Sunteți pe pagina 1din 1

Drepturile și obligațiile salariaților, disciplina muncii

Drepturi legale ale angajaților

- Să beneficieze de condiții corespunzătoare de muncă, de protecție a muncii, de asistență


medicală gratuită etc.
- Asigurarea repaosului săptămânal și concediul de odihnă annual plătit.
- Libertatea cuvântului.

Obligații ale angajaților

- Să respecte programul de lucru


- Să-și ridice necontenit calificarea profesională, nivelul de cunoștințe tehnico-științifice și cultură
generală.