Sunteți pe pagina 1din 2

Teste grilă-Succesiuni –Devoluțiune Legală

1. Rudele defunctului chemate la moştenire în temeiul legii pot fi:


a) numai din căsătorie;
b) din căsătorie şi din afara căsătoriei;
c) din adopţie în toate cazurile.

2. Descendenţii şi ascendenţii au vocaţie la moştenire:


a) indiferent de gradul de rudenie cu defunctul;
b) numai până la gradul al IV-lea inclusiv;
c) numai până la gradul al III-lea inclusiv.

3. Fac parte din clasa I de moştenitori:


a) strănepoţii defunctului;
b) părinţii defunctului;
c) bunicii defunctului.

4. Nu fac partea din clasa a III-a de moştenitori:


a) frații bunicilor defunctului;
b) străbunicii defunctului;
c) unchii şi mătuşile defunctului.

5. Este o excepţie de la principiul proximităţii gradului de rudenie:


a) reprezentarea succesorală;
b) nedemnitatea succesorală;
c) situaţia soţului supravieţuitor, care înlătură de la moştenire orice clasă cu care ar veni în concurs.

6. Este o condiţie a reprezentării succesorale:


a) ca reprezentatul să nu fie nedemn sau decedat la data deschiderii succesiunii;
b) ca reprezentantul să îndeplinească condiţiile generale pentru a moşteni;
c) ca reprezentatul să îndeplinească condiţiile generale pentru a moşteni.

7. În cazul în care operează reprezentarea succesorală:


a) regulile reprezentării vor putea fi modificate prin voinţa defunctului, exprimată prin act autentic;
b) aceasta operează de drept;
c) beneficiarii sunt numai descendenţii de gradul al II-lea pentru a-i reprezenta pe descendenţii de
gradul I.

8. Reprezentarea succesorală:
a) nu operează de drept;
b) produce efecte generale şi particulare;
c) presupune în mod obligatoriu ca cel reprezentat să fie în viaţă.

9. Dacă defunctul a avut doi copii predecedaţi, dintre care unul a lăsat un copil, iar celalalt doi copii,
nepoţii defunctului vor moşteni:
a) în părţi egale;
b) primul va lua 1/3, iar ceilalţi 2/3;
c) primul va lua 1/2, iar ceilalţi doi câte 1/4 fiecare.

10. În cazul în care la moştenire vin descendenţii şi soţul supravieţuitor:


a) descendenţii vor culege 3/4 din moştenire, iar soţul supravieţuitor restul de 1/4;
b) moştenirea se va împărţi în mod egal;
c) moştenirea se va împărţi în funcţie de numărul descendenţilor.
11. Drepturile succesorale ale descendenţilor prezintă unul din următoarele caractere juridice:
a) descendenţii pot veni la succesiune numai în nume propriu;
b) descendenţii nu sunt moştenitori sezinari;
c) descendenţii sunt moştenitori rezervatari.

12. Din clasa a II-a de moştenitori legali fac parte:


a) ascendenţii privilegiaţi şi colateralii ordinari ai defunctului;
b) soţul supravieţuitor şi colateralii privilegiaţi;
c) ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi.

13.Este un caracter juridic al dreptului la moştenire al ascendenţilor privilegiaţi:


a) aceştia pot veni la succesiune atât în nume propriu, cât şi prin reprezentare;
b) ascendenţii privilegiaţi sunt moştenitori sezinari;
c) ascendenţii privilegiaţi nu sunt moştenitori rezervatari.

14. Dacă ascendenţii privilegiaţi vin la moştenire în concurs cu colateralii privilegiaţi, întinderea
drepturilor ascendenţilor se va stabili astfel:
a) când există un singur părinte, el va primi 1/2 din moştenire;
b) când trăiesc ambii părinţi, aceştia vor culege 1/2 din moştenire;
c) când la moştenire vin părinţii fireşti alături de adoptator, vor primi împreună 1/3 din moştenire.

15. În ceea ce priveşte colateralii privilegiaţi:


a) aceştia sunt înlăturaţi de la succesiune când vin în concurs cu soţul supravieţuitor;
b) dacă vin în concurs cu 2 ascendenţi privilegiaţi, vor culege 3/4 din moştenire;
c) dacă vin în concurs cu un singur părinte, vor culege 3/4 din moştenire.

16. Când intervine împărţeala pe linii, atunci:


a) succesorii sunt rude cu defunctul pe aceeaşi linie;
b) suntem în prezenţa clasei colateralilor privilegiaţi;
c) moştenirea se împarte în mod egal între linia maternă şi linia paternă.

17. Fraţii consangvini sunt:


a) fraţii primari;
b) fraţii numai după tată;
c) fraţii uterini.

18. Colateralii privilegiaţi:


a) nu sunt moştenitori rezervatari;
b) sunt moştenitori sezinari;
c) sunt obligaţi la raportul donaţiilor.

19. Ascendenţii ordinari:


a) nu sunt moştenitori sezinari;
b) pot veni la moştenire numai în nume propriu;
c) sunt moştenitori rezervatari.

20. Colateralii ordinari:


a) sunt înlăturaţi de la moştenire dacă vin în concurs cu soţul supravieţuitor;
b) nu sunt obligaţi la raportul donaţiilor;
c) sunt moştenitori rezervatari.