Sunteți pe pagina 1din 4

Nr. de înregistrare: ....................../................................

Școala Gimnazială Cornățelu,Dâmbovița


Telefon: 0769689987
E-mail: sc_cornatelu@yahoo.com
C.U.I. 29145760

RAPORT AL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRAŞCOLARE ȘI


EXTRACURRICULARE

SEMESTRUL I / AN ȘCOLAR 2019-2020

La începutul semestrului I s-au realizat documente specifice de planificare a activității


educative: Planul managerial, Programul activităților educative extrascolare și
extracurriculare, în elaborarea acestora avându-se în vedere:

- implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare (spectacole,


concursuri, etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ.

- atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie

- activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor


educative, primit de la ISJ, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se
sub diverse forme.

În semestrul I al anului școlar 2019-2020, au fost desfășurate o serie de activități


extracurriculare la nivelul Școlii Gimnaziale Cornățelu. Responsabilii activităților
extracurriculare au fost toți diriginții și învățătorii claselor I - VIII. A fost întocmită și
respectată planificarea acestor activități, potrivit standardelor actuale privind conceperea
desfășurarea activităților de către fiecare dirginte și învățător în parte.

Pentru fiecare activitate propusă și desfășurată de cadrele didactice responsabile, a


fost încheiat câte un proces-verbal centralizat la Comisia Consilierului Educativ.

Panoul cu activitățile extracurriculare a fost completat cu poze de la activități,


odată cu desfășurarea fiecăreia dintre acestea, în vederea încurajării și promovării
activităților în școală.
Activitățile propuse și desfășurate au fost realizate, în cea mai mare parte, în cadrul
școlii, urmărind diverse colaborări între profesori..

S-a insistat pe promovarea unor activități menite să dezvolte la elevii capacități și


deprinderi moral-civice, de într-ajutorare, spirituale si de dezvoltare a simțului estetic si
creativ.

Printre cele mai importante activități desfășurate la nivelul școlii amintim:

1. Ziua Limbilor Europene – activitate de îmbogățire a fondului de cunoștințe generale


(limbi străine) și de dezvoltare a abilităților artistice, desfășurată cu elevii tuturor
claselor gimnaziale de la Școala Gimnazială Cornățelu, coordonată de prof. Petrescu
Adriana-Maria și Dănciulescu Lavinia.

2. Ziua Educației – activitate de stimulare a creativității și a liberei exprimări, menită să


le stimuleze elevilor o atitudine pozitivă față de școală, educație și profesori. Afișul
rezultat în urma acestei activități fiind o reflexie a modului în care ei percep noțiunea
de „educație” cu toate semnificațiile specifice.

3. Happy Halloween! – activitate ce a avut drept scop îmbinarea utilului cu plăcutul în


explorarea și familiarizarea cu tradițiile culturale specifice civilizației engleze. Elevii
s-au transformat în personaje interesante și înfricoșătoare, cu ajutorul cărora au
inventat scenarii amuzante, activitatea stimulându-le creativitatea. La activitate au
participat elevii claselor primare de la Școala Gimnazială Cornățelu - Structura
Bolovani, dar și elevii claselor gimnaziale de la Școala Gimnazială Cornățelu,
coordonați de prof. Petrescu Adriana-Maria, Culmeș Ana-Maria, Ilie Dorina și
Dănciulescu Lavinia.

4. Săptămâna Educației Globale – Schimbările climatice – activitate ce ajută la


formarea și consolidarea unei atitudini pozitive față de mediul înconjurător și de
protejarea acestuia, dar și la îmbogățirea fondului de cunoștințe referitoare la reciclare,
utilizarea rațională a resurselor naturale și conservarea mediului înconjurător. Elevii au
fost invitați să recunoască, atât acțiunile prin care omul poluează mediul înconjurător,
cât și modalitățile prin care putem minimiza sau chiar elimina aceste activități
dăunătoare (alternative ca reciclarea, forme de energie eco, utilizarea conștientă a
resurselor, etc.).. Aceștia au realizat desene specifice cu titlul Nu poluați! și au
prezentat în fața colegilor obiecte făcute din materiale reciclate (ex. vaze și ghivece
din sticle de plastic reutilizate).

5. Merry Christmas! / Joyeux Noel! / Crăciun fericit! – activitate ce a urmărit


confecționarea unor decorațiuni specifice sărbătorilor de Crăciun. Pe parcursul
activității, elevii au audiat și au cântat colinde în limba română, engleză și franceză,
fiind coordonați de prof. Petrescu Adriana-Maria, Dănciulescu Lavinia, Ilie Dorina,
Culmeș Ana.

ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE


Puncte tari:

• Implicarea profesorilor în activități extrașcolare și atragerea elevilor la activitățile


desfășurate.

• Activitățile s-au desfășurat în afara programului școlar, în timpul liber al elevilor.

• O bună colaborare pentru promovarea unui stil de viață sănătos și a unui comportament
civilizat în rândul elevilor.

• Participarea la proiecte care promovează imaginea școlii.

Puncte slabe:

• Neimplicarea unor profesori și a unor elevi în activități.

• Nu au fost organizat excursii școlare;

• Profesorii nu mediatizează corespunzător activitățile pe care le desfășoară.

• Lipsa unei colaborări cu diverse instituții.

MĂSURI AMELIORATIVE:

• Implicarea diriginților în mai multe activități cultural educative.

• Realizarea de noi proiecte educative pentru elevi.

• Realizarea tuturor activităților propuse în planul managerial.

Consilier educativ, Director,


Prof. Alexandru Corina prof. Glăvan Cristina