Sunteți pe pagina 1din 1

FIGURI DE STIL

DENUMIREA DEFINIŢIA EXEMPLE


EPITETUL Este procedeul artistic care constă în alăturarea - "viforniţa păgână"
unui cuvânt pe lângă un substantiv sau un verb - "harnici unde"
pentru a exprima însuşiri deosebite, neobişnuite - "pace adâncă"
aşa cum se reflectă în fantezia scriiorului - "fluturi şăgalnici şi berbanţi"

COMPARAŢIA Este procedeul artistic prin care se alătură doi - "faţa-i roşie ca mărul"
termeni pe baza unor însuşiri comune, cu scopul - "şi ca o taină călătoare "
de a evidenţia caracteristicile unora dintre ei - "ca marmura de albă răsari"

PERSONIFICARE Este procedeul artistic prin care se atribuie - "trunchii vecinici poartă suflete sub
A însuşiri omeneşti unor, fiinţe, lucruri, abstracţiuni coajă"
- "Urlă câmpul şi de tropot"
- "uriaşii munţi care atîtea uile
frământaseră şi sloboziseră"
METAFORA Procedeu poetic care constă în substituirea unui -"Noaptea, dumbrava este o împărăţie
termen cu sens propriu prin altul cu sens figurat, fermecată"
pe baza unor asemănări între cei doi termeni, -" jăraticul norilor", "panglica potecilor"
pentru a evoca imaginea obiectului comparat -"picior de plai", "raze de aur", "lacrimi
de mărgăritare"
-" Deodată, o suliţă de foc stăpunse
perdeaua de codri."(Al.Vlahuţă)
" Eu nu strivesc corola de minuni a
lumii" (L.Blaga)

ANTITEZA Este procedeul artistic prin care se pun în contrast -"Au nu-nţelegi tu oare/Cum că eu sunt
doi termeni, reliefându-se reciproc caracteristicile nemuritor şi tu eşti muritoare"
lor -"Fata babei era slută, leneşă, ţâfnoasă şi
rea la inimă.Fata moşneagului era
frumoasă, harnică, ascultătoare şi bună la
inimă"

HIPERBOLA Este procedeul artistic care constă în mărirea -"în pieptul ei ardeau toată pădurea"
exagerată a trăsăturilor unei fiinţe , lucru, fenomen - "bătăile inimii erau bolovani încinşi"
- "Şi vorba-i e tunet, răsufletul ger"

ENUMERAŢIA Este procedeul artistic care constă în înşiruirea -"Ulmi şi brazi se clătinau"
mai multor termeni de acelaşi fel , cu scopul de a - "Codrul clocotea de zgomot şi de arme
atrage atenţia asupra aspectelor descrise sau a şi de bucium"
faptelor
INVERSIUNEA Este procedeul artistic care constă în forţarea -" Într-o sălbatică splendoare"
ordinii obişnuite a cuvintelor în propoziţie, cu - "mândra glăsuire a pădurii de argint"
intenţia de a obţine efecte poetice deosebite - "se împrăştie a duşmanilor şiraguri"

REPETIŢIA Este procedeul artistic care constă în folosirea - "Ard satele române, ard holdele-n
succesivă a aceluiaşi cuvânt (sunet, grup de câmpii"
sunete, construcţii) pentru a reliefa o idee, un - "Maneo, Maneo, fiară rea"
sentiment, o imagine - "Greuceanu merse, merse, merse cale
lungă"