Sunteți pe pagina 1din 5

Trigonometrie

Funcţia sinus
sin :    1,1 este periodică (perioada principală T*=2  ), impară, mărginită.
Funcţia arcsinus
  
arcsin :  1,1    ,  este impară, mărginită, bijectivă.
 2 2
Funcţia cosinus
cos :    1,1 este periodică (perioada principală T*=2  ), pară, mărginită.
Funcţia arccosinus
arccos :  1,1   0,   mărginită, bijectivă.
Funcţia tangentă
 
tg:  \   k ; k      este periodică (perioada principală T*=  ), impară, nemărginită.
2 
Funcţia arctangentă
  
arctg :     ,  este impară, mărginită, bijectivă.
 2 2
Funcţia cotangentă
ctg:  \ k ; k    . este periodică (perioada principală T*=  ), impară, nemărginită.
Funcţia arccotangentă
arcctg :    0,   mărginită, bijectivă.

TEORIE PERIODICITATE ŞI PARITATE


O funcţie f:    se numeşte periodică dacă există T   * astfel încât f x  T  = f  x  ,  x   .
Dacă printre numerele T>0 există un cel mai mic T*>0 atunci acesta se numeşte perioada principală a
funcţiei f.
O funcţie f:    se numeşte impară dacă f   x    f  x  ,  x   .
O funcţie f:    se numeşte pară dacă f   x   f  x  ,  x   .

Valorile funcţiilor trigonometrice în primul cadran :

   
x 0 6 4 3 2

sinx 1 2 3
0 2 1
2 2
cosx 3 2 1
1 2 0
2 2
tgx 1
0 3 1 3 /
ctgx 1
/ 3 1 3 0
Semnele functiilor trigonometrice şi monotonia pe cadrane:

x I II III IV x I II III IV
sinx + +   sinx    
cosx +   + cosx    
tgx +  +  tgx    
ctgx +  +  ctgx    

Identităţi fundamentale
     
s in   x   cos x cos   x   s in x
 2   2 
     
tg   x   c tg x c tg   x   tg x
 2   2 
s in x  c o s 2 x  1
2
tg x  c tg x  1
s in a r c s i n x   x a rc s in s i n x   x
c o s a r c c o s x   x a r c c o s c o s x   x
t g a r c t g x   x a r c t g t g x   x
 
a rc s in x  a rc c o s x  a r c tg x  a r c c tg x 
2 2

Reducerea la primul cadran

II  I III  I IV  I
sin x  sin   x  , sin x   sin  x    , sin x   sin  2  x 
cos x   cos   x  , cos x   cos  x    , cos x  cos  2 -x 
tgx  tg   x  , tgx  tg  x    , tgx  tg  2  x 
ctgx  ctg   x  , ctgx  ctg  x    , ctgx   ctg  2  x 

Formule paritate
sin   x    sin x
cos   x   cos x
tg   x   tgx
ctg   x   ctgx
Formule pentru sume şi diferenţe de unghiuri
tgx  tgy
tg  x  y  
1  tgx  tgy
sinx  y   sin x cos y  sin y cos x tgx  tgy
tg  x  y  
sinx  y   sin x cos y  sin y cos x 1  tgx  tgy
cos x  y   cos x cos y  sin x sin y ctgx  ctgy  1
ctg  x  y  
cos x  y   cos x cos y  sin x sin y ctgy  ctgx
ctgx  ctgy  1
ctg  x  y  
ctgy  ctgx
Formule pentru unghiuri duble
sin 2 x  2sin x cos x
cos 2 x  cos 2 x  sin 2 x  2 cos 2 x  1  1  2sin 2 x
2tgx
tg 2 x 
1  tg 2 x
ctg 2 x  1
ctg 2 x 
2ctgx
Formule pentru unghiuri triple

sin 3x  3sin x  4sin 3 x


cos 3x  4 cos3 x  3cos x
3tgx  tg 3 x
tg 3x 
1  3tg 2 x
ctg 3 x  3ctgx
ctg 3x 
3ctgx  1
Formule pentru jumătăţi de unghiuri

x 1  cos x
sin 
2 2
x 1  cos x
cos 
2 2
x 1  cos x sin x 1  cos x
tg   
2 1  cos x 1  cos sin x
x 1  cos x sin x 1  cos x
ctg   
2 1  cos x 1  cos sin x
x
Formule pentru substituţia cu t  tg
2

x
2tg
sin x  2 = 2t
x 1 t2
1  tg 2
2
x
1-tg 2
2 1 t2 x
cosx  = unde t  tg
x 1 t2 2
1  tg 2
2
x
2tg
tgx  2 = 2t
x 1 t2
1-tg 2
2
x
1-tg 2
2 = 1 t
2
ctgx=
x 2t
2tg
2

Formule pentru trasformarea sumelor în produse


x y x y
sin x  sin y  2sin cos
2 2
x y x y
sin x  sin y  2sin cos
2 2
x y x y
cos x  cos y  2 cos cos
2 2
x y x y
cos x  cos y  2sin sin
2 2
   
sin x  cos x  sin x  sin   x   2 cos  x  
2   4
Formule pentru trasformarea produselor în sume

1
sin x  cos y  sin  x  y  sin  x  y 
2
1
cos x  cos y  cos x  y  cos x  y 
2
1
sin x  sin y  cos x  y  cos x  y 
2
Ecuatii trigonometrice fundamentale:

sin x  1  x    2 k
2
sin x  0  x  k

sin x  1  x   2 k
2
cos x  1  x    2k

cos x  0  x   k
2
cos x  1  x  2k

sin x  a   1,1  S   1 arcsin a  k / k  


k

cos x  a   1,1  S   arccos a  2k / k  


tgx  a  S  arctga  k / k  
ctgx  a  S  arcctga  k / k  

sin x  sin y  x  y  2k1 sau x  y   2k2  1 


cos x  cos y  x  y  2k1 sau x  y  2k2
tgx  tgy  x  y  k
ctgx  ctgy  x  y  k

1
a sin x  b cos x  c se înmulţeşte cu
a  b2
2

arcsin   x    arcsinx
arccos   x     arccos x
arctg   x   arctgx
arcctg   x     arcctgx

a b c
Teorema sinusurilor:    2R
sin A sin B sin C

b2  c2  a2
Teorema cosinusurilor: a2=b2+c2-2b c  cos A  cos A 
2bc