Sunteți pe pagina 1din 5

EXERCIȚII APLICATIVE PENTRU ȘCOALA DE ACASĂ

1. Citește cu atenţie textul de mai jos, pentru a putea rezolva sarcinile de mai jos:

Când pădurarul a adus-o din codru, era un pui mic şi fricos.


Cu ochii mari şi umezi se uita la toţi din casă, gata să fugă.

Dar, cu vremea, s-a îmblânzit. A înţeles că nimeni nu-i voia răul. A început să bea
singură lapte. Ziua stătea ascunsă în tufisuri, iar seara răspundea la chemarea noastră.

Fiindcă fugea atât de sprinten, tata i-a spus "Năluca". Iar la numele de Năluca, răspundea.

Toate animalele din curte, câini, pasări şi pisici erau acum neglijate de noi. Aveam grijă
doar ea. Aşa a crescut în mijlocul nostru. Uneori era tristă, mirosea aerul codrului, ochii ei erau
umezi, păşea încet, cu botul în pământ.

Într-o seară, când cineva a lăsat poarta deschisă, Năluca a fugit. A doua zi locul ei era
gol. .În zadar am căutat-o toţi în grădină, Năluca a plecat pentru totdeauna.

Aseară, mă întorceam cu tata de la prisaca din pădure, pe o ploaie măruntă. Deodată, în


faţa noastră, a apărut o căprioară. Era Năluca. Am chemat-o la mine. S-a apropiat de mine. Am
vrut s-o mângâi, dar în acel moment s-a uitat la mine, apoi, la codru.

Se răsuci scurt, pe picioarele subţiri, şi fugi spre pădure.

(“Năluca”, după Cezar Petrescu)


1. Decideţi dacă următoarele propoziţii sunt adevărate sau false:
1.Când a venit în casa autorului căprioara era mare şi curajoasă.
2. Cu timpul, ea s-a obişnuit cu cei din jurul său.
3. Numele de "Năluca" i l-a dat copilul.
4.Într-o seară, vâzănd poarta deschisă , căprioara a fugit în pădure.
5. Căprioara s-a mai întors încă o dată la locul unde a crescut.

2. ..Joc: Pro- contra. Exprimaţi-vă oral părerea dacă a fost bine sau nu că a plecat
căprioara în pădure.Susţineţi-vă ideile prin argumente proprii.

3. Încercuieşte doar forma corectă:


a) Substantivul pădurarul este articulat-nearticulat.
b) Substantivul Năluca este comun-propriu.
c) În expresia Într-o seară, când cineva a lăsat poarta deschisă există unul –două substantive
articulate.
d) Cuvântul picioarele este la genul masculin-neutru.
e) Substantivul pădurarul din prima propoziţie este la numărul singular-plural.

4. Precizaţi în scris, ce sunt cuvintele subliniate în propoziţiile: Se răsuci scurt, pe picioarele


subţiri şi fugi spre pădure

pe- ………………………………………….

spre- ……………………………………….

5. Completaţi spatiile libere cu prepoziţiile corespunzătoare, în următorul text:

Aseară, mă întorceam …..tata ……. prisaca din pădure, pe o ploaie măruntă. Deodată,…
faţa noastră, a apărut o căprioară. Era Năluca. Am chemat-o………. mine.
( de la, cu, în , la)
6. Asociați substantivul subliniat din propoziţiile următoare cu întrebările la care
răspunde și funcţia sintactică îndeplinită.

1.Puiul a fost adus de către un pădurar la casa scriitorului. Cine?-subiect


2.Copilul îl vede pe pui străduindu-se să bea lapte. Pe cine? –complement
3. Grija puiului este să se joace. A cui?-atribut
4.Băiatul i-ar adresa puiului o rugăminte cui?-complement.
5. Puiule, nu pleca! Nu răspunde la nicio întrebar, nu
are
funcţie sintactică

7. Scrieți ce sentimente l-au încercat pe copil, în situaţiile următoare:

a) Cănd a apărut puiul în casa lor. ……………………………………...

b) Când a observat că a fugit în pădure. ………………………………..

c) Când s-au întâlnit în seara ploioasă. …………………………………..

8. Subliniaţi substantivele în textul de mai jos în propoziţiile de mai jos, arătând cazul şi
funcţia sintactică. Orientaţi-vă după modelele din tabelul de mai jos:

Pe cînd puii se jucau frumos în mirişte împrejurul prepeliţei, aud o căruţă venind şi oprindu-se
în drumul de pe marginea lăstarului. Au ridicat toţi în sus capetele cu ochişorii ca nişte mărgele
negre şi ascultau. “Nero! înapoi!” s-a auzit un glas strigând, departe.
Să descoperim împreună!
Nr.crt. Cuvântul Cazul Întrebări Funcţia
sintactică
1. puiul Nominativ 1.Cine? Subiect

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

9. Realizaţi o compunere gramaticală de 6-8 rânduri, cu titlul: Prietenul meu credincios, în


care să descrieţi un animal drag.Menţionaţi în compunerea voastră modul cum îl îngrijiţi, cum
comunicaţi, care sunt eventualele situaţii când v-a fost şi el de ajutor. Utilizaţi un număr cât mai
mare de substantive la cazuri diferite.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
10. Analizaţi substantivele din textul următor arătând felul, genul, numărul, cazul şi
funcţia sintactică. Puteţi să vă ghidaţi după tabelul cu cazurile substantivelor,aflat mai sus.
Aranjaţi substantivele în tabelul de mai jos, după modelul dat.

Căprioara se opri puţin şi apoi alergă la marginea pădurii. Cum o văzu, băiatul s-a gândit să-
i spună colegilor de aşa minune. În visul său, copilul a văzut-o şi a strigat:
-Năluca! Vino înapoi!

Substantivul Felul Genul Numărul Cazul Funcţia


sintactică

Căprioara comun feminin singular Nominativ subiect