Sunteți pe pagina 1din 3

Instrument de evaluare

Tipul testului: docimologic (itemi de diverse tipuri)


Unitatea de învățare: Atribuțiile și responsabilitățile personalului în cadrul unității economice
Timp de lucru: 40 minute

TEST DE EVALUARE

SUBIECTUL I. Încercuiți varianta corectă: (3 x 0,5=1,5 puncte)


1. Stabilirea necesarului de personal se realizează pe baza:
a) Analiza volumului şi specificului activităţii

b) Analiza cerinţelor fiecărui post

c) Pe baza rezultatelor obţinute de fiecare candidat

2. Prima etapă a procesului de recrutare este:

a) Selecţia personalului

b) Stabilirea necesarului de personal

c) Decizia de selecţie

3. Mijloace de selecţie a personalului pot fi:


a) Interviul

b) Nivelul de pregătire a candidatului

c) Recomandarea de la vachiul loc de muncă

SUBIECTUL II. Notaţi cu A afirmaţiile adevărate şi cu F pe cele false:


(4 x 0,5=2 puncte)
1. Resursele umane reprezintă organizaţia.
2. Resursele umane sunt resurse epuizabile și creative.
3. Una din cele mai importante investiţii ale organizaţiei o reprezinta resursele umane.
4. Managementul resurselor umane (MRU) reprezintă ansamblul activităţilor de ordin
energetic.
SUBIECTUL III. Completați spațiile libere cu enunțurile corecte: (2 x 0,5=1 punct)
1. Scrisoarea de intenție este prima modalitate de …………………………., de a face cunoscute
"punctele forte" ale unui candidat pentru jobul solicitat.
2. Evaluarea este procesul prin care se ……………………nivelul de dezvoltare profesională a unui
angajat.

SUBIECTUL IV. Realizați corelația corectă dintre coloanele A și B:


(4 x 0,5=2 puncte)
A B

Tipul de orientare în carieră Caracterizarea tipului

1. Convențional a. preferă observarea şi analizarea fenomenelor şi


au aversiune faţă de acţiunile monotone,
repetitive

2. Realist b. preferă să lucreze în echipă dar cu scopul, de a


ocupa locul de lider

3. Întreprinzător c. preferă activităţile ordonate, supuse regulilor

4. Investigativ d. pragmatic, eficient, cu un ascuţit simţ practic

1__, 2__, 3__, 4__.

SUBIECTUL V. Ierarhizați nevoile din teoria lui Maslow.


(5 x 0,5=2,5 puncte)
siguranţă (dorinţa de a trăi într-un mediu protector, stabil, sigur),
autodepăşire (ce vizează atingerea potenţialului maxim al unui individ)
nevoile fiziologice (hrană, locuinţă, apă)
amiciţie (dorinţa de a aparţine unui grup, de a fi acceptat de alţii),
stimă (recunoaştere, apreciere, reputaţie, prestigiu),

Notă: Se acorăa 1 punct din oficiu


Barem de corectare

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu. TOTAL : 10 puncte

Subiectul I. TOTAL : 1,5 puncte


1.a; 2.b; 3.a (3 x 0,50=1,5 puncte)

Subiectul II. TOTAL : 2 puncte


1A, 2F, 3A, 4F (4 x 0,50=2 puncte)

Subiectul III. TOTAL : 1 punct


1. prezentare , 2. apreciază (2 x 0,5=1 punct)

Subiectul IV. TOTAL : 2 puncte


1.c; 2.d; 3.b; 4.a. (4 x 0,50=2 puncte)

Subiectul V. TOTAL : 2,5 puncte


(5x0,5=2,5 puncte )

1. nevoile fiziologice (hrană, locuinţă, apă)

2. siguranţă (dorinţa de a trăi într-un mediu protector, stabil, sigur),

3. amiciţie (dorinţa de a aparţine unui grup, de a fi acceptat de alţii),

4. stimă (recunoaştere, apreciere, reputaţie, prestigiu),

5. autodepăşire (ce vizează atingerea potenţialului maxim al unui individ)

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.