Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. SALSERV ECOSISTEM S.R.L.

Client: ASOCIATIA DE PROPRIETARI "DIA


MANTULUI NR.190A"
Registru comert: J40/11330/1999 Cod fiscal: 40118200
Cod fiscal: RO12510160 Registrul com.:
Adresa: Mihail Sebastian, Bl.130, Et.3 Sediu: BRAGADIRU
Localitate: Bucuresti Str.DIAMANTULUI, Nr.190A
Judet: Bucuresti FACTURA Judet: IF
Cont:
Cont: RO59 INGB 0000 9999 0856 2524
Banca: ING BANK - SUCURSALA BUCURESTI
FISCALA Banca:
Cont: RO70 TREZ 7005 069X XX00 2494
Trezorerie Bucuresti
Pct. de lucru: Mihail Sebastian, nr. 130, et.3, EXEMPLAR: 1 Pct. de lucru: Str.DIAMANTULUI, Nr.190A
Bucuresti, sect. 5 BRAGADIRU, Ilfov
Tel./Fax: 021/456.24.86 Serie/Nr.: SSVBPJ/17297
WEB: www.salserv.ro
E-mail: office@salserv.ro Data: 5.03.2020
Cota T.V.A.: 19,00 % SCADENTA: 05.03.2020
Nr. Denumire produse sau servicii UM Cantitate Pret unitar Valoare Valoare
Crt. (fara TVA) (fara TVA) TVA
1 COLECTAT SI TRANS.DESEURI MENAJERE/PERS PERS 11,00 10,2400 112,64 21,40
TOTAL 112,64 21,40

Salserv Ecosistem este inregistrat in registrul general privind prelucrarea datelor cu caracter personal sub nr. 0025181/06.11.2017 .
Prestatie luna: FEBRUARIE 2020
Curs BNR:
Conf. Contract: 1001/21.01.2019

INTOCMIT: IOVAN ANDREI, C.I. seria: RD, nr: 876887, CNP: 1920704450066
Date privind expeditia
Factura circula Total factura,
Numele delegatului: 134,04 lei
fara stampila cf. B.I./C.I. NR.: , SERIA: , ELIBERATA: inclusiv TVA:
L227/2015 priv. Mijloc de transport: , NR.:
Cod fiscal, art.
319(29)
Expedierea s-a facut in prezenta noastra la
data: 05.03.2020, ora: 12:17:21 Semnatura
de primire ..............................
Semnaturile ..........................................

WinMENTOR 875.06

S-ar putea să vă placă și