Sunteți pe pagina 1din 1

TEST GRILA

pentru
“Managementul lucrarilor de instalatii”
Sem 2

2. Resursa umană, adică forţa de muncă necesară realizării activităţilor din structura unui
proiect se exprimă în:
a. ore pe schimb;
b. ore pe zi şi ore pe lună;
c. om-ore sau om-zi.