Sunteți pe pagina 1din 2

Descrierea literară

        Def. Descrierea literară este descrierea în care se prezintă


trăsăturile unui personaj, ale unui colţ din natură sau a unui
fenomen; aşa cum sunt văzute ele de autor.
 
Particularităţi
 Autorul oferă informaţii despre un obiect prin prisma unei
percepţii personale
 Limbajul folosit este apropiat de cel familiar
 Observatorul se implică în prezentare
 Se utilizează o gamă variată de figuri de stil şi imagini
artistice
 Verbele şi pronumele sunt folosite la persoana I şi a III-a.
 Predomină adjectivul şi substantivul, cu accent pe verbele la
mod indicativ, timpul prezent sau imperfect.

Naraţiunea
 
Definiţie:
Naraţiunea este opera literară scrisă în versuri sau proză în care
sunt povestite o succesiune de întâmplări petrecute într-o ordine
cronologică.
 
Caracteristici:
 Într-o naraţiune există povestitor, personaje şi acţiune.
 Într-un text literar naraţiunea alternează cu descrierea şi
dialogul.
 Relatarea se poate face la persoana I (narator subiectiv) sau
la persoana a III-a (narator obiectiv).
 Narațiunea poate fi întâlnită în diverse tipuri de texte
nonliterare (benzi desenate, articole de ziar) sau în filme şi piese
de teatru.
 Accentul se pune pe cauza care stă la baza succesiunii
întâmplărilor.