Sunteți pe pagina 1din 5

GHID INFIINTARE FIRMA: PASII NECESARI PENTRU INFIINTARE FIRMA

Ghidul conţine toţi paşii pe care trebuie să-i urmeze o persoană pentru a infiinta un SRL şi îţi
este explicată fiecare cerere pe care trebuie să o completezi în acest scop.
În ghid de infiintare firma vei afla informaţii despre următoarele:
1. Actele necesare infiintarii firmei;
2. Locurile unde trebuie mers în scopul realizării dosarului de înfiinţare;
3. Bani necesari pentru fiecare pas;
4. Durata pentru dobândirea diferitelor dovezi;
5. Paşii cei mai eficienţi pentru realizarea dosarului;
6. Alte sugestii.
 Ghid infiintare firma: Pasii necesari pentru infiintare firma
 I. Actele Necesare pentru Infiintarea firmei
Primul şi primul lucru pe care trebuie să-l faci este să ştii care sunt actele
necesare pentru dosarul de infiintare firma. Lista cu actele necesare o poţi
găsi AICI.
Pentru a intra în posesia actelor trebuie să mergi mai întâi la Registru Comerţului
din oraşul tău şi să ceri la Biroul de Informaţii toate declaraţiile privind
infiintarea unui SRL.
Dacă nu vrei să mergi, poţi să le descarci gratuit de pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului
Comerţului la secţiunea Formulare -> Inregistrare persoane juridice.
II. Verificarea Disponibilităţii Denumirii
După ce ai aflat care sunt actele, urmează primul pas de realizat, acela de a rezerva numele
viitoarei tale firme.
Împreună cu o Cerere de verificare  a disponibilităţii denumirii firmei şi a rezervării
acesteia completată cu mai multe variante de denumire (din experienţă îţi spun că trebuie să-ţi
pregăteşti cel puţin 5 variante de denumire) şi cu taxa plătită pentru această acţiune în valoare
de 40 de lei te prezinţi la biroul de rezervări de denumiri. Durata de dobândire a Dovezii
verificării disponibilităţii şi rezervării firmei este în jur de 2-3 zile.
Dovezii verificării disponibilităţii şi rezervării firmei trebuie ataşată la dosarul de infiintare
firma in original.
III. Stabilirea Sediului Social
Un proces pe care îl poţi face în paralel cu toţi paşii pentru realizarea
dosarului de infiintare firma.
În primul rând, ai nevoie să-ţi cauţi un sediu social. Aceasta poate fi
o casă sau un apartament, personal sau închiriat.
Următoarea fază, este trecerea pe numele firmei a sediului social.
Acest lucru se poate face cu ajutorul unui contract de inchiriere sau a
unui contract de comodat (în ataşamente ai modele de contracte).
Acest contract trebuie realizat între deţinătorul imobilului şi firma
(Denumirea aleasă la Pasul nr.II).
Pe lângă acest contract în original, în dosar trebuie completată o Cererea de înregistrare a
documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi
de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social. Aceasta se obţine de la
Biroul de Informaţii din cadrul Registrului Comerţului şi trebuie depusă în variantă originală.
Alături de cerere şi de contract se plăteşte o taxă judiciară de 4 lei pentru validarea şi
înregistrarea contractului de comodat sau de închiriere.
Atenţie! În cazul în care sediul social este un apartament, eşti nevoit să completezi şi o Cerere
aprobată de vecinii şi administratorul blocului. Trebuie să primeşti semnături de la toţi vecinii
din jurul apartamentului tău (de sus, de jos, din stânga şi din dreapta imobilului) şi a
administratorului.
Toate aceste Cereri şi Declaraţii privind sediul social trebuie ataşate la dosarul de infiintare
firma în forma originală.
 IV. Redactarea Actului Constitutiv
Următorul pas reprezintă redactarea Actului Constitutiv al societăţii.
Actul Constitutiv trebuie să conţină următoarele informaţii: datele de
identificare a asociatului/asociaţilor, forma de organizare, denumirea
societăţii primită la pasul nr.I, specificarea sediului social, sediul
secundar (în cazul în care există mai multe puncte de lucru), obiectul
de activitate principal şi activităţile secundare, Capitalul social şi cota
de participare a asociaţilor la profit şi pierdere, desemnarea
administratorului care are un mandat pe o perioadă stabilită de
asociaţi ce poate fi nelimitată sau limitată.
Atenţie! mare grijă la CAEN-uri deoarece numai pe baza acestor CAEN-uri vei putea realiza
venituri. O listă cu CAEN-uri valabile în 2013 poţi găsi AICI. De preferat este să adaugi mai
multe CAEN-uri pentru o eventuală extindere a obiectului de activitate.
Capitalul social al unui SRL trebuie să fie de minim 200 lei, divizat în părţi sociale cu o
valoare nominală de cel puţin 10 lei fiecare, iar fiecare asociat în parte poate să deţina un
număr întreg de părţi sociale.
Două modele de Acte Constitutive poţi găsi AICI sau AICI.
Actul Constitutiv trebuie ataşat la dosarul de infiintare firma in formă originală.
 V. Realizarea Capitalului Social
A venit momentul în care asociatul/asociaţii trebuie să depună capitalul social. Acesta trebuie
să fie de minim 200 de lei, divizat în părţi sociale cu o valoare nominală de cel puţin 10 lei
fiecare.
Acest proces se poate face la orice bancă. Îţi recomand să alegi banca la care doreşti pe viitor
să ai contul bancar curent. La bancă trebuie mers cu o variantă de act constitutiv pentru a
realiza conform acestuia vărsămintele pentru capitalul social.
După ce sunt depuşi banii pentru capitalul social, vei primi o chitanţă ce reprezintă dovada
efectuării vărsămintelor în condiţiile actului constitutiv.
Aceasta dovadă trebuie depusă în original la dosarul de infiintare firma.
VI. Completarea Declaraţiilor pe Propria răspundere
Următoarea etapă o reprezintă completarea declaraţiilor date pe
propria răspundere de către asociaţi şi administratori din care să
reiasă că îndeplinesc toate condiţiile legale pentru deţinerea acestori
titluri.
Cererile necesare sunt:
 Declaraţie pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art.15 ali 1 cu vedere la cunoştinţa
că respectă prevederile legislaţiei;
 Declaraţia privind publicarea în Monitorul Oficial;
 Anexa 1: Referitor la înregistrarea fiscală;
Aceaste cereri şi anexe le puteţi cere în primul pas atunci când mergeţi pentru prima oară la
Registrul Comerţului şi trebuie depuse în original la dosarul de infiintare firma.
Atenţie! Semnătura pe aceste documente se vor realiza în momentul în care se va merge la
biroul de depunere a dosarului.
VII. Alte Documente
1. Specimenul de semnături se obţine în primul Pas şi se completează doar de către
Administrator/Administratori. Semnătura trebuie pusă în faţa reprezentantului de la biroul de
depunere a dosarelor de infiintare firme.
2. Copii după Cărţile de Identitate a Asociatului/Asociaţilor şi a
Administratorului/Admimistratorilor (în cazul în care aceştia nu sunt şi Asociaţi) şi completat
pe ele Numele şi Prenumele, Semnătură şi că acestea sunt conform cu originalele.
3. Completarea Cererii de Intregistrare SRL. Se opţine de la Ghişeul de informaţii de la
Registrul Comerţului.
VIII. Ultimul Pas
După colectarea tuturor declaraţiilor completate din paşii anteriori şi realizării
dosarului (dosar cu şină) de infiintare firma se merge la ghişeul de depunere a
dosarului. După ce îl verifică, va trebui să treceţi prin ultima acţiune, aceea de a
plăti taxa de înregistrea a firmei şi a tarifului de publicare în Monitorul Oficial.
Costul pentru înregistrare a SRL-ul diferă în funcţie de numărul asociaţilor şi
anume: SRL cu asociat unic 350 de lei, SRL cu 2 asociaţi 400 de lei şi SRL cu 3 sociaţi – 450
lei.
Termenul de eliberare de la data depunerii dosarului este de 3-4 zile.
IX. Alte Informaţii
După ce vei obţine toate actele privind inregistrarea firmei, eşti nevoit să realizezi următoarele
activităţi:
1. Realizarea unei ştampile; (cost: aprox 100 RON în funcţie de numărul ştampilelor şi
de calitatea acestora);
2. Mers la ANAF (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală) pentru a
depunde Declaraţia 010 privind înregistrarea fiscală;
3. Mers la bancă pentru a-ţi realiza contul curet;
4. Realizarea de modele de facturi şi chitanţe speciale pentru firma ta.
X. Programul tau de facturare
La final trebuie sa te gandesti foarte serios la modul in care vei factura clientilor tai. Ca
program de facturare eu folosesc facturis.ro (il poti testa gratuit daca vrei). Este cel mai
simplu, complet si util program de facturare. Motivele pentru care eu am ales acest program
gasesti in acest articol -> Recenzie Facturis.ro: Un program de facturi complet.
XI. Mult SUCCES
Urmează cel mai greu lucru, acela de a găsi clienţi şi de a realiza profit. Aici totul depinde de
tine şi de cât de bun eşti în activitatea pe care o realizezi.
Articole de pe laurentiumihai.ro care te vor ajuta după ce îţi vei infiinta SRL-ul:
 Modele de contracte pentru toate formele juridice. Descarca gratuit modele de
contracte
 De ce ai nevoie de management financiar in firma ta?
 20 de idei simple si utile de reduceri de costuri pentru afacerea ta
Aceştia sunt paşii pe care trebuie să urmezi pentru infiintarea unei firme. Legat de taxele de
înregistrare, acestea pot varia, după caz, de la un oraş la altul. Taxele pe care le-am menţionat
mai sus sunt aproximative.
Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului,
înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţii în nume
colectiv, in comandită simplă şi cu răspundere limitată
Notă de informare 
Operaţiuni prealabile

1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original) - formular, completată cu


3 denumiri - detalii, în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi/sau rezervare
emblemă - formular.

Înregistrare

1. Cererea de înregistrare (original) - formular;


2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală - formular şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină
- formular;

3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să


rezulte, după caz, că:
 persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara
acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 - original); 
 persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia
specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru
activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 - original);
4. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
5. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr.
26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);
6. Declaraţia că persoana are calitatea de asociat unic într-o singură societate cu răspundere
limitată sau că societatea cu răspundere limitată cu asociat unic nu este asociat unic în altă
societate cu răspundere limitată (original) - detalii;
7. Actul constitutiv (original) - detalii (Modele acte constitutive: SRL asociat unic, SRL mai mulți
asociați, comandită simplă, nume colectiv);
8. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social
(copie) - detalii;
9. Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară
competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost
înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu
titlu oneros sau gratuit - formular;
10. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare
la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 9 rezultă că sunt deja înregistrate
la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra
aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social - detalii;
11. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social
(copii) - detalii;
12. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în
cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt
grevate (copii certificate);
13. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori
sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care
să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) - detalii;
14. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice
(copie);
15. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original) - detalii;
16. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în
nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în
România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui
semnătură să fie legalizată de un notar public - detalii;
17. Dacă este cazul:
 actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice
(copie certificată);
 avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă,
prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular - tip);
 hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor
persoane (copie certificată); 
 mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe
seama fondatorului persoană juridică (copie certificată); 
 certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la constituirea
unei societăţi, emis de o bancă sau de camera de comerţ competentă din ţara de naţionalitate
(original şi copie tradusă);
 avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
 împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru
persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
18. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:
 tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Notă

 Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe


lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate  care poate/pot dispune
administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă,
acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi
efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului
de pe lângă tribunal.
 Formularele se distribuie la sediul ORC.
 Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi
numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare
declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă
electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu


obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în
registrul comerţului.
http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/nume-colectiv/