Sunteți pe pagina 1din 23

Perioada : 3 săptămâni (S15 – S17) → 13.01.2020 – 31.01.

2020

Competen
Ziua ţe Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua,
2.2.; 2.3. data,meteo, agenda zilei, impresii; Dezvoltare emoţională şi socială a. manual, fişe de lucru
- exerciţii de identificare a unor reguli de b. conversaţia euristică,
comportament în relaţia cu ceilalţi, pe baza Relaţiile cu ceilalţi. Prietenia explicaţia, exerciţiul,
CLR discutării unor situaţii concrete din experienţa RAI, ciorchinele, jocul
2.1.; 4.3. elevilor; didactic
- discuţii despre prietenie; c. activitate frontală,
- exerciţii-joc de diferenţiere a comportamentelor individuală, pe grupe
Luni Observarea
facilitatoare/frenatoare care contribuie sau nu la
sistematică
AVAP iniţierea şi păstrarea unei prietenii: cooperare,
2.6. competiţie, compromise;
- joc de rol ,,Hobby”;
- completarea unor enunţuri lacunare cu cuvinte
potrivite;
- exerciţiu-joc: ,,Cine poate fi prietenul meu?”;
- exerciţiu-joc: ,,Îmi pot face prieteni printer colegii
de clasă pentru că …”
- desen ,,Prietenul meu / Prietena mea”
CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Textul narativ a. manual, fişe de lucru Evaluare după
1.1.; 1.2.; impusă de semnele de punctuaţie; b. conversaţia euristică, rezolvarea
2.3.; 3.1.; - formularea unor întrebări al căror răspuns se explozia stelară, sarcinilor de
3.2.; 4.1. găsește în text (Unde? Care? Cine? Cum? De ce? exerciţiul, cadranele, lucru
Ce? Când? Cu cine?); Text-suport: Gândiți, lucrați în
- explicarea cuvintelor noi şi introducerea acestora perechi, comunicați,
DP în enunţuri proprii; Iarna, după Mihail Sadoveanu jocul didactic
2.3 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere c. activitate frontală,
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un individuală, în perechi
AVAP detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”);
2.2.
- citirea textului pe roluri;
- formularea unor răspunsuri pe baza textului citit;
- explicarea folosirii anumitor semen de punctuaţie;
- transpunerea textului într-un desen
JOC: Găsește mesajul cheie:
În faţa copiilor, dar în aşa fel încât ei să nu poată

1
vedea, învățătorul scrie o propoziție cheie pe un
bileţel, împătură bileţelul în două şi îl introduce în
plic. Cere copiilor să scrie pe bileţelele lor o
propoziție, care cred că este mesajul cheie. După
două minute deschide plicul şi îi lasă să compare
(mesajul lor cu al dascălului). Se poate verifica
astfel ce anume din lecţie i-a impresionat şi ce le-a
scăpat.
- adunarea cardinalelor unor mulțimi care au același Adunarea repetată de termeni Observare
număr de elemente; egali a. manual, laptop, sistematică
- aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea videoproiector
unor probleme practice; Adaptarea viețuitoarelor la mediu b. conversaţia euristică,
- rezolvarea unor situații practice de aflare a unei explicaţia, exerciţiul,
sume de termeni egali; problematizarea,
MEM
1.5.; 3.1.; - compunere / rezolvare de probleme illustrate; observarea dirijată Aprecieri
- exemplificarea mediiilor de viaţă ale c. activitate frontală, globale şi
4.2.
vieţuitoarelor; individuală individuale
- numirea vieţuitoarelor specifice fiecărui mediu de
CLR
2.3.; 4.3. viaţă;
- vizionarea unui fragment dintr-un documentar
despre eschimoşi (9 minute);
https://www.youtube.com/watch?
v=MhQtVF6lDZY;
- discuţii despre eschimoşi

- audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a Interpretarea


duratelor, a intensităţilor și a înălţimii sunetelor
a. manual, laptop,
MM muzicale; asocierea acestora cu mişcări sugestive Nuanţe - tare/ încet/ mediu videoproiector
1.1.; 1.2.; ale braţelor
b. conversaţia euristică,
1.4.; 2.1. - mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi
explicaţia, exerciţiul, Observare
diferite ;
observarea dirijată sistematică
- exemplificarea tipurilor de nuanţe;
c. activitate frontală,
CLR - interpretarea melodiei ,,Ecoul”;
individuală, pe grupe
1.4. - audiţie ,,Rondo alla Turca”, de W. A. Mozart
https://www.youtube.com/watch?v=quxTnEEETbo;
- identificarea intensității sunetelor instrumentale

Marţi
- aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea Înmulțirea numerelor naturale a. manual, atlas zoologic
MEM unor probleme practice; / botanic
1.5.; 3.1.; - efectuarea de înmulțiri în concentrul 0 – 100, prin Despre viața plantelor și a b. conversaţia euristică, Evaluare după
4.1.; 4.2. adunări repetate sau utilizând proprietăți ale animalelor explicaţia, exerciţiul, rezolvarea
înmulțirii; problematizarea, sarcinilor de
CLR - rezolvarea unor situații practice de aflare a unei observarea dirijată, lucru
2.3.; 4.1. sume de termeni egali; proiectul
- observarea etapelor vieţii la plante / animale în c. activitate frontală,

2
imagini;
AVAP - exemplificarea mediilor de viaţă;
2.6. - numirea vieţuitoarelor specifice fiecărui mediu de
viaţă;
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor
și animalelor cu anumite caracteristici ale mediului individuală
în care trăiesc, în scopul recunoașterii adaptărilor la
mediu;
- realizarea unor dialoguri între puiul unui animal şi
mama lui;
- realizarea unui proiect, cu sprijin din partea
cadrului didactic

CLR - citirea textului, tip ştafetă, respectând intonaţia Povestirea orală a unui text a. manual, auxiliar, fişe Observarea
1.1.; 1.2.; corectă; b. conversaţia euristică, sistematică
2.3.; 3.1.; - relatarea după întrebările investigatorului perfect explozia stelară,
3.2.; 4.1. Text-suport: blazonul, exerciţiul,
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?
cadranele, RAI,
Cu ce?); Iarna, după Mihail Sadoveanu jocul didactic
DP - aranjarea unei suite de propoziţii, după ordinea c. activitate frontală,
2.1. logică de desfăşurare a evenimentelor; individuală, pe grupe Aprecieri
- identificarea numărului de fragmente; globale si
AVAP - stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date; individuale
2.6. - formulare de răspunsuri la întrebări date, pe baza
textului;
MM - povestirea orală a textului;
2.1. - recitirea textului ,,Vreau să trăiesc printer stele” –
povestirea orală a acestuia;
- explicarea unor semne de punctuaţie;
- completarea unui scurt text cu semnele de
2h punctuaţie potrivite;
- audierea povestirii ,,Moş Crăciun”, de Mihail
Sadoveanu;
- selectarea expresiilor despre iarnă;
- transcrierea unui fragment al textului ,,Iarna”,
respectând aşezarea corectă în pagina caietului;
- găsirea unor cuvinte cu înţeles asemănător unor
cuvinte date;
- alcătuirea unui scurt text despre o întâmplare trăită
de ei;
- interpretarea cântecului ,,Săniuţa”;
- joc Semaforul emoțiilor: selectarea din text a
unor cuvinte/expresii/enunțuri care sugerează sau

3
produc anumite emoții sau reacții, asocierea
acestora cu o anumită culoare și așezarea lor în
propriul semafor (care va avea 3 culori)
EFS - Pregătirea organismului pentru efort; Igienă şi protecţie individuală
1.1.; 1.4. - Exerciții și reguli pentru refacerea organismului - sala de sport
Apreciere
după efort; Igiena efortului-raportului - fluier
globală /
DP - corectari individuale , recomandari functional între activitate şi
individuală
1.2. repaus: odihnă activă

Miercuri - efectuarea de înmulțiri în concentrul 0 – 100, prin Înmulțirea când unul dintre a. manual, fişe de lucru, Temă de lucru
MEM adunări repetate sau utilizând proprietăți ale factori este 2 laptop, videoproiector în clasă:
1.5.; 1.6.; înmulțirii; b.conversaţia,explicaţia, - găsirea
3.1.; 4.2.; - transcrierea înmulţirii cu 2; Despre viața oamenilor demonstraţia,exerciţiul, produsului
5.1.; 5.2. - scrierea unor adunări repetate ca înmulţiri de doi jocul didactic, munca prin adunare
factori; independentă, repetată
CLR - aflarea produsului unor perechi de numere date; problematizarea
3.1. - rezolvare de probleme cu o singură operaţie; c.activitate frontală,
AVAP - exerciţii de tipul: dublul numerelor … este / activitate individuală
însumează …/ îndoitul numărului … este;
2.6.
- citirea rubricii ,,Ne informăm”;
DP
- exemplificarea etapelor vieţii umane;
2.3.
- realizarea unui album cu fotografii personale și ale
membrilor familiei, grupate pe mai multe criterii;
- audierea/vizionarea cântecului ,,Cântecul
familiei”
https://www.youtube.com/watch?v=unHFJ0LYSkI
- identificarea asemănărilor care există între desen
şi muzică;
- verbalizarea deosebirilor care există între cele
două forme de artă;
AVAP - exprimarea ideilor și trăirilor personale prin a.manual, laptop,
1.2.;2.2.; utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei printr- videoproiector,
Despre muzică
2.3. un desen inspirat de audierea ,,Zborul cărăbuşului”, creioane, foi albe
Observare
de R. Korsakov https://www.youtube.com/watch? Muzica, pasiunea mea b.conversaţia euristică,
sistematică
MM v=D5FdggwVtC4 brainstorming,
(legătura dintre muzică şi desen)
1.4. - exprimarea ideilor și trăirilor personale prin explicaţia, diagrama
Expunerea
utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei printr- Venn, exerciţiul, turul
lucrărilor
DP un desen inspirat de audiţia ,,Lacul lebedelor”, de P. galeriei
2.1. I . Ceaikovsky https://www.youtube.com/watch? c. activitate frontală,
v=hN7jgCcOvfw; activitate individuală
- compararea celor două desene – verbalizarea
emoţiilor pe care le-au simţit ascultând cele două
fragmente muzicale

LB. ENGLEZĂ
RELIGIE

4
Joi CLR - observarea detaliilor dintr-o imagine care Povestirea unor întâmplări a. manual, fişe
1.1.; 1.2.; reprezintă anotimpul iarna; observate b. conversaţia euristică, Autoevaluare
2.3.; 3.1.; - formulare de răspunsuri la întrebări date, pe baza explicaţia, observarea controlată
3.2.; 4.1. ilustraţiei suport; Reguli ale discursului oral dirijată, exerciţiul, RAI,
- povestirea unor întâmplări petrecute în anotimpul Pronunția clară și corectă jocul didactic, turul
DP iarna (la săniuş, la schi, la patina etc.); galeriei, ciorchinele
2.3. - discuţii despre anotimpul iarna (ce fac animalele c. activitate frontală, Expoziţie cu
în anotimpul rece, cum putem să ajutăm păsărelele, individuală, în perechi lucrările
MEM rolul zăpezii pentru culturile de toamnă etc.) realizate
3.2.; 4.2. - formulare de enunţuri enunţiative, interogative şi
exclamative despre iarnă;
AVAP - ,,Jocul semnelor de punctuaţie”;
2.6. - realizarea unor dialoguri între Zâna Iarnă şi o
plantă / animal;
- povestirea unor întâmplări cu suport vizual;
- realizarea portretului iernii folosind cuvinte,
forme şi culori
- exerciţii de citire a propoziţiilor care conţin Virgula a. manual, auxiliar Observare
CLR
semnul de punctuaţie, virgula; b. conversaţia euristică, sistematică
1.1.; 1.2.;
- identificarea situaţiilor în care folosim virgule; explicaţia, observarea
2.3.; 3.1.;
- citirea textului ,,La Sinaia” – identificarea şi Text-suport: dirijată, exerciţiul,
3.2.; 4.1.
explicarea semnelor de punctuaţie folosite; munca independentă
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text dat; Iarna, după Mihail Sadoveanu c. activitate frontală,
DP
- alcătuirea unor enunţuri în care să folosească individuală, în perechi
2.3.
virgula, în ambele situaţii: enumerare şi după un
cuvânt care exprimă o strigare;
- realizare de corespondenţe între enunţuri şi
MM
explicarea utilizării virgulei;
1.4.
- identificarea situaţiilor în care virgula nu este pusă
corespunzător, în enunţuri date;
Învăţăm prin joc – completarea unui rebus didactic
pe a cărui coloană A – B este cuvântul VIRGULA;
- audierea / vizionarea cântecului ,,În lumea
semnelor de punctuaţie”
https://www.youtube.com/watch?v=qbmJpuBRsXA
MEM - scrierea rezultatelor obţinute prin Înmulţirea când unul dintre a. manual, auxiliar Evaluare
1.5.; 1.6.; comparare, utilizând semnele <, >, = ; factori este 3 b.conversaţia,explicaţia, predictivă
3.1.; 4.2.; - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea demonstraţia,exerciţiul,
5.1.; 5.2. unor probleme practice; jocul didactic, munca
- efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100, prin Nevoile vieţuitoarelor pentru a independentă,
CLR adunări repetate sau utilizând proprietăţi ale supravieţui problematizarea
3.1. înmulţirii; c.activitate frontală,
- compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu activitate individuală
DP operaţii de acelaşi ordin sau de ordine diferite;
2.3. - transcrierea înmulţirii cu 3;
- crearea unor probleme după imagini /

5
desene / scheme / exerciţii / formule;
- citirea rubricii ,,Ne informăm”;
- exemplificarea nevoilor de bază ale vieţuitoarelor;
- verbalizarea asemănărilor şi deosebirilor între om,
plante şi animale;
- explicarea unor diferenţe între imagini date (de ex.
,,De ce copacul x are coroana mai bogată decât
copacul y”)

- identificarea instrumentelor muzicale ilustrate; a.manual, laptop,


- identificarea semnificației liniei, punctului, culorii videoproiector, bloc de
și formei în opere de artă; desen, acuarele, pensulă,
AVAP
- exerciţii de observare a liniilor folosite pentru creioane colorate/cerate,
1.2.;2.2.;
conturul instrumentelor muzicale ilustrate; carioci
2.3.
- numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Despre muzică b.conversaţia euristică, Observare
utilizate; observarea dirijată, sistematică
MM
- numirea instrumentului muzical preferat – Muzica, pasiunea mea explicaţia, munca
1.4.
descrierea acestuia; (instrumente muzicale) independentă Expunerea
- verbalizarea unui plan de lucru; c. activitate frontală, lucrărilor
DP
- pictarea / desenarea unui instrument muzical activitate individuală
2.1.
preferat;
- audierea/ vizionarea cântecului ,,Glasul
instrumentelor”
https://www.youtube.com/watch?v=sArOO3Zafsg
Vineri CLR - citirea poeziei, respectând semnele de punctuaţie; *Lectură a. fișă de lectură
1.1.; 1.2.; - oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce b.conversaţia euristică,
2.3.; 3.1.; este vorba în această poezie?”; Stupul lor, de Tudor Arghezi explicaţia, exerciţiul,
3.2.; 4.1. - identificarea autorului/ titlului/numărul de strofe şi harta poeziei, cadranele
de versuri; diamantul, jocul
DP - explicarea unor expresii din poezie (chenar de didactic, brainstorming
2.3. peruzele etc.); c.activitate frontală,
Evaluare după
- formulare de răspunsuri la întrebări date; individuală, pe grupe
rezolvarea
- realizare de corespondenţe între cuvinte cu înţeles
sarcinilor de
AVAP asemănător (sinonime);
lucru
2.6. - stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date;
- transcrierea unei strofe, respectând aşezarea
corectă în pagină;
- formulare de enunţuri cu cuvinte date;
- colorarea prisăcarului;
- găsirea unor însuşiri potrivite pentru cuvinte date;
- povestirea orală a poeziei

MEM - verificarea însuşirii înmulţirii cu 2 şi 3; Înmulţirea când unul dintre a. manual, fişe de lucru Evaluare
1.5.; 1.6.; - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea factori este 3 b.conversaţia,explicaţia, predictivă
3.1.; 4.2.; unor probleme practice; demonstraţia,exerciţiul, - înmulţirea cu
5.1.; 5.2. - efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100, prin jocul didactic, munca 2 şi 3

6
adunări repetate sau utilizând proprietăţi ale Nevoile vieţuitoarelor pentru a independentă,
CLR înmulţirii; supravieţui organizatorul grafic,
2.3. - rezolvare de probleme diverse; problematizarea
- exerciţii de tipul: află dublul / triplul numerelor ...; c.activitate frontală,
AVAP - colorarea unor produse după criterii date; individuală, în perechi
2.6. - completarea unor casete cu factorul corespunzător;
- identificarea produselor greşite;
- compararea a două produse;
- identificarea unor vieţuitoare după caracteristici
date;
- exemplificarea nevoilor de bază ale vieţuitoarelor;
- identificarea relaţiilor de hrănire între plante,
animale şi om;
- exemplificarea unor animale erbivore, carnivore şi
omnivore;
- citirea unor curiozităţi ,,Ştiaţi că ...”

MM - exemplificarea unor situaţii care le provoacă Interpretarea


1.1.; 1.2.; fericire / tristeţe;
a. manual, laptop,
1.4.; 2.1. - identificarea cântecelor vesele/triste, după
videoproiector
versuri/linie melodică; Cântec vesel. Cântec trist
b. conversaţia euristică,
D.P. - interpretarea cântecului ,,Dacă vessel se trăieşte”; Interpretare
explicaţia, exerciţiul,
2.1. - audierea cântecului ,,Vai săracul pui de cuc!”, de vocală
audiţia muzicală
Nelu Ionescu
c. activitate frontală,
CLR https://www.youtube.com/watch?v=Td6Jzs4mr54
individuală, pe grupe
2.3. - identificarea cântecului vesel şi a cântecului trist;
- interpretarea cântecului ,,A ruginit frunza din vii”
https://www.youtube.com/watch?v=Kgl7fMBPZks
EFS - Pregătirea organismului pentru efort Igienă şi protecţie individuală
1.1.; 1.4. - Exerciții și reguli pentru refacerea organismului
după efort Importanţa pregătirii
CLR - Regulile de igienă colectivă / Măsurile de organismului pentru efort - sala de sport Observare
2.3. menținere a igienei personale și colective (încălzirea) – rolul respiraţiei în - fluier sistematică
efort şi refacere / tehnicile de - planse
DP acordare reciprocă a ajutorului /
1.2. sprijinului în execuţii

Luni DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, ziua, Respectul. Prietenia şi conflictele. a. manual, laptop, Interevaluare
2.2.; 2.3. data, meteo, agenda zilei, impresii; Bunele maniere videoproiector, fişe
- definirea respectului / importanţa acestuia; b. conversatia euristică,
- exemplificarea unor situaţii prin care se arată RAI, explicaţia, jocul
CLR respectul faţă de anumite persoane; de rol, cadranele,
2.3.; 4.1. - citirea rubricii ,,Învăţăm şi experimentăm; ciorchinele, exerciţiul
- scrierea unor enunţuri care definesc respectul, c. activitate frontală
MM prietenia şi bunele maniere; individuală, pe grupe
- citirea listei ,,Bunelor maniere acasă şi la şcoală”

7
- joc de rol ,,Respectul faţă de ceilalţi”;
- exemplificarea persoanelor pe care le respectă;
1.4. - vizionarea cântecului ,,7 ani de-acasă”
https://www.youtube.com/watch?v=5EG9tPsIP9A
CLR - citirea textului în gând, tip ştafetă, respectând
1.1.; 1.2.; intonaţia corectă;
2.3.; 3.1.; - relatarea după întrebările investigatorului perfect
3.2.; 4.1. (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?
Cu ce?);
DP - explicarea cuvintelor noi şi introducerea acestora a. manual, fişe de lucru
Textul nonliterar sau informativ
2.3. în enunţuri proprii; b. conversaţia euristică,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere; explicaţia, exerciţiul, Observare
MEM - formularea unor mesaje în care să-şi exprime munca independentă, sistematică
Text-suport:
3.1.; 4.2. intenţia de a primi informaţii/lămuriri în legătură cu experimentul, jocul
un aspect/o problemă din spaţiul familiar; c. activitate frontală,
Fiecare fulg de zăpadă este unic,
AVAP - activitate outdoor – ieşim în curte şi privim individuală
după Justin Pollard
2.2. zăpada; descrierea acesteia; experiment: dacă o
ţinem în mână se topeşte etc.;
EFS - discuţii despre modul de formare a fulgilor de nea
1.1. - desenarea fulgilor de zăpadă, aşa cum reies din
text

- scrierea unor înmulţiri după ilustraţii date; Înmulţirea când unul dintre
- efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100, prin factori este 4
MEM adunări repetate sau utilizând proprietăţi ale
1.5.; 1.6.; înmulţirii;
a. manual, fişe de lucru
3.1.; 4.2.; - transcrierea înmulţirii cu 4; Balta, mediu natural de viaţă
b.conversaţia,explicaţia,
5.1.; 5.2. - identificarea factorilor după un produs dat;
exerciţiul, ciorchinele
- rezolvare / transformare de probleme;
jocul didactic, munca Autoevaluare
CLR - exerciţii de tipul: ,,de atâtea ori mai mare /
independentă, RAI, controlată
2.3. mult”, ,,cu atât mai mare / mult”;
problematizarea
- aflarea dublului / triplului unor numere date;
c.activitate frontală,
DP - citirea rubricii ,,Ne informăm”;
individuală, în perechi
2.3. - identificarea plantelor şi animalelor unei bălţi;
- exemplificarea unor măsuri pentru a păstra balta
curată

MM - exemplificarea unor întâmplări care le-au Interpretarea a. manual, laptop, Observare


1.1.; 1.2.; provoacat veselie / tristeţe; videoproiector sistematică
1.4.; 2.1. - mişcări pe ritmurile unui cântec vesel; b. conversaţia euristică,
https://www.youtube.com/watch?v=afeayjrFjNI Cântec vesel. Cântec trist explicaţia, exerciţiul,
EFS - audiţie ,,Rondo a Capriccio”, de Ludwig van audiţia muzicală,
2.3. Beethoven – încadrarea acestuia ca fiind vesel sau diagrama Venn
trist; https://www.youtube.com/watch? c. activitate frontală,
CLR v=feIQ5_69aLI; individuală, pe grupe
2.3. - audiţie fragment ,,Vioară tristă” (1 minut)

8
https://www.youtube.com/watch?v=vS9oEIVyrrM;
- exprimarea sentimentelor care i-au ,,năvălit” în
cazul celor două audiţii muzicale;
DP
- identificarea unor strofe ca fiind vesele sau triste;
2.1.
- interpretarea cântecului ,,Ceata lui Piţigoi”
https://www.youtube.com/watch?v=YuCyaroNTOk
Marți MEM - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea Înmulţirea când unul dintre a. manual, fişe de lucru,
1.5.; 1.6.; unor probleme practice; factori este 4 planşe diverse Temă de lucru
3.1.; 4.2.; - efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100, prin b.conversaţia, explicaţia în clasă:
5.1.; 5.2. adunări repetate sau utilizând proprietăţi ale exerciţiul, jocul , munca - aflare de
înmulţirii; Balta, mediu natural de viaţă independentă, învăţarea produse
CLR - rezolvare de probleme diverse; prin descoperire,
2.3. - colorarea unor produse după criterii date; problematizarea
- completarea unor casete cu factorul corespunzător; c. activitate frontală,
AVAP - compararea a două produse, utilizând semnele: < , activitate individuală
2.6. >,=;
- gruparea unor obiecte / animale, după criterii date;
- discuţii despre baltă;
- identificarea şi gruparea într-un tabel a cuvintelor
care denumesc plante / animale care trăiesc în baltă,
dintr-un şir de cuvinte dat

CLR - recitirea textului, tip ştafetă, respectând intonaţia Textul nonliterar sau informativ a. manual, ziare/ reviste,
1.1.; 1.2.; corectă; auxiliar didactic
2.3.; 3.1.; - marcarea informaţiilor din text, conform unui b. conversaţia euristică,
3.2.; 4.1. model dat; Text-suport: explicaţia, exerciţiul,
- executarea unor instrucţiuni în diferite tipuri de SINELG, munca
activităţi; Fiecare fulg de zăpadă este unic, independentă Autoevaluare
DP - discuţii despre fulgii de zăpadă / om de zăpadă; după Justin Pollard c. activitate frontală, controlată
2.3. - audierea cântecului,,Fulgi de nea” individuală, pe echipe
https://www.youtube.com/watch?
MM v=8eDiA_6CWEM;
1.4. - citirea unor articole din ziare / reviste – discuţii pe
baza celor citite;
AVAP - crearea unui text nonliterar pe teme diverse;
2.2. - citirea textului ,,Cangurul”;
- identificarea variantelor de răspuns corecte pentru
întrebări date;
2h - completarea unui tabel cu informaţii din text
(Unde trăieşte? / Cu ce se hrăneşte? / Cât
cântăreşte);
- găsirea unor explicaţii în text, pentru întrebări
date;
- completarea unor enunţuri lacunare;
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date;
- desenarea / colorarea unui cangur

9
Explicarea si demonstrarea: Deprinderi motrice de baza Observare
mers obisnuit — se executa incepand cu piciorul stang, sistematica
spatele drept, capul sus, privirea inainte, pieptul inainte, Mers si variante de mers -pe calcaie,
umerii trasi inapoi, bratele miscandu-se pe langa corp, pe varfuri, ghemuit Aprecieri
bratul este opus piciorului care paseste inainte. Se colective
executa prin rulare calcai-varf; si individuale
mers pe varfuri - se executa cu varful picioarelor,
bratele intinse in sus, in prelungirea corpului sau
coroana deasupra capului, privirea inainte sau la brate;
mers pe calcaie - se executa pe calcaie, pozitia
EFS corpului este usor aplecata inainte, bratele la spate,
1.2.; 2.2.; mainile prinse de coatele de la bratul opus. Se insista
- sala de sport
3.1.; 3.3. pe comenzile ,,spatele drept", ,,capul sus", ,,privirea
- obiecte: mingi, stegulete,
inainte";
cuburi, bastoane
CLR mers ghemuit — mersul piticului se executa cu
2.3. picioarele indoite din articulatia genunchiului, corpul
drept, capul sus, privirea inainte, mainile la ceafa;
- exersari in coloana cate unul, cate doi, pe grupe;
- corectari;
- Jocuri dinamice: ,,Cine ne-a iesit in drum?", ,,Cauta
steguletul", mers cu oprire la semnal - ,,Motanul si
soarecii", ,,Fereste capul";
- stafete aplicative pe echipe;
- mers pe varfuri pana la un punct fix, ocolire, intoarcere
in mers pe varfuri cu predarea stafetei (la fel cu mers pe
calcaie)
Miercuri - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea
a. manual, fişe de lucru,
MEM unor probleme practice;
1.5.; 1.6.; planşe diverse, creioane
- transcrierea înmulţirii cu 5;
3.1.; 4.2.; colorate, foi albe
- compararea a două produse, utilizând semnele: < , Înmulțirea când unul dintre
5.1.; 5.2. b.conversaţia, explicaţia
>,=; factori este 5
exerciţiul, jocul , munca
- scrierea unor numere ca produs de doi sau trei
CLR independentă, învăţarea
factori; Autoevaluarea
prin descoperire,
2.3.; 3.1. - crearea unor probleme după imagini / desene / controlată
problematizarea
scheme / exerciții; Acvariul, mediu artificial de viață
c. activitate frontală,
AVAP - exerciţii de tipul: ,,de atâtea ori mai mare /
activitate individuală
2.2. mult”, ,,cu atât mai mare / mult”;
- citirea rubricii ,,Ne informăm” – discuţii despre
acvariu;
- desenarea unui acvariu

AVAP - numirea jucăriilor muzicale confecţionate la ora Despre muzică a.manual, boabe de Apreciere
1.2.;2.2.; de muzică; fasole sau porumb, coji globală
2.3. - verbalizarea etapelor de lucru pentru construirea Instrumente muzicale de jucărie de fistic sau pietricele Apreciere
jucăriilor muzicale; (Confecţionare) mici, o cutie metalică/de individuală
MM - interpretarea unui cântec, acompaniat de jucării plastic/carton Lucrare

10
2.1. muzicale; b.conversaţia euristică,
- identificarea materialelor şi a instrumentelor de explicaţia, munca
CLR lucru; independentă practică
2.3. - realizarea unor instrumente muzicale de jucărie c. activitate frontală,
JOC: Scaunele muzicale activitate individuală
LB. ENGLEZĂ
RELIGIE
Joi CLR - selectarea cuvintelor care descriu fulgul de a. manual, fişe de lucru, Observare
1.1.; 1.2.; zăpadă, din textul studiat; Descrierea unui fenomen. auxiliar didactic directă
2.3.; 3.1.; - formulare de întrebări şi răspunsuri despre fulgii Cuvântul. Silaba b. conversaţia euristică,
3.2.; 4.1. de zăpadă; explicaţia, exerciţiul,
- descrierea fenomenelor naturale: ploaie, arşiţă, jurnalul cu dublă intrare,
fulger, vânt, zăpadă; Text-suport: învăţarea prin Aprecieri
DP - citirea rubricii ,,Ştim”; descoperire individuale şi
2.3. - precizarea numărului de cuvinte dintr-o propoziţie Fiecare fulg de zăpadă este unic, c. activitate frontală, colective
/ numărului de silabe dintr-un cuvânt; după Justin Pollard individuală, pe echipe
AVAP - transformarea unor propoziţii simple în propoziţii
2.6. dezvoltate;
- formularea unor propoziţii, după criterii stabilite;
- transformarea unor cuvinte, după model;
2h - alcătuirea unui scurt text ştiinţific;
- identificarea exemplelor care alcătuiesc o
propoziţie, dintr-un set de exemple dat;
- ordonare de cuvinte pentru formare de propoziţii /
de silabe pentru formare de cuvinte;
- îmbinarea unor formulări date pentru obţinerea
unor versuri cunoscute;
- exerciţii de corectare a unor propoziţii;
- rezolvarea unui rebus didactic pe a cărui coloană
A-B se obţine cuvântul ,,PROPOZITIA”;
- continuarea unui şir de cuvinte care încep cu
aceeaşi literă;
- delimitarea cuvintelor unor proverbe, transcrierea
acestora;
- identificarea unor cuvinte în funcţie de numărul de
silabe date pentru formarea unor propoziţii;
- despărţirea în silabe a cuvintelor la capăt de rând,
folosind toate variantele;
- scrierea unor cuvinte cu sens asemănător / opus;
- găsirea unor cuvinte care arată: nume de flori,
arbori, animale etc.;
- desenarea unor flori care au nume de personae
(Narcisa, Panseluţa, Lăcrimioara etc.);
- scrierea unor enunţuri cu sensurile diferite ale
unor cuvinte date;

11
- verificarea însuşirii înmulţirii cu 2, 3, 4 şi 5; Înmulțirea când unul dintre
- efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-50, prin factori este 5
adunări repetate sau utilizând proprietăţi ale
înmulţirii;
MEM - rezolvare de probleme diverse; a. auxiliar, fişe de lucru,
1.5.; 1.6.; - compararea a două produse, utilizând semnele: < , Acvariul, mediu artificial de viață planşe diverse, creioane
3.1.; 4.2.; >,=; colorate, foi albe Evaluare
5.1.; 5.2. - completarea unor tabele cu sume / produse ale b.conversaţia, explicaţia predictivă
termenului / factorului 5; exerciţiul, organizatorul - tabla
CLR grafic , învăţarea prin înmulţirii 2-5
- colorarea unor imagini pe care sunt scrise doar
2.3.; 3.1. descoperire, RAI,
produse ale înmulţirii cu 5;
problematizarea
- completarea unor casete cu factorul lipsă;
DP c. activitate frontală,
- scrierea unor numere ca produs de 2, 3 factori;
2.3. individuală, în perechi Autoreflecţia
- aflarea dublului / triplului unor numere date;
- completarea unor enunţuri lacunare;
- descrierea unui acvariu;
- exemplificarea condiţiilor obligatorii pentru ca
peştii să poată trăi în el;
- numirea normelor de igienă / îngrijirea acestuia
AVAP - observarea imaginilor din manual, reprezentând Despre muzică
a.manual, diverse
1.2.;2.2.; instrumente muzicale decorate;
materiale pentru
2.3. - identificarea materialelor, instrumentelor şi Instrumente muzicale de jucărie Observare
decorare
etapele de lucru pentru decorarea intrumentelor (Decorare) sistematică
b.conversaţia euristică,
muzicale confecţionate de ei;
explicaţia, observarea
CLR - inventarea unor ritmuri muzicale pentru o scenă Expunerea
dirijată, exerciţiul
2.3. dintr-o poveste preferată; lucrărilor
c. activitate frontală,
- interpretarea unui cântec, acompaniat de
individuală
instrumente muzicale de jucărie;
Vineri CLR - audierea poveştii; *Lectură a. fișe de lectură Evaluare după
1.1.; 1.2.; - ,,Scaunul intervievatului”-formulări de întrebări şi b. conversaţia euristică, modul de
2.3.; 3.1.; răspunsuri; Puiul de căprioară, de Virgil explicaţia, exerciţiul, rezolvare a
3.2.; 4.1. - relatarea după întrebările investigatorului perfect Carianopol RAI, metoda pălăriilor sarcinilor de
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? gânditoare, harta lucru
Cu ce?); lecturii, cadranele
DP - numirea emoţiilor simţite în legătură cu textul c. activitate frontală,
2.1. audiat; activitate individuală, pe
- caracterizarea bunicii şi a nepoţelului; grupe
AVAP - povestirea orală a textului audiat;
2.6. - exprimarea unor păreri despre comportamentul lui
Mihăiţă / păreri despre un alt titlu dat povestirii;
- completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii
din text;
- identificarea unor imagini vizuale şi auditive;
- desenarea / colorarea puiului de căprioară;

12
- audierea cântecului ,,Căprioara”
https://www.youtube.com/watch?v=w9Jy170ht_M

- transcrierea înmulţirii cu 6; Înmulțirea când unul dintre a. manual, fişe de lucru


MEM - compararea a două produse, utilizând semnele: < , factori este 6 b.conversaţia, explicaţia
1.5.; 1.6.; >,=; exerciţiul, învăţarea prin
3.1.; 4.2.; - scrierea unor numere ca produs de doi sau trei descoperire, RAI,
5.1.; 5.2. factori; problematizarea
- crearea / rezolvarea unor probleme după imagini / Pădurea, mediu natural de viață c. activitate frontală,
CLR desene / scheme / exerciții; individuală
2.3.; 3.1. - exerciţii de tipul: ,,de atâtea ori mai mare /
Autoevaluare
mult”, ,,cu atât mai mare / mult”;
controlată
DP - scrierea unor exerciţii de înmulţire după imagini;
2.3. - descoperirea unor reguli şi completarea unor şiruri
numerice;
EFS - citirea rubricii ,,Ne informăm” – discuţii despre
1.1. pădure;
- activitate outdoor – observarea pădurii în
anotimpul iarna (descrierea acesteia)

- reproducerea în grup a cântecelor însuşite, a. manual, laptop,


MM respectând sincronizarea; Procedee armonico-polifonice videoproiector
1.1.; 1.2.; - marcarea structurii ritmice a cântecului, prin (solist-cor) b.conversația,
1.4.; 2.1. acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe, explicația, exercițiul,
maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a percuţiei demonstrația, jocul
EFS corporale (bătăi din palme, bătăi ale degetului în c. frontală, individuală,
Observarea
2.3. bancă, cu bătăi pe genunchi); pe grupe
sistematică
- audiţie ,,Ce mică-i vacanţa mare”, de Ion Cristoiu
CLR https://www.youtube.com/watch?v=iJbi9t1Dh1o;
2.3. - interpretarea melodiei ,,Vivat veselia”
https://www.youtube.com/watch?v=wT1IF1EKu6A
- audiţie ,,Mama” de Ioan D. Chirescu
https://www.youtube.com/watch?v=D7Y-n3uWviw
EFS Explicare si demonstrare: Deprinderi motrice de baza - sala de sport Aprecieri
1.2.; 2.2.; alergare obisnuita - pe pingea (cu rulare calcai-varf) -jaloane colective si
3.1.; 3.3. corpul usor aplecat inainte, bratele indoite pe langa Alergare si variante de alergari: - bastoane individuale
corp, miscandu-se inainte, inapoi, simultan cu piciorul alergare serpuita, cu ocolire de - mingi
DP opus, respiratia se face in 2 timpi: inspiratia pe nas, obstacole, peste obstacole
2.3. expiratia pe gura;
alergare serpuita — este facuta de un sir de 4, 5,6
etc. copii. In fata sirului se aseaza un copil cu o buna
orientare care va desena pe sol prin alergare o linie
serpuita sau va merge printre jaloane, mingi cu
ocolirea acestora;
- exersarea alergarii respectand cerintele metodice;
- corectari;

13
- jocuri dinamice: ,,Buchetelele", ,,Atentie la
semnal", ,,Acul si ata "; Stafeta aplicativa pe echipe
cu intrecere;
- Alergare peste trei obstacole (bastoane, mingi)
asezate la intervale egale, ocolirea punctului fix ,
alergare inapoi peste obstacole, predarea stafetei la
urmatorul.

Luni Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, ziua,


data, meteo, agenda zilei, impresii; Respectul. Prietenia şi conflictele.
- discuţii pe baza expresiei ,,cei 7 ani de acasă”; Bunele maniere
- identificarea unor situaţii în care există / nu
există ,,cei 7 ani de acasă”;
- AŞA DA / AŞA NU; a. manual, laptop,
DP - citirea rubricii ,,Exersăm şi învăţăm” (,,Prefer
2.2.; 2.3. videoproiector, fişe
prietenia, nu conflictul”) b. conversatia euristică,
- formulare de răspunsuri la întrebări date; explozia stelară,
-povestirea unei situaţii conflictuale şi rezolvarea Autoevaluare
explicaţia, cadranele,
CLR acesteia; exerciţiul, jurnalul cu controlată
2.3.; 4.1. - realizarea unui text cu titlul ,,Bunele maniere” dublă intrare
(compunere); c. activitate frontală
AVAP - completarea unor enunţuri lacunare cu cuvinte
individuală, pe grupe
2.6. potrivite;
- exerciţiu-joc: ,,Respectă-te ca să fii respectat!”;
Joc ,,Poftiţi la şedinţa clasei! Discutăm despre
prietenie şi conflict!”;
- audiţie / vizionare ,,Cântec despre prieteni”
https://www.youtube.com/watch?v=lUrWSelu2wM

CLR - discuţii despre fulgii de zăpadă prezentaţi în textul Scrierea imaginativă după o a. manual, fișe de lucru, Observare
1.1.; 1.2.; suport; ilustrație. Scrierea scurtă a planşe sistematică
2.3.; 3.1.; - observarea unor imagini reprezentând un fulg de cuvintelor ,,sa” / ,,s-a” b. conversaţia euristică,
3.2.; 4.1. zăpadă; explicaţia, exerciţiul,
- formulare de răspunsuri la întrebări date; ciorchinele, observarea
- redactarea unui text, pornind de la ilustraţia dată şi dirijată, munca
DP expresii ajutătoare - verificare după criterii stabilite; Text suport: independentă
2.3. - citirea unui scurt dialog – observarea scrierii c. activitate frontală,
cuvintelor ,,sa” şi ,,s-a”; Fiecare fulg de nea e unic, după activitate individuală, pe
- citirea rubricii ,,Reţinem”; Justin Pollard grupe
- formulări de enunţuri în care se regăsesc cuvintele
,,sa” şi ,,s-a”;
- identificarea variantei corecte (sa/s-a) în enunţuri
date;
- completarea unor enunţuri lacunare cu
cuvintele ,,sa” şi ,,s-a” ;
- completarea unor proverbe / ghicitori folosind

14
cuvintele ,,sa” şi ,,s-a”

- efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-60, prin


adunări repetate sau utilizând proprietăţi ale
MEM înmulţirii;
1.5.; 1.6.; - rezolvare de probleme diverse;
3.1.; 4.2.; - compararea a două produse, utilizând semnele: < , a. manual, fişe de lucru
5.1.; 5.2. >,=; Înmulțirea când unul dintre b.conversaţia, explicaţia
- realizare de corespondenţe între operaţia de factori este 6 exerciţiul, învăţarea prin
CLR înmulţire şi produs; descoperire, cadranele,
2.3.; 3.1. - completarea unor casete cu factorul lipsă; problematizarea, Interevaluare
- scrierea unor numere ca produs de 2, 3 factori; ciorchinele
DP - completarea unor enunţuri lacunare; Pădurea, mediu natural de viață c. activitate frontală,
2.3. - continuarea unor desene, reprezentând adunări de individuală
termeni egali;
AVAP - exemplificarea arborilor / animalelor care cresc /
2.5. trăiesc la câmpie , deal şi munte;
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date;
Labirint: ,,Găseşte locul unde cresc arborii ilustraţi”
MM - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri
1.1.; 1.2.; mici – colectiv; Procedee armonico-polifonice a. manual, laptop,
1.4.; 2.1. - reproducerea în grup a cântecelor însuşite, (cântarea în lanţ) videoproiector
respectând sincronizarea; b.conversația,
- marcarea structurii ritmice a cântecului, prin explicația, exercițiul,
EFS
acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe, demonstrația, jocul
2.3.
maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a percuţiei c. frontală, Interpretare
corporale (bătăi din palme, bătăi ale degetului în individuală, pe grupe vocală
CLR
bancă, cu bătăi pe genunchi);
2.3. - interpretarea melodiei ,,Tot ce e pe lume”, într-un
ritm vesel;
https://www.youtube.com/watch?v=kORcmf-jXP8
- învăţarea cântecului ,,Ploaia” , interpretarea în
lanţ, împreună cu colegii
https://www.youtube.com/watch?v=MuqiflZ2MH0
Marti
MEM - transcrierea înmulţirii cu 7, 8, 9 şi 10; Înmulțirea când unul dintre a. manual, fişe de lucru Interevaluare
1.5.; 1.6.; - compararea a două produse, utilizând semnele: < , factori este 7, 8, 9 sau 10 b.conversaţia, explicaţia
3.1.; 4.2.; >,=; exerciţiul, învăţarea prin
5.1.; 5.2. - scrierea unor numere ca produs de doi sau trei descoperire, cadranele,
factori; problematizarea
CLR - exerciţii de tipul: ,,de atâtea ori mai mare / Parcul, mediu artificial de viață c. activitate frontală,
2.3.; 3.1. mult”, ,,cu atât mai mare / mult”; individuală
- rezolvare de probleme
DP - descoperirea unor reguli şi completarea unor şiruri

15
numerice;
2.3. - citirea rubricii ,,Ne informăm” – discuţii despre
parc;
- exemplificarea regulilor de comportament în spaţii
publice
- povestire orală după ilustraţii date; Scrierea imaginativă după o a. auxiliar, fișe de lucru,
CLR - redactarea unui text, pornind de la o ilustraţie dată ilustrație. Scrierea scurtă a b. conversaţia euristică,
1.1.; 1.2.; şi întrebări ajutătoare; cuvintelor ,,sa” / ,,s-a” explicaţia, exerciţiul,
2.3.; 3.1.; - completarea unui text cu cuvintele: într-o, într-un, munca independentă
Evaluare
3.2.; 4.1. sa, s-a; c. activitate frontală,
predictivă
- exerciţii de comparare a unor situaţii – perechi; individuală, în perechi (scrierea cu
- construirea unor enunţuri cu cuvintele sa / s-a;
sa / s-a)
DP - scrierea opusului unor costrucţii date (s-a
2.3. întunecat etc.);
- identificarea cuvântului scris incorrect în enunţuri
date
- citirea textului suport; Recapitulare a. manual, fișe de lucru,
- ,,Scaunul intervievatului” – formulări de întrebări b. conversaţia euristică,
şi răspunsuri; explicaţia, exerciţiul,
- relatarea după întrebările investigatorului perfect Text suport: cadranele, RAI,
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? organizatorul grafic
Cu ce?); Crăiasa Zăpezii, după Hans c. activitate frontală,
- ordonarea enunţurilor date, potrivit întâmplărilor Christian Andersen individuală, în perechi
CLR din text;
1.1.; 1.2.; - povestirea orală a textului;
2.3.; 3.1.; - explicarea folosirii virgulei în enunţuri date;
3.2.; 4.1. - construire de enunţuri cu ambele variante de
Autoevaluare
folosire a virgulei;
controlată
- selectarea unor cuvinte din text, după criterii date;
DP - scrierea unui text, după o imagine dată;
2.3. - formulare de enunţuri enunţiative, interogative şi
exclamative;
- citirea textului ,,Ninsoarea”, de Cezar Petrescu;
- transcrierea unor enunţuri / selectarea unor cuvinte
din text, după criterii date;
- explicarea folosirii virgulei, în enunţuri date;
- ordonare de cuvinte pentru a forma propoziţii;
- verbalizarea însuşirilor stratului de nea

EFS - explicarea si demonstrarea sariturii care contine Deprinderi motrice de baza - sala de sport Observare
1.2.; 2.2.; trei faze: elanul, zborul (sau desprinderea) si sistematica
3.1.; 3.3. aterizarea. Elanul se face prin indoirea genunchilor, Saritura - sarituri pe loc si cu
bratele intinse oblic inainte, trunchiul usor aplecat in deplasare, cu desprindere de pe
DP fata. Prin balansarea bratelor din inainte spre inapoi, ambele picioare
2.3. se impinge in picioare, realizand desprinderea si Aprecieri
apoi aterizarea, care se face pe varfuri, concomitent individuale si

16
cu o usoara indoire a genunchilor si a balansarii
colective
bratelor din inapoi spre inainte;
- exersarea sariturii cu desprindere de pe ambele
CLR picioare, elevii fiind aliniati pe un rand (Sarituri ca
2.3. mingea);
- corectari;
- Jocuri dinamice: ,,Lupul si iezii", ,,In poiana"

Miercuri MEM - verificarea însuşirii tablei înmulţirii;


Înmulțirea când unul dintre
1.5.; 1.6.; - compararea a două produse, utilizând semnele: < , a. manual, fişe de lucru
factori este 7, 8, 9 sau 10
3.1.; 4.2.; >,=; b.conversaţia, explicaţia
Evaluare
5.1.; 5.2. - scrierea unor numere ca produs de doi, trei sau exerciţiul, învăţarea prin
predictivă
patru factori; descoperire, cadranele,
- tabla
CLR - rezolvare de probleme problematizarea
Parcul, mediu artificial de viață înmulţirii
- completarea unor casete cu factorii lipsă; c. activitate frontală,
2.3.; 3.1.
- stabilirea valorii de adevăr pentru produse date; individuală
- completarea unor tabele, după cerinţe stabilite;
AVAP
- compunere de probleme după imagini;
2.6. Autoreflecţia
- colorarea unor imagini, conform unui cod al
culorilor;
- descrierea unui parc;
- numirea plantelor şi animalelor care trăiesc în
parc;
- desenarea unui parc

- identificarea semnificației liniei, punctului, culorii Despre muzică


AVAP și formei în opere de artă;
1.2.;2.2.; - exprimarea ideilor și trăirilor personale prin
a.manual, diverse
2.3. utilizarea liniei, punctului, culorii si formei; Recapitulare
materiale
- realizarea de produse utile şi/ sau estetice Observare
b.conversaţia euristică,
MM combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici sistematică
explicaţia, exerciţiul
2.1. accesibile;
c. activitate frontală,
- verbalizarea asemănărilor şi deosebirilor care
individuală
CLR există între desen şi muzică
2.3. - interpretarea unor cântece, acompaniate de
instrumentele muzicale confecţionate
LB. ENGLEZĂ

RELIGIE
Joi CLR Itemii probei de evaluare Evaluare sumativă a. fișe de evaluare
1.1.; 1.2.; sumativă
Probă scrisă
2.3.; 3.1.; b.conversaţia,
3.2.; 4.1. munca independentă
c. activitate individuală
CLR Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/ dezvoltare a. fișe de ameliorare / de Evaluarea

17
1.1.; 1.2.; – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se - exerciții de ameliorare – după
2.3.; 3.1.; vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale dezvoltare dezvoltare, rezolvarea
3.2.; 4.1. majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după b. conversația, sarcinilor de
evaluarea sumativă. explicația, exercițiul, ameliorare/
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat problematizarea dezvoltare:
DP de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor c. frontală, individuală,
2.3. demonstra realizarea tuturor obiectivelor de în perechi
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. Autoreflecţia
- exercitii de înmulțire când unul din factori este 0
MEM sau 1; Înmulțirea când unul dintre a. manual, fişe de lucru
1.5.; 1.6.; - scrierea unor numere ca produs de doi, trei sau factori este 0 sau 1. Proprietăţile b.conversaţia, explicaţia
3.1.; 4.2.; patru factori; înmulţirii exerciţiul, învăţarea prin
5.1.; 5.2. - exemplificarea proprietăţilor înmulţirii descoperire, cadranele,
(comutativitate, asociativitate, element neutru), fără Medii de viaţă problematizarea Interevaluare
CLR precizarea terminologiei c. activitate frontală,
2.3. - rezolvare de probleme; individuală
- completarea unor casete cu factorii lipsă;
AVAP - stabilirea valorii de adevăr pentru expresii
2.2. matematice;
- completarea unor tabele, după cerinţe stabilite;
compararea a două produse, utilizând semnele: < , >
,=;
- descrierea mediilor de viaţă (naturale şi artificiale)
studiate;
- colorarea unor imagini, respectând un anumit cod
al produselor obţinute;
- discuţii despre mediile de viaţă
AVAP -numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor a. laptop, videoproiector
Despre muzică
1.2.;2.2.; utilizate; b.conversaţia euristică,
Probă orală /
2.3. - identificarea semnificației liniei, punctului, culorii exerciţiul, audiţia, turul
practică
și formei în opere de artă; galeriei, analiza Swot
Evaluare
MM - exprimarea părerilor în legătură cu obiectele c. activitate frontală,
1.4.; 2.1. realizate; individuală
- identificarea asemănărilor şi deosebirilor care
Expoziție
CLR există între desen şi muzică;
2.3. - interpretarea unor cântece, acompaniate de
instrumentele muzicale confecţionate;
- audiții muzicale
Vineri CLR - citirea poeziei, respectând intonaţia potrivită; *Lectură a. fișe de lectură, laptop, Tehnica
1.1.; 1.2.; - ,,Scaunul intervievatului”-formulări de întrebări şi videoproiector ,,Partenerul
2.3.; 3.1.; răspunsuri; Iarna, de George Coşbuc b.conversaţia,explicaţia, întreabă”
3.2.; 4.1. - relatarea după întrebările investigatorului perfect explozia stelară,
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? exerciţiul, harta lecturii,
Cu ce?); jocul didactic, cadranele
AVAP - explicarea cuvintelor noi; c. activitate frontală,
2.2. - precizare titlu, autor, strofe, versuri; individuală, în perechi

18
- transcrierea unei strofe, respectând aşezarea în
pagină;
MM - completarea unor enunţuri lacunare;
2.1. - transpunerea în desen a unor versuri;
- interpretarea cântecului ,,A,a,a! A venit iarna, da!”
https://www.youtube.com/watch?v=LHcIz-ujmoY
MEM - precizări privind ordinea efectuării operațiilor; Ordinea efectuării operaţiilor a. manual, fişe de lucru
1.4.; 1.5.; - exerciții cu cele trei operații studiate, respectând b.conversaţia, exercițiu,
1.6.; 3.1.; ordinea efectuării operaţiilor; explicația, demonstrația,
4.2.; 5.1.; - rezolvare de probleme printr-un exercițiu; problematizarea
5.2. - compunere de probleme după un exercițiu dat; c. frontală, individuală
Observare
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare
directă
operaţii de acelaşi ordin / de ordine diferite;
CLR - realizare de corespondenţe între plante / animale şi
2.3. mediul lor de viaţă

MM
1.1.; 1.2.; - reproducerea în grup a cântecelor însuşite,
1.4.; 2.1. respectând sincronizarea;
a. manual, laptop,
- marcarea structurii ritmice a cântecului, prin
videoproiector
acompaniamentul cu jucării muzicale sau a
EFS Procedee armonico-polifonice b.conversația,
percuţiei corporale; Observarea
2.3. (dialog muzical) explicația, exercițiul,
- exersarea unor dialoguri musicale / cântarea în sistematică
demonstrația, jocul
dialog a unor cântece cunoscute;
CLR c. frontală, individuală,
- audiţie şi cântare, pe grupe, Schnappi, micuţul
2.3. în perechi, pe grupe
crocodil https://www.youtube.com/watch?
v=Z9hT8mWqjho
EFS - explicarea si demonstrarea sariturii la coarda pe Deprinderi motrice de baza Observare
1.2.; 2.2.; ambele picioare; - sala de sport sistematica
3.1.; 3.3. - exersarea sariturii la coarda individual si in perechi, Saritura la coarda - corzi
sarituri pe loc peste coarda tinuta de doi copii (30-40
CLR cm);
2.3. - corectari;
- Jocuri: ,,Cate doi la coarda"; ,,Treci pe sub coarda
fara sa o atingi"; ,,Cine sare de mai multe ori"

19
STUPUL LOR
de Tudor Arghezi

Stupul lor de pe vâlcea


Stă păzit într-o broboadă
De trei plopi înalţi, de nea, 
Pe o blană de zăpadă. 

Prisacarul le-a uitat, 


Şi-a căzut si peste ele 
Iarna, grea ca un plocat, 
Cu chenar de peruzele. 

Înăuntru însă-n stup 


Lucrătoarele sunt treze 
Şi făcând un singur trup 
Nu-ncetează să lucreze. 

Că niciuna n-a muncit 


Pentru sine, ci-mpreună 
Pentru stupul împlinit 
Cu felii de miere bună.

PUIUL DE CĂPRIOARĂ
de Virgil Carianopol

20
Ninsese toată ziua şi straturile de zăpadă se aşezaseră unele peste altele, aşa că troianul ajunsese până la ferestrele caselor.
Către seară, a început să viscolească atât de puternic încât ridica zăpada în sus, purtând-o zănatic din loc în loc.Mihăiţă, ghemuit după sobă, asculta povestea
bunicii… „Şi atunci, dragul meu, spunea bunica, Preda Buzescu s-a luat la trântă cu hanul tătarilor şi s-au smucit, şi s-au smucit, până ce Buzescu l-a răpus pe
duşman şi oastea tătărască a luat-o la fugă.”
– Şi ce-a mai fost pe urmă, bunicuţo? a îndrăznit să întrebe băiatul.
– Apoi, ce să fie, i-a răspuns bătrâna, trăgând cu urechea spre fereastră, unde parcă auzise un plânset de copil, n-a mai fost nimic.
– Dar Preda ăsta era atât de voinic?
Când să răspundă, bunica rămase cu răspunsul pe buze. Un urlet îndepărtat, venind din afară, îi înfioră pe amândoi. Bunica scăpă din poală ghemul de lână,
care începu să se deşire, ducându-se de-a dura sub pat.
Un timp, niciunul nu mai scoase o vorbă, cu urechile aţintite spre fereastră. Nu se mai desluşea mare lucru. Cu toate astea, din când în când, parcă cineva,
parcă o mână înmănuşată, bătea uşor în geam.
– N-o fi tata, bunicuţo?
Bătrâna se ridică şi se apropie mai mult de fereastră.
– Mai bine să stingem lampa, spuse Mihai. De la întuneric se poate vedea mai bine afară.
Aşa făcu femeia, şi-şi lipi faţa de geam, căutând să deosebească ce se petrece in curte. O clipă, nu-i veni să creadă ce vedea; pe urmă, descumpănită, se dădu
câţiva paşi îndărăt.
– Ce e, maică-mare?
– Lupii, mamă, lupii fugăresc o căprioară!
Mihai se sculă de după sobă şi se strânse lângă bătrână.
– Sunt mari, bunicuţo?
Femeia nu-i răspunse şi atunci băiatul se se ridică pe vârfuri să poată vedea şi el.
Două mogâldeţe, ca nişte câini ciobăneşti, cu ochii lucind ca jarul, săreau prin zăpadă, căutând să încolţească biata căprioară, care, se vedea bine, nu mai putea
fugi mult.
– Bunicuţo, spuse Mihai, să-i deschidem uşa să intre în casă! Altminteri o sfâşie dihăniile.
– Vezi de treabă, copile, îngână bătrâna, să nu se întâmple vreo nenorocire.
Fără să mai aştepte însă altă încuviinţare, băiatul aprinse lampa, găsi o cămaşă ruptă, o înfăşură pe un lemn, turnă gaz peste ea, îi dădu foc şi, deschizând uşa,
aruncă făclia departe în zăpadă. Ca prin farmec, lupii se opriră locului, iar căprioara trecu pragul casei, tremurând şi răsuflând din greu.
Era un pui cu ochii mari şi lucioşi, de parcă ar fi fost muiaţi în untdelemn. Abia se mai putea ţine pe picioare. Băiatul, după ce închise uşa cu grijă şi trase
zăvorul, se aplecă asupra lui, mângâindu-l.
Puiul închidea ochii, mlădiindu-se după mâna copilului, în timp ce lacrimi cât boabele de porumb i se prelingeau spre botul umed şi cald.

21
– Dar de unde ai ştiut tu, Mihăiţă, că lupii fug de lumină şi de foc, iar căprioara nu? întrebă într-un târziu bătrâna.
– Apoi, bunicuţo, nu mi-ai spus tot matale povestea aceea cu Ionică, băiatul care a scăpat de lupi turnând bidonul cu gaz la rădăcina unui copac şi dându-i foc?
… Târziu, când nea Alexe a venit de la oraş şi a găsit puiul de căprioară în casă, s-a minunat peste seamă. Toată iarna puiul de căprioară n-a mai fost lăsat să
iasă din casă. Mihăiţă i-a făcut un culcuş de paie în iatacul în care nu mai dormea nimeni, îngrijindu-se de el ca de un frate bun.
În primăvară, însă, când a început să dea colţul ierbii, într-o dimineaţă, Mihai i-a deschis uşile şi a dat poarta la o parte. Peste tot era soare, şi pădurea, numai la
un pas, îşi trimitea pretutindeni mireasma ei răscolitoare. Puiul de căprioară a păşit sfios afară, a mai primit încă o dată mângâierea băiatului, apoi a luat-o la
fugă spre pădure.
De atunci a trecut mult timp şi nu l-a mai văzut nimeni din ai casei, dar oamenii satului, care au aflat povestea cu puiul de căprioară, spun că, din când în
când, un cerb iese din singurătăţile pădurii şi se uită lung spre casa lui nea Alexe.
-Ce spui, bunicuţo? o întreabă Mihai de câte ori aude vorbindu-se despre cerb, n-o fi tocmai el puiul nostru de căprioară?
Bunica se uită la nepot, apoi îl sărută cu blândeţe pe părul ca spicul grâului copt, şi îi răspunde într-un târziu:
-De, maică, ştiu eu… se poate.
Apoi, întorcându-se, să n-o vadă Mihăiţă, îşi şterge pe furiş ochii de lacrimi, la amintirea nopţii aceleia.

IARNA
de George Coşbuc

Iarna-i un vestit dulgher


Că ea poate, când voieşte,
Peste râuri pod să puie,
Fără lemne, fără cuie,
Fără niciun pic de fier;
Şi găteşte-aşa deodată,
Pod întreg, dintr-o bucată.

Iarna-i grădinar, când vrea


Pune albe flori la geamuri,
Fără frunze şi cotoare,
Fără chiar să aibă soare,
Numai cum le ştie ea.

22
Mie-mi plac, că sunt de gheaţă,
Dar când sufli, pier din faţă.”

23