Sunteți pe pagina 1din 4

Numele și prenumele Data

______________________________ ______________

Test de evaluare – Substantivul. Articolul.


Clasa a V-a

 Se acordă din oficiu 1 punct.


 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.

1. (2 p.) Completează enunțurile următoare:


Banda desenată este _________________________________________în care se narează cu
ajutorul _________________________________________________________________________.
Banda desenată are: viniete (care sunt ___________________________________________
________________), ____________________ (care sunt spațiile rezervate replicilor personajelor)
și recitative (care sunt ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
Substantivul este ____________________________________ care exprimă _____________
________________________________________________________________________________.
Elementul care însoțește întotdeauna un substantiv și arată în ce măsură obiectul denumit le
este cunoscut vorbitorilor se numește _________________________________________________.
Articolul hotărât arată că ______________________________________________________
_________________________________, iar articolul nehotărât arată că ______________________
________________________________________________________________________________.

2. (0,4 p.) Menționează de ce gen sunt substantivele următoare:


a) balcon – ______________________ c) copil – ________________________
b) stradă – _______________________ d) lup – __________________________

3. (0,6 p.) Indică, în seriile date, cuvintele care nu sunt substantive:


a) carte, caiet, citește, profesor, elev, scrie, tablă, linie;
b) steag, câine, bunic, greu, cărare, negru, iubire, lanț:
c) familie, iubim, mamă, poveste, greu, tată, pisică, emoție.
1
4. (0, 8 p.) Scrie substantivele de mai jos la numărul plural. Încercuiește desinențele.
a. carte – _________________ c. pisică – ________________
b. ceas – _________________ d. semafor – ______________

5. (0,6 p.) Ce reprezintă fiecare i din cuvântul copiii?


C O P I 1 I2 I 3
I1 –
I2 –
I 3–

6. (1,2 p.) Articulează hotărât și nehotărât următoarele substantive: caiet, floare și brad.
Caiet
Articol hotărât – sg. ___________________ Articol nehotărât – sg. __________________
– pl. ___________________ – pl. ___________________

Floare
Articol hotărât – sg. ___________________ Articol nehotărât – sg. __________________
– pl. ___________________ – pl. ___________________

Brad
Articol hotărât – sg. ___________________ Articol nehotărât – sg. __________________
– pl. ___________________ – pl. ___________________

7. (1 p.) Încercuiește (A), dacă tu consideri că afirmația este adevărată, sau (F), dacă afirmația
este falsă. Rescrie enunțurile false astfel încât să fie adevărate.
A/F Articolul nehotărât se adaugă direct la sfârșitul substantivului, formând cu acesta o singură
unitate sonoră și grafică.
A/F La masculin și la neutru, numărul singular, articolul hotărât se leagă de substantiv prin sunetul
de legătură -u-.
A/F Articolul hotărât se așază înaintea substantivului, fiind un cuvânt scris separat.

2
A/F Substantivele proprii denumesc individualități (orașe, țări, prenume, nume de animale,
sărbători, străzi etc.) și se scriu cu litere inițiale mari.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

8. (0,6 p.) Citește cu atenție următoarele afirmații și încercuiește litera corespunzătoare


variantei de răspuns pe care o consideri adevărată:
I. ________________ sunt sunetele sau grupurile de sunete așezate la sfârșitul substantivelor
pentru a indica genul și numărul acestora.
a. articolul hotărât; b. desinențele; c. articolul nehotărât.
II. Cuvintele cartea, ceasul, fotoliul, plopul, salcia sunt:
a. nearticulate; b. articulate cu articol nehotărât; c. articulate cu articol hotărât.
III. Sunt substantive de genul neutru toate cuvintele din seria:
a. caiet, bocanc, brad, fulg; b. coridor, creion, masă, ușă; c. ghiozdan, penar, stilou, tablou.

9. (1 p.) Analizează morfologic și sintactic substantivele subliniate:


Câinele vecinului meu latră uneori noaptea.
câinele = ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
vecinului = _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

10. (0,8 p.) Redactează o compunere, de 80–100 de cuvinte, pornind de la banda desenată de
mai jos, în care să valorifici, la alegere, două substantive proprii și două substantive comune.
Subliniază cuvintele folosite.
În redactarea texului, vei avea în vedere:
 să ai un conținut adecvat cerinței, adică să respecți tema și să folosești două substantive
proprii și două substantive comune;
 să te exprimi corect, clar și adecvat;
 să respecți normele de ortografie și de punctuație;
3
 să fii atent/atentă la aspectul textului, adică la așezarea în pagină și la felul cum scrii.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Ai ajuns la finalul evaluării. Cum te simți în acest moment? Alege, dintre emoticoanele date,
pe cel care descrie cel mai bine starea ta.

😊 😀 ☹ 😥 😠
Autoevaluare
Ce notă crezi că vei obține la acest test? Notează mai jos nota pe care consideri că o vei lua.

Notă: