Sunteți pe pagina 1din 2

anexă la contractul de muncă nr. ………….… înregistrat la ITM al Mun./Jud..................

FISA POSTULUI

Postul: CONDUCATOR AUTO


Cod: 832201
Locul de munca:
Studii: scoala profesionala + curs conducator auto categoria B+C
Experienta de lucru necesara: 6 luni
Nivelul postului: de executie
Relatii: ierarhice :
- se subordoneaza: sef sectie transporturi
de colaborare : casierii stiei de betoane si balastierei, ceilalti soferi
de reprezentare : nu este cazul
Resurse: masina, cu toate dotarile, cnf. PV predare – primire.

OBIECTIVE, RASPUNDERI, SARCINI

Obiectivele postului:
- realizarea activitatii de transport marfa si persoane in conditii de securitate, pe
drumurile publice;
- mentinerea autovehiculului in parametri optimi si realizarea tuturor actvitatilor
legate de revizia, inregistrarea si asigurarea acestuia.
Raspunderi:
- raspunde de conducerea masinii in conditii de siguranta potrivit regulilor de
circulatie si de integritatea acesteia, pe perioada programului de lucru;
- raspunde de integritatea si siguranta marfurilor si a persoanelor pe care le
transporta;
- raspunde de mentinerea in stare de functionare a autovehicolului pe care-l are in
primire.
- Raspunde de certificarea starii tehnice a mijlocului auto cu care pleaca in cursa.
Sarcini:
- cunoaste legea circulatiei pe drumurile publice, regulamentul ei de aplicare,
principiul de functionare si partile componente ale masinii pe care o conduce;
- sesizeaza ,,Coordonatorul cu transportul rutier” cand apar defectiuni care
pericliteaza siguranta circulatiei, sau consum exagerat de carburanti si lubrifianti;
- transporta marfurile, sau persoanele cu care este incarcat,
la destinatiile indicate ;
- pretinde confirmarea clientului, pe scrisoarea de transport, pentru marfa
transportata;
- verifica zilnic, la plecarea in cursa, daca actele masinii sunt in regula si daca
asigurarea este in termen;
- sesizeaza ,,coordonatorul cu transportul rutier” daca actele nu sunt in regula, si daca
expira asigurarea:.
- efectueaza intretinerea zilnica a autovehicolului si participa la efectuarea
reviziilor tehnice si reparatiilor care se executa la masina;
- participa la instructajele profesionale la care este trimis si isi insuseste notiunile
predate;
- foloseste autovehicolul doar in interesul firmei;
- cunoaste si respecta prevederile Regulamentului Intern, Contractului Colectiv de
Munca aplicabil, Contractului Individual de Munca , normele de protectia muncii si
protectia mediului si normele privind situatiile de urgenta.
- Respecta procedurile de lucru stabilite prin SMI si prevederile legale privind
standardele de asigurare a calitatii produselor si mediului.
Delegare:
- inlocuieste : alt conducator auto;
- este inlocuit: de alt conducator auto.
Criterii de performanta:
- Numãrul foarte scãzut de implicãri ale autovehiculului în evenimente de circulatie
rutierã.
Perioada de evaluare a performantelor:
- Anuala.
Competente:
- echilibru emotional, constanta in atitudine;
- lipsa cazier si antecedente penale;
- cunoasterea legislatiei rutiere;
- discernamant si capacitate de a rezolva problemele;
- capacitate de autoorganizare si punctualitate;
- rezistenta la efort si stres;
- loialitate fata de firma.

DATA: ________________

DIRECTOR GENERAL, SALARIAT,