Sunteți pe pagina 1din 20

Perioada : 4 săptămâni (S24 – S27) → 16.03.2020 – 30.04.

2020
Şcoala Altfel → 30.03. 2020 – 03.04.2020
Vacanţă → 06.04.2020 – 21.04.2020

Competen
Ziua ţe Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, ziua,
2.3.; 3.2. data, meteo, agenda zilei, impresii; Abilităţi şi atitudini de învăţare
- discuţii despre modul în care îşi organizează a. manual, fişe de lucru
CLR învăţarea; Învăţarea poate fi un joc frumos b. conversaţia euristică, Observarea
2.3.; 3.1. - citirea unor sfaturi despre învăţare (Când învăţ?, dacă ştii să joci! explicaţia, exerciţiul, sistematică:
Cât învăţ?, Cum învăţ?); explozia stelară, jurnalul atitudinea
- compararea situaţiilor de învăţare date cu modul cu dublă intrare, RAI, elevilor faţă de
lor de învăţare; dezbaterea, cadranele sarcina dată
Luni - citirea unor dialoguri, despre învăţare, dintre c. activitate frontală,
Horia şi Alexandru; individuală, pe grupe
- dezbateri pe baza dialogurilor;
- extragerea învăţăturii
CLR - citirea în forme variate a textului ( citire cu voce Sunetele limbii române a. manual, fişe de lucru Evaluare după
1.1.; 1.2.; tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri, b. conversaţia euristică, rezolvarea
2.3.; 3.1.; citire ştafetă etc.); Text suport: explozia stelară, harta sarcinilor de
3.2.; 4.1. - identificarea, explicarea şi integrarea în noi povestirii, exerciţiul, lucru
enunţuri a cuvintelor necunoscute; Cuibul de păsărele, după Cezar brainstorming, jocul
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură Petrescu c. activitate frontală,
MEM cu textul citit; individuală, pe grupe
3.2. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere sau
respectând un detaliu / o idee din text;
DP - explicarea unor expresii (de ex. ,,dăruia raze”);
2.3. - formulare de enunţuri cu aceste expresii;
- formulare de răspunsuri la întrebarea ,,De ce crezi
AVAP că Gheorghiţă nu şi-a lăsat prietenul să atingă
2.2. cuibul?” ;
-discuţii despre importanţa protejării mediului
înconjurător, numirea unor acţiuni făcute de elevi
pentru ocrotirea păsărelelor;
JOC Lecția pe sfoară:
Se fixează o sfoară dintr-un colţ al clasei până în
celălalt. Se pregăteşte o rezervă suficientă de
clame pe masă. Li se cere copiilor să rezume lecţia
în 5-8 enunțuri, pe care învățătoarea le scrie cu
markerul pe cartoane şi le împarte în clasă. După

1
ce le vor decora frumos, elevii vor aşeza enunțurile
în ordine şi le vor prinde cu clame pe sfoara de
rufe. Pot rămâne în clasă un timp pentru a le
reaminti lecţia

- rezolvarea de probleme în care sunt necesare Probleme care se rezolvă prin a. manual, fişe de lucru
MEM operaţii de acelaşi ordin/ de ordine diferite; mai mult de două operaţii b.conversaţia,explicaţia,
1.5.; 1.6.; Temă de lucru
- scrierea rezolvării unei probleme printr-un demonstraţia,exerciţiul,
3.1.; 4.2. în clasă:
exerciţiu; problematizarea, munca
- rezolvare de
- compunere de probleme după exerciţii date; independentă, cadranele
CLR probleme
- extragerea datelor unei probleme dintr-un tabel, c.activitate frontală,
2.3.; 3.1.
compunerea şi rezolvarea acesteia; activitate individuală
- discuţii despre importanţa igienei
- audiţie ,,Supercalifragilisticexpidialidocious” (din Cântarea instrumentală
MM filmul Mary Poppins)
1.2.; 2.2.; https://www.youtube.com/watch?v=vZ9Mh0yOj6k; Cântarea cu acompaniament a. manual, laptop,
2.3.; 3.1. - identificarea instrumentelor muzicale care o videoproiector
acompaziază pe solistă; b.conversaţia euristică,
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării explicaţia, exerciţiul, Observarea
CLR muzicale sau cu percuţie corporală diversă, care să audiţia muzicală sistematică
2.3. marcheze fie ritmul, fie timpii egali; c.activitate frontală,
- însoțirea cântecelor de percuție corporală diversă individuală, în grup
AVAP (bătăi din palme, lovit pulpele cu palmele, bătaie cu
2.2. piciorul în podea etc.)
- desen ,,Instrumente muzicale”

Marţi
MEM - rezolvarea de probleme în care sunt necesare Probleme care se rezolvă prin
1.5.; 1.6.; operaţii de acelaşi ordin/ de ordine diferite; mai mult de două operaţii a. manual, auxiliar
3.1.; 4.2. b.conversaţia euristică,
- formulare de întrebări pentru problem date; explicaţia, exerciţiul, Evaluare
- compunere de probleme după exerciţii imagini problematizarea predictivă
CLR date;
2.3.; 3.1. c.activitate frontală,
- exerciţii de schimbare a datelor unei probleme; individuală, în perechi
- exemplificarea obiectelor folosite la igienă;
- discuţii despre modul în care trebuie să mâncăm
CLR - recitirea textului suport; Sunetele limbii române a. manual, fişe de lucru, Interevaluare
1.1.; 1.2.; - identificarea asemănărilor şi deosebirilor dintre cei laptop, videoproiector
2.3.; 3.1.; doi băieţi; Text suport: b. conversaţia euristică,
3.2.; 4.1. - completarea unor enunturi lacunare cu informaţii explicaţia, floare de
din text; Cuibul de păsărele, după Cezar lotus, cadranele, cubul,
- discuţii despre importanţa protejării mediului Petrescu diagrama Venn, metoda
DP înconjurător, numirea unor acţiuni făcute de elevi pălăriilor gânditoare,
2.1. pentru ocrotirea păsărelelor povestirea, exerciţiul
- identificarea sentimentelor trăite de copii; c. activitate frontală,
AVAP - selectarea cuvintelor care arată însuşirile puilor; individuală, pe grupe
2.2. - ordonarea unor enunţuri date în ordinea în care

2
s-au petrecut întâmplările;
MM - povestirea orală a textului;
1.4. - cuvinte cu înţeles asemănător / opus;
- transcrierea, din textul suport, a enunţurilor în care
sunt prezentate semnele primăverii;
- desprinderea învăţăturii textului;
2h - adăugarea unor însuşiri potrivite pentru termeni
daţi;
- joc de imaginaţie: ,,Ce ai fi făcut tu, dacă erai în
locul lui Gheorghiţă, după descoperirea cuibului?”
- numirea sunetelor unor cuvinte;
- discuţii despre diferenţa dintre sunete şi litere;
- citirea unei rubrici ,,Ştiaţi că …” despre păsări;
- realizarea unui desen ,,Cuibul de păsărele”;
- audierea / vizionarea cântecului ,, Câte unul, pe
cărare”
https://www.youtube.com/watch?v=VWaVIc91iBk

EFS - exercitii de mers din coloana cate unul din ce in ce Alergarea de viteza cu start din
3.1.; 3.2.; mai repede cu trecerea in alergare usoara: de la lectie la picioare
3.3. lectie se schimba conducatorul, corectarea pozitiei
- teren / sala de sport Observare
corpului si lucrul bratelor; Alergare cu accelerare
- repere (jaloane, sistematica
DP - alergare pe loc, cu semiridicarea genunchilor (schip);
fanioane, linii trasate pe Aprecieri
2.3. - alternari de mers in tempo lent, rapid si alergare pe
sol) colective
25-15-10 m;
- fluier si individuale
- alergarea cu genunchii sus si lucrul corect al bratelor;
- alergare in jurul bancii de gimnastica cu accelerarea
pe portiunea dreapta si incetinirea la capete;
-jocuri dinamice: ,,De-a prinselea", ,,Omul negru"
Miercuri - efectuarea de împărţiri, verificare prin înmulţire; Recapitulare a. manual, fişe de lucru
MEM - scrierea unor împărţiri corespunzătoare unor b.conversaţia,explicaţia, Autoevaluare
1.5.; 1.6.; exerciţiul, organizatorul controlată
suporturi vizuale;
3.1.; 4.2. grafic, jocul didactic,
- identificarea rolului unor obiecte illustrate în
păstrarea igienei şi în menţinerea sănătăţii; problematizarea
CLR c.activitate frontală,
2.3.; 3.1. - exerciţii de tipul: ,,Află jumătatea / pătrimea /
doimea / sfertul / treimea numerelor …”; individuală, în perechi
- completarea unor casete cu numerele lipsă;
- exerciţii de aflare a unui număr necunoscut;
- rezolvare şi compunere de probleme

AVAP - discuţii despre fluturi; Animale a. manual, bloc de Aprecieri


1.3.; 2.2.; - citirea paşilor care trebuie urmaţi în realizarea desen, pensulă, acuarele individuale şi
2.3.; 2.5. unor fluturi (manual pag. 27); Fluturi b.conversaţia euristică, colective
- numirea materialelor, instrumentelor necesare şi (prin simetrie) observarea dirijată,
CLR etapele de lucru; explicaţia, exerciţiul
2.3.; 3.1. - realizarea fluturilor, respectând etapele de lucru; c. frontală, individuală,

3
LB. ENGLEZĂ
RELIGIE
Joi CLR - citirea enunţurilor de la rubrica ,,Descoperim” din a. manual, auxiliar, Evaluare după
1.1.; 1.2.; manual, pag. 98; Sunetele limbii române laptop, videoproiector modul de
2.3.; 3.1.; - discuţii despre consoane şi vocale; b. conversaţia euristică, rezolvare a
3.2.; 4.1. - scrierea vocalelor şi rostirea consoanelor; Vocale şi consoane explicaţia, observarea
- identificarea consoanelor şi vocalelor din cuvinte / dirijată, copacul ideilor, sarcinilor de
enunţuri date; Text suport: exerciţiul, jurnalul cu lucru
DP - alegerea formei potrivite a cuvintelor din enunţuri dublă intrare, metoda
2.3. date; Cuibul de păsărele, după Cezar Gândiți/ Lucrați în
- schimbarea literei iniţiale / finale pentru a obţine Petrescu perechi/ Comunicați
AVAP noi cuvinte; c. activitate frontală,
2.6. - adăugare de litere unor cuvinte date pentru a individuală, în perechi
forma noi cuvinte;
MM - scrierea unor cuvinte după scheme date (de
1.4.; 2.1. exemplu: VCV etc.);
- audierea cântecului ,,Vocalele”
MEM https://www.youtube.com/watch?v=Rr-Hjv0reOA;
5.2. - formulare de răspunsuri la întrebări date;
- colorarea vocalelor / consoanelor, după criterii
2h date;
- identificarea numărului de vocale şi consoane într-
un enunţ dat, compunerea şi rezolvarea unei
problem cu cele două numere (date de consoane şi
vocale);
- identificarea numărului de sunete şi de litere din
cuvinte date;
- exemplificarea unor cuvinte alcătuite doar din
vocale;
- completarea unor cuvinte cu vocale / consoane;
- descoperirea într-un careu de litere a unor cuvinte,
după criterii date;
- completarea unor tabele după model dat
- interpretarea cântecului ,,Vine, vine primăvara!”
Itemii probei de evaluare Evaluare sumativă a. fișe de evaluare Probă scrisă
MEM
sumativă
1.5.; 1.6.;
b.conversaţia,
3.1.; 4.2.
munca independentă
c. activitate individuală
AVAP - discuţii despre flori şi fluturi; Fluturi şi flori a. bloc de desen, carioci Aprecieri
1.3.; 2.2.; - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor (desen liber) acuarele, pensulă globale și
2.3.; 2.5. pe care le vor utiliza; b. conversaţia euristică, individuale
- folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop explicaţia, demonstraţia,
MM decorativ în compoziţie; observaţia, exerciţiul, Expunerea
1.4. -realizarea lucrării; munca independentă lucrărilor
- audiere ,, Fluturi şi flori”, muzica: Richard Abel c. activitate frontală,

4
https://www.youtube.com/watch?v=CeYivn2Zke4 activitate individuală
Vineri CLR - audierea poveştii; *Lectură a. fișă de lectură
1.1.; 1.2.; - formularea unor întrebări al căror răspuns se b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.1.; găsesc în text (Unde? Care? Cine? Cum? De ce? Povestea unui ghiocel explicaţia, exerciţiul,
3.2.; 4.1. Ce? Când? Cu cine?) cadranele, explozia
- relatarea după întrebările investigatorului perfect stelară, blazonul,
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? jurnalul cu dublă intrare
Evaluare după
DP Cu ce?); c. activitate frontală,
rezolvarea
2.3. - aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri individuală, pe grupe
sarcinilor de
scurte care testează înţelegerea textului audiat;
lucru
AVAP - identificarea altor vieţuitoare care sunt considerate
2.2. vestitori ai primăverii;
- găsirea unor insuşiri potrivite pentru ghiocel şi
frunze;
- povestirea orală a textului audiat;
- discuţii despre primăvară;
- desen ,,Primăvara”
MEM Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/ dezvoltare a. fișe de ameliorare / de
1.5.; 1.6.; – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se - exerciții de ameliorare – dezvoltare, Evaluarea
3.1.; 4.2. vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale dezvoltare b. conversația, după
majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după explicația, exercițiul, rezolvarea
CLR evaluarea sumativă. problematizarea sarcinilor de
2.3. – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat c. activitate frontală, ameliorare/
de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor individuală dezvoltare
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă.

MM - interpretarea cântecului ,,Schnappi, micutul Cântarea instrumentală


1.2.; 2.2.; crocodil”;
a. manual, laptop,
2.3.; 3.1. - audierea cântecului ,,Schnappi, micutul crocodil” Cântarea cu acompaniament
videoproiector
https://www.youtube.com/watch?v=i2h2jQJOl6Q;
b.conversaţia euristică,
- identificarea instrumentelor muzicale care
explicaţia, exerciţiul, Interpretarea
CLR acompaniază cântecul;
audiţia muzicală vocală
2.3. - interpretarea cântecului ,,Barza”, ,,Ploaia” cu
c.activitate frontală,
acompaniamentul jucăriilor muzicale;
individuală, în grup
- interpretarea cântecului ,,Joc în cerc” cu
acompaniamentul jucăriilor muzicale şi a percuţiei
corporale
EFS - explicarea-demonstrarea startului de sus, a pozitiilor Alergarea de viteza cu start din - teren / sala de sport Observare
3.2.; 3.3. specifice fiecarei comenzi. La comanda ,,pe locuri", se picioare - fluier sistematica
aseaza varful piciorului indemanatec la linia de start, - marcaje Aprecieri
DP usor indoit din genunchi, celalalt la un pas in spate, in colective
2.3. aceeasi pozitie. Corpul este usor aplecat in fata, cu Startul din picioare si lansarea de la si individuale
bratul opus, piciorului din fata indoit, dus usor inainte, start
celalalt brat usor intins spre inapoi. La comanda
,,pleaca" sau alt semnal sonor se pleaca in alergare prin

5
impingere in piciorul din fata;
- exersarea pozitiilor specifice fiecarei comenzi;
- exersarea startului si lansarii de la start pe 3-4 m ;
- corectari;
- intreceri de alergare de viteza pe 20 m, cu start de
sus, pe grupe de 4 elevi (se marcheaza zona de
accelerare)
Luni a. manual, fişe de lucru
Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, ziua, b. conversaţia euristică,
DP data, meteo, agenda zilei, impresii;
2.3.; 3.2. explicaţia, exerciţiul,
- evidenţierea modului în care folosesc timpul în explozia stelară, jurnalul
cursul săptămânii;
CLR cu dublă intrare, RAI,
- completarea unui table, după cerinţe date; Observare
2.3.; 3.1. Recapitulare / Evaluare dezbaterea, cadranele,
- discuţii despre modul eficient de planificare a sistematică
timpului; jocul
- realizarea unui colaj cu titlul ,,Programul zilnic de c. activitate frontală,
AVAP
activitate şi de odihnă în proverbe şi imagini”; individuală, în perechi,
2.6. pe grupe
- joc – Interviu: ,,Învăţătura”;
- joc ,,Petrec timpul liber împreună cu …”

- exemplificarea consoanelor şi vocalelor;


CLR Sunetele limbii române
- identificarea consoanelor şi vocalelor din a. manual, fişe
1.1.; 1.2.;
cuvinte / enunţuri extrase din textul suport; b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.1.; Vocale şi consoane
- activitate outdoor: Ieşim afară. Fiecare elev îşi explicaţia, observarea,
3.2.; 4.1. Autoreflecţia
notează pe o fişă cuvinte (denumiri ale unor exerciţiul, organizatorul
Text suport:
obiecte, vieţuitoare etc.) care încep cu o vocală grafic
EFS
(litera iniţială). Va fi declarat câştigător elevul care c. activitate frontală,
1.1. Cuibul de păsărele, după Cezar
a reuşit să noteze cele mai multe cuvinte. individuală
Petrescu
- alcătuiri de enunţuri, după criterii date

MEM - identificarea și denumirea formelor plane: pătrat şi Figuri plane a. manual, fişe de lucru, Temă de lucru
2.1.; 2.2.; dreptunghi trusă de geometrie, în clasă:
3.2.; 4.1.; - conturarea formelor geometrice plane (pătrat, Pătratul Dreptunghiul hârtie glasată, foarfecă, - desenare și
4.2.; 5.1. dreptunghi), cu ajutorul instrumentelor de lipici recunoaștere
geometrie / şablonul; Despre igiena locuinţei b.conversaţia,explicaţia, triunghiuri şi
CLR - identificarea numărului de forme geometrice plane exerciţiul, organizatorul dreptunghiuri
2.3. dintr-un desen dat/ dintr-o figură geometrică grafic, jocul didactic,
„fragmentată” problematizarea
AVAP - identificarea unor obiecte care au forma unor c.activitate frontală,
2.3. triunghiuri şi dreptunghiuri; individuală, în perechi
- transcrierea şi continuarea unui şir de figuri
geometrice;
- construirea din beţişoare a unor pătrate şi
dreptunghiuri;
- realizarea unui colaj cu titlul ,,Trenul”;
- citirea rubricii ,,Ne informăm”;
- discuţii despre microbi, cum putem păstra

6
curăţenia;
- identificarea unor acţiuni pentru menţinerea
curăţeniei locuinţei

- interpretarea unor cântece cunoscute însoţite de


acompanierea cu orchestra de jucării muzicale sau
MM cu percuţie corporală diversă, care să marcheze fie a. manual, laptop,
1.2.; 2.2.; ritmul, fie timpii egali; videoproiector
2.3.; 3.1. - interpretarea cântecului ,,Toba” , ,,Buni prieteni”, b.conversaţia euristică,
cu acompaniament muzical; explicaţia, exerciţiul, Observare
Recapitulare
- vizionarea cântecului ,,Prieteni buni” – mişcări pe audiţia muzicală sistematică
CLR muzică c.activitate frontală,
2.3. https://www.youtube.com/watch?v=kgKYXaJxOnI; individuală, în grup
- identificarea instrumentelor muzicale care însoţesc
cântecul
- discuţii despre instrumentul preferat
Marți - desenarea figurilor geometrice – identificarea Figuri plane
MEM vârfurilor şi laturilor / lungime şi lăţime; Autoevaluare
a. manual, auxiliar,
1.4.; 1.5.; Pătratul Dreptunghiul controlată
- colorarea unor triunghiuri şi dreptunghiuri, după trusă de geometrie
2.1.; 2.2.;
criterii date; b.conversaţia, explicaţia
3.2.; 4.1.; Despre igiena locuinţei
- aflarea sumei laturilor unui triunghi / dreptunghi; exerciţiul, munca
4.2.; 5.1.
- identificarea numărului de figuri geometrice dintr- independentă, învăţarea
un chenar dat; prin descoperire,
DP
- aflarea de produse / câturi, după cerinţe date; problematizarea
2.3.
- desenarea de figuri geometrice, după criterii date c. activitate frontală,
(ex. ,,Desenează un pătrat cu latura de 2 cm”); individuală, în perechi
AVAP
2.2. - discuţii despre importanţa curăţeniei locuinţei;
- completarea unor enunţuri lacunare
CLR - citirea enunţurilor rostite de personaje (manual Scrierea cuvintelor care conţin a. manual, fişe Evaluare după
1.1.; 1.2.; pag. 99, rubrica ,,Descoperim”); grupurile de sunete ,,oa”, ,,ea”, b. conversaţia euristică, modul de
2.3.; 3.1.; - observarea grupurilor de litere scrise cu verde; ,,ia”, ,,ie”, ,,ua”, ,,uă” observarea dirijată, rezolvare a
3.2.; 4.1. - despărţirea acestora în silabe; explicaţia, exerciţiul, sarcinilor de
- identificarea în textul suport a cuvintelor care cadranele, jocul, metoda lucru
AVAP conţin grupurile de litere ,,oa”, ,,ea”, ,,ia”, ,,ie”, Text suport: Gândiți/ Lucrați în
2.6. ,,ua”, ,,uă”; perechi/ Comunicați
- gruparea cuvintelor care conţin grupurile de Cuibul de păsărele, după Cezar c. activitate frontală,
MEM litere ,,oa”, ,,ea”, ,,ia”, ,,ie”, ,,ua”, ,,uă” într-un Petrescu individuală, în perechi
3.2. tabel;
- completarea unor casete cu grupurile de litere
2h corespunzătoare;
- transformarea cuvintelor, după model dat;
- scrierea unor numere cu litere;
- exemplificarea unor cuvinte care conţin grupurile
de sunete ,,oa”, ,,ea”, ,,ia”, ,,ie”, ,,ua”, ,,uă”;
- citirea unor texte, sublinierea grupurile de litere
,,oa”, ,,ea”, ,,ia”, ,,ie”, ,,ua”, ,,uă” – despărţirea

7
acestora în silabe;
- colorarea florilor care conţin doar grupurile de
litere;
- rezolvarea unui rebus didactic;
- identificarea cuvintelor scrise corect dintr-o serie
de cuvinte date;
- alcătuiri de enunţuri, după criterii date
- explicarea-demonstrarea alergarii cu accelerare, cu Alergarea de viteza cu start din Observare
atingerea vitezei maxime la sfarsitul accelerarii (reper) picioare sistematica
si mentinerea vitezei (din inertie) pe ultimii 10 m; Aprecieri
- alergare in grup pe distanta de 15-25 m cu start din Alergarea cu accelerare, cu start din individuale
EFS
picioare, marcand zona de accelerare, si cu aplecarea picioare
3.1.; 3.3. - teren / sala de sport
trunchiului in final si trecere peste linia de sosire;
- fluier
- Jocuri: ,,De-a prinselea", ,,Prinde-i daca poti"
CLR - marcaje
- exersarea startului, din picioare, lansarii, alergarii
2.3.
accelerate pe 7-8 m;
- exersarea alergarii accelerate pe 7-8 m, cu atingerea
vitezei maxime si mentinerea acesteia pe 12-15 m;
- intreceri de alergare de viteza cu start de sus in
diferite formatii (in linie cate 4, cate 6, etc.)
Miercuri - observarea unor triunghiuri ilustrate – vârfurilor şi
laturilor;
- identificarea unor obiecte care au forma unor
MEM triunghiuri; Triunghiul
- desenarea unor triunghiuri în diverse poziţii; a. manual, fişe de lucru,
2.1.; 2.2.;
Despre dieta alimentară sănătoasă trusă de geometrie
3.2.; 4.1.; - identificarea numărului figurilor geometrice
b.conversaţia, explicaţia
4.2.; 5.1.; studiate dintr-un chenar ;
exerciţiul, munca
5.2. - colorarea unor triunghiuri, după criterii date; Autoevaluarea
independentă, învăţarea
- rezolvare de probleme; controlată
prin descoperire,
CLR - împărţirea unor dreptunghiuri şi pătrate în problematizarea
2.3.; 3.1. triunghiuri; c. activitate frontală,
- citirea rubricii ,,Ne informăm”; individuală, în perechi
AVAP - formulare de răspunsuri la întrebări puse de
2.6. învăţătoare;
- alcătuirea unui meniu pentru o săptămână,
respectând alimentaţia sănătoasă

- discuţii despre plante şi animale; Evaluare a. fişe


AVAP
- realizarea unor dialoguri între diverse plante şi b. conversaţia, jurnalul
1.3.; 2.2.;
animale; cu dublă intrare, turul Observare
2.3.; 2.5.
- numirea instrumentelor, materialelor şi a tehnicii galeriei, analiza Swot sistematică
de lucru folosite; c. activitate frontală,
CLR
- completarea unei fişe cu două lucruri care le-au activitate individuală Expoziţie
2.3.
plăcut la lucrările lor şi scrierea a ceea ce ar vrea să
îmbunătăţească
LB. ENGLEZĂ

8
RELIGIE
Joi - citirea unor texte, sublinierea grupurile de a. manual, fişe
litere ,,oa”, ,,ea”, ,,ia”, ,,ie”, ,,ua”, ,,uă” – Scrierea cuvintelor care conţin b. conversaţia euristică,
despărţirea acestora în silabe; grupurile de sunete ,,oa”, ,,ea”, observarea dirijată,
- încercuirea cuvintelor scrise corect; ,,ia”, ,,ie”, ,,ua”, ,,uă” explicaţia, exerciţiul,
- alcătuiri de enunţuri, după criterii date; jurnalul cu dublă intrare
CLR
- descoperirea cuvintelor după ilustraţii date; c. activitate frontală,
1.1.; 1.2.;
- formare de cuvinte, după scheme date; Text suport: individuală, pe grupe
2.3.; 3.1.;
- scrierea unor cuvinte, după model dat;
3.2.; 4.1.
- colorarea unor obiecte, după criterii date; Cuibul de păsărele, după Cezar
- continuarea unui text, folosind cuvinte care conţin Petrescu
DP
grupurile de sunete / litere ,,oa”, ,,ea”, ,,ia”, ,,ie”, Interevaluare
2.3.
,,ua”, ,,uă”;
- scrierea unor cuvinte cu înţeles opus / asemănător;
AVAP
- completarea unor enunţuri lacunare;
2.6.
- ordonarea unor care conţin grupurile litere
,,oa”, ,,ea”, ,,ia”, ,,ie”, ,,ua”, ,,uă” pentru a forma o
propoziţie;
- completarea unor cuvinte cu grupurile de litere
corespunzător;
- corectarea unor cuvinte scrise greşit în propoziţii
date, rescrierea acestora
- citirea în forme variate a textului ( citire cu voce
tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri, Buburuza, de Eugen Jianu
citire ştafetă etc.);
CLR - identificarea, explicarea şi integrarea în noi a. manual, fişe de lucru
1.1.; 1.2.; enunţuri a cuvintelor necunoscute; b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.1.; - formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură explozia stelară, harta
3.2.; 4.1. cu textul citit; lecturii, exerciţiul,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere sau brainstorming, blazonul, Observare
DP respectând un detaliu / o idee din text; metoda Gândiți/ Lucrați sistematică
2.3. - identificarea vocalelor şi consoanelor în cuvinte / în perechi/ Comunicați
enunţuri date; c. activitate frontală,
- explicarea unor semen de punctuaţie; individuală, în perechi
- selectarea din textul suport a cuvintelor care
conţin grupurile litere ,,oa”, ,,ea”, ,,ia”, ,,ie”,
,,ua”, ,,uă”;
- povestirea orală a textului
MEM - observarea unor cercuri şi semicercuri; Cerc. Semicerc a a. manual, fişe de Temă de lucru
1.5.; 3.2.; - identificarea unor obiecte care au forma unor lucru, trusă de în clasă:
4.1.; 4.2.; cercuri; Despre exerciţiile fizice geometrie, auxiliar - desenarea și
5.1. - desenarea unor cercuri şi semicercuri, după model b.conversaţia, explicaţia recunoașterea
dat; exerciţiul, munca figurilor
CLR - colorarea unor figuri geometrice, după criterii independentă, învăţarea geometrice
2.3.; 3.1. date; prin descoperire,
- identificarea numărului de figuri geometrice dintr- problematizarea

9
un chenar dat;
- desenarea unor obiecte folosind doar figuri
geometrice;
- completarea unor tabele, după criterii date;
AVAP - notarea fracţiei corespunzătoare părţii colorate a c. activitate frontală,
2.6. unor cercuri; individuală, în perechi
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date;
- citirea rubricii ,,Ne informăm”;
- formulare de răspunsuri la întrebări despre
importanţa exerciţiilor fizice

AVAP - discuţii despre cum văd ei Lumea de sub ape; Lumea de sub ape
a. manual, bloc de
1.2.; 2.2.; - numirea unor vieţuitoare care trăiesc în apă;
desen, acuarele, pensulă,
2.3.; 2.5. - observarea imaginilor A, B, C (manual pag.30); Peşti
creioane colorate/cerate Observare
- identificarea imaginii prin care mesajul este (Desen ,,Lumea de sub ape”)
b. conversaţia euristică, sistematică
CLR transmis prin fotografie / desen;
observarea dirijată,
2.3. - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor
explicaţia, exerciţiul
utilizate;
c. activitate frontală,
- realizarea unui desen cu titlul ,,Lumea de sub ape”
activitate individuală
Vineri CLR - citirea poeziei; *Lectură a. fișe de lectură
1.1.; 1.2.; - formularea unor întrebări al căror răspuns se b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.1.; găsesc în text (Unde? Care? Cine? Cum? De ce? Primăvara, de Vasile Alecsandri explicaţia, exerciţiul,
3.2.; 4.1. Ce? Când? Cu cine?) brainstorming,
- relatarea după întrebările investigatorului perfect cadranele, ciorchinele,
DP (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? RAI, metoda pălăriilor
2.1. Cu ce?); gânditoare
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri c. activitate frontală,
AVAP scurte care testează înţelegerea textului audiat; individuală, pe grupe
2.2. - exprimarea sentimentelor transmise de poezie;
- identificarea unor cuvinte care conţin grupuri de
MM sunete, despărţirea în silabe;
2.1. - cuvinte cu înţeles asemănător / opus; Autoapreciere
- formulări de enunţuri, după diverse cerinţe;
- găsirea unor insuşiri potrivite pentru cuvinte date;
- completarea unor enunţuri lacunare;
- transcrierea unei strofe, la alegere, respectând
aşezarea corectă în pagina caietului;
- identificarea cuvintelor care arată sosirea
primăverii;
- formulare de răspunsuri la întrebarea ,, Tu cum ai
primi-o pe primăvară?”;
- interpretarea cântecului ,,Înfloresc grădinile”;
- realizarea unui desen cu titlul ,,Primăvara”

MEM - denumirea figurilor geometrice; Interiorul şi exteriorul unei figuri a. manual, fişe de lucru, Evaluarea

10
- identificarea numărului de figuri geometrice dintr- geometrice trusă de geometrie
un chenar dat; b.conversaţia, explicaţia
- identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri Despre efectele dietei greşite exerciţiul, munca
1.4.;1.5.; geometrice; independentă, învăţarea
3.2.; 4.1.; - aflarea unor sume / diferenţe / produsuri / câturi a prin descoperire,
4.2.; 5.1. unor numere aflate în interiorul / exteriorul unor problematizarea
figuri geometrice; c. activitate frontală, după
CLR - desenarea unor figuri geometrice, după criterii individuală, în perechi rezolvarea
2.3.; 3.1. date; sarcinilor de
- citirea rubricii ,,Ne informăm”; lucru
AVAP - formulare de răspunsuri la întrebările învăţătoarei;
2.6. - identificarea unei diete sănătoase;
- formulare de răspunsuri, cu argumentare, la
întrebarea ,,Ce crezi că s-ar întâmpla dacă ai mânca
zilnic doar carne şi dulciuri?”

- interpretarea unor cântece cunoscute însoţite de Evaluare a. manual, caiet de


acompanierea cu orchestra de jucării muzicale sau muzică
cu percuţie corporală diversă, care să marcheze fie b.conversaţia euristică,
ritmul, fie timpii egali; explicaţia, exerciţiul,
MM
- interpretarea cântecului ,,Ceasul”- marcarea munca independentă
1.2.; 2.2.;
structurii ritmice a cântecului, prin c.activitate frontală,
2.3.; 3.1.
acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe, individuală, în grup
Probă orală şi
trianglu, maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a
scrisă
percuţiei corporale (bătăi din palme, bătăi ale
CLR
degetului în bancă, cu bătăi pe genunchi);
2.3.
- transcrierea primelor trei strofe ale cântecului
,,Greierele şi brotăcelul” – desenarea sub silabele
potrivite a jucăriei muzicale corespunzătoare pentru
acompaniament

EFS - intreceri cate 2 pe distanta de 25 m, contra Alergarea de viteza cu start din - teren / sala de sport
3.1.; 3.3. cronometru; picioare - fluier
- desemnarea castigatorului clasei; - marcaje Observarea
DP - recomandari; Alergare de viteza cu start din sistematica
2.3. - exersarea startului din picioare pe grupe de 4-6 elevi picioare pe distanja de 25 m, sub
forma de concurs
Miercuri MEM - observarea ilustraţiilor din manual (pag. 91), a Axa de simetrie Observarea
3.2.; 4.1.; liniei punctate care separă desenele în două părţi a. manual, fişe de lucru, sistematică
4.2.; 5.1. identice; Despre bolile copilăriei trusă de geometrie
- exerciţii de trasare a axei de simetrie pentru b.conversaţia euristică,
CLR diverse obiecte, vieţuitoare; explicaţia, exerciţiul,
2.3.; 3.1. - exerciţii de completare a unor desene cu jumătatea învăţarea prin
care lipseşte; descoperire, observarea
AVAP - identificarea desenelor în care linia punctată dirijată problematizarea,

11
munca independentă
2.6. reprezintă o axă de simetrie;
c.activitate frontală,
- citirea rubricii ,,Ne informăm”;
activitate individuală
- formulare de răspunsuri la întrebările învăţătoarei;
- joc de rol ,,La doctor”
- discuţii despre cee ace înseamnă să-ţi faci un plan Lumea de sub ape
de lucru;
AVAP a. manual, bloc de
- verbalizarea unor planuri proprii de lucru în Peşti
1.2.; 2.2.; desen, acuarele, pensulă,
realizarea unui desen; (Desen ,,Peşti”)
2.3.; 2.5. creioane colorate/cerate,
- observarea imaginilor A şi B (manual pag.31);
laptop, videoproiector
- numirea unor lucruri care i-au surprins plăcut în
CLR b. conversaţia euristică, Apreciere
realizarea celor două desene şi a unui lucru care
2.3. observarea dirijată, globală /
consideră că ar fi putut fi mai bine făcut;
explicaţia, exerciţiul individuală
- numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor
DP c. activitate frontală,
utilizate;
2.3. individuală, în perechi
- realizarea unui desen cu titlul ,,Peşti”;
-audierea cântecului ,,Peştişorul năzdrăvan”
MM
https://www.youtube.com/watch?
1.4.
v=EIXAKPCJHG8

LB. ENGLEZĂ

RELIGIE
Joi CLR - recitirea textului; a. manual, fişe de lucru, Observarea
1.1.; 1.2.; - ordonarea unor enunţuri date în ordinea Scrierea corectă a cuvintelor laptop, videoproiector, sistematică
2.3.; 3.1.; întâmplărilor petrecute; ,,sau” / ,,s-au” jetoane
3.2.; 4.1. b. conversaţia euristică, Aprecieri
- identificarea numărului de cuvinte / a vocalelor / exerciţiul, jurnalul cu globale si
DP consoanelor dintr-o propoziţie; Text suport dublă intrare, diamantul, individuale
2.1. - construirea unor propoziţii, după criterii date; cubul, diagram Venn
- formulare de enunţuri cu expresii date; Buburuza, de Eugen Jianu c. activitate frontală,
AVAP - cuvinte cu înţeles asemănător / opus; individuală, în perechi
2.2. - formulări de enunţuri, după diverse cerinţe;
- găsirea unor insuşiri potrivite pentru cuvinte date;
MM - completarea unor enunţuri lacunare;
1.4. - compararea pădurii în cele două anotimpuri
(toamna, primăvara);
2h - identificarea florilor de primăvară, dintr-un set de
florid at;
- transformarea unor cuvinte, după model dat;
- exerciţii de comparare (ex. ghiocei albi ca …);
- discuţii despre scrierea corectă a cuvintelor ,,sau” /
,,s-au”;
- formularea de enunţuri cu ajutorul ortogramelor
,,sau” / ,,s-au”;
- exerciţii de continuare a unor dialoguri;

12
- identificarea mesajului textului;
- selectarea variantei corecte (,,sau” ,,s-au”) în
enunturi date;
- completarea unor propoziţii lacunare cu
ortogramele,,sau”/,,s-au”;
- exerciţii de dictare, transcriere;
- audierea / vizionarea cântecului buburuza
https://www.youtube.com/watch?v=9152_GZo3Uo
- desen ,,Buburuza”

- denumirea corpurilor geometrice;


MEM - observarea și numirea numărului de fețe și forma Corpuri geometrice
3.2.; 4.1.; corpurilor geometrice; a. manual, fişe de lucru,
4.2.; 5.1. - identificarea unor obiecte care au forma unor Despre joc şi ,,boala mâinilor trusă de geometrie
corpuri geometrice; murdare” b.conversaţia euristică,
CLR - desenarea corpurilor geometrice, descrierea explicaţia, exerciţiul,
2.3.; 3.1. acestora; învăţarea prin
Evaluare după
- asocierea corpurilor geometrice cu obiectele descoperire, observarea
rezolvarea
AVAP corespunzătoare; dirijată problematizarea,
sarcinilor de
2.6. - identificarea interiorului şi exteriorului unor munca independentă
lucru
corpuri geometrice c.activitate frontală,
- realizare de corespondențe între corpuri individuală, în perechi
geometrice și figuri geometrice (corespunzătoare
feței acestora);
- citirea rubricii ,,Ne informăm”;
- formulare de răspunsuri la întrebările învăţătoarei;
- desenarea unor obiecte care corespund unor
criterii date
a. manual, bloc de
desen, creioane colorate,
- prezentarea unor imagini cu acvarii;
AVAP carioci, sămânţă de
- discuţii despre acvarii;
1.2.; 2.2.; dovleac, lipici, hârtie Apreciere
- observarea planşei model;
2.3.; 2.5. colorată, planşă model, globală /
- numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Acvariul cu peşti
foarfecă Individuală
utilizate în realizarea lucrării;
CLR b. conversaţia euristică,
- identificarea etapelor necesare pentru obţinerea
2.3. observarea dirijată, Expoziție
lucrării;
explicaţia, exerciţiul
- realizarea lucrărilor şi expunerea acestora
c. activitate frontală,
individuală
Vineri CLR - citirea poeziei; *Lectură a. fișe de lectură Observare
1.1.; 1.2.; - formularea unor întrebări al căror răspuns se b. conversaţia euristică, sistematică
2.3.; 3.1.; găsesc în text (Unde? Care? Cine? Cum? De ce? De pe-o ,,bună dimineaţă”, de explozia stelară, reţeaua
3.2.; 4.1. Ce? Când? Cu cine?) Otilia Cazimir personajelor, explicaţia,
- relatarea după întrebările investigatorului perfect exerciţiul, cadranele,
DP (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? brainstormingul,
2.1. Cu ce?); ciorchinele, jocul

13
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri c. activitate frontală,
scurte care testează înţelegerea textului audiat; individuală, pe grupe
- exprimarea sentimentelor transmise de poezie;
- despărţirea în silabe a unor cuvintelor date;
- transcrierea unei strofe, la alegere, respectând
aşezarea corectă în pagina caietului;
AVAP
- formulare de enunturi cu sensurile diferite ale
2.2.
cuvintelor ,,fir” şi ,,poartă”;
- explicarea unor expresii (mustăţi de aţă etc.);
- scrierea unor cuvinte prin care să caracterizeze
personaje din poezie (gândâcel, cărăbuş etc.);
- desenarea şi colorarea unor personaje;
Joc: ,,Vrei să fii poet?” (formarea unor rime pentru
cuvinte date)
MEM - desenarea corpurilor geometrice, descrierea Corpuri geometrice a. manual, fişe de lucru,
1.4.; 1.5.; acestora; trusă de geometrie
3.2.; 4.1.; - identificarea numărului de corpuri geometrice care Despre joc şi ,,boala mâinilor b.conversaţia euristică,
4.2.; 5.1. lipsesc dintr-o construcţie dată; murdare” explicaţia, exerciţiul,
- aflarea sumei / diferenţei / produsului / câtului învăţarea prin
descoperire, Evaluare după
CLR unor numere aflate în interiorului şi exteriorului
problematizarea, munca rezolvarea
2.3.; 3.1. unor corpuri geometrice;
independentă sarcinilor de
- completarea unui tabel, după criterii date;
c.activitate frontală, lucru
AVAP - colorarea unor corpuri geometrice, după anumite
2.6. cerinţe; individuală, în perechi
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date;
- discuţii despre Hepatita A şi despre cum putem să
prevenim apariţia ei

- discuţii despre modul în care trebuie să mişte


MM braţele atunci când dirijează; Mişcarea pe muzică a. manual,
2.1.; 2.2.; - vizionare ,,Cântec de leagăn” ,dirijor Voicu videoproiector, laptop
3.1. Popescu – observarea dirijatului; Dirijatul intuitiv b.conversaţia euristică,
https://www.youtube.com/watch? observarea dirijată,
Observarea
DP v=ucgTxNdzHDA explicaţia, exerciţiul,
sistematică
2.3. - audiţie ,,Anotimpurile”, de Antonio Vivaldi – munca independentă
dirijare pe acordurile compoziţiei muzicale c.activitate frontală,
https://www.youtube.com/watch?v=8aHfdHiRJdc individuală, în grup
- cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual,
asociind dirijatul intuitiv
EFS - ducerea bratului cu mingea inapoi; Aruncarea mingii de oina - teren de sport - observare
3.1.; 3.2. - exercitii pentru brate; - mingi mici de cauciuc sistematica
- aruncari libere cu mingea de oina; Aruncarea mingii de oina de pe loc, - mingi de tenis
DP - aruncarea mingii, cu latura stanga orientata spre la distanta
2.3. directia aruncarii

14
SĂPTĂMÂNA 4
Luni DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, ziua,
a. manual, fişe de lucru
2.3.; 3.2. data,meteo, agenda zilei, impresii; b. conversaţia euristică,
- discuţii despre importanţa învăţării; explicaţia, exerciţiul,
Cine şi ce mă ajută să învăţ?
CLR - citirea rubricii ,,Învăţăm şi experimentăm” explozia stelară, jurnalul
Cine şi ce mă împiedică să
cu dublă intrare, RAI, Interevaluare
2.3.; 3.1. (manual pag. 29); învăţ?
- formulare de răspunsuri la întrebări date; cadranele, jocul
Importanţa normelor de igienă
c. activitate frontală,
AVAP - discuţii despre regulile de igienă pentru învăţare; pentru învăţare individuală, pe grupe
2.6. - desen ,,Cartea, o comoară de învăţături”

- explicarea scrierii cuvintelor ,,sau” şi ,,s-au”; a. auxiliar, fişe


- completarea unor enunţuri lacunare cu ortogramele b. conversaţia euristică,
CLR Scrierea corectă a cuvintelor explicaţia, exerciţiul,
1.1.; 1.2.; ,,sau / s-au”;
,,sau” / ,,s-au” organizatorul grafic,
2.3.; 3.1.; - formulare de enunţuri cu ortogramele ,,sau / s-au”; cadranele, ciorchinele
3.2.; 4.1. - exerciţii de analiză a ortogramelor sau omofonelor c. activitate frontală,
din enunţuri logice şi corecte din punct de vedere individuală
DP gramatical;
2.3. -corectarea unori enunţuri care conţin erori de Autoevaluare
scriere; controlată
-cuvinte cu înțeles asemănător / opus;
- transformarea unor propoziţii după model dat;
- completarea unui rebus didactic;
- realizare de corespondeţe pentru a forma propoziţii;
- completarea unor ghicitori cu cuvinte potrivite;
- realizarea unor dialoguri în care să utilizeze cuvinte /
expresii date

a. manual, fişe de lucru,


MEM - analizarea corespondenţei dintre corpurile
hârtie, foarfecă, lipici,
3.2.; 4.1.; geometrice şi desfăşurarea lor (manual pag. 93);
trusă de geometrie
4.2.; 5.1. - colorarea imaginilor care reprezintă desfăşurarea
b.conversaţia euristică,
corectă a unor corpuri geometrice;
Desfăşurarea unui corp explicaţia, exerciţiul,
CLR - conturarea desfăşurării unor corpuri geometrice, Observare
geometric observarea dirijată,
2.3. decuparea şi lipirea acestora; sistematică
problematizarea, munca
- realizarea de corespondenţe între corpurile
independentă
AVAP geometrice şi figurile geometrice corespunzătoare;
c.activitate frontală,
2.6. - discuţii despre importanţa igienei
individuală, în perechi

MM - vizionare ,, Concertul 23 pentru pian” de Mozart - Mişcarea pe muzică a. manual, Interpretare


2.1.; 2.2.; https://www.youtube.com/watch?v=ctYZd7Zn52w videoproiector, laptop vocală
3.1. – observarea modului în care se mişcă braţele b.conversaţia euristică,
dirijorului; Dirijatul intuitiv observarea dirijată,
DP - citirea pe silabe a versurilor cântecului ,,Furnicile” explicaţia, exerciţiul,
2.3. - interpretarea şi dirijarea cântecului munca independentă

15
https://www.youtube.com/watch?v=IOgBl-YJtbo;
- transcrierea primelor două versuri ale
c.activitate frontală,
cântecului ,,Iepuraşii” – arătarea modului de dirijat;
individuală, în grup
- vizionarea cântecului şi dirijarea acestuia
https://www.youtube.com/watch?
v=RYHDHqGODhg
- desenarea unor figuri şi corpuri geometrice;
- aflarea unor sume / diferenţe, produse / câturi ale
unor numere aflate în interiorul şi exteriorul unor
figuri / corpuri geometrice;
a. manual, fişe de lucru,
MEM - desenarea axei de simetrie pentru desene date;
trusă de geometrie
1.4.; 1.5.; - stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date;
Marți b.conversaţia euristică,
3.2.; 4.1.; - realizarea de corespondenţe între corpurile
explicaţia, exerciţiul,
4.2.; 5.1. geometrice şi desfăşurarea lor; Autoevaluare
Recapitulare observarea dirijată,
- identificarea numărului de cuburi care lipsesc controlată
problematizarea, munca
CLR dintr-o construcţie;
independentă
2.3. - completarea unor şiruri după model;
c.activitate frontală,
- identificarea unor produse alimentare nesănătoase,
individuală, în perechi
dintr-un șir de produse alimentare;
- discuții despre importanța igienei locuinței și a
corpului;
- discuții despre beneficiile exercițiilor fizice asupra
organismului

CLR - observarea imaginii din manual (pag. 103);


1.1.; 1.2.; - formulare de răspunsuri la întrebări; a. manual, creioane
2.3.; 3.1.; -discuţii despre primăvară; colorate
3.2.; 4.1. - găsirea unor însuşiri potrivite pentru cuvinte date; b. conversaţia euristică, Observarea
- completarea unor expresii după model; explicaţia, exerciţiul, sistematică
Scrierea imaginativă a unui text
DP - asocierea unor cuvinte pentru a obtine expresii; observarea dirijată,
pe baza unui şir de întrebări
2.3. - redactarea textelor, după criterii date, respectând metoda semaforul
regulile de aşezare în pagină, punctuaţia şi c. activitate frontală,
AVAP ortografia; individuală, în perechi
2.6. - verificarea textelor create după metoda semaforul

CLR - citirea textului ,,Salcâmii în floare” , de Ion File din cartea naturii a. manual, fişe Autoevaluare
1.1.; 1.2.; Agârbiceanu; b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.1.; - formulare de răspunsuri la întrebări puse de dascăl; Recapitulare explicaţia, exerciţiul,
3.2.; 4.1. - gruparea cuvintelor care conţin grupurile de cadranele, explozia
litere,,ia”, ,,ea”, ,,ua”, într-un tabel; stelară, jurnalul cu dublă
DP - completarea unor enunţuri cu ortogramele ,,sau / intrare, jocul
2.3. s-au”; c. activitate frontală,
- scrierea unor cuvinte după scheme date (vocale şi individuală, în perechi
consoane);
- redactarea unui text, după o ilustraţie dată, pe baza
întrebărilor ajutătoare;
- citirea textului ,,Un joc nou” după Călin Gruia;

16
- formulare de intrebări şi răspunsuri pe baza textului;
- notarea vocalelor şi consoanelor într-un enunţ dat;
- identificarea variantei corecte de scriere a unor
cuvinte date;
- redactarea unui text cu titlul ,,Primăvara”, cu
ajutorul unor întrebări date
EFS - aruncarea mingii de oina de pe loc la distanta; - teren de sport
3.1.; 3.2. - miscarea bratului, rasucirea trunchiului, lansarea - mingi mici de cauciuc
Aruncarea mingii de oina
mingii; - mingi de tenis Evaluare prin
CLR - exersarea aruncarii mingii de oina; - mingi de oina proba practica
Aruncarea mingii de oina
2.3. - aruncarea mingii de oina sub forma de concurs; - fluier
- desemnarea castigatorului
Miercuri MEM Itemii probei de evaluare Evaluare sumativă a. fișe de evaluare
1.4.; 1.5.; sumativă
Probă scrisă
3.2.; 4.1.; b.conversaţia,
4.2.; 5.1. munca independentă
c. activitate individuală

AVAP - vizionarea unui documentar despre broaştele Lumea de sub ape a. manual, hârtie verde, Observare
1.2.; 2.2.; ţestoase foarfecă, laptop, sistematică
2.3.; 2.5. https://www.youtube.com/watch?v=_-asxvXLXKs; Ţestoase de apă videoproiector
- discuţii despre documentarul vizionat; b. conversaţia euristică,
CLR - exemplificarea unor modalităţi de protejare a observarea dirijată,
2.3. speciei; explicaţia, demonstraţia,
- observarea etapelor descries în manual, pag.32-33, munca independentă
MEM pentru obţinerea unei ţestoase; c. activitate frontală,
3.2.; 4.2. - numirea materialelor şi instrumentelor de lucru; individuală
- realizarea lucrării
LB. ENGLEZĂ
RELIGIE
Joi Itemii probei de evaluare Evaluare sumativă a. fișe de evaluare Probă scrisă
CLR sumativă
1.1.; 1.2.; b.conversaţia,
2.3.; 3.1.; munca independentă
3.2.; 4.1. c. activitate individuală

CLR Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/ dezvoltare a. fișe de ameliorare / de Evaluarea


1.1.; 1.2.; – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se - exerciții de ameliorare – dezvoltare, după
2.3.; 3.1.; vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale dezvoltare b. conversația, explicația, rezolvarea
3.2.; 4.1. majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după exercițiul, sarcinilor de
evaluarea sumativă. problematizarea ameliorare/
DP – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat c. frontală, individuală, dezvoltare
2.3. de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor în perechi
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare
vizate prin proba de evaluare sumativă.
MEM Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/ dezvoltare a. fișe de ameliorare / de Evaluarea
1.4.; 1.5.; – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se - exerciții de ameliorare – dezvoltare, după

17
3.2.; 4.1.; vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale dezvoltare b. conversația, explicația,
4.2.; 5.1. majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după exercițiul,
rezolvarea
evaluarea sumativă. problematizarea
sarcinilor de
CLR – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat c. frontală, individuală,
ameliorare/
2.3. de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor în perechi dezvoltare
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă.
AVAP - discuţii despre broaştele ţestoase; Lumea de sub ape a. carton duplex,coaja de
1.2.; 2.2.; - observarea planşei model; nucă, carioci, şablon cu
2.3.; 2.5. - descrierea materialele şi instrumentele folosite; Broasca ţestoasă broasca ţestoasă, planşă
- verbalizarea tehnicii de lucru; model foarfecă, lipici,
Apreciere
CLR - realizarea lucrării prin asamblarea corectă şi b. conversaţia euristică,
globală şi
2.3. estetică a părţilor componente ale modelului; observarea dirijată,
individuală
Joc: ,,Cea mai rapidă broscuţă” explicaţia, demonstraţia,
Se găuresc ochii broscuţelor şi se introduc pe funii / munca independentă,
aţe. Elevii vor mişca funiile pentru ca broscuţele să jocul
se deplaseze. Câştigă cel care va ajunge primul la c. activitate frontală,
capătul funiei. individuală

POVESTEA UNUI GHIOCEL

Abia pleacă februarie din pădure, că pe cerul limpezit se ivește îndrăzneț soarele. Zăpada începe să picure de pe ramuri: pic, pic. Stropii pătrund adânc în
pământ și trezesc un ghiocel care, întinzându-și rădăcinile, spune:
– Ah! Ce mult am mai dormit. Ce-o mai fi pe afară?
El îşi spală cu grijă petalele albe şi lucioase şi se bucură.
– Ce frumoase sunt!
A răsărit puțin, doar dintre bulgării negri de pământ, că mai departe nu putea să-şi croiască drum, din cauza frunzelor veştede, înghesuite unele în altele, ce
formau un covor întins și gros.
– Vă rog să mă lăsaţi să trec, le spuse politicos ghiocelul.
– Ai face bine dacă ai sta în pământ cuminte şi nu ne-ai mai plictisi, foşniră frunzele uscate.
– Cum să stau în pământ? se întrebă mirat ghiocelul. Că doar locul meu e afară, la soare. Trebuie să-mi deschid floricica albă şi să vestesc primăvara. Vă rog,
faceţi-mi şi mie puţin loc!
– Ce zgomotos mai eşti, oftară frunzele, fără să se clintească. Nu vine nicio primăvară! Intră la loc în adăpost şi culcă-te!
Frunzele foşniră din nou supărate. Dar ghiocelul nu mai stătu să asculte ce spuneau, ci le străpunse. Capul său verde şi subţirel ieşi la lumină. „Ce frig era
afară! Şi ce urât!“ Pădurea amorţită, copacii uscaţi, niciun fir de iarbă, nicio gâză, nicio floare. „Poate că aveau dreptate frunzele și nu vine încă primăvara“,
gândi el. Atunci, o rază de soare coborî şi-i zâmbi:
– Bun venit, curajosule!

18
Când o văzu, ghiocelul îşi deschise voios petalele albe şi lucioase, sunând din clopoţel. Parfumul lui proaspăt şi uşor se împrăştie, purtat de vânt, în întreaga
pădure şi, deodată, mugurii care dormeau pe crengile copacilor şi firele de iarbă dintre bulgării de pământ îl simţiră şi se treziră, bucurându-se la rândul lor.
– Vine primăvara! Vine primăvara!

PRIMĂVARA
de Vasile Alecsandri

A trecut iarna geroasă,


Câmpul iar a înverzit
Rândunica cea voioasă
La noi iarăși a sosit.

Dintr-o creangă-n alta zboară 


Sturzul galben, aurit
Salutare, primăvară,
Timp frumos, bine-ai venit!

Turturelele se îngână,
Mii de fluturi vezi zburând
Și pe harnica albină
Din flori miere adunând.

Cântă cucu-n dumbrăvioară


Pe copacul înflorit,
Salutare, primăvară,
Timp frumos, bine-ai venit!

DE PE-O „BUNA DIMINEATA


                      de   Otilia Cazimir

De pe-o 'buna dimineata'


Cu tulpina de carcel,
A iesit un gandacel
Cu mustatile de ata.

Alti gandaci, marunti si rosii,


Care-si poarta fiecare
Ochelarii pe spinare,
Dorm in soare, somnorosii!

Iar pe-un fir de papadie


Ce se-nalta drept, din iarba,
Suie-un carabus cu barba,
In hainuta aurie.

19
Suie mandru si grabit
Sa vesteasca-n lumea mare:
- Prea cinstita adunare,
Primavara a sosit!

20