Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
FACULTATEA TRANSFRONTALIERĂ DE
ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ

STUDIU DE CAZ
LA DISCIPLINA: CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIERĂ

TEMĂ DE VERIFICARE A
CUNOȘTINȚELOR ÎN BAZA
RAPORTULUI SCOTA 2013

Masterand,

Sprincean
Nicolae

Coordonator ştiinţific,
Prf. Univ. Dr. Florin Tudor

CHIȘINĂU
2020
1. Prin mondializarea rețelelor criminale internaționale înțelegem expansiunea acestui fenomen
la scară internațională. Odată cu fenomenul globalizării, organizațiile criminale internaționale
capătă un dinamism extraordinar, iar raportul arată că odată cu expansiunea criminalității, atât la
nivel european, cât și mondial - siguranța și prosperitatea Uniunii Europene este amenințată.
Concluziile la care se ajung în raportul SCOTA 2013 cu privire la mondializarea rețelelor
criminale relevă că prin efectele globalizării criminalitatea capătă o nouă variatate și folosește
mijloace noi pentru a se dezvolta pe tărâmul nou al globalizării: crimele cibernetice, exploatarea
lacunelor legislative, criminalitatea informațională, profituri ilicite pe timpuri de crize (exemplu
recent pandemia CoVid-19), vânzarea și traficul drogurilor pe internet unde destinatarul și
vânzătorul sunt practic anonimi, fraudă asupra comercianților intra-comunitari, producerea și
distribuția mărfurilor contrafăcute etc. Într-un final, în conformitate cu acest raport „marea
criminalitate organizată este un fenomen din ce în ce mai dinamic și mai complex, care rămâne o
amenințare majoră pentru securitatea și prosperitatea UE și a altor țări.”

2. Raportul identifică mai multe domenii de activități infracționale tradiționale, cum ar fi:
traficul de droguri și stupefiante, contrafacerea bunurilor materiale, inclusiv contrafacerea
mijloacelor bănești, infracțiuni împotriva persoanelor, vieții și sănătății, infracțiuni împotriva
proprietății private, infracțiuni economice și spălarea banilor, infracțiuni informatice sau
cibernetice, infracțiuni contra mediului înconjurător, traficul de arme. Principalele concluzii ale
raporului arată că activitățile infracționale tradiționale cum ar fi traficul de droguri rămân
subiectul major de preocupare. Totuși ele subliniază și faptul că efectele mondializării în
societate și în mediul de afaceri au facilitat apariția unor noi forme de activitate infracțională în
care rețelele infracționale profită de vidul juridic, de internet și de situațiile provocate de criza
economică pentru a acumula, cu riscuri foarte mici, beneficii ilicite.

3. Plecând de la analiza principalelor amenințări, raportul SCOTA 2013 identifică mai multe
domenii prioritare: ajutorarea imigrației clandestine și ilegale, traficul de persoane, traficul de
droguri de sinteză și de droguri multiple, fraudele intracomunitare de tip carusel (MTIC- Missing
Trader Intra-Community), producerea și distribuirea de produse de contrafacere, criminalitatea
informatică sau cibernetică și spălarea capitalurilor sau banilor. Acestea reprezintă infracțiunile
deosebite din această categorie pe care raportul le scoate în evidență ca fiind amenințări grave.

S-ar putea să vă placă și