Sunteți pe pagina 1din 7

NR. ÎNREGISTRARE: 512/ 22.04.

2020
APROBAT, DIRECTOR,
ȘERBAN CRISTINA

ORARUL ȘI CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII


PERIOADA 22.04.2020 – 15.05.2020

ZIUA/ ORA CLASA CLASA NR. ELEVI CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII REZULTATELE AȘTEPTATE
DATA PREZENȚEI A VI-A A VIII-A PREZENȚI
PE
PLATFORMĂ
MIERCURI LIMBA Genul liric - Să identifice trăsăturile
22.04.2020 08:00 – 8:50 ROMÂNĂ Consolidare și sistematizare genului liric;
- Să identifice figuri de stil și
imagini artistice;
- Să precizeze rima, ritmul și
măsura versurilor;
- Să argumenteze că un text dat
aparține genului liric.
LIMBA Dialogul în textul literar - Să identifice personajele
9:00- 9:50 ROMÂNĂ Text suport D-l Goe... de participante la dialog;
I.L.Caragiale - Să identifice rolul semnelor
Predare - învățare - evaluare de punctuație de la sfârșitul
replicilor;
- Să precizeze care sunt verbele
de declarație din replicile
date;
- Să precizeze rolul
elementelor paraverbale și
nonverbale din comunicare.
LIMBA Propoziția subordonață predicativă - Să delimiteze fraza în
10:00- 10:50 ROMÂNĂ Consolidare și sistematizare propoziții;
- Să identifice termenii regenți;
- Să identifice propozițiile
subordonate predicative
LIMBA Personajele din textul narativ literar - Să identifice personajele
11:00-11:50 ROMÂNĂ Text suport D-l Goe..., de participante la acțiune;
I.L.Caragiale - Să precizeze trăsăturile fizice
Predare - învățare - evaluare și morale ale anumitor
personaje;
- Să realizeze harta
personajelor din schița D-l
Goe...
VINERI LIMBA Pastelul – specie a genului liric - Să identifice trăsăturile
24.04.2002 08:00- 08:50 ROMÂNĂ Consolidare și sistematizare pastelului ca specie a genului
liric;
- Să argumenteze că un text la
prima vedere este un pastel.
LIMBA Semnificațiile textului - Să precizeze semnificația
ROMÂNĂ Text suport D-l Goe..., de titlului schiței;
09:00: 09:50 I.L.Caragiale - Să identifice comicul din
Predare - învățare - evaluare diferite secvențe ale operei;
- Să argumenteze pro/ contra
comportamentul personajului
principal.
LIMBA Propoziția subordonată subiectivă - Să delimiteze fraza în
ROMÂNĂ Consolidare și sistematizare propoziții;
10:00- 10:50 - Să identifice termenii regenți;
- Să identifice propozițiile
subordonate subiective.
LIMBA Text auxiliar George și camera - Să citească fluent și expresiv
ROMÂNĂ secretă a Universului, de Lucy și textul dat;
11:00 – 11:50 Stephen Hawking - Să identifice personajele
Predare - învățare – evaluare textului;
- Să precizeze trăsăturile fizice
și morale ale personajelor.
MIERCURI LIMBA Doina populară – specie a genului - Să identifice trăsăturile doinei
29.04.2020 08:00- 08:50 ROMÂNĂ liric ca specie a genului liric;
Consolidare și sistematizare - Să argumenteze că un text la
prima vedere este o doină
populară.
LIMBA Limba română în Europa. - Să identifice limbile vorbite
09:00 – 09:50 ROMÂNĂ Comunitatea lingvistică a în țările Europei;
vorbitorilor de limba română de - Să precizeze în care țări din
pretutindeni Europa se vorbește și limba
Predare-învățare-evaluare română fără a fi șimbă
internațională;
- Să precizeze ce reprezintă
limba română pentru ei;
- Să precizeze semnificația
unor enunțuri patriotice.
LIMBA Consolidare și sistematizare - Să delimiteze fraza în
10:00 – 10:50 ROMÂNĂ Propoziția subordonată atributivă propoziții;
Consolidare și sistematizare - Să identifice termenii regenți;
- Să identifice propozițiile
subordonate atributive.

LIMBA Performarea actelor de limbaj: a - Să asocieze intenția


11:00 – 11:50 ROMÂNĂ afirma, a ruga, a promite, a mulțumi, vorbitorului cu contextul
a declara formulării secvenței;
Predare-învățare-evaluare - Să precizeze intenția și
efectul secvenței de
comunicare;
- Să creeze o situație de
comunicare care să conțină
un act de limbaj;
VINERI
01.05.2020
ZI LIBERĂ

MIERCURI LIMBA Genul epic - Să identifice trăsăturile


06.05.2020 08:00- 08:50 ROMÂNĂ Consolidare și sistematizare genului epic;
- Să identifice coordonatele
spațio-temporale;
- Să precizeze tipul de narator
cu exemple din text;
- Să argumenteze că un text dat
aparține genului epic.
-
LIMBA Adjectivul – actualizarea - Să identifice adjectivele
09:00 – 09:50 ROMÂNĂ cunoștințelor propriu-zise și pe cele
provenite din verbe la
participiu;
- Să precizeze genul, numărul,
cazul și gradul de comparație
al adjectivelor;
- Să identifice adjectivele
variabile și invariabile
- Să analizeze morfo-sintactic
adjectivele dintr-un text dat.
LIMBA Propoziția subordonată completivă - Să delimiteze fraza în
10:00 – 10:50 ROMÂNĂ directă propoziții;
Consolidare și sistematizare - Să identifice termenii regenți;
- Să identifice propozițiile
subordonate completive
directe.

LIMBA Posibilități combinatorii ale - Să precizeze rolul de adjunct


11:00 – 11:50 ROMÂNĂ adjectivelor sau centru al adjectivelor;
Predare-învățare-evaluare - Să precizeze funcția sintactică
a adjectivelor;
- Să analizeze morfo-sintactic
adjectivele date.
VINERI LIMBA Fabula – specie a genului epic - Să identifice trăsăturile
08.05.2020 08:00- 08:50 ROMÂNĂ Consolidare și sistematizare fabulei ca specie a genului
epic;
- Să argumenteze că un text la
prima vedere este o fabulă.
LIMBA Transformarea vorbirii directe în - Să identifice regulile de
09:00 – 09:50 ROMÂNĂ vorbire indirectă transformare a vorbirii directe
Predare- învățare-evaluare în vorbire indirectă;
- Să transforme în vorbire
indirecte situațiile date;
-
LIMBA Basmul popular - Să rezolve exerciții de tipul
10:00 – 10:50 ROMÂNĂ Consolidare și sistematizare celor de la E.N.

LIMBA Textul narativ literar - Să identifice coordonatele


11:00 – 11:50 ROMÂNĂ Consolidare și sistematizare spațio-temporale din textul
Text suport Jim Năsturel și dat;
mecanicul de locomotivă, de Michael - Să precizeze tipul de narator
Ende din textul suport;
- Să identifice verbele de
declarație;
- Să analizeze morfo-sintactic
adjective dintr-un text dat;
- Să transforme vorbirea
directă în vorbire indirectă.
MIERCURI LIMBA Schița - Să identifice trăsăturile
13.05.2020 08:00- 08:50 ROMÂNĂ Consolidare și sistematizare schiței;
- Să identifice coordonatele
spațio-temporale;
- Să precizeze două idei
principale/ secundare;
- Să argumenteze că un text
este o schiță.
LIMBA Textul descriptiv literar în proză - Să citească fluent și expresiv
09:00 – 09:50 ROMÂNĂ Text suport Indescriptibil, de Simona textul dat;
Popescu - Să precizeze ce le-a atras
Predare-învățare-evaluare atenția după lecturarea
textului;
- Să descrie o carte în
maximum 100 de cuvinte,
folosind anumite cuvinte-
cheie date.
LIMBA Nuvela - Să identifice trăsăturile
10:00 – 10:50 ROMÂNĂ Consolidare și sistematizare nuvelei;
- Să identifice coordonatele
spațio-temporale;
- Să precizeze două idei
principale/ secundare;
- Să argumenteze că un text
este o nuvelă.
LIMBA Textele continue și discontinue - Să identifice ce sunt textele
11:00 – 11:50 ROMÂNĂ Descrierea în proză continue și discontinue;
Predare-învățare-evaluare - Să identifice secvențe
descriptive;
- Să identifice trăsături ale
obiectelor descrise
VINERI LIMBA Subiecte pentru Evaluare Națională - Să rezolve exerciții de tipul
15.05.2020 08:00- 08:50 ROMÂNĂ celor de la E.N.

LIMBA Semnificațiile textului descriptiv în - Să precizeze rolul descrierii


09:00 – 09:50 ROMÂNĂ proză într-un text în proză;
Predare-învățare-evaluare - Să descrie o grădină prin
răspunsuri la anumite
întrebări;

LIMBA Subiecte pentru Evaluarea Națională - Să rezolve exerciții de tipul


10:00 – 10:50 ROMÂNĂ celor de la E.N.

11:00 – 11:50 LIMBA Textul argumentativ - Să identifice elementele


ROMÂNĂ componente ale unui text
argumentativ;
- Să reformuleze ipoteza unui
text;
- Să identifice legătura dintre
concluzia textului și ipoteza
acestuia.

Director,
Prof. Șerban Cristina