarii programelor de formare profesionala, expertul de
monitorizare si evaluare al proiectului, responsabilii tehnici de implementare, precum si
expertii cu atributii specifice vor monitoriza si evalua programele de formare profesionala,
in vederea verificarii respectarii cerintelor asumate, prin:
 observare directa – anuntata sau nu,
 observare indirecta,
 urmarirea foilor de prezenta,
 verificarea rezultatelor la testele de evaluare sustinute de participanti la finalul
acestuia,
 discutii cu participantii,
 discutii cu formatorii privind instrumentele folosite si a modului de
organizare/desfasurare a cursurilor.
Se va evalua desfasurarea programului de formare pe parcursul acestuia si
prezenta si evolutia participantilor in cadrul programului.
Pentru fiecare grupa de participanti aferenta unui curs de formare profesionala, se
va elabora un raport de evaluare a programului de formare profesionala.

6. Finalizarea programelor de formare profesionala si certificarea participantilor


Pentru fiecare program de formare profesionala, Partenerul va organiza evaluarea
finala in vederea certificarii participantilor.
Organizarea si desfasurarea examenului de absolvire a programelor de formare
profesionala, precum si modalitatile de eliberare, gestionare si arhivare a certificatelor de
absolvire cu recunoastere nationala se vor face conform Metodologiei certificarii formarii
profesionale a adultilor in vigoare la data sustinerii examenului.
La finalul programului de formare profesionala fiecarui participant care promoveaza
examenul de absolvire i se va elibera:
 certificatul de calificare profesionala sau certificatul de absolvire (dupa caz) cu
recunoastere nationala (CNFPA);
 suplimentul aferent certificatului de calificare profesionala / absolvire;
 diploma de participare eliberata in cadrul proiectului.
Participantii care nu se prezinta la examenul de absolvire sau nu il promoveaza,
primesc o adeverinta de participare la programul de formare profesionala, in baza careia
se pot inscrie, pentru sustinerea unui alt examen de absolvire, in aceleasi conditii.
In cazul in care partenerul nu mai organizeaza un nou examen de absolvire,
participantii pot solicita comisiei de autorizare sustinerea examenului de absolvire la un alt
furnizor de formare profesionala, pe baza adeverintei mentionate mai sus.

In situatia in care un participant abandoneaza, in mod voluntar,


programul de formare la care a fost inscris, nu va mai putea beneficia
de un alt serviciu si nu va putea reveni in nici o alta etapa in cadrul
proiectului.

INDICATORI

Denumire Valoare
1 Numarul somerilor de lunga durata participanti la programe integrate 300
2 Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la programe integrate, 150
din care: femei
3 Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la programe integrate, 75
din care: tineri
4 Număr de participanţi la instruire – acces pe piaţa muncii 460
5 Număr de participanţi la instruire, şomeri de lungă durată – acces pe 300
piaţa muncii
6 Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe 90
integrate certificaţi (%)
7 Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe 50
integrate certificaţi (%), din care: femei
8 Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe 25
integrate certificaţi (%), din care: tineri
9 Număr de participanţi la instruire certificaţi, şomeri de lungă durată – 270
acces pe piaţa muncii
10 Număr participanţi FSE - femei 230
11 Număr participanţi FSE – grupa de vârstă 15 – 24 ani 115

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE
Urmatoarele documente trebuie sa fie predate de catre partener:
1. Dosarele beneficiarilor, care trebuie sa contina:
- Copie act identitate – BI sau CI;
- Copie certificat de nastere;
- Copie certificat de casatorie (daca este cazul);
- Copie acte studii doveditoare (ultima institutie de invatamant absolvita);
- Adeverinta medicala;
2. Contractele incheiate intre participantii la curs si partener;
3. Liste de prezenta a participantilor la curs (conform orarului);
4. Centralizator de prezenta a participantilor la curs;
5. Liste de prezenta a formatorilor (conform orarului);
6. Decizii de exmatriculare, dupa caz si/sau decizie de constatare caz/cazuri de
abandon;
7. Catalog general curs;
8. Catalog proba scrisa;
9. Catalog proba orala;
10. Table de predare a lucrarilor/testelor;
11. Teste initiale, intermediare si finale, dupa caz;
12. Orar;
13. Copii certificate de calificare / absolvire (dupa caz) si suplimente;
14. Registru evidenta nominala;
15. Registru matricol general;
16. Borderou absolventi;
17. Proces verbal de desfasurare a examenului si anexe conform ANC;
18. Decizie de numire a comisiei de examinare;
19. Raport de evaluare a programului de formare profesionala, pentru fiecare grupa de
participanti;
20. Contracte de desfasurare a practicii (cu diferite societati);
21. Contracte privind asigurarea salilor de curs;
22. Fotografii;
23. Avizele comisiilor de autorizare competente pentru derularea cursurilor;
24. Suportul de curs si materialele/instrumentele utilizate in cadrul cursului;
25. Programa de formare profesionala;
26. Copii diplome de participare.

Toate documentele vor purta stampila “Solicitat rambursare FSE -


POSDRU/129/5.1/G/135001” si vor fi predate catre Beneficiar atat in format fizic, cat
si in format electronic.